Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Pandemi Dönemi Temassız Otelcilik ve 4-5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma

Year 2021, Volume 2, Issue 2, 72 - 86, 20.10.2021

Abstract

Günümüzde turizm endüstrisi birçok ülkenin en değerli gelir kaynağı haline gelmiştir. Ülkeler turizm konusunda birbirleriyle rekabet ederek turist çekebilmek amacıyla yeni eğilimleri ve gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Bu konuda rekabet edebilmenin bir anahtarı da teknolojiye uyum sağlamaktır. Son zamanlarda Covid-19 salgınıyla birlikte turizm sektöründe görülen insan-robot etkileşimi ve temassız uygulamaların hızlı artışı otellere de yansımıştır. Geliştirilen teknoloji sayesinde mobil aygıtlar aracılığıyla çeşitli işlemler temassız olarak yapılabilir hale gelmiştir. Bu sebeple araştırmada Antalya ilinde yer alan dört ve beş yıldızlı 13 otelde kullanılan temassız teknolojiler ve kullanım alanlarının belirlenebilmesi için mülakatlar yapılmıştır. Mülakat sonuçlarına nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre otellerde temassız teknolojiler farklı bölümlerde kullanılmaya başlamıştır ve bazı oteller de kullanmak için gerekli hazırlıkları yapmaktadırlar. Araştırma neticesinde elde edilen sonuçlar incelendiğinde gelecekte bu teknolojilerin kullanımının daha yaygın hale geleceği, otellerin bu uygulamaları daha fazla kullanmaya başlayacağı ve misafirlerin bu teknolojilerle daha sık karşılaşacağı düşünülmektedir.

References

 • Basili, A., Liguori, W. and Palumbo, F. (2014). NFC Smart Tourist Card: Combining Mobile and Contactless Technologies Towards a Smart Tourist Experience. The 2012 IEE 23rd International WETICE Conference. 23-25 June 2014, Parma, Italy, pp. 249-254.
 • Başoda, A. (2012). Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Dragovic, N., Stankov, U., and Vasiljevic, D. (2018). Contactless Technology as a Factor of Tourism Industry Development – A Review of Current Practices and Future Directions. Economic Themes, 56 (2), 179-202.
 • Du, H. (2013). NFC Technology: Today and Tomorrow. International Journal of Future Computer and Communication, 2 (4), 351.
 • Ercan, F. (2019). Smart Tourism Technologies: Applications in Hotel Business. V. Krystev, R. Efe, and E. Atasoy içinde, Theory and Practice in Social Sciences (s. 528-546), Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Hospitality Technology (2020). Study: 80% Consumers Willing to Download Hotel App to Enable Contactless Experience. https://hospitalitytech.com/study-80-consumers-willing-download-hotel-app-enable-contactless-experience (Erişim Tarihi: 08.05.2021)
 • Revfine Optimising Revenue. The Latest Technology Trends in the Hospitality Industry. https://www.revfine.com/technology-trends-hospitality-industry/ (Erişim Tarihi: 10.05.2021)
 • Tourismart (2017). The Power Of Beacon Technology In Hotels. https://tourismart.co/blog/power-of-beacons-technology-in-hotels (Erişim Tarihi: 08.05.2021)
 • Ivanov, S., Webster, C. and Berezina, K. (2017). Adoption of Robots and Service Automation by Tourism and Hospitality Companies. Revista Turismo & Desenvolvimento, 27, (28), 1501-1517.
 • Karamustafa, K. ve Yılmaz, M. (2019). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Akıllı Turizm Teknolojilerinin Olası Faydalarına Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, (3), 1669-1688.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1, (1), 62-80. Kozmal, H. A. (2020). The Effect of Using Service Automation and Robotic Technologies (SART) in Egyptian Hotels. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, 19 (2), 130-165.
 • Ozturk, A. B., and Hancer, M. (2015). The Effects of Demographics and Past Experience on RFID Technology Acceptance in the Hospitality Industry. International Journal Hospitality & Tourism Administration, 16 (3), 275-289.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • Too, C. W. P. (2010). Technology Enhancement in Hotel Guestroom. Master of Hospitality Administration William F. Harrah College of Hotel Administration. University of Nevada, Las Vegas.

