Year 2019, Volume 15 , Issue 1, Pages 87 - 94 2019-04-30

BU GEZEGENİNİ SEVENLER İÇİN YAPILAN SON ÇAĞRIDIR, GEL VE GEZEGENİNİ KURTAR: PROJE ÖNERİSİ
THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL

Demet Soylu [1] , Tunç Durmuş Medeni [2]


Bu çalışmada, “Bu Gezegenini Sevenler İçin Yapılan Son Çağrıdır, Gel ve Gezegenini Kurtar: Proje Önerisi” başlıklı Erasmus Plus projesinin kapsamı, amacı, temel faaliyetleri, hedefleri, beklenen sonuçları ve etkisi ele alınacaktır. Proje kapsamında enerji verimliliği, karbon ayak izi, yeşil binalar, yeşil uygulamalar ve iklim değişikliği politikaları ele alınacaktır. Proje gençlik çalışanlarına çevresel farkındalık kazandırmak ve onlara çevre okuryazarlığı becerisi kazandırmak amacıyla eğitim kursu olarak tasarlanmıştır. Proje, gençlerin çevre-dostu davranışlar ve gezegenimizi büyük ölçüde etkileyen iklim değişikliği sorunsalına yönelik alternatif çözümler üretebilme konusunda yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır. Gençlik çalışanları, uluslararası öğrenme ortamına dahil olarak iklim değişikliği konusunda Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilen uygulamalar ve politikalar konusunda bilgi sahibi olacaktır. Çalışma kapsamında çevre okuryazarı bir birey olmanın önemi vurgulanmıştır ve bu konuda önerilerde bulunulmuştur. 

This study aims to provide brief information about the scope, purpose, main targets, main activities, expected outcomes and impact of the Erasmus Plus project entitled “ This is the last call for Planet Lovers, Come and Save Your Planet: Project Proposal”.  It deals with the topics of energy efficiency, carbon footprint, green buildings, green practices, climate change policies in the globe, global resources. The project has been designed as a training course which will arouse the environmental awareness of youth workers and stimulate them to gain environmental literacy skills. It aims to enable the youth workers and young generation to gain environmentally-friendly behaviors and competencies to find alternative ways how to struggle with climate change which has a huge impact on our globe. Within the project program, the youth workers will take part in international, cross-cultural learning environment where they will get knowledge about the policies and implementations done in Europe. Significance of being an environmentally literate person has been emphasized within the frame of this study and further recommendations have been suggested. 

  • 1] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). IPCC climate change 2007: Synthesis report. Retrieved from http://www.ipcc.ch/pdf/ assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf. (Access Date: 12.09.2018).[2] Nasa (2017). Climate Change and Global Warming. Retrieved from https://www.nasa.gov/. (Acess Date: 10.05.2017).[3] Uzun, N. ve Saglam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik basarisi üzerindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202. (Access Date: 10.09.2018). [4] Miller, K. (2010) Environmental literacy and green volunteer opportunities for your community. Public Libraries Online. Retrieved from www.publiclibrariesonline.org. (Access Date: 30.04.2017).[5] Disinger, J. and Roth, C. (1992). Environmental literacy. ERIC/CSMEE Digest.: Retrieved from http://www.ericdigests.org/1992-1/literacy.htm address. (Access Date: 29.04.2018).[6] Simmons, D. (1995). Developing a framework for National Environmental Education Standards. In Papers on the development of environmental education standards (pp. 10-58). Troy, OH: NAAEE (Access Date: 29.04.2018).[7] Mutisya, S.M. and Barker, M. (2011). Pupils’ environmental awareness and knowledge: A springboard for action in primary schools in Kenya’s Rift valley. Science Education International, 22(1), 55-71 (Access Date: 28.05.2018).
Primary Language en
Subjects Social
Published Date Nisan 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Demet Soylu (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2964-3320
Author: Tunç Durmuş Medeni
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @letter { jnse547443, journal = {Journal of Naval Sciences and Engineering}, issn = {1304-2025}, address = {}, publisher = {Millî Savunma Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {87 - 94}, doi = {}, title = {THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL}, key = {cite}, author = {Soylu, Demet and Medeni, Tunç Durmuş} }
APA Soylu, D , Medeni, T . (2019). THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL. Journal of Naval Sciences and Engineering , 15 (1) , 87-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jnse/issue/44937/547443
MLA Soylu, D , Medeni, T . "THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL". Journal of Naval Sciences and Engineering 15 (2019 ): 87-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jnse/issue/44937/547443>
Chicago Soylu, D , Medeni, T . "THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL". Journal of Naval Sciences and Engineering 15 (2019 ): 87-94
RIS TY - JOUR T1 - THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL AU - Demet Soylu , Tunç Durmuş Medeni Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Naval Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 94 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-2025- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Naval Sciences and Engineering THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL %A Demet Soylu , Tunç Durmuş Medeni %T THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL %D 2019 %J Journal of Naval Sciences and Engineering %P 1304-2025- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Soylu, Demet , Medeni, Tunç Durmuş . "THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL". Journal of Naval Sciences and Engineering 15 / 1 (April 2019): 87-94 .
AMA Soylu D , Medeni T . THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL. JNSE. 2019; 15(1): 87-94.
Vancouver Soylu D , Medeni T . THIS IS THE LAST CALL FOR PLANET LOVERS, COME AND SAVE YOUR PLANET: PROJECT PROPOSAL. Journal of Naval Sciences and Engineering. 2019; 15(1): 94-87.