Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

REFERENCE ENERGY SYSTEM ANALYSIS OF A WARSHIP

Year 2021, Volume 17, Issue 2, 343 - 375, 08.11.2021

Abstract

Considering the growing maritime sector in today's conditions, it is of great importance to use the energy used in ship systems in the most efficient and cost-effective manner. The greenhouse gas emissions caused by this energy network emerge as a big problem that needs to be solved. The International Maritime Organization (IMO) has been working since 1958 to control the ship's CO2 emission problem. In this study, a warship was examined as an example in the first stage and the current situation was revealed with Reference Energy System Analysis, taking into account the existing technologies. As a second step, the study in question has handled various scenarios with the Long-range Energy Alternatives Planning System (LEAP) software, which transforms the energy sector into a mathematical model, and within the framework of the results, analysis work has been completed for the improvement of a warship in the field of energy. The results have shown us that improvements can be achieved in the field of energy on a warship, and greenhouse gas emissions can be reduced as a result of these improvements.

References

 • Ayan, M., & Baykal, T. (2010). “Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Çevre: Türkiye’nin Örgüt içindeki Durumu”. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 13, 275-297.
 • Baldi, F. (2013). “Improving ship energy efficiency through a systems perspective” (Master Thesis, Chalmers University of Technology, Department of Shipping and Marine Technology, Gothenburg, Sweden).
 • Baldi, F. (2016). “Modeling, analysis and optimization of ship energy systems” (Doctoral Thesis, Chalmers University of Technology, Department of Shipping and Marine Technology, Gothenburg, Sweden).
 • Çubuğuuzun, T. (2006). “Gaz Türbinli Gemilerde Ekserji ve Termodinamik Analiz” (Master Thesis, Yıldız Technical Üniversity, Institute of Science, İstanbul).
 • Durmaz, M. (2015). “Experimental and Experimental Emissions of Exhaust Emissions from a Ferry Theoretical Review” (Master Thesis, Istanbul Technical University, Institute of Science, Istanbul).
 • Energy PLAN (2019). Retrieved from http://energy.plan.aau.dk
 • IMO, T. I. (2014). “Greenhouse Gas Study 2014, Executive Summary and Final Report”. International Maritime Organization (IMO), London, 280.
 • IMO (2018, April 9-13). “Marine Environment Protection Committee (MEPC), 72nd Session”. In Meeting Summaries, Media Centre. International Maritime Organization (IMO). Retrieved from https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MEPC-72nd-session.aspx
 • Interactive Energy Modeling (2019). Retrieved from http://www.energianalyse.dk/index.php/software
 • International Atomic Energy Agency (2019). Retrieved from www.iaea.org
 • Johnson, H., Johansson, M., Anderson, K., & Södahl, B. (2013). “Will the ship energy efficiency management plan reduce CO2 emissions? A comparison with ISO 50001 and the ISM code”. Maritime Policy & Management, 40(2): 177-190.
 • Latin American Energy Organization (2020). Retrieved from http://www.olade.org/producto/super/descripcion/?lang=en
 • LEAP Calculation Structure (2021). Retrieved from https://leap.sei.org/default.asp?action=introduction
 • Long Range Energy Alternatives Planning System (LEAP) (2019). Retrieved from https://www.leap.sei.org/Default.asp
 • Öztürk, Ö. (2017). “Ship Systems Energy Analysis” (Master Thesis, Gebze Technical University, Institute of Science. Gebze).
 • Pachauri, R. K., Allen, M. R., Barros, V. R., Broome, J., Cramer, W., Christ, R., & Dubash, N. K. (2014). “Climate change 2014” (Synthesis Report). Contribution of Working Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (p. 151). IPCC.
 • Sarı, A. (2019). “Reference Energy System Analysis of a Chemical Tanker Ship” (Master Thesis, National Defense University, Barbaros Institute of Marine Sciences Engineering. Tuzla).
 • Shabbir, R., & Ahmad, S. S. (2010). “Monitoring urban transport air pollution and energy demand in Rawalpindi and Islamabad using leap model”. Energy, 35 (5): 2323-2332.
 • Sulukan, E. (2010). “Establishing energy efficient utilization and cost-effective energy technologies selection strategies for Turkey using MARKAL family of models” (Doctoral Thesis, Marmara University, Institute of Science. Istanbul).
 • Sulukan, E., Özkan, D. & Sarı, A. (2018). “Reference Energy System Analysis of a Generic Ship”. Journal of Clean Energy Technologies, 6 (5): 371-376.
 • Sulukan, E., Sağlam, M., & Uyar, T. S. (2017). “A native energy decision model for Turkey”. In T. S. Uyar (Ed.), Towards 100% Renewable Energy. Techniques, Costs and Regional Case-Studies (pp. 167-177). Cham: Springer.
 • Talay, A. A., Deniz, C., & Durmuşoğlu, Y. (2014). “Analysis of effects of methods applied to increase the efficiency on ships for reducing co2 emissions”. Journal of ETA Maritime Science, 1(2): 61-74.
 • Uyar, T. S. (2017). Enerjide Dönüşüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve Topluluk Enerjisiyle %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş. Istanbul: EUROSOLAR Turkey.
 • Warship Main Characteristics (2021). “Okul Gemileri-Ana Karakteristikleri”. Retrieved from https://www.dzkk.tsk.tr/Destek/icerik/okul-gemileri

