Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Medical nutrition therapy in cystic fibrosis

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 183 - 186, 19.03.2020
https://doi.org/10.32322/jhsm.658881

Abstract

Cystic fibrosis (CF) is a genetic disorder with multisystem involvement in children and adults. In Newborns, the most frequent occurrence in Europe is the frequency of having a disease in different ethnic origins, ranging from 1/3500 to 1/30000. In order to extend the expected life span and increase the survival rate in patients with CF, it is necessary to put the diagnosis early and to start treatment early. Inadequate use of energy due to digestive failure in CF, increased energy need, gastrointestinal problems and inadequate nutrition due to reduced appetite; Vitamin mineral deficiencies are also frequently seen as malabsorption origin. Malnutrition is seen in CF infants and children because of the increased need for nutrition and the inability to meet the needs. In this review, it is aimed to introduce the principles of medical nutrition therapy principles and nutritional therapy in Cystic Fibrosis.

References

 • 1. Milla CE. Nutrition and Lung Disease in Cystic Fibrosis. Clin Chest Med 2007; 28: 319–30.
 • 2. Sinaasappel M. Et al. Nutrition in patients with cystic fibrosis: A European Consensus. J Cyst Fibros 2002: 1; 51–75.
 • 3. Culhane S, George C, Pearo, Spoede E. Malnutrition in cystic fibrosis: A review. Nutr Clin Pract 2013; 28: 676–83.
 • 4. Katkin JP. Cystic fibrosis: Clinical manifestations and diagnosis. Disponibile alla pagina 2012. Web www. uptodate. com.[Online], 7.
 • 5. Ersu R, Çakır E. Kistik Fibrozis Yenidoğan Tarama Testi ile Tanı Alan Hastaları İzleme Rehberi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; 2015:6. http://cocukergen.thsk.saglik.gov.tr/bilgidokumanlar/kitaplar/1001-kistik-fibrozisyenido%C4%9Fan-tarama-testi-ile-tan%C4%B1-alan-hastalar%C4%B1-izlemerehberi.html, Erişim tarihi: 22.01.2018.
 • 6. Cystic Fibrosis Foundation. Patients registry report (accessed Jan 23, 2018). 2008. Available from: http://www.cff.org/LivingWithCF/QualityImprovement/PatientRegistryReport.
 • 7. Li L, Somerset S. Digestive system dysfunction in cystic fibrosis: Challenges for nutrition therapy. Dig Liver Dis 2014; 46: 865–74.
 • 8. Frohnert BI et al. Impaired fasting glucose in cystic fibrosis. Diabetes Care 2010;33: 2660–4.
 • 9. Güler N, Kılıç G: Solunum Hastalıkları. Pediatri, Neyzi O. Ertuğrul T. (ed) 4. baskı İstanbul ; 2009.
 • 10. Alikaşifoğlu A, Arıkan H, Aslan A, Avcı S. Kistik Fibrozis Genetiği. Türk Toraks Derneği 2011; 12:1–3.
 • 11. Mahan L K, Raymond JL. Krause’s food & the nutrition care process.14th ed. Elsevier; 2017.
 • 12. Barcelona EC, TurckD. ESPEN guidelines in cystic fibrosis 2012.
 • 13. Stallings VA, Stark LJ, Robinson KA, Feranchak AP, Quinton H. Evidence-Based Practice Recommendations for Nutrition-Related Management of Children and Adults with Cystic Fibrosis and Pancreatic Insufficiency: Results of a Systematic Review. J Am Diet Assoc 2008;108: 832-9.
 • 14. Rogers CL. Nutritional management of the adult with cystic fibrosis - Part I. Pract Gastroenterol 2013; 37: 10–24.
 • 15. Zolin Aet al. ECFSPR annual report 2010.
 • 16. Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry. Annual data report. Bethesda, Maryland: Cystic Fibrosis Foundation; 2011.
 • 17. Haupt ME, Kwasny MJ, Schechter MS, McColley SA. Pancreatic enzyme replacement therapy dosing and nutritional outcomes in children with cystic fibrosis. J Pediatr 2014;164: 1110-5.
 • 18. Smyth AR et al. European cystic fibrosis society standards of care: Best practice guidelines. J Cyst Fibros 2014; 13: 23–42.
 • 19. Farrell PM et al. Diagnosis of Cystic Fibrosis: Consensus Guidelines from the Cystic Fibrosis Foundation. J. Pediatr. 2017; 181: 4-15.
 • 20. Turck D et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr 2016;35:557–77.

Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 183 - 186, 19.03.2020
https://doi.org/10.32322/jhsm.658881

Abstract

Kistik fibrozis (KF), çocuklarda ve yetişkinlerde görülen, multisistem tutulum gösteren genetik bir hastalıktır. Yenidoğanlarda en sık Avrupa kökeninde görülmekle bilrikte farklı etnik kökenlerde hastalığın görülme sıklığı 1/3500 ila 1/30000 arasında değişmektedir. KF hastalığında beklenen yaşam süresinin uzatılması ve sağ kalım oranının artırılması için tanının erken konulması, tedaviye erken başlanması gerekmektedir. KF’de sindirim yetersizliği dolayısıyla enerjinin etkili olarak kullanılmaması, enerji ihtiyacının artması, gastrointestinal problemler ve iştah azalmasına bağlı olarak yetersiz beslenme; malabsorbsiyon kaynaklı olarak da vitamin mineral yetersizlikleri yaygın olarak görülmektedir. Beslenme gereksinimlerinin artmasına karşın ihtiyacın karşılanamamasından dolayı KF’li bebek ve çocuklarda malnutrisyon görülmektir. Bu derlemede Kistik Fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi ilkelerinin ve beslenme tedavisinin öneminin ortaya konması amaçlanmıştır.

References

 • 1. Milla CE. Nutrition and Lung Disease in Cystic Fibrosis. Clin Chest Med 2007; 28: 319–30.
 • 2. Sinaasappel M. Et al. Nutrition in patients with cystic fibrosis: A European Consensus. J Cyst Fibros 2002: 1; 51–75.
 • 3. Culhane S, George C, Pearo, Spoede E. Malnutrition in cystic fibrosis: A review. Nutr Clin Pract 2013; 28: 676–83.
 • 4. Katkin JP. Cystic fibrosis: Clinical manifestations and diagnosis. Disponibile alla pagina 2012. Web www. uptodate. com.[Online], 7.
 • 5. Ersu R, Çakır E. Kistik Fibrozis Yenidoğan Tarama Testi ile Tanı Alan Hastaları İzleme Rehberi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; 2015:6. http://cocukergen.thsk.saglik.gov.tr/bilgidokumanlar/kitaplar/1001-kistik-fibrozisyenido%C4%9Fan-tarama-testi-ile-tan%C4%B1-alan-hastalar%C4%B1-izlemerehberi.html, Erişim tarihi: 22.01.2018.
 • 6. Cystic Fibrosis Foundation. Patients registry report (accessed Jan 23, 2018). 2008. Available from: http://www.cff.org/LivingWithCF/QualityImprovement/PatientRegistryReport.
 • 7. Li L, Somerset S. Digestive system dysfunction in cystic fibrosis: Challenges for nutrition therapy. Dig Liver Dis 2014; 46: 865–74.
 • 8. Frohnert BI et al. Impaired fasting glucose in cystic fibrosis. Diabetes Care 2010;33: 2660–4.
 • 9. Güler N, Kılıç G: Solunum Hastalıkları. Pediatri, Neyzi O. Ertuğrul T. (ed) 4. baskı İstanbul ; 2009.
 • 10. Alikaşifoğlu A, Arıkan H, Aslan A, Avcı S. Kistik Fibrozis Genetiği. Türk Toraks Derneği 2011; 12:1–3.
 • 11. Mahan L K, Raymond JL. Krause’s food & the nutrition care process.14th ed. Elsevier; 2017.
 • 12. Barcelona EC, TurckD. ESPEN guidelines in cystic fibrosis 2012.
 • 13. Stallings VA, Stark LJ, Robinson KA, Feranchak AP, Quinton H. Evidence-Based Practice Recommendations for Nutrition-Related Management of Children and Adults with Cystic Fibrosis and Pancreatic Insufficiency: Results of a Systematic Review. J Am Diet Assoc 2008;108: 832-9.
 • 14. Rogers CL. Nutritional management of the adult with cystic fibrosis - Part I. Pract Gastroenterol 2013; 37: 10–24.
 • 15. Zolin Aet al. ECFSPR annual report 2010.
 • 16. Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry. Annual data report. Bethesda, Maryland: Cystic Fibrosis Foundation; 2011.
 • 17. Haupt ME, Kwasny MJ, Schechter MS, McColley SA. Pancreatic enzyme replacement therapy dosing and nutritional outcomes in children with cystic fibrosis. J Pediatr 2014;164: 1110-5.
 • 18. Smyth AR et al. European cystic fibrosis society standards of care: Best practice guidelines. J Cyst Fibros 2014; 13: 23–42.
 • 19. Farrell PM et al. Diagnosis of Cystic Fibrosis: Consensus Guidelines from the Cystic Fibrosis Foundation. J. Pediatr. 2017; 181: 4-15.
 • 20. Turck D et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr 2016;35:557–77.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Review
Authors

