Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AN OPEN SOURCE TOOL FOR EMISSION AND ENERGY ANALYSIS OF A GENERIC SHIP

Year 2020, Volume 16, Issue 2, 93 - 116, 11.11.2020

Abstract

Ships embodying a wide range of energy carrier conversion, end-use technologies and emissions, can be considered as a whole energy system and require focused analysis to provide guidance and foresight for naval engineers, ship operators and fleet managers. Considering the emerging technologies in marine industry and the new regulations promulgated by the local or worldwide authorities, benefiting the superpowers of computing technologies became vital in order to let the stakeholders keep their profits up while fulfilling the regulations and restrictions. Since optimizing a system is the focus of all kinds of engineering, software tools aiming to provide guidance for the decision makers have been widely used for the last decades. This study anticipates to bring a comprehensive and open ended software tool solution for the stakeholders and the researchers of the shipping industry and to be the first step for a sophisticated open source software tool which will shape with the help of future researchers.

References

 • European Parliament. (2015, April). Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions from Maritime Transport, and Amending Directive 2009/16/EC. Official Journal of the European Union (EU). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0757&from=EN
 • GitHub. (2020). The State of Octoverse. Retrieved from https://octoverse.github.com/
 • International Maritime Organisation. (n.d.). Index of MEPC Resolutions and Guidelines related to MARPOL Annex VI. Retrieved from http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollu tion/Pages/Index-of-MEPC-Resolutions-and-Guidelines-related-to- MARPOL-Annex-VI.aspx
 • IRENA (2019). Navigating to a Renewable Future: Solutions for Decarbonising Shipping, Preliminary Findings. International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi.
 • Transport and Environment (2019, December). EU Shipping’s Climate Record: Maritime CO2 Emissions and Real-world Ship Efficiency Performance. Retrieved from https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Study- EU_shippings_climate_record_20191209_final.pdf
 • Trivyza N., Rentizelas A., & Theotokatos G. (2020). “A Comparative Analysis of EEDI versus Lifetime CO2 Emissions”. Journal of Marine Science and Engineering. 8(1):61, doi:10.3390/jmse8010061.
 • UK Department for Transport. (2019, September). Maritime 2050: Navigating the Future. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads /attachment_data/file/872194/Maritime_2050_Report.pdf
 • UK Department for Transport. (2019, July). Maritime Emission Reduction Options. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/816015/maritime-emission-reduction-options.pdf
 • UK Department for Transport. (2019, July). Potential Demands on the UK Energy System from Port and Shipping Electrification. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads /attachment_data/file/816017/potential_demands_on_UK_energy_system_f rom_port_shipping_notification.pdf

AÇIK KAYNAK KODLU GEMİ ENERJİ SİSTEM VE EMİSYON ANALİZİ ARACI

Year 2020, Volume 16, Issue 2, 93 - 116, 11.11.2020

Abstract

Gemiler sahip oldukları geniş kapsamlı enerji taşıyıcıları, dönüşüm teknolojileri, son kullanıcı teknolojileri ve gaz salınımları ile kendine has enerji sistemleridir. Bu nedenle gemi enerji sistemlerinin özel olarak ele alınıp incelenmeleri, gemi operatörlerine, filo yöneticilerine, gemi makina ve inşaatı mühendislerine ve diğer tüm gemicilik sektörü paydaşlarına rehberlik sağlaması açısından önem taşımaktadır. Gelişmekte olan denizcilik teknolojilerini ve otoritelerce yayımlanan yeni düzenlemeleri göz önünde bulundururken bilgisayar teknolojilerinin sunduğu güçlerden faydalanmak, sektör paydaşlarının karlılıklarını artırırken aynı zamanda yeni yönetmeliklere ve kısıtlamalara adaptasyon açısından önem arz etmektedir. Tüm mühendislik alanlarının ortak paydasının optimizasyon olması sebebiyle, yazılım araçlarının kullanımı son yıllarda çok yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada, gemilerdeki enerji verimliliği ve emisyon konusunda, halihazırdaki düzenlemeleri göz önüne alarak, esnek, özgün ve yerli bir enerji analiz aracı oluşturulması hedeflenmiştir. Tasarlanan bu yazılımı bilgisayar teknolojilerindeki ve gemicilik endüstrisindeki süregelen değişimlere karşı esnek ve adapte edilir kılmak amacıyla açık kaynak kodlu programlama dili kullanılmıştır. Böylelikle aracın gelecekteki çalışmalarda kullanılması ve geliştirilebilmesi açısından da fayda sağlanacağı düşünülmüş ve bu aracın, mühendislerin ve diğer sektör paydaşlarının istifade edebileceği daha gelişmiş ve kapsamlı bir aracın ilk adımı olması hedeflenmiştir .

References

 • European Parliament. (2015, April). Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions from Maritime Transport, and Amending Directive 2009/16/EC. Official Journal of the European Union (EU). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0757&from=EN
 • GitHub. (2020). The State of Octoverse. Retrieved from https://octoverse.github.com/
 • International Maritime Organisation. (n.d.). Index of MEPC Resolutions and Guidelines related to MARPOL Annex VI. Retrieved from http://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollu tion/Pages/Index-of-MEPC-Resolutions-and-Guidelines-related-to- MARPOL-Annex-VI.aspx
 • IRENA (2019). Navigating to a Renewable Future: Solutions for Decarbonising Shipping, Preliminary Findings. International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi.
 • Transport and Environment (2019, December). EU Shipping’s Climate Record: Maritime CO2 Emissions and Real-world Ship Efficiency Performance. Retrieved from https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Study- EU_shippings_climate_record_20191209_final.pdf
 • Trivyza N., Rentizelas A., & Theotokatos G. (2020). “A Comparative Analysis of EEDI versus Lifetime CO2 Emissions”. Journal of Marine Science and Engineering. 8(1):61, doi:10.3390/jmse8010061.
 • UK Department for Transport. (2019, September). Maritime 2050: Navigating the Future. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads /attachment_data/file/872194/Maritime_2050_Report.pdf
 • UK Department for Transport. (2019, July). Maritime Emission Reduction Options. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/816015/maritime-emission-reduction-options.pdf
 • UK Department for Transport. (2019, July). Potential Demands on the UK Energy System from Port and Shipping Electrification. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads /attachment_data/file/816017/potential_demands_on_UK_energy_system_f rom_port_shipping_notification.pdf

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Salih Korhan ZORLU This is me
Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü
0000-0001-5716-1452
Türkiye


Egemen SULUKAN This is me
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, DENİZ HARP OKULU
0000-0003-1138-2465
Türkiye

Publication Date November 11, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 16, Issue 2

Cite

APA Zorlu, S. K. & Sulukan, E. (2020). AN OPEN SOURCE TOOL FOR EMISSION AND ENERGY ANALYSIS OF A GENERIC SHIP . Journal of Naval Sciences and Engineering , 16 (2) , 93-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jnse/issue/57757/824463