Research Article
BibTex RIS Cite

Registered Nurses’ and Nursing Students’ Attitudes Towards Scientific Research: A Cross-Sectional Study

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 79 - 87, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1457920

Abstract

Objective: The current study evaluated and compared nurses’ and nursing students’ attitudes towards nursing research and the factors affecting it.

Methods: The study used a cross-sectional, descriptive survey design. Bedside nurses with at least one year of nursing experience and senior nursing students completed the Scale of Attitude towards Scientific Research, which is valid and reliable instrument.

Results: There were no significant differences in the mean of overall score of Attitudes of Scientific Research across groups. However, significant differences were found in the mean scores of unwillingness to help researchers (P=0.002), positive attitudes towards research (P=0.002), and positive attitudes towards researchers (P=0.002) between nurses and nursing students. Additionally, the results showed significant differences in the mean of sub-scales based on nurses’ education (P=0.04), responsibility (P=0.01), reading articles frequency (P=0.02), and nursing students’ gender (P=0.03), and reading articles frequency (P=0.04). Overall, nursing students had significantly higher scores in positive attitudes of research (M=24.5, SD=4.6) and positive attitudes of researcher (M=23.6, SD=4.3) compare to nurses (M=22.5, SD=5.3; M=21.6, SD=5.1 respectively).

Conclusion: Findings indicated that nursing students had significantly more positive attitudes to nursing research compare to registered nurses. Reading academic article is the only facilitator in each group that is associated with positive attitudes of scientific research. We recommend institutional support to encourage research activities and a revised nursing curriculum. Future studies should examine the relationships between attitudes towards research and the actual conducting of research.

References

 • 1. Melnyk B, FineOut-Overholt E. Evidence-based practice in Nursing and Healthcare: A guide to best practice. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2015.
 • 2. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2017.
 • 3. Shu L, Cao M, Zhu X. Evidence-based practice: Knowledge, attitudes, implementation, facilitators, and barriers among community nurses—systematic review. Medicine. 2019;98(39):172-209. doi:10.1097/md.0000000000017209
 • 4. Tingen MS, Burnett AH, Murchison RB, Zhu H. The importance of nursing research. Journal of Nursing Education. 2009;48(3):167-170. doi:10.3928/01484834-20090301-10
 • 5. Savcı C, Şerbetçi G, Özel H. Hemşirelerin bilimsel araştırma sürecine ilişkin deneyimleri ve karşılaştıkları engeller. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2021;9(2):694-705. doi:10.33715/inonusaglik.845037
 • 6. Polit DF, Beck CT. Nursing research: principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 • 7. Cleary‐Holdforth J, O’Mathúna DP, Fineout‐Overholt E. Evidence‐Based practice beliefs, implementation, and organizational culture and readiness for EBP among nurses, midwives, educators, and students in the Republic of Ireland. Worldviews on Evidence-based Nursing. 2021;18(6):379-388. doi:10.1111/wvn.12543
 • 8. Kes D, Öztürk Şahin Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Belirlenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;4(1):68-78. doi:10.26453/otjhs.454446
 • 9. Vijayalakshmi P, Pashupu DR, Nagarajaiah TR, Math SB. Nurses attitudes and perceptions of nursing research: An Indian perspective. Journal of Nursing Education. 2014;4(4): 509–513.
 • 10. Can R, Tambağ H, Sürmeli FC. Öğrencilerin Hemşirelikte Araştırmalara Yönelik Tutum ve Farkındalıkları. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;5(2):207-213. doi:10.47115/jshs.770031
 • 11. Leach M, Hofmeyer A, Bobridge A. The impact of research education on student nurse attitude, skill and uptake of evidence‐based practice: A descriptive longitudinal survey. Journal of Clinical Nursing. 2015;25(1-2):194-203. doi:10.1111/jocn.13103
 • 12. Dagne AH, Tebeje MD. Research utilisation in clinical practice: the experience of nurses and midwives working in public hospitals. Reproductive Health. 2021;18(1). doi:10.1186/s12978-021-01095-x
 • 13. Roxburgh M. An exploration of factors which constrain nurses from research participation. Journal of Clinical Nursing. 2016; 15, 535-545.DOI: 10.1111/j.13652702.2006.01374.x
 • 14. Ross JG, Burrell SA. Nursing students’ attitudes toward research: An integrative review. Nurse Education Today. 2019;82:79-87. doi:10.1016/j.nedt.2019.08.006
 • 15. Kovačević A, Prlić N, Matijašević B. Nurses’ Attitudes Toward Nursing Research. Southeastern European Medical Journal. 2017;1(2):71-80. doi:10.26332/seemedj.v1i2.53
 • 16. Yilmaz D, Iflazoglu B, Yilmaz DU. Determination of attitudes of senior nursing students related to scientific research. Ordu University Journal of Nursing Science. 2020;3(1), 27–35.
 • 17. Rekisso AD, Mengistu Z, Wurjine TH. Nurses’ attitudes towards the nursing profession and associated factors in selected public hospitals, Addis Ababa, Ethiopia, 2021: A cross sectional study. BMC Nursing. 2022; 21, 21. https://doi.org/10.1186/s12912-02200808-2
 • 18. Oducado RM. Factors affecting nursing students’ attitude towards research: a survey in a Philippine higher education institution. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia : Indonesian Nursing Scientific Journal (E-journal). 2021;11(01). doi:10.33221/jiiki.v11i01.956
 • 19. Soper, D. A-priori Sample Size Calculator for Multiple Regression [Software]. Accessed March 13, 2023. http://www.danielsoper.com/statcalc.
 • 20. Korkmaz O, Sahin A, Yesil R. Study of validity and reliability of scale of attitude towards scientific research. Elementary Education Online. 2011;10(3); 961–973.
 • 21. Mertler CA, Vannatta RA. Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation 5th ed. Glendale, CA: Pyrczak Publishing; 2013.
 • 22. Aharon A, Melnikov S, Warshawski S. The effect of evidence-based practice perception, information literacy self-efficacy, and academic motivation on nursing students’ future implementation of evidence-based practice. Journal of Professional Nursing. 2020;36(6):497-502. doi:10.1016/j.profnurs.2020.04.001
 • 23. Özdil K, Özcan A, Muz G, Turaç N. Awareness attitude towards research and development and critical thinking skills of nursing students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2019;11(2):109-119. doi:10.5336/nurses.2018-62297

Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 79 - 87, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1457920

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin bilimsel araştırmalarına yönelik tutumlarını ve bu tutumlarını etkileyen faktörleri değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma tanımlayıcı tipte olup, kesitsel yöntem kullanılmıştır. Katılımcılar en az bir yıl hemşirelik deneyime sahip hemşireler ve son sınıf hemşirelik öğrencileri arasından seçilmiş olup, geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşireler ve hemşirelik öğrencilerin Bilimsel Araştırma Tutumları genel puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, araştırmacılara yardım etme isteksizliği (P=0,002), araştırmaya yönelik olumlu tutumlar (P=0,002) ve araştırmacılara yönelik olumlu tutumlar (P=0,002) puan ortalamalarında hemşireler ve hemşirelik öğrencileri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, sonuçlar hemşirelerin eğitim (P=0,04), sorumluluk (P=0,01), makale okuma sıklığı (P=0.02) ve hemşirelik öğrencilerinin cinsiyet (P=0,03) ve makale okuma sıklığına (P=0,04) göre alt ölçeklerin ortalamalarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Genel olarak, hemşirelik öğrencilerinin araştırmaya yönelik olumlu tutumları (M=24,5, SD=4,6) ve araştırmacıya yönelik olumlu tutumları (M=23,6, SD=4,3) hemşirelere kıyasla anlamlı derecede daha yüksektir (sırasıyla M=22,5, SD=5,3; M=21,6, SD=5,1).

Sonuç: Bulgular, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelere kıyasla bilimsel araştırmalara karşı daha olumlu tutumlara sahip olduğunu göstermiştir. Akademik makale okumak, her iki grupta da bilimsel araştırmanın olumlu tutumlarıyla ilişkilendirilen tek kolaylaştırıcıdır. Çalışmanın sonuçlarına göre yetkili kurumlara uygulama alanında lisans hemşirelik müfredatının gözden geçirilmesini ve hastanelerdeki kurumsal araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesini öneriyoruz. Gelecekte planlanan çalışmaların ise, katılımcıların araştırmaya yönelik tutumları ile aktif araştırma yürütme durumları arasındaki ilişkileri incelemeleri faydalı olacaktır.

