Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2020, Volume: 9 Issue: 2, 1 - 8, 15.09.2020

Abstract

References

 • Anonim,2007a http://www.ibiblio.org/ pfaf/cgi-bin/arr_html?Sorbus+domestica.
 • Anonim, 2007c . http://www.fs.fed.us/ database/feis/plants/shrub/sorsit/all.html.
 • Anonymous, 1990-1991. Sveriges Lantbruk Suniversitet, Balsgàrd-Institionen For Horticulturell, Växförrädling, The Swedish Association For Fruit Breeding, Fjälkestadsvägen. 123-1, S-291 94 Kristianstad, Swedish.
 • Büyükyılmaz, M., Ağaoğlu, Y.S., Bulagay, A. N., 1992. Yabani Armut Türlerinin Katlama Sürelerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F., İzmir.
 • Carrera, C., Reginato, M. ve Alomso, S.E. 1988. Seed Dormancy and Germinations in Prunus mahaleb L., Seed Abstract, 011-0122.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T. ve Gürbüz, S., 1983. İstatistik Metotları I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, no: 861, Ders Kitabı : 229 Ankara.
 • Gerçekcioğlu, R., Özkan, Y. ve Polat, M. 1997. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Üvez (Sorbus domestica L.) Tiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova. Bildiriler:131-138.
 • Gerçekcioğlu, R. ve Çekiç, Ç., 1999 . Mahlep (Prunus mahaleb L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkileri. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (1999) Ek Sayı 1, 145-150. Gültekin, C., Alan, M., 2007. Türkiye’nin Üvezleri, Flaraplus Dergisi, Temmuz 2007, sayı:12, s 76,82, İstanbul.
 • Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies ve Jr.F., Geneve. 1997. Plant Propagation Principles and Practices. Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Koçak, M. 2006. Bazı Sorbus sp. Türleri Tohumlarının Çimlenme ve Fidecik Gelişimi Üzerine Hormonal İşlemin Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Orman Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi).
 • Misra, R.S. ve Verma, V.K. 1980. Studies on The Seed Germination of Kinnow Orange in The Central Himalayas Progresive Horticulture, 12, 79-84.
 • Özçağıran, R., 1975, Meyve Ağaçlarını Çoğaltmanın Biyolojik Esasları .Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans Dersi Notu.
 • Özvardar, S. ve Özçağıran, R. 1991. Değişik Katlama Sıcaklılarının ve Katlama Öncesi İşlemlerin Erik Tohumlarının Çimlenmelerine Etkileri. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu: 319-324.
 • Recht, C. ve M.F. Wetterwald, 1985. Ernte am Wegrand. Werlag Eugen Ulmer: 56.
 • Riley, J.M. 1997. Growing Rare Fruit From Seed. http://www.crfg.org./tidbits/seedprop.html.
 • Schönfelder, P. ve Schönfelder, I. 1982. Der Kosmos-Heilplanzaführer: 50, Stuttgart.
 • Yagihashi, T., Hayashida, M., Miyamoto, T., 1997, Effects of bird ingestion on seed germination of Sorbus commixa.Oecoliga (1998) 114:209-212.
 • Şenay, B. 2007. Gaziantep Üniversitesi Botanik Bahçesine Introduksiyonu Yapılan Sorbus L. Türlerinin Gelişim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region

Year 2020, Volume: 9 Issue: 2, 1 - 8, 15.09.2020

Abstract

The research was carried out between 2009-2010 to determine the germination characteristics of the seeds of two service tree (Sorbus domestica L.) genotypes selected from the central district of Tokat province. 9 different treatments were applied to the seeds and germination characteristics were determined at different stratification times. Germination characteristics varied depending on genotype, stratification times, and treatments. While the best germination in 60D2 genotype was obtained by 80% in 105th day of the stratification with 2000 ppm GA3 treatment, the best germination in 60D3 genotype was obtained by 90% again in 105th day of the stratification with Vitamin C + 1000 ppm GA3 treatment. Moreover, rotting of the seeds was mostly seen in sulfuric acid treatment. The seeds belonging to genotypes generally germinated in the first 5 days.