Elif EDE> (Primary Author)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0001-6103-2784
Türkiye


Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7936-8462
Türkiye

Publication Date March 19, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @review { jhsm658881, journal = {Journal of Health Sciences and Medicine}, eissn = {2636-8579}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı}, publisher = {MediHealth Academy Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {3}, number = {2}, pages = {183 - 186}, doi = {10.32322/jhsm.658881}, title = {Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi}, key = {cite}, author = {Ede, Elif and Köseoğlu, Sabiha Zeynep Aydenk} }
APA Ede, E. & Köseoğlu, S. Z. A. (2020). Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi . Journal of Health Sciences and Medicine , 3 (2) , 183-186 . DOI: 10.32322/jhsm.658881
MLA Ede, E. , Köseoğlu, S. Z. A. "Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi" . Journal of Health Sciences and Medicine 3 (2020 ): 183-186 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jhsm/issue/51842/658881>
Chicago Ede, E. , Köseoğlu, S. Z. A. "Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi". Journal of Health Sciences and Medicine 3 (2020 ): 183-186
RIS TY - JOUR T1 - Medical nutrition therapy in cystic fibrosis AU - ElifEde, Sabiha Zeynep AydenkKöseoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32322/jhsm.658881 DO - 10.32322/jhsm.658881 T2 - Journal of Health Sciences and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 186 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-8579 M3 - doi: 10.32322/jhsm.658881 UR - https://doi.org/10.32322/jhsm.658881 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Health Sciences and Medicine Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi %A Elif Ede , Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu %T Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi %D 2020 %J Journal of Health Sciences and Medicine %P -2636-8579 %V 3 %N 2 %R doi: 10.32322/jhsm.658881 %U 10.32322/jhsm.658881
ISNAD Ede, Elif , Köseoğlu, Sabiha Zeynep Aydenk . "Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi". Journal of Health Sciences and Medicine 3 / 2 (March 2020): 183-186 . https://doi.org/10.32322/jhsm.658881
AMA Ede E. , Köseoğlu S. Z. A. Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi. J Health Sci Med / JHSM. 2020; 3(2): 183-186.
Vancouver Ede E. , Köseoğlu S. Z. A. Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi. Journal of Health Sciences and Medicine. 2020; 3(2): 183-186.
IEEE E. Ede and S. Z. A. Köseoğlu , "Kistik fibrozis hastalığında tıbbi beslenme tedavisi", Journal of Health Sciences and Medicine, vol. 3, no. 2, pp. 183-186, Mar. 2020, doi:10.32322/jhsm.658881

