BibTex RIS Cite

The new record for Turkish invasive alien insect fauna Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)

Year 2015, Volume: 65 Issue: 1, 7 - 10, 01.01.2015
https://doi.org/10.17099/jffiu.48469

Abstract

Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771)  (Coleoptera: Cerambycidae)

ÖzetGelişen ulaşım yolları sayesinde uluslararası ticaret hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun sonucu olarak kıtaların ve ülkelerin arasındaki doğal engeller ortadan kalkmış ve pekçok canlı türünün yaşam alanlarından başka yerlere taşınması kolaylaşmıştır. Bu canlılar arasında böcekler önemli bir yer tutmaktadır. Doğal yaşam alanlarında böcek popülasyonları pekçok etmen ile denge halindedir. Ancak bulundukları alanlardan canlı bitki ve ağaç malzeme ticareti (ithalat-ihracat) ile başka yerlere taşınmaları durumunda önemli sorunlara neden olabilmektedirler. Yeni yerleşim alanlarında istilacı yabancı böcekler olarak nitelendirilen bu türlerin ortak özellikleri arasında hızlı büyüme ve üreme, yüksek yayılma yeteneği, çok değişik çevresel koşullara tolerans, pekçok bitki türü ile beslenebilme yer almaktadır. Son yıllarda artan bitki ve ağaç malzeme ithalatı bu türlerin Türkiye’de sıklıkla görülmesine neden olmaktadır. Bu araştırma ile Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera; Cerambycidae) Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt olarak verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anoplophora chinensis, Cerambycidae, Coleoptera, istilacı, Türkiye

 

The new record for Turkish invasive alien insect fauna Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)

AbstractInternational trade is increasing rapidly with developing transportation routes. As a result of this, it became easier for many animal species to move from their natural habitats with the break down of the natural barriers between countries and continents. Insects take an important place among these animals. Insect populations are controlled by several factors in their natural habitats, but they causes important problems as they move by living plants and wood materials to another area. They are so called invasive alien insect species in their new location. These species’ common characteristics are fast growth and reproduction, high dispersal ability, tolerance of wide range of enviromental conditions and ability to feed with various food types. The increase in importing of the plants and wood material in the recent years has been causing the prensence of these species in Turkey. In this research Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera; Cerambycidae) is given as a new record to Turkish invasive alien insect species fauna.

Keywords: Anoplophora chinensis, Cerambycidae, Coleoptera, invasive, Turkey

Received: 16 July 2014 - Accepted: 30 July 2014

To cite this article: Hızal, E., Arslangündoğdu, Z., Göç, A., Ak, M.,  2015. Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65(1): 7-10. DOI: 10.17099/jffiu.48469

References

 • Anonim, 2011. Invasive species. http://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_species (Ziyaret tarihi: 04.11.2011). Anonim, 2013. PM 9/16 (1) Anoplophora chinensis: procedures for offical control. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 43(3): 518-526.
 • Anonim, 2014a. http://www.cabi.org/isc/datasheet/5556 (Ziyaret tarihi 15 Haziran 2014).
 • Anonim, 2014b. http://wiki.bugwood.org/Anoplophora_chinensis (Ziyaret tarihi 16 Haziran 2014).
 • Anonim, 2014c. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1849.pdf (Ziyaret tarihi 16 Haziran 2014).
 • Arslangündoğdu, Z., Hizal, E., 2010. The western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910), recorded in Turkey (Heteroptera: Coreidae). Zoology in the Middle East 50: 138-139.
 • Hızal, E., Köse, M., Yeşil, C., Kaynar, D., 2012. The new pest Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae), in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 11(3): 400-403.
 • Hu, J., Angeli, S., Schuetz, S., Luo, Y., Hajek, A. E. 2009. Ecology and management of exotic and endemic Asian longhorned beetle Anoplophora glabripennis. Agricultural and Forest Entomology 11: 359–375, doi: 10.1111/j.1461- 9563.2009.00443.x.
 • Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., De Poorter, M., 2000. 100 of the World’s worst invasive alien species a selection from the global invasive species database. Published by The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), 12pp. First published as special lift-out in Aliens 12, December 2000. Updated and reprinted version: November 2004.
 • Van der Gaag, D.J., Ciampitti M., Cavagna, B., Maspero, M., Herard F., 2008. Pest Risk Analysis: Anoplophora chinensis. Plant Protection Service, Netherlands. (http://www.vwa.nl/onderwerpen/english/ dossier/pest-riskanalysis/evaluation-of-pest-risks).
 • Van der Gaag, D.J., Sinatra, G., Roversi, P.F., Loomans, A., Herard, F., Vukadin, A. 2010. Evaluation of eradication measures against Anoplophora chinensis in early stage infestations in Europe. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 40, 176–187.

Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)

Year 2015, Volume: 65 Issue: 1, 7 - 10, 01.01.2015
https://doi.org/10.17099/jffiu.48469

Abstract

Gelişen ulaşım yolları sayesinde uluslararası ticaret hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun sonucu olarak kıtaların
ve ülkelerin arasındaki doğal engeller ortadan kalkmış ve pek çok canlı türünün yaşam alanlarından başka yerlere
taşınması kolaylaşmıştır. Bu canlılar arasında böcekler önemli bir yer tutmaktadır. Doğal yaşam alanlarında böcek
populasyonları pek çok etmen ile denge halindedir. Ancak bulundukları alanlardan canlı bitki ve ağaç malzeme
ticareti (ithalat-ihracat) ile başka yerlere taşınmaları durumunda önemli sorunlara neden olabilmektedirler. Yeni
yerleşim alanlarında istilacı yabancı böcekler olarak nitelendirilen bu türlerin ortak özellikleri arasında hızlı büyüme
ve üreme, yüksek yayılma yeteneği, çok değişik çevresel koşullara tolerans, pek çok bitki türü ile beslenebilme yer
almaktadır. Son yıllarda artan bitki ve ağaç malzeme ithalatı bu türlerin Türkiye’de sıklıkla görülmesine neden
olmaktadır. Bu araştırma ile Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera; Cerambycidae) Türkiye istilacı
yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt olarak verilmektedir.

References

 • Anonim, 2011. Invasive species. http://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_species (Ziyaret tarihi: 04.11.2011). Anonim, 2013. PM 9/16 (1) Anoplophora chinensis: procedures for offical control. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 43(3): 518-526.
 • Anonim, 2014a. http://www.cabi.org/isc/datasheet/5556 (Ziyaret tarihi 15 Haziran 2014).
 • Anonim, 2014b. http://wiki.bugwood.org/Anoplophora_chinensis (Ziyaret tarihi 16 Haziran 2014).
 • Anonim, 2014c. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1849.pdf (Ziyaret tarihi 16 Haziran 2014).
 • Arslangündoğdu, Z., Hizal, E., 2010. The western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910), recorded in Turkey (Heteroptera: Coreidae). Zoology in the Middle East 50: 138-139.
 • Hızal, E., Köse, M., Yeşil, C., Kaynar, D., 2012. The new pest Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae), in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 11(3): 400-403.
 • Hu, J., Angeli, S., Schuetz, S., Luo, Y., Hajek, A. E. 2009. Ecology and management of exotic and endemic Asian longhorned beetle Anoplophora glabripennis. Agricultural and Forest Entomology 11: 359–375, doi: 10.1111/j.1461- 9563.2009.00443.x.
 • Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., De Poorter, M., 2000. 100 of the World’s worst invasive alien species a selection from the global invasive species database. Published by The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), 12pp. First published as special lift-out in Aliens 12, December 2000. Updated and reprinted version: November 2004.
 • Van der Gaag, D.J., Ciampitti M., Cavagna, B., Maspero, M., Herard F., 2008. Pest Risk Analysis: Anoplophora chinensis. Plant Protection Service, Netherlands. (http://www.vwa.nl/onderwerpen/english/ dossier/pest-riskanalysis/evaluation-of-pest-risks).
 • Van der Gaag, D.J., Sinatra, G., Roversi, P.F., Loomans, A., Herard, F., Vukadin, A. 2010. Evaluation of eradication measures against Anoplophora chinensis in early stage infestations in Europe. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 40, 176–187.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Erdem Hızal

Zeynel Arslangündoğdu

Abdulsamet Göç This is me

Mücahit Ak This is me

Publication Date January 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 65 Issue: 1

Cite

APA Hızal, E., Arslangündoğdu, Z., Göç, A., Ak, M. (2015). Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 65(1), 7-10. https://doi.org/10.17099/jffiu.48469
AMA Hızal E, Arslangündoğdu Z, Göç A, Ak M. Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae). J FAC FOR ISTANBUL U. January 2015;65(1):7-10. doi:10.17099/jffiu.48469
Chicago Hızal, Erdem, Zeynel Arslangündoğdu, Abdulsamet Göç, and Mücahit Ak. “Türkiye Istilacı Yabancı böcek faunasına Yeni Bir kayıt Anoplophora Chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)”. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65, no. 1 (January 2015): 7-10. https://doi.org/10.17099/jffiu.48469.
EndNote Hızal E, Arslangündoğdu Z, Göç A, Ak M (January 1, 2015) Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65 1 7–10.
IEEE E. Hızal, Z. Arslangündoğdu, A. Göç, and M. Ak, “Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)”, J FAC FOR ISTANBUL U, vol. 65, no. 1, pp. 7–10, 2015, doi: 10.17099/jffiu.48469.
ISNAD Hızal, Erdem et al. “Türkiye Istilacı Yabancı böcek faunasına Yeni Bir kayıt Anoplophora Chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)”. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65/1 (January 2015), 7-10. https://doi.org/10.17099/jffiu.48469.
JAMA Hızal E, Arslangündoğdu Z, Göç A, Ak M. Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae). J FAC FOR ISTANBUL U. 2015;65:7–10.
MLA Hızal, Erdem et al. “Türkiye Istilacı Yabancı böcek faunasına Yeni Bir kayıt Anoplophora Chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)”. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol. 65, no. 1, 2015, pp. 7-10, doi:10.17099/jffiu.48469.
Vancouver Hızal E, Arslangündoğdu Z, Göç A, Ak M. Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae). J FAC FOR ISTANBUL U. 2015;65(1):7-10.