BibTex RIS Cite

Ship Hull Girder Vibration

Year 2011, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 21, 01.04.2011

Abstract

References

  • F.H.Todd, “Ship Hull Vibration”, Edward Arnold London, 1961
  • J.J.Jensen, “Load and Global Response of Ships”, Elsevier, 2001
  • S.W.Taylor, S.C.B.Yau, “Boundary Control of a Rotating Timoshenko Beam”, Anziam, J.J.Jensen, M.Dogliani, “Wave-Induced Ship Hull Vibrations in Stochastic Seaways”, Elsevier, 1996

GEMİ TEKNE TİTREŞİMİ

Year 2011, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 21, 01.04.2011

Abstract

Titreşim, gemi yapısı ve personel konforu üzerinde yaratabileceği
olumsuz etkileri nedeniyle gemi inşa mühendisleri için önemli bir ilgi
alanı olmuştur. Titreşimin kompleksliğinin artmasıyla titreşimden
kaçınma problemi gittikçe daha da zor hale gelmektedir ve gemi tekne
titreşimi gemilerle ilişkili birçok alandan daha çok analitik ve nümerik
analizlere tabidir. Ayrıca gemi bünyesinde birçok olası titreşim
kaynakları olması nedeniyle gemi tekne titreşimindeki tüm problemlerin
çözümünün tamamında hala uzağız.
Harp gemilerinde radar ve sonar gibi hassas donanımların olması ve bu
cihazların efektif olarak çalışması için titreşimin minimuma indirgenmesi
ihtiyacı doğmuştur. Dolayısıyla, harp gemilerinde titreşim öneminin
artmasıyla birlikte dünya donanmaları tarafından bu konuya daha fazla
zaman ayrılmaya başlanmıştır. Ayrıca, akustik ve basınç tahrikli
silahların yarattığı tehlikeler, tekne titreşimi, pervane ve diğer
donanımların yaydığı yapısal titreşim kaynaklı gürültü üzerine daha fazla
odaklanmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, tüm denizci ülkelerde
tekne titreşimi önemli bir problemdir.

References

  • F.H.Todd, “Ship Hull Vibration”, Edward Arnold London, 1961
  • J.J.Jensen, “Load and Global Response of Ships”, Elsevier, 2001
  • S.W.Taylor, S.C.B.Yau, “Boundary Control of a Rotating Timoshenko Beam”, Anziam, J.J.Jensen, M.Dogliani, “Wave-Induced Ship Hull Vibrations in Stochastic Seaways”, Elsevier, 1996
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hakan Uçar This is me

Publication Date April 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Uçar, H. . (2011). GEMİ TEKNE TİTREŞİMİ. Journal of Naval Sciences and Engineering, 7(1), 1-21.