Letter to Editor
BibTex RIS Cite

THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL

Year 2019, Volume: 15 Issue: 1, 87 - 94, 30.04.2019

Abstract

This study aims to provide brief information about the
scope, purpose, main targets, main activities, expected outcomes and impact of
the Erasmus Plus project entitled “ This is the last call for Planet Lovers,
Come and Save Your Planet: Project Proposal”
.  It deals
with the topics of energy efficiency, carbon footprint, green buildings, green
practices, climate change policies in the globe, global resources. The project
has been designed as a training course which will arouse the environmental
awareness of youth workers and stimulate them to gain environmental literacy
skills. It aims to enable the youth workers and young generation to gain
environmentally-friendly behaviors and competencies to find alternative ways
how to struggle with climate change which has a huge impact on our globe.
Within the project program, the youth workers will take part in international,
cross-cultural learning environment where they will get knowledge about the
policies and implementations done in Europe. Significance of being an
environmentally literate person has been emphasized within the frame of this
study and further recommendations have been suggested. 

References

  • 1] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). IPCC climate change 2007: Synthesis report. Retrieved from http://www.ipcc.ch/pdf/ assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf. (Access Date: 12.09.2018).[2] Nasa (2017). Climate Change and Global Warming. Retrieved from https://www.nasa.gov/. (Acess Date: 10.05.2017).[3] Uzun, N. ve Saglam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik basarisi üzerindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202. (Access Date: 10.09.2018). [4] Miller, K. (2010) Environmental literacy and green volunteer opportunities for your community. Public Libraries Online. Retrieved from www.publiclibrariesonline.org. (Access Date: 30.04.2017).[5] Disinger, J. and Roth, C. (1992). Environmental literacy. ERIC/CSMEE Digest.: Retrieved from http://www.ericdigests.org/1992-1/literacy.htm address. (Access Date: 29.04.2018).[6] Simmons, D. (1995). Developing a framework for National Environmental Education Standards. In Papers on the development of environmental education standards (pp. 10-58). Troy, OH: NAAEE (Access Date: 29.04.2018).[7] Mutisya, S.M. and Barker, M. (2011). Pupils’ environmental awareness and knowledge: A springboard for action in primary schools in Kenya’s Rift valley. Science Education International, 22(1), 55-71 (Access Date: 28.05.2018).

BU GEZEGENİNİ SEVENLER İÇİN YAPILAN SON ÇAĞRIDIR, GEL VE GEZEGENİNİ KURTAR: PROJE ÖNERİSİ

Year 2019, Volume: 15 Issue: 1, 87 - 94, 30.04.2019

Abstract

Bu çalışmada,
“Bu Gezegenini Sevenler İçin Yapılan Son Çağrıdır, Gel ve Gezegenini Kurtar:
Proje Önerisi” başlıklı Erasmus Plus projesinin kapsamı, amacı, temel
faaliyetleri, hedefleri, beklenen sonuçları ve etkisi ele alınacaktır. Proje
kapsamında enerji verimliliği, karbon ayak izi, yeşil binalar, yeşil
uygulamalar ve iklim değişikliği politikaları ele alınacaktır. Proje gençlik çalışanlarına
çevresel farkındalık kazandırmak ve onlara çevre okuryazarlığı becerisi kazandırmak
amacıyla eğitim kursu olarak tasarlanmıştır. Proje, gençlerin çevre-dostu
davranışlar ve gezegenimizi büyük ölçüde etkileyen iklim değişikliği sorunsalına
yönelik alternatif çözümler üretebilme konusunda yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır.
Gençlik çalışanları, uluslararası öğrenme ortamına dahil olarak iklim değişikliği
konusunda Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilen uygulamalar ve politikalar
konusunda bilgi sahibi olacaktır. Çalışma kapsamında çevre okuryazarı bir birey
olmanın önemi vurgulanmıştır ve bu konuda önerilerde bulunulmuştur. 

References

  • 1] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). IPCC climate change 2007: Synthesis report. Retrieved from http://www.ipcc.ch/pdf/ assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf. (Access Date: 12.09.2018).[2] Nasa (2017). Climate Change and Global Warming. Retrieved from https://www.nasa.gov/. (Acess Date: 10.05.2017).[3] Uzun, N. ve Saglam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik basarisi üzerindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202. (Access Date: 10.09.2018). [4] Miller, K. (2010) Environmental literacy and green volunteer opportunities for your community. Public Libraries Online. Retrieved from www.publiclibrariesonline.org. (Access Date: 30.04.2017).[5] Disinger, J. and Roth, C. (1992). Environmental literacy. ERIC/CSMEE Digest.: Retrieved from http://www.ericdigests.org/1992-1/literacy.htm address. (Access Date: 29.04.2018).[6] Simmons, D. (1995). Developing a framework for National Environmental Education Standards. In Papers on the development of environmental education standards (pp. 10-58). Troy, OH: NAAEE (Access Date: 29.04.2018).[7] Mutisya, S.M. and Barker, M. (2011). Pupils’ environmental awareness and knowledge: A springboard for action in primary schools in Kenya’s Rift valley. Science Education International, 22(1), 55-71 (Access Date: 28.05.2018).
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Demet Soylu

Tunç Durmuş Medeni This is me 0000-0002-2964-3320

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 15 Issue: 1

Cite

APA Soylu, D., & Medeni, T. D. (2019). THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL. Journal of Naval Sciences and Engineering, 15(1), 87-94.