References

 • 1. Melnyk B, FineOut-Overholt E. Evidence-based practice in Nursing and Healthcare: A guide to best practice. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2015.
 • 2. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2017.
 • 3. Shu L, Cao M, Zhu X. Evidence-based practice: Knowledge, attitudes, implementation, facilitators, and barriers among community nurses—systematic review. Medicine. 2019;98(39):172-209. doi:10.1097/md.0000000000017209
 • 4. Tingen MS, Burnett AH, Murchison RB, Zhu H. The importance of nursing research. Journal of Nursing Education. 2009;48(3):167-170. doi:10.3928/01484834-20090301-10
 • 5. Savcı C, Şerbetçi G, Özel H. Hemşirelerin bilimsel araştırma sürecine ilişkin deneyimleri ve karşılaştıkları engeller. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2021;9(2):694-705. doi:10.33715/inonusaglik.845037
 • 6. Polit DF, Beck CT. Nursing research: principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 • 7. Cleary‐Holdforth J, O’Mathúna DP, Fineout‐Overholt E. Evidence‐Based practice beliefs, implementation, and organizational culture and readiness for EBP among nurses, midwives, educators, and students in the Republic of Ireland. Worldviews on Evidence-based Nursing. 2021;18(6):379-388. doi:10.1111/wvn.12543
 • 8. Kes D, Öztürk Şahin Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Belirlenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;4(1):68-78. doi:10.26453/otjhs.454446
 • 9. Vijayalakshmi P, Pashupu DR, Nagarajaiah TR, Math SB. Nurses attitudes and perceptions of nursing research: An Indian perspective. Journal of Nursing Education. 2014;4(4): 509–513.
 • 10. Can R, Tambağ H, Sürmeli FC. Öğrencilerin Hemşirelikte Araştırmalara Yönelik Tutum ve Farkındalıkları. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;5(2):207-213. doi:10.47115/jshs.770031
 • 11. Leach M, Hofmeyer A, Bobridge A. The impact of research education on student nurse attitude, skill and uptake of evidence‐based practice: A descriptive longitudinal survey. Journal of Clinical Nursing. 2015;25(1-2):194-203. doi:10.1111/jocn.13103
 • 12. Dagne AH, Tebeje MD. Research utilisation in clinical practice: the experience of nurses and midwives working in public hospitals. Reproductive Health. 2021;18(1). doi:10.1186/s12978-021-01095-x
 • 13. Roxburgh M. An exploration of factors which constrain nurses from research participation. Journal of Clinical Nursing. 2016; 15, 535-545.DOI: 10.1111/j.13652702.2006.01374.x
 • 14. Ross JG, Burrell SA. Nursing students’ attitudes toward research: An integrative review. Nurse Education Today. 2019;82:79-87. doi:10.1016/j.nedt.2019.08.006
 • 15. Kovačević A, Prlić N, Matijašević B. Nurses’ Attitudes Toward Nursing Research. Southeastern European Medical Journal. 2017;1(2):71-80. doi:10.26332/seemedj.v1i2.53
 • 16. Yilmaz D, Iflazoglu B, Yilmaz DU. Determination of attitudes of senior nursing students related to scientific research. Ordu University Journal of Nursing Science. 2020;3(1), 27–35.
 • 17. Rekisso AD, Mengistu Z, Wurjine TH. Nurses’ attitudes towards the nursing profession and associated factors in selected public hospitals, Addis Ababa, Ethiopia, 2021: A cross sectional study. BMC Nursing. 2022; 21, 21. https://doi.org/10.1186/s12912-02200808-2
 • 18. Oducado RM. Factors affecting nursing students’ attitude towards research: a survey in a Philippine higher education institution. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia : Indonesian Nursing Scientific Journal (E-journal). 2021;11(01). doi:10.33221/jiiki.v11i01.956
 • 19. Soper, D. A-priori Sample Size Calculator for Multiple Regression [Software]. Accessed March 13, 2023. http://www.danielsoper.com/statcalc.
 • 20. Korkmaz O, Sahin A, Yesil R. Study of validity and reliability of scale of attitude towards scientific research. Elementary Education Online. 2011;10(3); 961–973.
 • 21. Mertler CA, Vannatta RA. Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation 5th ed. Glendale, CA: Pyrczak Publishing; 2013.
 • 22. Aharon A, Melnikov S, Warshawski S. The effect of evidence-based practice perception, information literacy self-efficacy, and academic motivation on nursing students’ future implementation of evidence-based practice. Journal of Professional Nursing. 2020;36(6):497-502. doi:10.1016/j.profnurs.2020.04.001
 • 23. Özdil K, Özcan A, Muz G, Turaç N. Awareness attitude towards research and development and critical thinking skills of nursing students. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2019;11(2):109-119. doi:10.5336/nurses.2018-62297
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Nursing (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu 0000-0002-3792-4579

Nesibe Sumeyye Kütahyalioğlu 0000-0001-8220-4290

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 27 Issue: 1

Cite

AMA Ulaş Karaahmetoğlu G, Kütahyalioğlu NS. Registered Nurses’ and Nursing Students’ Attitudes Towards Scientific Research: A Cross-Sectional Study. Journal of Nursology. March 2024;27(1):79-87. doi:10.17049/jnursology.1457920