Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 51 - 56, 03.07.2020
https://doi.org/10.46384/jmsf.730371

Abstract

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik istatistikleri incelenerek mevcut durum ortaya konmuştur. KOP Bölgesinde Türkiye’nin toplam su ürünleri üretiminin %1,12’lik kısmı gerçekleştirilmektedir. Bölgede en fazla yetiştiriciliği yapılan tür gökkuşağı alabalığı (%98,5) olup çok az miktarlarda tilapya (%0,9) ve sazan (%0,6) yetiştirilmektedir. Kırıkkale ve Aksaray illerinde hiçbir su ürünleri yetiştiriciliği yapılmamakta iken en fazla yetiştiricilik Kırşehir (%35,2), Yozgat (%24,5) ve Karaman (%24,3) illerinde gerçekleştirilmektedir. KOP Bölgesinde 2018 yılı itibariyle 3.259 ton su ürünleri avcılığı yapılmış olup bu değer Türkiye’nin toplam su ürünleri avcılığının %10,8’ine tekabül etmektedir. 2016-2018 yılları ortalamasına göre en yüksek avcılık Yozgat (%36,5) İlinde gerçekleştirilmiş olup bunu Kırşehir (%30,0) ve Konya (%23,6) illeri izlemektedir. Tür bazında ise en yüksek avcılık değerine sahip tür %37,5’lik oran ile gümüş balığı olup bunu sırasıyla gümüşi havuz balığı (%36,5), sazan (%12,8), sudak (%5,8) ve kerevit (%2,4) izlemektedir. Diğer türler ise %1,0 civarında veya daha düşük oranlarda avlanmaktadır. KOP Bölgesinde avcılıktan elde edilen ürün miktarının arttırılmasına yönelik olarak sürdürülebilir avcılık ilkeleri doğrultusunda stratejiler geliştirilmesi ve uygun alanlarda yetiştiriciliğin desteklenmesi gerekmektedir.

References

 • Anonim. 2019. Su Ürünleri Raporu. Ziraat Mühendisleri Odası. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=27302&tipi=38&sube=0. Yayına Tarihi: 10.02.2017, Güncellenme: 01.02.2018, Erişim: 04.10.2019.
 • Dikel, S. 2001. Tilapya Türü Olan Oreochromis aureus ve Oreochromis niloticus ile Bunların Melezlerinin Çukurova’da Havuz Koşullarında Yetiştirilmesi ve Büyüme Performansları ile Karkas ve Besin Özelliklerinin Karşılaştırılması. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18(3-4), 445-457.
 • Dikel, S. 2006. Tuzlusu Ortamlarında Tilapia Yetiştiriciliği. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(1/2), 199-204.
 • Emiroğlu, M. 1987. Türkiye’nin Su Ürünleri Üretimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 31 (1-2), 77-146.
 • FAO. 2019. FAO yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2017/FAO annuaire. Statistiques des pêches et de l’aquaculture 2017/FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura 2017. Rome/Roma.
 • Özdemir, N., Aras, N.M., 2005. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Su Ürünleri Sektörünün Üretim, Tüketim, İhracat ve İthalat Yönünden Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1), 109-116.
 • TUİK. 2019. Türkiye İstatistik Kurumu. Su ürünleri istatistikleri; Alıntılanma adresi http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30697, 20.12.2019.

Fishing and Aquaculture in the Provinces of Konya Plain Project Regional Development Administration

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 51 - 56, 03.07.2020
https://doi.org/10.46384/jmsf.730371

Abstract

In the provinces covered by Konya Plain Project (KOP) Regional Development Administration, fishing and aquaculture statistics were examined and the current situation was revealed. Approximately, 1.12% of Turkey's total aquaculture production is carried out in KOP. Rainbow trout (98.5%) is the most commonly cultivated species in the region and tilapia (0.9%) and carp (0.6%) are grown in small amounts. No aquaculture is carried out in Kirikkale and Aksaray provinces, and the highest production is in Kirsehir (35.2%), Yozgat (24.5%) and Karaman (24.3%), respectively. In 2018, a total of 3.259 tons captured in KOP, corresponding to 10.8% of total fishing catch in Turkey. During 2016-2018, the highest mean yields from fishing was realized in Yozgat (36.5%) followed by Kirsehir (30.0%) and Konya (23.6%). With regard to species composition, big-scale sand smelt had the highest catch rate with 37.5% and followed by gibel carp (36.5%), common carp (12.8%), zander (5.8%) and crayfish (2.4%), respectively. The catch rate of all other species was around 1.0% or less. In order to increase the amount of yields from fisheries in the KOP region, strategies should be developed in line with the principles of sustainable fishing and aquaculture-based production should be promoted in suitable areas.