References

 • Anonim,2007a http://www.ibiblio.org/ pfaf/cgi-bin/arr_html?Sorbus+domestica.
 • Anonim, 2007c . http://www.fs.fed.us/ database/feis/plants/shrub/sorsit/all.html.
 • Anonymous, 1990-1991. Sveriges Lantbruk Suniversitet, Balsgàrd-Institionen For Horticulturell, Växförrädling, The Swedish Association For Fruit Breeding, Fjälkestadsvägen. 123-1, S-291 94 Kristianstad, Swedish.
 • Büyükyılmaz, M., Ağaoğlu, Y.S., Bulagay, A. N., 1992. Yabani Armut Türlerinin Katlama Sürelerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F., İzmir.
 • Carrera, C., Reginato, M. ve Alomso, S.E. 1988. Seed Dormancy and Germinations in Prunus mahaleb L., Seed Abstract, 011-0122.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T. ve Gürbüz, S., 1983. İstatistik Metotları I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, no: 861, Ders Kitabı : 229 Ankara.
 • Gerçekcioğlu, R., Özkan, Y. ve Polat, M. 1997. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Üvez (Sorbus domestica L.) Tiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova. Bildiriler:131-138.
 • Gerçekcioğlu, R. ve Çekiç, Ç., 1999 . Mahlep (Prunus mahaleb L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkileri. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (1999) Ek Sayı 1, 145-150. Gültekin, C., Alan, M., 2007. Türkiye’nin Üvezleri, Flaraplus Dergisi, Temmuz 2007, sayı:12, s 76,82, İstanbul.
 • Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies ve Jr.F., Geneve. 1997. Plant Propagation Principles and Practices. Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Koçak, M. 2006. Bazı Sorbus sp. Türleri Tohumlarının Çimlenme ve Fidecik Gelişimi Üzerine Hormonal İşlemin Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Orman Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi).
 • Misra, R.S. ve Verma, V.K. 1980. Studies on The Seed Germination of Kinnow Orange in The Central Himalayas Progresive Horticulture, 12, 79-84.
 • Özçağıran, R., 1975, Meyve Ağaçlarını Çoğaltmanın Biyolojik Esasları .Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans Dersi Notu.
 • Özvardar, S. ve Özçağıran, R. 1991. Değişik Katlama Sıcaklılarının ve Katlama Öncesi İşlemlerin Erik Tohumlarının Çimlenmelerine Etkileri. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu: 319-324.
 • Recht, C. ve M.F. Wetterwald, 1985. Ernte am Wegrand. Werlag Eugen Ulmer: 56.
 • Riley, J.M. 1997. Growing Rare Fruit From Seed. http://www.crfg.org./tidbits/seedprop.html.
 • Schönfelder, P. ve Schönfelder, I. 1982. Der Kosmos-Heilplanzaführer: 50, Stuttgart.
 • Yagihashi, T., Hayashida, M., Miyamoto, T., 1997, Effects of bird ingestion on seed germination of Sorbus commixa.Oecoliga (1998) 114:209-212.
 • Şenay, B. 2007. Gaziantep Üniversitesi Botanik Bahçesine Introduksiyonu Yapılan Sorbus L. Türlerinin Gelişim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Resul Gerçekcioğlu

Cemil Yılmaz

Öznur Öz Atasever

Publication Date September 15, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Gerçekcioğlu, R., Yılmaz, C., & Öz Atasever, Ö. (2020). Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region. Journal of New Results in Science, 9(2), 1-8.
AMA Gerçekcioğlu R, Yılmaz C, Öz Atasever Ö. Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region. JNRS. September 2020;9(2):1-8.
Chicago Gerçekcioğlu, Resul, Cemil Yılmaz, and Öznur Öz Atasever. “Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus Domestica L.) Grown in Tokat Region”. Journal of New Results in Science 9, no. 2 (September 2020): 1-8.
EndNote Gerçekcioğlu R, Yılmaz C, Öz Atasever Ö (September 1, 2020) Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region. Journal of New Results in Science 9 2 1–8.
IEEE R. Gerçekcioğlu, C. Yılmaz, and Ö. Öz Atasever, “Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region”, JNRS, vol. 9, no. 2, pp. 1–8, 2020.
ISNAD Gerçekcioğlu, Resul et al. “Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus Domestica L.) Grown in Tokat Region”. Journal of New Results in Science 9/2 (September 2020), 1-8.
JAMA Gerçekcioğlu R, Yılmaz C, Öz Atasever Ö. Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region. JNRS. 2020;9:1–8.
MLA Gerçekcioğlu, Resul et al. “Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus Domestica L.) Grown in Tokat Region”. Journal of New Results in Science, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 1-8.
Vancouver Gerçekcioğlu R, Yılmaz C, Öz Atasever Ö. Effects of Different Treatments on Seed Germination of Some Service Tree Genotypes (Sorbus domestica L.) Grown in Tokat Region. JNRS. 2020;9(2):1-8.


EBSCO 30456

Electronic Journals Library EZB   30356

 DOAJ   30355                                             

WorldCat  30357                                             303573035530355

Academindex   30358

SOBİAD   30359

Scilit   30360


29388 As of 2021, JNRS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC).