Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi

Year 2017, Volume 41, Issue 2, 101 - 116, 15.12.2017
https://doi.org/10.24232/jmd.334464

Abstract

Bu çalışmada, Karagöl ve çevresinin jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri incelenerek bölgedeki su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, kullanım durumları ve kirlilik değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışma alanında Mesozoyik-Kuvaterner zaman aralığında farklı yaş ve litolojiye sahip kaya birimleri yüzeylemektedir. Çalışma alanında yeraltısuyu rezervuarları alüvyon ve içerisinde yer yer kireçtaşı, kumtaşı seviyeleri olan kırık ve çatlaklı mağmatik kaya birimleri olup en önemli yüzey suları ise Çoruh Nehri ve Karagöl’dür. Çalışma alanındaki su kaynaklarının hidrojeokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla, yüzey suyu ve kaynak suyu örneklerinin hidrojeokimyasal analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bölgedeki su kaynaklarının, Ca-HCO3,  Ca-Mg-HCO3, ve NaHCO3 sular fasiyesinde olduğu görülmektedir. Su tiplerinin gelişmesindeki ana etken kayaç-su etkileşimi olup genel olarak Na ve Ca iyonlarının artışı Na-Ca feldspatlar ile, Mg iyon artışı ise daha çok biyotit, amfibol, piroksen gibi silikat minerallerinin ayrışması sonucunda gerçekleşmektedir. Su örneklerindeki baskın HCO3 iyonu kireçtaşı, killi kireçtaşı birimleri ile birlikte feldspat minerallerinin ayrışması sonucunda açığa çıkan kalsit mineralleri ile ilişkili kaya-su etkileşimi sonucunda artış göstermektedir. Su kalitesi bakımından incelendiğinde çalışma alanındaki suların tamamı I. su kalite sınıfında yer almakta olup yapılan değerlendirmelere göre içme ve sulama suyu olarak kullanıma uygundur.

References

 • Anonim, 2008. Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 25687.
 • Güven, İ. Hakkı; Tosun, C. Yılmaz., 1986. Artvin-Borçka Karagöl Sahası Maden Jeolojisi Raporu. MTA Yayınları, No: 2002, Ankara.
 • İSYSKY, 2012. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik. Resmi Gazete No: 28338.
 • İTAS, 2005. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete No: 25730.
 • Kopar, I., Sever, R., 2008. Karagöl (Borçka-Artvin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1, 21-38.
 • Şahinci, A., 1991. Doğal Suların Jeokimyası. Reform Matbaası, 548s, İzmir.
 • Yılmaz, B.S., Gülibrahimoğlu, İ., Konak, O., Yazıcı, E.N., Köse, Z., Yaprak, S., Çuvalcı, F., Saraloğlu, A., Tosun, C.Y., 1998. Artvin İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Olanakları, MTA Yayınları, s: 1-223. Ankara.

Year 2017, Volume 41, Issue 2, 101 - 116, 15.12.2017
https://doi.org/10.24232/jmd.334464

Abstract

References

 • Anonim, 2008. Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 25687.
 • Güven, İ. Hakkı; Tosun, C. Yılmaz., 1986. Artvin-Borçka Karagöl Sahası Maden Jeolojisi Raporu. MTA Yayınları, No: 2002, Ankara.
 • İSYSKY, 2012. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik. Resmi Gazete No: 28338.
 • İTAS, 2005. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete No: 25730.
 • Kopar, I., Sever, R., 2008. Karagöl (Borçka-Artvin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1, 21-38.
 • Şahinci, A., 1991. Doğal Suların Jeokimyası. Reform Matbaası, 548s, İzmir.
 • Yılmaz, B.S., Gülibrahimoğlu, İ., Konak, O., Yazıcı, E.N., Köse, Z., Yaprak, S., Çuvalcı, F., Saraloğlu, A., Tosun, C.Y., 1998. Artvin İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Olanakları, MTA Yayınları, s: 1-223. Ankara.

Details

Subjects Geosciences, Multidisciplinary
Journal Section Makaleler - Articles
Authors

Şehnaz ŞENER>


Hülya KİBAR This is me

Publication Date December 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 41, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { jmd334464, journal = {Jeoloji Mühendisliği Dergisi}, issn = {1016-9172}, eissn = {2564-6753}, address = {TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocatepe Mah. Hatay 2 Sokak No:21 Kocatepe/ANKARA}, publisher = {TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası}, year = {2017}, volume = {41}, number = {2}, pages = {101 - 116}, doi = {10.24232/jmd.334464}, title = {Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi}, key = {cite}, author = {Şener, Şehnaz and Kibar, Hülya} }
APA Şener, Ş. & Kibar, H. (2017). Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 41 (2) , 101-116 . DOI: 10.24232/jmd.334464
MLA Şener, Ş. , Kibar, H. "Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi" . Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 (2017 ): 101-116 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jmd/issue/32375/334464>
Chicago Şener, Ş. , Kibar, H. "Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 (2017 ): 101-116
RIS TY - JOUR T1 - Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi AU - ŞehnazŞener, HülyaKibar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24232/jmd.334464 DO - 10.24232/jmd.334464 T2 - Jeoloji Mühendisliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 116 VL - 41 IS - 2 SN - 1016-9172-2564-6753 M3 - doi: 10.24232/jmd.334464 UR - https://doi.org/10.24232/jmd.334464 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Jeoloji Mühendisliği Dergisi Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi %A Şehnaz Şener , Hülya Kibar %T Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi %D 2017 %J Jeoloji Mühendisliği Dergisi %P 1016-9172-2564-6753 %V 41 %N 2 %R doi: 10.24232/jmd.334464 %U 10.24232/jmd.334464
ISNAD Şener, Şehnaz , Kibar, Hülya . "Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 / 2 (December 2017): 101-116 . https://doi.org/10.24232/jmd.334464
AMA Şener Ş. , Kibar H. Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2017; 41(2): 101-116.
Vancouver Şener Ş. , Kibar H. Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2017; 41(2): 101-116.
IEEE Ş. Şener and H. Kibar , "Karagöl (Borçka-Artvin) Gölü ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol. 41, no. 2, pp. 101-116, Dec. 2017, doi:10.24232/jmd.334464