Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 1 - 11 2015-12-01

The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries
Minimum Ücret Seviyesinin Çalışma Etkinliğine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

Engin Aras [1]


In this study, the effect of the changes in the minimum wage on the labor productivity is analyzed in the countries where the minimum wage, which is the minimal payment in exchange for the labor, is determined by the legal authorities. Australia, Belgium, Canada, Czech Republic, France, Greece, Netherlands, Spain, Japan and the United States are in the list of the High Income Countries and Turkey and Hungary are in the list of Upper and Middle-Income Countries of the World Bank, which are the subjects of the current study. By using the minimum wage and labor productivity data of the years between 1995 and 2011, the estimations are made by panel data analysis method. As a result of the analysis, it was determined that the changes in the minimum wage had statistically significant effects on the labor productivity. 

Bu çalışmada, emeğin karşılığı olarak ödenmesi zorunlu olan en düşük ücret düzeyi asgari ücretin yasal otorite tarafından belirlendiği ülkelerde, asgari ücretteki değişmelerin işgücü verimliliği üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. Çalışmaya konu olan 12 OECD ülkesinden, Avustralya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İspanya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri Dünya Bankası’nın Yüksek Gelirli Ülkeler listesinde yer almakta Türkiye ve Macaristan ise Üst Ve Orta Gelirli Ülkeler listesinde yer almaktadır. 1995-2011 yılları arasına ait asgari ücret ve işgücü verimliliği verileri kullanılarak, panel veri analizi yöntemi ile tahmin edilmektedir. Yapılan analizler sonucunda asgari ücretteki değişmelerin işgücü verimliliği üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı sonuçları ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. 