References

 • Anonim. 2019. Su Ürünleri Raporu. Ziraat Mühendisleri Odası. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=27302&tipi=38&sube=0. Yayına Tarihi: 10.02.2017, Güncellenme: 01.02.2018, Erişim: 04.10.2019.
 • Dikel, S. 2001. Tilapya Türü Olan Oreochromis aureus ve Oreochromis niloticus ile Bunların Melezlerinin Çukurova’da Havuz Koşullarında Yetiştirilmesi ve Büyüme Performansları ile Karkas ve Besin Özelliklerinin Karşılaştırılması. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 18(3-4), 445-457.
 • Dikel, S. 2006. Tuzlusu Ortamlarında Tilapia Yetiştiriciliği. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(1/2), 199-204.
 • Emiroğlu, M. 1987. Türkiye’nin Su Ürünleri Üretimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 31 (1-2), 77-146.
 • FAO. 2019. FAO yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2017/FAO annuaire. Statistiques des pêches et de l’aquaculture 2017/FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura 2017. Rome/Roma.
 • Özdemir, N., Aras, N.M., 2005. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Su Ürünleri Sektörünün Üretim, Tüketim, İhracat ve İthalat Yönünden Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1), 109-116.
 • TUİK. 2019. Türkiye İstatistik Kurumu. Su ürünleri istatistikleri; Alıntılanma adresi http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30697, 20.12.2019.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section Review
Authors

Erdoğan ÇİÇEK (Primary Author)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5334-5737
Türkiye


Sevil SUNGUR
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4018-6375
Türkiye


Mustafa ÖZ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5264-7103
Türkiye

Publication Date July 3, 2020
Application Date May 1, 2020
Acceptance Date June 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @review { jmsf730371, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries}, issn = {}, eissn = {2651-5326}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, 17100, Merkez/Çanakkale}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {51 - 56}, doi = {10.46384/jmsf.730371}, title = {Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği}, key = {cite}, author = {Çiçek, Erdoğan and Sungur, Sevil and Öz, Mustafa} }
APA Çiçek, E. , Sungur, S. & Öz, M. (2020). Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries , 3 (1) , 51-56 . DOI: 10.46384/jmsf.730371
MLA Çiçek, E. , Sungur, S. , Öz, M. "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği" . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 (2020 ): 51-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jmsf/issue/55763/730371>
Chicago Çiçek, E. , Sungur, S. , Öz, M. "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 (2020 ): 51-56
RIS TY - JOUR T1 - Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği AU - Erdoğan Çiçek , Sevil Sungur , Mustafa Öz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46384/jmsf.730371 DO - 10.46384/jmsf.730371 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 56 VL - 3 IS - 1 SN - -2651-5326 M3 - doi: 10.46384/jmsf.730371 UR - https://doi.org/10.46384/jmsf.730371 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği %A Erdoğan Çiçek , Sevil Sungur , Mustafa Öz %T Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği %D 2020 %J Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries %P -2651-5326 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46384/jmsf.730371 %U 10.46384/jmsf.730371
ISNAD Çiçek, Erdoğan , Sungur, Sevil , Öz, Mustafa . "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 / 1 (July 2020): 51-56 . https://doi.org/10.46384/jmsf.730371
AMA Çiçek E. , Sungur S. , Öz M. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği. JMSF. 2020; 3(1): 51-56.
Vancouver Çiçek E. , Sungur S. , Öz M. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2020; 3(1): 51-56.
IEEE E. Çiçek , S. Sungur and M. Öz , "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği", Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol. 3, no. 1, pp. 51-56, Jul. 2020, doi:10.46384/jmsf.730371