BibTex RIS Cite

A Robust Real Time Secure Communication Approach Over Public Switched Telephone Network

Year 2011, Volume: 7 Issue: 1, 37 - 47, 01.04.2011

Abstract

References

 • Anas N.M.,Rahman Z., Shafii A.,Rahman M.N.A.,Amin Z.A.M., “Secure Speech Communication over Public Switched Telephone Network”, Asia-Pacific Conference on Applied Electromagnetics Procedings, pp. 336-339, MALAYSIA, 2005.
 • Calpe, J.; Magdalena, J.R.; Guerrero, J.F.;Frances, J.V., "Toll-quality digital secraphone" Electrotechnical Conference, 1996. MELECON '96, 8th Mediterranean pp. 1714 - 1717 Volume 3, 1996.
 • Diez-Del-Rio, L.; Moreno-Perez, S.; Sarmiento, R.; Parera, J.; Veiga-Perez, M.; GarciaGomez, R., "Secure speech and data communication over the public switching telephone network", Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1994. ICASSP-94., 1994 IEEE International Conference on Volume II, pp. 425-428, 1994.
 • Uma Devi.G, “Steganography-Survey on File Systems”, Research – CSE I I I T Hyderabad, 2006.
 • Christian Cachin, “Digital Steganography”, IBM Research Zurich Research Laboratory, Rüschlikon, Switzerland, 2005.
 • Standaert, F. -X., Piret, G., Gershenfeld, N., Quisquater, J.-J., "SEA: A Scalable Encryption Algorithm for Small Embedded Applications", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3928, April 2006, pp. 222-236.
 • Macé, F., Standaert, F.-X., Quisquater, J.-J., "FPGA Implementation(s) of a Scalable Encryption Algorithm", IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Vol. 16, No.2, Nov. 2007, pp. 212 – 216.
 • Çakıroğlu M., Bayılmış C., “SEA Şifreleme Algoritması Kullanarak Güvenli Kablosuz Algılayıcı Ağ Haberleşmesinin Gerçekleştirilmesi”, 3. Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı", 173-177, 25-27 Aralık 2008.
 • Chowdhury D.D., “Unified IP Internet-Working”, ISBN 3-540-67370-9, SpringerVerlag, Germany, 2001.
 • Valin M.J., Lefebure R., “Bandwidth Extension Of Narrowband Speech For Low BitRate Wıdeband Coding”, pp. 130-132, Speech Coding Conf., 2000. [11] Ahmadian Z., Salimi S., Salahi A., “Security enhancements against UMTS–GSM interworking attacks” pp. 2256–2270 Computer Networks 54 (2010).

AÇIK ANAHTARLAMALI TELEFON HATTI ÜZERİNDEN GERÇEK ZAMANLI DAYANIKLI BİR GÜVENLİ HABERLEŞME YAKLAŞIMI

Year 2011, Volume: 7 Issue: 1, 37 - 47, 01.04.2011

Abstract

Bu çalışmada Public Switched Telephone Network (PSTN) üzerinden
güvenli haberleşme amaçlı bir sistem gerçekleştirilmiştir. Konuşma sinyali
dijital sinyale çevrilip şifrelendikten sonra bir dial up modem aracılığıyla
PSTN üzerinden alıcıya gönderilmektedir. Burada şifreleme için düşük
bellek ve işlem gücüne sahip sistemler için geliştirilmiş SEA kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen sistem ile aynı zamanda konuşma sinyali şifrelenmeden
önce bu sinyalin üzerine bir metin dosyası gizlenebilmektedir ve bu sayede
sistemin güvenliği arttırılmıştır. Metin dosyası ses sinyali üzerine
gömülürken ses sinyalindeki bozulmalar kulakla algılanmayacak seviyede
tutulmaktadır. Hattı dinleyen yetkisiz kişiler şifrelemeyi çözüp ses sinyalini
elde etseler bile ses içinde gizlenmiş bir veri olduğunu algılayıp steganaliz
yöntemleri ile bunu çözmeleri gerekmektedir.

References

 • Anas N.M.,Rahman Z., Shafii A.,Rahman M.N.A.,Amin Z.A.M., “Secure Speech Communication over Public Switched Telephone Network”, Asia-Pacific Conference on Applied Electromagnetics Procedings, pp. 336-339, MALAYSIA, 2005.
 • Calpe, J.; Magdalena, J.R.; Guerrero, J.F.;Frances, J.V., "Toll-quality digital secraphone" Electrotechnical Conference, 1996. MELECON '96, 8th Mediterranean pp. 1714 - 1717 Volume 3, 1996.
 • Diez-Del-Rio, L.; Moreno-Perez, S.; Sarmiento, R.; Parera, J.; Veiga-Perez, M.; GarciaGomez, R., "Secure speech and data communication over the public switching telephone network", Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1994. ICASSP-94., 1994 IEEE International Conference on Volume II, pp. 425-428, 1994.
 • Uma Devi.G, “Steganography-Survey on File Systems”, Research – CSE I I I T Hyderabad, 2006.
 • Christian Cachin, “Digital Steganography”, IBM Research Zurich Research Laboratory, Rüschlikon, Switzerland, 2005.
 • Standaert, F. -X., Piret, G., Gershenfeld, N., Quisquater, J.-J., "SEA: A Scalable Encryption Algorithm for Small Embedded Applications", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3928, April 2006, pp. 222-236.
 • Macé, F., Standaert, F.-X., Quisquater, J.-J., "FPGA Implementation(s) of a Scalable Encryption Algorithm", IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Vol. 16, No.2, Nov. 2007, pp. 212 – 216.
 • Çakıroğlu M., Bayılmış C., “SEA Şifreleme Algoritması Kullanarak Güvenli Kablosuz Algılayıcı Ağ Haberleşmesinin Gerçekleştirilmesi”, 3. Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı", 173-177, 25-27 Aralık 2008.
 • Chowdhury D.D., “Unified IP Internet-Working”, ISBN 3-540-67370-9, SpringerVerlag, Germany, 2001.
 • Valin M.J., Lefebure R., “Bandwidth Extension Of Narrowband Speech For Low BitRate Wıdeband Coding”, pp. 130-132, Speech Coding Conf., 2000. [11] Ahmadian Z., Salimi S., Salahi A., “Security enhancements against UMTS–GSM interworking attacks” pp. 2256–2270 Computer Networks 54 (2010).
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Karaca This is me

Özdemir Çetin This is me

Publication Date April 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Karaca, A. ., & Çetin, Ö. . (2011). AÇIK ANAHTARLAMALI TELEFON HATTI ÜZERİNDEN GERÇEK ZAMANLI DAYANIKLI BİR GÜVENLİ HABERLEŞME YAKLAŞIMI. Journal of Naval Sciences and Engineering, 7(1), 37-47.