Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

YÜKSEK MUKAVEMETLİ DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN KULLANILAN KAYNAK ELEKTRODLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2020, Volume 16, Issue 2, 171 - 192, 11.11.2020

Abstract

Bu çalışmada GeKa Tempo B65 elektrotları yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) S355JR çeliğinin kaynağında kullanılmıştır. Eksi sıcaklıklarda elektrotların darbe dayanımının arttırılması amaçlanmaktadır. Malzemelerin mekanik özelliklerini incelemek için çekme, çentik darbe testi ve CTOD testi yapılmıştır. Kaynak yöntemi olarak örtülü elektrik ark kaynağı seçilmiştir. Üç farklı bileşime ve tane yapısına sahip elektrotlar kaynak için hazırlanmıştır. Kaynak dikişlerinin yüzey görüntülerini gözlemlemek için optik mikroskop kullanılmıştır. Numunenin tane yapısının, alaşım elementlerinin miktarının ve numunenin kaynağı sırasındaki ısı girişinin, kaynaklı numunelerin darbe dayanımlarını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür.

References

 • Farzad, B., Ashkan, N., Hossein, H., Hossein, M. (2020). Mater Sci. & Eng. A https://doi.org/ 10.1016/j.msea.2020.139703.
 • Pathak, D., Singh, R.P., Gaur, S., Balu, V. (2020). Mater Today: Proc. https://doi.org/ 10.1016/j.matpr.2020.01.146.
 • Berdnikova, O., Pozniakov, V., Bernatskyi, A., Alekseienko,T., Sydorets, V. (2009). Pro Struct Integ. https://doi.org/ 10.1016/j.prostr.2019.07.026.
 • Antonini, J.M. (2014). Compr. Mater. Proces. https://doi.org/ 10.1016/b978-0-08-096532-1.00807-4
 • Nathan, S.R., Balasubramanian, V., Malarvizhi, S., Rao, A.G. (2015). Def Tech. https://dx.doi.ord/10.1016/j.dt.2015.06.001.
 • Sjörgren, B., Hedström,L., Lindstedt, G.(1984). Bri J of Ind Med. https://doi.org/ 10.1136/oem.41.2.192
 • Oğuz B. (1989). Ark Kaynağı Elektrod Standartları.
 • Valery,E., Olga, G.,Irina, T.(2019).Mater Today: Proc. https://doi.org/ 10.1016/j.matpr.2019.07.035.
 • Anık, S., Tülbentçi, K., Kaluç, E. (1991). Örtülü Elektrod İle Elektrik Ark Kaynağı. Istanbul. Gedik Holding Yayını.
 • Atia, L., Bamberger, M. Heliyon (2020) https://doi.org/ 10.1016/j.heliyon.2019.e02907.
 • Khayal, O.M.E.S.(2019). Nile Valley University, Atbara. Laboratory Experiments. Tensile Testing.
 • Valeria, P., Frontini, P., Eliçabe, G. (2003). Europ Struct Integ Soc. https://doi.org/10.1016/S1566-1369(03)80101-2
 • Khan, Md. R. , Pathak, A .K. (2020). Mater Today: Proc 22
 • Tuma, J., Gubeljak, N., Sustarsic, B., Bundara, B. (2006). Mater in Tehno. 40
 • Ishikawa, T., Tanaka, K. (1984). in Proceedings. Sixth International Conference on Fracture. New Delhi.
 • Ávila, J. A., Lima, V., Ruchert, C.O.F.T., Mei, P.R., Ramirez, A.J. (2016). Soldag & Insp. https://doi.org/10.1590/0104-9224/SI2103.05
 • Ay, I. (1995). Uyumsuz Oluşum Gösteren Kaynaklı Yapıların Kırılma Tokluğuna Etki Eden Faktörler ve Bu Yapılarda CTOD Tasarım Eğrisi Yorumu. Balikesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF WELDING ELECTRODES USED FOR HIGH STRENGTH LOW ALLOY STEELS

Year 2020, Volume 16, Issue 2, 171 - 192, 11.11.2020

Abstract

In this study, GeKa Tempo B65 electrodes are used in the welding of high strength low alloy (HSLA) S355JR steel. It is aimed to increase the impact resistance of the electrodes at minus temperatures. In order to observe the mechanical properties of the materials, tensile, impact energy test and CTOD test are performed. Implicit electric arc welding is chosen as the welding method. Electrodes with three different compositions and grain structures are prepared for welding. Optical microscope is used to observe the surface images of the weld seams. It is observed that the grain structure of the sample, the amount of alloying elements and the heat input during the welding of the sample significantly affect the impact resistance of the welded samples.

