BibTex RIS Cite

İşletmelerde İşgören Bulma ve Seçme Aşamaları

Year 2010, Volume: 6 Issue: 1, 79 - 93, 01.04.2010

Abstract

References

 • YÜKSEL, Öznur; İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.
 • ALPUGAN, Oktay ve diğerleri, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 1987.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Aktüel Basım Yayın Dağıtım Bursa, 2008.
 • ÖRÜCÜ, Edip, Turizm İşletmelerinde Orta Ve Üst Kademe Yöneticilerin İşgören Seçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Eğilimleri (Marmaris Ve Çevresindeki Üç Yıldızlı İşletmeler Örneği) D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:17 Sayı:2, Yıl:2002.
 • AÇIKALIN, Aytaç, İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Pegema Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2000.
 • Selçuk YALÇIN, Rasyonel Yönetim, Beta Yayınları, 5 Baskı İstanbul, 1994, s 27
 • İsmet MUCUK, Modern İsletmecilik, 14. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003
 • Tuğray KAYNAK, İnsan Kaynakları Planlaması, 2.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, , s 83 FINDIKÇI, İlhami, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Bursa, Hüseyin ÖZGEN., İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi, 2002, s.93-97
 • Turgay KAYNAK ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No:276, 1998, s. 120–127.
 • Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Hazır Giyim Sektöründe Personel Seçim Sürecine İlişkin Bir Araştırma, Tekstil Ve Konfeksiyon, Sayı: 3 Yıl:2006 s. 202
 • Tugrul Kaynak, vd, İnsan Kaynakları Yönetimi. istanbul üniversitesi iktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı No:7, 2. baskı. İstanbul, 2000, s.162
 • Aysun Şahan, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı İstanbul, Mehmet CİVAN, Cemalettin DEMİRELİ, işgören Bulma ve Seçme Sürecine Yonelik Bir Araştırma, TÜHİS; Şubat 2004, ss17-33.

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI

Year 2010, Volume: 6 Issue: 1, 79 - 93, 01.04.2010

Abstract

Günümüz işletmelerinin etkinlik ve verimliliğinde rol alan unsurların
başında insan faktörü yer almaktadır. İşletmenin amaçlarına ulaşmada
etkin bir role sahip olan insana duyulan ihtiyaç çeşitli sebeplerle
artmaktadır. İşletmelerdeki birbirinden farklı iş ve pozisyonlar, birbirine
göre değişik nitelik, yetenek ve kişilik özellikleri gerektirir. Bu durum ise
işletmelerde, işe uygun ve nitelikli insanların istihdam edilmesi
zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. İşletmenin etkin ve verimli şekilde
faaliyet göstermesi yapmış veya yapacak olduğu etkin bir işgören bulma ve
seçme sürecine bağlıdır. Bu çalışmada farklı işgören bulma ve yerleştirme
aşamaları araştırılmış ve genel yapısıyla sunulmuştur.

References

 • YÜKSEL, Öznur; İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.
 • ALPUGAN, Oktay ve diğerleri, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 1987.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Aktüel Basım Yayın Dağıtım Bursa, 2008.
 • ÖRÜCÜ, Edip, Turizm İşletmelerinde Orta Ve Üst Kademe Yöneticilerin İşgören Seçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Eğilimleri (Marmaris Ve Çevresindeki Üç Yıldızlı İşletmeler Örneği) D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:17 Sayı:2, Yıl:2002.
 • AÇIKALIN, Aytaç, İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Pegema Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2000.
 • Selçuk YALÇIN, Rasyonel Yönetim, Beta Yayınları, 5 Baskı İstanbul, 1994, s 27
 • İsmet MUCUK, Modern İsletmecilik, 14. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003
 • Tuğray KAYNAK, İnsan Kaynakları Planlaması, 2.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, , s 83 FINDIKÇI, İlhami, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Bursa, Hüseyin ÖZGEN., İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi, 2002, s.93-97
 • Turgay KAYNAK ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No:276, 1998, s. 120–127.
 • Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Hazır Giyim Sektöründe Personel Seçim Sürecine İlişkin Bir Araştırma, Tekstil Ve Konfeksiyon, Sayı: 3 Yıl:2006 s. 202
 • Tugrul Kaynak, vd, İnsan Kaynakları Yönetimi. istanbul üniversitesi iktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı No:7, 2. baskı. İstanbul, 2000, s.162
 • Aysun Şahan, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı İstanbul, Mehmet CİVAN, Cemalettin DEMİRELİ, işgören Bulma ve Seçme Sürecine Yonelik Bir Araştırma, TÜHİS; Şubat 2004, ss17-33.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hava Çavdar This is me

Mehmet Çavdar This is me

Publication Date April 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Çavdar, H. ., & Çavdar, M. . (2010). İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI. Journal of Naval Sciences and Engineering, 6(1), 79-93.