BibTex RIS Cite

Axial Heat Conduction in Laminar Duct Flows

Year 2011, Volume: 7 Issue: 2, 30 - 44, 01.07.2011

Abstract

References

 • L.Graetz, Uber die Warmeleitungs fahigkeit von Flussig (On the Thermal Conductivity of Liquids) Part I. Ann. Phys. Chem., Vol. 18, pp.79-94, 1883, Part2; Ann. Phys. Chem., Vol.25, pp. 337-357, 1885.
 • M.L.James, G. M. Smith, J. C. Wolford, Applied Numerical Methods for Digital Computation, Fourth Edition, Harper Collins College Publishers, 1993.
 • George E. Forsythe and Wolfgang R. Wasov, Finite Difference Methods for Partial Differential Equations, Wiley, pp.256, 1960, New York.
 • Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Introduction to Heat Transfer, John Wiley & Sons, 1996, Canada.
 • W.M.Kays, M.E.Crawford, Convective Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill, Inc. 1993.
 • X.Yin and H. H. Bau, The Conjugate Graetz Problem with Axial Conduction, Journal of Heat Transfer, Vol.118, pp.482-485, May 1996.

LAMİNAR KANAL AKIŞLARINDA EKSENEL ISI İLETİMİ

Year 2011, Volume: 7 Issue: 2, 30 - 44, 01.07.2011

Abstract

Laminar silindirik kanal akışlarında eksenel ısı iletimi etkileri için sonlu farklar yöntemi
kullanılarak sayısal bir model geliştirildi. Hesaplamalar 0.5-100 Peclet sayıları
aralığında yapıldı. Sabit ısı akısı ve sabit yüzey sıcaklığı sınır koşulları kullanıldı. Sayısal
yöntemin geçerliliği literatürdeki bazı verilerle kontrol edildi. Sıcaklık dağılımı, Nusselt
sayısı ve ısıtılan yüzeyden önce absorbe edilen enerji için sonuçlar ortaya kondu. Eksenel
ısı iletim etkileri mikro ısı değiştiricilerde kullanılan mikro tüpler için önemli olabilir.

References

 • L.Graetz, Uber die Warmeleitungs fahigkeit von Flussig (On the Thermal Conductivity of Liquids) Part I. Ann. Phys. Chem., Vol. 18, pp.79-94, 1883, Part2; Ann. Phys. Chem., Vol.25, pp. 337-357, 1885.
 • M.L.James, G. M. Smith, J. C. Wolford, Applied Numerical Methods for Digital Computation, Fourth Edition, Harper Collins College Publishers, 1993.
 • George E. Forsythe and Wolfgang R. Wasov, Finite Difference Methods for Partial Differential Equations, Wiley, pp.256, 1960, New York.
 • Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Introduction to Heat Transfer, John Wiley & Sons, 1996, Canada.
 • W.M.Kays, M.E.Crawford, Convective Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill, Inc. 1993.
 • X.Yin and H. H. Bau, The Conjugate Graetz Problem with Axial Conduction, Journal of Heat Transfer, Vol.118, pp.482-485, May 1996.
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ibrahim Gırgın This is me

Mehmet Turker This is me

Mehmet Turker This is me

Publication Date July 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Gırgın, I. ., Turker, M. ., & Turker, M. (2011). LAMİNAR KANAL AKIŞLARINDA EKSENEL ISI İLETİMİ. Journal of Naval Sciences and Engineering, 7(2), 30-44.