 • Arabacı, R.Y. (2007). “Yoksulluk ve Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından “Asgari Ücret””. Akademik Araştırmalar Dergisi, 33, 53-65.
 • Aydın, G.M. (2014). “Verimlilik Kavramı: Klasik ve Neoklasik Yaklaşımların Karşılaştırılması”, Anahtar, 306, 12-16.
 • Ayvaz, Y.Y., Baldemir, E. ve Ürüt, S. (2006). “Yabancı Sermaye Yatırımlarının Verimlilik veKalkınmaya Etkilerinin Ekonometrik İncelemesi”, Yönetim ve Ekonomi, 13,(1), 177-186.
 • Baltagi, Badi H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition, John Wiley & Sons, New York.
 • Bovi, M. (2007). “Shadow Employment and LaborProductivity Dynamics”, Labour, 21, 735-761.
 • Croucher, R. and Rizov, M. (2012). “Labour Studies”. E-Journal International and Comperative, 1, 261-291.
 • Değer, K.M. ve Emsen, S.Ö. (2006). “Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1990-2002)”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7, 121-137.
 • Dinler Zeynel, (2010). İktisada Giriş. 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Dobija, M.(2011). “Labor Productivity vs. Minimum Wage Level”. Modern Economy, 2, 780-787.
 • Dunn, J. D. ve Rachel, F. M. (1971). Wage and Salary Administration: TotalCompensation Systems. United States of America: cGraw-Hill.
 • Filipetti, A. and Peyrache, A.(2013). “Is the Convergence Party Over? Labour Productivity and the Technology Gap in Europe”. Journal Of Common Market Studies, 51(6), 1006-1022.
 • Freeman, R. (2008). Labour Productivity Indicators, Comparıson Of Two OECD Databases Productivity Differentials& The Balassa-SamuelsonEffect, OECD.
 • Grene William H., (2003). Econometric Analysis, 5th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Gujarati, D. (2003). Basic Econometric. Fourt Edition, McGraw Hill.
 • Güneş, S.(2007). “İmalat Sektöründe Verimlilik ve Reel Ücret İliskisi: Bir Koentegrasyon Analizi”. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 275-287.
 • IM, K., H. Pesaran, and Y. Shin (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74.
 • Jiang, X., Dietzenbacher, E. and Los, B. (2014). “A Dissection Of The Growth Of Regional Disparities In Chinese Labour Productivity Between 1997 and 2002”. The Annals Of Regional Science, 52, 513-536.
 • Karahan, A.(2009). “The Effect Of DemograficFactors On Lobour Force Productivity”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 269-281.
 • Kazgan, G. (1993). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Kelly, R.D. (2000). “Labour Productivity Impacts: A Case Study”. AACE International Transactions, 12, 1-6.
 • Koshal, M.vd.(2008). “Changing Demographic of Labor Force and Productivity: A Case of Japan”. Perspectives on Global Developmentand Technology. 7, 175-187.
 • Levin A., Lin C. F., and Chu C. S. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”. Journal of Econometrics. 108, 1-24.
 • Levin A., Lin C. F., and Chu C. S. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”. Journal of Econometrics, Vol: 108, pp.1-24.
 • Levin A., Lin C. F., and Chu C. S. (1993). “Unit Root Tests in Panel Data: New Results”. Depertmant of Economics, University of California at San Diego, Discussion Paper No. 92-93.
 • Maddala, G.S. and Wu, S. (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data a New Simple Test” Oxford Economic Bulletin of Economics and Statistics, 61: 631–652.
 • Maia,A.G. and Menezes,E. (2014). “Economic Growth, Labor And Productivity in Brazil And The United States: A Comparitive Analysis”. Brazilian Journal Of Political Economy, 34, 212-229.
 • Morgan, C. A. (1962). Labor Economics. United States of America, The Dorsey Press, Inc. OECD, (2001). Measuring Productivity. OECD Manuel.
 • Özer, M. ve Biçer, K.(2003). “Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 55-81.
 • Paris, A.(2010). “Labor Productivity of Greek Manufacturing Industries”. Global Business and Management Research: An International Journal, 2(4), 346-365.
 • Pedroni Peter (1997). Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests, With an Application to the PPP Hypothesis; New Results. Department of Economics, Indiana University.
 • Pedroni, P. (1995). “Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Test, with an Aplication to the PPP Hypothesis”. Indiana University Working Papers in Economics, No:95-103 (June), Indiana University, Indianapolis, IN.
 • Pedroni, P. (1999). “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogenous Panels with Multiple Regressors”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61: 631-652.
 • Stigler, G.J. (1946). “The Economics of Minimum Wage Legislation”. American Economic Review, 36, 358-365.
 • Strauss, J. and Wohar, M.E.(2004). “The Linkage between Prices, Wages, and Labor Productivity: A Panel Study of Manufacturing Industries”. Southern Economic Journal, 70, 920-941.
 • Şeker, S.D. ve Küçükbayrak, M.(2012). Türkiye’de Bölgesel Asgari Ücretin Uygulanabilirliği. İşgücü Piyasası Çalışma Raporları.
 • Talas, C. (1976). Sosyal Ekonomi. S Yayını, Ankara.
 • Tang, C. F. (2014). The Effect Of Real Wages and Inflation On Labour.
 • Trpeski, P. And Tashevska, B. (2009). “Labor Productivity And Wages In The Republıc Of Macedonia”. Young Economists Journal, 1, 103-111.
 • Watanabe, M. (2013). Minimum Wage, Public Investment, Economic Growth. Theoretical Economics Letters, 288-291.
 • Yılmaz, B. ve Terzi, H. (2006). “Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Asgari Ücretin Karşılaştırmalı Bir Analizi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2): 121-137.
 • Yükçü, S. ve Atağan, G.(2009). “Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının Yarattığı Karışıklılık”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 1-13.
 • Znotina, D. and Jermolajeva, E. (2011). “Labour Productivity In The Regions Of Latvia”. European Integration Studies. 5, 172-178.
Subjects Management, Social, Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Engin Aras (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 1, 2015

Bibtex @research article { jimeep356520, journal = {Journal of International Management Educational and Economics Perspectives}, issn = {}, eissn = {2602-330X}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkez/TOKAT}, publisher = {Ahmet GÜVEN}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries}, key = {cite}, author = {Aras, Engin} }
APA Aras, E . (2015). The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives , 3 (2) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jimeep/issue/32348/356520
MLA Aras, E . "The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 3 (2015 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jimeep/issue/32348/356520>
Chicago Aras, E . "The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 3 (2015 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries AU - Engin Aras Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of International Management Educational and Economics Perspectives JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-330X M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries %A Engin Aras %T The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries %D 2015 %J Journal of International Management Educational and Economics Perspectives %P -2602-330X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Aras, Engin . "The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 3 / 2 (December 2015): 1-11 .
AMA Aras E . The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2015; 3(2): 1-11.
Vancouver Aras E . The Effect of Minimum Wage Level on Labor Efficency: An Analysis on OECD Countries. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2015; 3(2): 11-1.