Interuniversity Board (UAK) Equivalency: Ulakbim TR Dizin and 1b [Original research article published in journals scanned by international field indexes (included in indices other than the ones mentioned in 1a) - 10 POINTS]. The Directories (indexes) and Platforms we are included in are at the bottom of the page.

Note: Our journal is not WOS indexed and therefore is not classified as Q.

You can download Council of Higher Education (CoHG) [Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)] Criteria) decisions about predatory/questionable journals and the author's clarification text and journal charge policy from your browser. https://dergipark.org.tr/tr/journal/2316/file/4905/showThe indexes of the journal are;

       images?q=tbn:ANd9GcRB9r6zRLDl0Pz7om2DQkiTQXqDtuq64Eb1Qg&usqp=CAU

500px-WorldCat_logo.svg.png

atifdizini.png

logo_world_of_journals_no_margin.png

images?q=tbn%3AANd9GcTNpvUjQ4Ffc6uQBqMQrqYMR53c7bRqD9rohCINkko0Y1a_hPSn&usqp=CAU

doaj.png  

images?q=tbn:ANd9GcSpOQFsFv3RdX0lIQJC3SwkFIA-CceHin_ujli_JrqBy3A32A_Tx_oMoIZn96EcrpLwTQg&usqp=CAU

ici2.png

asos-index.png

drji.png

The platforms of the journal are;

COPE-logo-300x199.jpgimages?q=tbn:ANd9GcQR6_qdgvxMP9owgnYzJ1M6CS_XzR_d7orTjA&usqp=CAU

icmje_1_orig.png

cc.logo.large.png

ncbi.pngimages?q=tbn:ANd9GcRBcJw8ia8S9TI4Fun5vj3HPzEcEKIvF_jtnw&usqp=CAU

ORCID_logo.png

1*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg


Our Journal using the DergiPark system indexed are;

Ulakbim TR Dizin,  Index Copernicus, ICI World of JournalsDirectory of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact FactorASOS Index, OpenAIRE, MIAR,  EuroPub, WorldCat (OCLC)DOAJ,  Türkiye Citation Index, Türk Medline Index, InfoBase Index


Our Journal using the DergiPark system platforms are;

Google, Google Scholar, CrossRef (DOI), ResearchBib, ICJME, COPE, NCBI, ORCID, Creative Commons, Open Access, and etc.


Journal articles are evaluated as "Double-Blind Peer Review". 

Our journal has adopted the Open Access Policy and articles in JHSM are Open Access and fully comply with Open Access instructions. All articles in the system can be accessed and read without a journal user.  https//dergipark.org.tr/tr/pub/jhsm/page/9535

Journal charge policy   https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhsm/page/10912


Editor List for 2022

Assoc. Prof. Alpaslan TANOĞLU (MD)  

Prof. Aydın ÇİFCİ (MD)

Prof. İbrahim Celalaettin HAZNEDAROĞLU (MD)

Prof. Murat KEKİLLİ (MD)

Prof. Yavuz BEYAZIT (MD) 

Prof. Ekrem ÜNAL (MD)

Prof. Ahmet EKEN (MD)

Assoc. Prof. Ercan YUVANÇ (MD)

Assoc. Prof. Bekir UÇAN (MD) 

Assoc. Prof. Mehmet Sinan DAL (MD)


Our journal has been indexed in DOAJ as of May 18, 2020.

Our journal has been indexed in TR-Dizin as of March 12, 2021.


17873

Articles published in the Journal of Health Sciences and Medicine have open access and are licensed under the Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 International License.