Pandemic Period Contactless Hotel and a Research on 4-5 Star Hotels

Year 2021, Volume 2, Issue 2, 72 - 86, 20.10.2021

Abstract

Today, the tourism industry has become the most valuable source of income for many countries. Counries closely follow new trends and developments in order to attract tourists by competing with each other in tourism. One key to being able to compete in this regard is to adapt to technology. With the recent Covid-19 outbreak, the rapid increase in human-robot interaction and contactless applications in the tourism sector has also been reflected in hotels. Thanks to the developed technology, various transactions can be made contactless via mobile devices. For this reason, interviews were conducted in order to determine the contactless technologies and usage areas used in 13 four and five star hotels in the province of Antalya. Descriptive analysis and content analysis from qualitative research methods were applied to the interview results. According to the results of the research, contactless technologies have started to be used in different departments in hotels and some hotels are making the necessary preparations to use them. When the results obtained as a result of the research are examined, it is thought that the use of these technologies will become more common in the future, hotels will start to use these applications more and guests will encounter these technologies more frequently.

References

 • Basili, A., Liguori, W. and Palumbo, F. (2014). NFC Smart Tourist Card: Combining Mobile and Contactless Technologies Towards a Smart Tourist Experience. The 2012 IEE 23rd International WETICE Conference. 23-25 June 2014, Parma, Italy, pp. 249-254.
 • Başoda, A. (2012). Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Dragovic, N., Stankov, U., and Vasiljevic, D. (2018). Contactless Technology as a Factor of Tourism Industry Development – A Review of Current Practices and Future Directions. Economic Themes, 56 (2), 179-202.
 • Du, H. (2013). NFC Technology: Today and Tomorrow. International Journal of Future Computer and Communication, 2 (4), 351.
 • Ercan, F. (2019). Smart Tourism Technologies: Applications in Hotel Business. V. Krystev, R. Efe, and E. Atasoy içinde, Theory and Practice in Social Sciences (s. 528-546), Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Hospitality Technology (2020). Study: 80% Consumers Willing to Download Hotel App to Enable Contactless Experience. https://hospitalitytech.com/study-80-consumers-willing-download-hotel-app-enable-contactless-experience (Erişim Tarihi: 08.05.2021)
 • Revfine Optimising Revenue. The Latest Technology Trends in the Hospitality Industry. https://www.revfine.com/technology-trends-hospitality-industry/ (Erişim Tarihi: 10.05.2021)
 • Tourismart (2017). The Power Of Beacon Technology In Hotels. https://tourismart.co/blog/power-of-beacons-technology-in-hotels (Erişim Tarihi: 08.05.2021)
 • Ivanov, S., Webster, C. and Berezina, K. (2017). Adoption of Robots and Service Automation by Tourism and Hospitality Companies. Revista Turismo & Desenvolvimento, 27, (28), 1501-1517.
 • Karamustafa, K. ve Yılmaz, M. (2019). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Akıllı Turizm Teknolojilerinin Olası Faydalarına Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, (3), 1669-1688.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1, (1), 62-80. Kozmal, H. A. (2020). The Effect of Using Service Automation and Robotic Technologies (SART) in Egyptian Hotels. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, 19 (2), 130-165.
 • Ozturk, A. B., and Hancer, M. (2015). The Effects of Demographics and Past Experience on RFID Technology Acceptance in the Hospitality Industry. International Journal Hospitality & Tourism Administration, 16 (3), 275-289.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • Too, C. W. P. (2010). Technology Enhancement in Hotel Guestroom. Master of Hospitality Administration William F. Harrah College of Hotel Administration. University of Nevada, Las Vegas.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Mete SEZGİN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0001-9079-2520
Türkiye


Ali KELEŞ This is me
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-0807-937X
Türkiye


Bengüsu KARAGÖZ (Primary Author)
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Tezli (YL)
0000-0003-3259-8070
Türkiye

Publication Date October 20, 2021
Application Date June 23, 2021
Acceptance Date August 13, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Sezgin, M. , Keleş, A. & Karagöz, B. (2021). Pandemi Dönemi Temassız Otelcilik ve 4-5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma . Journal of Global Tourism and Technology Research , 2 (2) , 72-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgttr/issue/65288/956509

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046