BibTex RIS Cite

Concepts of Fast Fashion and Artificial Scarcity in Marketing In The 21th Century: Tchibo Example

Year 2011, Volume: 7 Issue: 1, 48 - 70, 01.04.2011

Abstract

References

 • Pektaş, Hafize, (2008) Moda ve Küreselleşme, Selçuk Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi, http://www.gau.edu.tr/bildiriler/
 • Pektaş, Hafize, (2008) Moda and Küreselleşme, Selçuk Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi, http://www.gau.edu.tr/bildiriler/
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147.
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147.
 • Ghemawat, Pankaj ve Jose Luis Nueno (2003), Zara: Fast Fashion, Harward Business School, 703 - 497.
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147.
 • Dutta 2002; Moore and Ferrnie 2004; Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147. [8]
 • http://www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/file/k.doc “Kıtlık (Scarcity)”
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 137
 • Babacan M.; Onat F. “Postmodern Pazarlama Perspektifi” Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu, 13
 • Birgün et. al (2007), Enterprise & Business Management, A Handbook for Educators, Consulters and Practitioners, Tectum, Verlag Marburg, 35

21. YÜZYIL PAZARLAMASI AÇISINDAN HIZLI MODA VE YAPAY KITLIK KAVRAMI: TCHIBO ÖRNEĞİ

Year 2011, Volume: 7 Issue: 1, 48 - 70, 01.04.2011

Abstract

Günümüz postmodern pazarlama anlayışında, değişen tüketici istek ve ihtiyaçları hızlı moda kavramının getirdiği yapay kıtlık ile tüketiciler sürekli ve yeni moda trendleri istemektedirler. İşte bu değişen tüketici istek ve davranışlarına ayak uydurmak isteyen işletmelerde bu sürecin içine girmiştir. Yapay kıtlık kavramı ile ürünün olgunluk dönemindeki kazancını maksimum etmek isteyen Tchibo firması, yapay kıtlık yaklaşımı ile rakiplerine göre avantaj sağlayarak tedarik zincirinde öne geçmektedir. Bu çalışmanın amacı hızlı modada yapay kıtlık kavramını açıklamak ve bu modelin Tchibo tüketicileri üzerindeki etkisini ölçmektir. Pazarlama çabaları ve tedarik zinciri ile ürün yaşam eğrisindeki ilişkileriyle beraber yapay kıtlığın Türkçe literatüre de katkısı hedeflenmiştir. Araştırmanın kantitatif kısmında yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Araştırma modelinde bağımsız değişken olan algılanan yapay kıtlık kavramı ile bağımlı değişken olan tüketici davranışları ve ayrıca sözde pahalılık, algılanan ödenebilen para, algılanan değer ve algılanan kalite değişkenlerinin kendi aralarındaki ilişkiler SPSS istatistik programı analizleriyle açıklanarak yorumlanmıştır

References

 • Pektaş, Hafize, (2008) Moda ve Küreselleşme, Selçuk Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi, http://www.gau.edu.tr/bildiriler/
 • Pektaş, Hafize, (2008) Moda and Küreselleşme, Selçuk Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi, http://www.gau.edu.tr/bildiriler/
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147.
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147.
 • Ghemawat, Pankaj ve Jose Luis Nueno (2003), Zara: Fast Fashion, Harward Business School, 703 - 497.
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147.
 • Dutta 2002; Moore and Ferrnie 2004; Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 133–147. [8]
 • http://www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/file/k.doc “Kıtlık (Scarcity)”
 • Byuna Sang-Eun and Sternquist Brenda (2008). The Antecedents of In-store Hoarding: Measurement and Application in the Fast Fashion Retail Environment, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Sayı: 18, No. 2, 137
 • Babacan M.; Onat F. “Postmodern Pazarlama Perspektifi” Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu, 13
 • Birgün et. al (2007), Enterprise & Business Management, A Handbook for Educators, Consulters and Practitioners, Tectum, Verlag Marburg, 35
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Aksu This is me

Güzide Öncü E. Pektaş This is me

Kazım Karaboğa This is me

Publication Date April 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Aksu, M. ., Pektaş, G. Ö. E. ., & Karaboğa, K. . (2011). 21. YÜZYIL PAZARLAMASI AÇISINDAN HIZLI MODA VE YAPAY KITLIK KAVRAMI: TCHIBO ÖRNEĞİ. Journal of Naval Sciences and Engineering, 7(1), 48-70.