BİR SAVAŞ GEMİSİNİN REFERANS ENERJİ SİSTEM ANALİZİ

Year 2021, Volume 17, Issue 2, 343 - 375, 08.11.2021

Abstract

Günümüz koşullarında büyüyen denizcilik sektörü göz önüne alındığında gemi sistemlerinde kullanılan enerjinin en verimli, en az maliyetle kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu enerji ağının ortaya çıkardığı sera gaz emisyonları çözülmesi gereken büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Gemi CO2 emisyon sorununu kontrol etmek maksadı ile 1958 yılından günümüze kadar çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmada birinci aşamada bir savaş gemisi örnek olarak incelenmiş ve mevcut teknolojiler göz önünde bulundurularak Referans Enerji Sistem Analizi ile mevcut durum ortaya koyulmuştur. İkinci aşama olarak bahse konu çalışma, enerji sektörünü matematiksel bir modele dönüştüren Long-range Energy Alternatives Planning System (LEAP) yazılımı ile çeşitli senaryolar ele alınmış ve ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde bir harp gemisinin enerji alanında iyileştirilmesi için analiz çalışması tamamlanmıştır. Ortaya çıkartılan sonuçlar bize bir harp gemisinde de enerji alanında iyileştirme sağlanabileğini ve bu iyileştirmeler sonucunda sera gaz emisyonlarının azaltılabileceğini göstermiştir.

References

 • Ayan, M., & Baykal, T. (2010). “Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Çevre: Türkiye’nin Örgüt içindeki Durumu”. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 13, 275-297.
 • Baldi, F. (2013). “Improving ship energy efficiency through a systems perspective” (Master Thesis, Chalmers University of Technology, Department of Shipping and Marine Technology, Gothenburg, Sweden).
 • Baldi, F. (2016). “Modeling, analysis and optimization of ship energy systems” (Doctoral Thesis, Chalmers University of Technology, Department of Shipping and Marine Technology, Gothenburg, Sweden).
 • Çubuğuuzun, T. (2006). “Gaz Türbinli Gemilerde Ekserji ve Termodinamik Analiz” (Master Thesis, Yıldız Technical Üniversity, Institute of Science, İstanbul).
 • Durmaz, M. (2015). “Experimental and Experimental Emissions of Exhaust Emissions from a Ferry Theoretical Review” (Master Thesis, Istanbul Technical University, Institute of Science, Istanbul).
 • Energy PLAN (2019). Retrieved from http://energy.plan.aau.dk
 • IMO, T. I. (2014). “Greenhouse Gas Study 2014, Executive Summary and Final Report”. International Maritime Organization (IMO), London, 280.
 • IMO (2018, April 9-13). “Marine Environment Protection Committee (MEPC), 72nd Session”. In Meeting Summaries, Media Centre. International Maritime Organization (IMO). Retrieved from https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MEPC-72nd-session.aspx
 • Interactive Energy Modeling (2019). Retrieved from http://www.energianalyse.dk/index.php/software
 • International Atomic Energy Agency (2019). Retrieved from www.iaea.org
 • Johnson, H., Johansson, M., Anderson, K., & Södahl, B. (2013). “Will the ship energy efficiency management plan reduce CO2 emissions? A comparison with ISO 50001 and the ISM code”. Maritime Policy & Management, 40(2): 177-190.
 • Latin American Energy Organization (2020). Retrieved from http://www.olade.org/producto/super/descripcion/?lang=en
 • LEAP Calculation Structure (2021). Retrieved from https://leap.sei.org/default.asp?action=introduction
 • Long Range Energy Alternatives Planning System (LEAP) (2019). Retrieved from https://www.leap.sei.org/Default.asp
 • Öztürk, Ö. (2017). “Ship Systems Energy Analysis” (Master Thesis, Gebze Technical University, Institute of Science. Gebze).
 • Pachauri, R. K., Allen, M. R., Barros, V. R., Broome, J., Cramer, W., Christ, R., & Dubash, N. K. (2014). “Climate change 2014” (Synthesis Report). Contribution of Working Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (p. 151). IPCC.
 • Sarı, A. (2019). “Reference Energy System Analysis of a Chemical Tanker Ship” (Master Thesis, National Defense University, Barbaros Institute of Marine Sciences Engineering. Tuzla).
 • Shabbir, R., & Ahmad, S. S. (2010). “Monitoring urban transport air pollution and energy demand in Rawalpindi and Islamabad using leap model”. Energy, 35 (5): 2323-2332.
 • Sulukan, E. (2010). “Establishing energy efficient utilization and cost-effective energy technologies selection strategies for Turkey using MARKAL family of models” (Doctoral Thesis, Marmara University, Institute of Science. Istanbul).
 • Sulukan, E., Özkan, D. & Sarı, A. (2018). “Reference Energy System Analysis of a Generic Ship”. Journal of Clean Energy Technologies, 6 (5): 371-376.
 • Sulukan, E., Sağlam, M., & Uyar, T. S. (2017). “A native energy decision model for Turkey”. In T. S. Uyar (Ed.), Towards 100% Renewable Energy. Techniques, Costs and Regional Case-Studies (pp. 167-177). Cham: Springer.
 • Talay, A. A., Deniz, C., & Durmuşoğlu, Y. (2014). “Analysis of effects of methods applied to increase the efficiency on ships for reducing co2 emissions”. Journal of ETA Maritime Science, 1(2): 61-74.
 • Uyar, T. S. (2017). Enerjide Dönüşüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve Topluluk Enerjisiyle %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş. Istanbul: EUROSOLAR Turkey.
 • Warship Main Characteristics (2021). “Okul Gemileri-Ana Karakteristikleri”. Retrieved from https://www.dzkk.tsk.tr/Destek/icerik/okul-gemileri

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Gökhan UYANIK> (Primary Author)
DENİZ HARP OKULU KOMUTANLIĞI, DENİZ HARP OKULU (DEKANLIK), MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0001-8613-4074
Türkiye


Egemen SULUKAN> (Primary Author)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, DENİZ HARP OKULU, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1138-2465
Türkiye

Publication Date November 8, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 2

Cite

APA Uyanık, G. & Sulukan, E. (2021). REFERENCE ENERGY SYSTEM ANALYSIS OF A WARSHIP . Journal of Naval Sciences and Engineering , 17 (2) , 343-375 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jnse/issue/65720/942430