Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Uluslararası Troia Festivali’nin Marka Kişiliği: Sosyal Medya Destekli Bir Çalışma

Year 2021, Volume 2, Issue 2, 131 - 139, 20.10.2021

Abstract

Günümüzde, birbirine benzer birçok rekreasyon etkinliğinin düzenlendiği görülmektedir. Rekreasyon etkinlikleri de tıpkı insanlar gibi bazı kişilik özelliklerine sahip olabilmektedir. Bu tür etkinliklerin, marka kişiliği özellikleriyle benzerlerinden ayırt edilmesi mümkündür. Böylece ön plana çıkarılan kişilik özellikleri, rekreasyon organizasyonlarına rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu çalışma, Çanakkale'nin öne çıkan çekim unsurlarından biri olan Uluslararası Troia Festivali organizasyonunun marka kişiliğin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Uluslararası Troia Festivali’nin marka kişiliği belirlenerek pazarlanmasını kolaylaştırıcı verilerin açığa çıkarılmasıdır. Uluslararası Troia Festivali’nin marka kişiliği, organizasyona katılan ziyaretçilerin Instagram üzerinden gerçekleştirdikleri içerik paylaşımları değerlendirilerek belirlenmiştir. Bu kapsamda, nitel araştırma yöntemlerden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılarak Instagram’da ziyaretçiler tarafından paylaşılan içerikler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında Uluslararası Troia Festivali’nin marka kişiliğinin samimiyet, heyecan ve yetkinlik-cesurluk olmak üzere üç boyutta öne çıktığı tespit edilmiştir.

References

 • Aaker, A. D. (1990). Brand extensions: The good, the bad and the ugly. Journal of Management Review, 31(4), 1-8.
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Atay, L., Dülgaroğlu, O., & Gökdemir, S. (2018). Bir kış turizmi merkezi olan Uludağ’ın destinasyon kişiliğini tespit etmeye yönelik bir çalışma. İçinde. Uluslararası Sivas turizm kongresi bildiriler kitabı (ss. 61-69). Sivas.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Spss uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Çanakkale Belediyesi (2021). Uluslararası Troia Festivali amacı. https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1172-uluslararasi-troia-festivali/324-uluslararasi-troia-festivali-amaci
 • Gomez Aguilar, A., Yagüe, G., & Villasenor, R. (2014). Destination brand personality: An application to spanish tourism. Int. J. Tourism Research, 18(3), 210-219.
 • Hosany, S., Ekinci Y., & Uysal, M. (2006). Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, 59, 638-642.
 • Hutchinson, J. L. (1949). Principles of recreation. New York: A.S. Barnes.
 • İskender, A. (2019). Boş zaman ve rekreasyon ile turizm arasındaki ilişki üzerine akademik bir araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 22(1), 50-59.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020). Truva Antik Kenti. http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR-45525/truva-antik-kenti.html
 • Mc Donnell, I., Johnny, A., & O’toole, W. (1998). Festival and special event management. Australia: John Wiley & Sons Ltd.
 • Murphy, J. (1990). Assesing the value of brands, Long Range Planning, 23(3), 23-29.
 • Papadimitriou, D., Apostolopoulou A., & Kaplanidou, K. (2014). Destination personality, affective image, and behavioral intentions in domestic urban tourism. Journal of Travel Research, 54(3), 302-315.
 • Sahin, S., & Baloglu, S. (2011). Brand personality and destination image of Istanbul, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(1), 69-88.
 • Siguaw J. A., Mattila A., & JonAustin R. (1999). The brand personality scale: An application for restaurants, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(3), 48-55.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedurs and tecniques. Newbury Park: Sage Publishing.
 • Tan, M. (1981). Toplum bilime giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Tassiopoulos, D. (2005). Event management: A professional and developmental approach. South Africa: Juta Academic.
 • Torkildson, G. (1999). Leisure and recreation management. London: Routledge.
 • Tran, X., Dauchez, C., & Szemik, A. (2013). Hotel brand personality and brand quality. Journal of Vacation Marketing, 19(4), 329-341.
 • Usakli, A., & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114-127.
 • Wood, L. (2000). Brands and brand equity: Definition and management. Management Decision, 38(9), 108-118.
 • Xie, K. ve Lee, J. (2013). Toward the perspective of cognitive destination image and destination personality: The case of Beijing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 538–556.
 • Vikipedi (2021). Uluslararası Troia Festivali. https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Troia_Festivali
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Brand Personality of the International Troia Festival: A Social Media-Supported Research