References

 • Farzad, B., Ashkan, N., Hossein, H., Hossein, M. (2020). Mater Sci. & Eng. A https://doi.org/ 10.1016/j.msea.2020.139703.
 • Pathak, D., Singh, R.P., Gaur, S., Balu, V. (2020). Mater Today: Proc. https://doi.org/ 10.1016/j.matpr.2020.01.146.
 • Berdnikova, O., Pozniakov, V., Bernatskyi, A., Alekseienko,T., Sydorets, V. (2009). Pro Struct Integ. https://doi.org/ 10.1016/j.prostr.2019.07.026.
 • Antonini, J.M. (2014). Compr. Mater. Proces. https://doi.org/ 10.1016/b978-0-08-096532-1.00807-4
 • Nathan, S.R., Balasubramanian, V., Malarvizhi, S., Rao, A.G. (2015). Def Tech. https://dx.doi.ord/10.1016/j.dt.2015.06.001.
 • Sjörgren, B., Hedström,L., Lindstedt, G.(1984). Bri J of Ind Med. https://doi.org/ 10.1136/oem.41.2.192
 • Oğuz B. (1989). Ark Kaynağı Elektrod Standartları.
 • Valery,E., Olga, G.,Irina, T.(2019).Mater Today: Proc. https://doi.org/ 10.1016/j.matpr.2019.07.035.
 • Anık, S., Tülbentçi, K., Kaluç, E. (1991). Örtülü Elektrod İle Elektrik Ark Kaynağı. Istanbul. Gedik Holding Yayını.
 • Atia, L., Bamberger, M. Heliyon (2020) https://doi.org/ 10.1016/j.heliyon.2019.e02907.
 • Khayal, O.M.E.S.(2019). Nile Valley University, Atbara. Laboratory Experiments. Tensile Testing.
 • Valeria, P., Frontini, P., Eliçabe, G. (2003). Europ Struct Integ Soc. https://doi.org/10.1016/S1566-1369(03)80101-2
 • Khan, Md. R. , Pathak, A .K. (2020). Mater Today: Proc 22
 • Tuma, J., Gubeljak, N., Sustarsic, B., Bundara, B. (2006). Mater in Tehno. 40
 • Ishikawa, T., Tanaka, K. (1984). in Proceedings. Sixth International Conference on Fracture. New Delhi.
 • Ávila, J. A., Lima, V., Ruchert, C.O.F.T., Mei, P.R., Ramirez, A.J. (2016). Soldag & Insp. https://doi.org/10.1590/0104-9224/SI2103.05
 • Ay, I. (1995). Uyumsuz Oluşum Gösteren Kaynaklı Yapıların Kırılma Tokluğuna Etki Eden Faktörler ve Bu Yapılarda CTOD Tasarım Eğrisi Yorumu. Balikesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Zeynep TAŞLIÇUKUR ÖZTÜRK> (Primary Author)
Milli Savunma Üniversitesi
0000-0002-8253-8159
Türkiye


Abdullah PEHLİVAN This is me
ISTANBUL GEDIK UNIVERSITY
0000-0003-0985-3969
Türkiye

Publication Date November 11, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 16, Issue 2

Cite

APA Taşlıçukur Öztürk, Z. & Pehlivan, A. (2020). INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF WELDING ELECTRODES USED FOR HIGH STRENGTH LOW ALLOY STEELS . Journal of Naval Sciences and Engineering , 16 (2) , 171-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jnse/issue/57757/784466