Year 2021, Volume 2, Issue 2, 131 - 139, 20.10.2021

Abstract

Today, it is seen that many similar recreational activities are organized. Recreation activities could also have some personality traits just like people. These events could be distinguished from their counterparts by their brand personality traits. Thus, personality traits could provide a competitive advantage to recreation organizations. This study has been carried out to determining brand personality of the International Troia Festival organization, which is one of the prominent attraction elements of Çanakkale. The brand personality of the International Troia Festival has been determined by evaluating content shares of the visitors who participated in the organization on Instagram. In this context, the contents which shared by visitors on Instagram have been analyzed by using the content analysis method, which is one of the qualitative research methods. After the analysis, the brand personality of the International Troia Festival has been determined in three dimensions as sincerity, excitement and competence-tough.

References

 • Aaker, A. D. (1990). Brand extensions: The good, the bad and the ugly. Journal of Management Review, 31(4), 1-8.
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 • Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Atay, L., Dülgaroğlu, O., & Gökdemir, S. (2018). Bir kış turizmi merkezi olan Uludağ’ın destinasyon kişiliğini tespit etmeye yönelik bir çalışma. İçinde. Uluslararası Sivas turizm kongresi bildiriler kitabı (ss. 61-69). Sivas.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Spss uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Çanakkale Belediyesi (2021). Uluslararası Troia Festivali amacı. https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1172-uluslararasi-troia-festivali/324-uluslararasi-troia-festivali-amaci
 • Gomez Aguilar, A., Yagüe, G., & Villasenor, R. (2014). Destination brand personality: An application to spanish tourism. Int. J. Tourism Research, 18(3), 210-219.
 • Hosany, S., Ekinci Y., & Uysal, M. (2006). Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, 59, 638-642.
 • Hutchinson, J. L. (1949). Principles of recreation. New York: A.S. Barnes.
 • İskender, A. (2019). Boş zaman ve rekreasyon ile turizm arasındaki ilişki üzerine akademik bir araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 22(1), 50-59.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020). Truva Antik Kenti. http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR-45525/truva-antik-kenti.html
 • Mc Donnell, I., Johnny, A., & O’toole, W. (1998). Festival and special event management. Australia: John Wiley & Sons Ltd.
 • Murphy, J. (1990). Assesing the value of brands, Long Range Planning, 23(3), 23-29.
 • Papadimitriou, D., Apostolopoulou A., & Kaplanidou, K. (2014). Destination personality, affective image, and behavioral intentions in domestic urban tourism. Journal of Travel Research, 54(3), 302-315.
 • Sahin, S., & Baloglu, S. (2011). Brand personality and destination image of Istanbul, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(1), 69-88.
 • Siguaw J. A., Mattila A., & JonAustin R. (1999). The brand personality scale: An application for restaurants, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(3), 48-55.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedurs and tecniques. Newbury Park: Sage Publishing.
 • Tan, M. (1981). Toplum bilime giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Tassiopoulos, D. (2005). Event management: A professional and developmental approach. South Africa: Juta Academic.
 • Torkildson, G. (1999). Leisure and recreation management. London: Routledge.
 • Tran, X., Dauchez, C., & Szemik, A. (2013). Hotel brand personality and brand quality. Journal of Vacation Marketing, 19(4), 329-341.
 • Usakli, A., & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114-127.
 • Wood, L. (2000). Brands and brand equity: Definition and management. Management Decision, 38(9), 108-118.
 • Xie, K. ve Lee, J. (2013). Toward the perspective of cognitive destination image and destination personality: The case of Beijing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 538–556.
 • Vikipedi (2021). Uluslararası Troia Festivali. https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Troia_Festivali
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Oğuzhan DÜLGAROĞLU (Primary Author)
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0002-1992-0531
Türkiye

Publication Date October 20, 2021
Application Date September 20, 2021
Acceptance Date October 5, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Dülgaroğlu, O. (2021). Uluslararası Troia Festivali’nin Marka Kişiliği: Sosyal Medya Destekli Bir Çalışma . Journal of Global Tourism and Technology Research , 2 (2) , 131-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgttr/issue/65288/997684

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046