Year 2018, Volume 3 , Issue 5, Pages 557 - 570 2019-01-10

ANA DİLDE KONUŞMA BECERİSİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
THE ASSESSING AND EVALUATING THE SPEAKING SKILL IN MOTHER TONGUE

Ayşe DAĞ PESTİL [1] , Mehtap Güneş ÖZDEN [2]


Dil düşünce ve zekanın bir ürünüdür. İletişimseldir, sosyal, doğal, değişken, kurallarla çalışan, yaratıcı, keyfi ve seslidir. Konuşma dilin özellikle sesli kısmında ortaya çıkan bir davranış, bir dil kabiliyetidir. Bir iletişim ve aktarım yöntemidir konuşma. Konuşma sürecinde kişiler sahip oldukları bir takım kabiliyetleri bilinçli ya da biliçsiz olarak sergilerler. Genel kabul gören dil kabiliyetleri Michael Canale ve Merrill Swain tarafından 1980’lerde ortaya konmuştur. Buna göre dil kabiliyetleri; dilbilgisi, söylem, sosyo linguistik ve stratejik olacak şekilde sıralanmıştır. Harris (1977) konuşma davranışının doğal akış içerisinde kullanılması gereken telaffuz, dilbilgisi, akıcılık, kelime ve algılama gibi farklı becerilerin farklı aşamalarda gelişimiyle sıkça alakalı olan karmaşık yapılı bir beceri olduğunu söyler. Dolayısıyla kişilerin dil becerileri test edilirken bu karmaşık yapının doğru ve dikkatlice test ve analiz sürecinden geçmesi oldukça önemlidir.

Bu çalışmada Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelip üniversitenin farklı fakülte bölümlerinde öğrenim gören 100 öğrenciye ana dilde konuşma becerisi değerlendirme testi birkaç boyutu ile ele alınıp uygulanmış, sonuçlar sosyal bilimlerde istatistiksel analiz aracıyla analiz edilip çalışmada sunulmuştur.

  Language is a production of mind. It is communicative,social, natural, variable, creative, arbitrary,vocal and runs  with the rules. Speaking is a competence and a behaviour that presents the practicing of the language. It is a way of communication and method of transforming the messages. While speaking, the conscious and uncounscious cognitive behaviours are revealing by the speakers. Michael Canale and Merrill Swain defended the general speaking competences in 1980s. According to this, the language competences are grammar, discourse, socio-linguistic and strategic. Harris (1997) explaines that speaking is a complex  skill which consists of using some different competences like pronounciation, grammar, fluency, vocabulary etc. together while speaking in its course in different developmental speaking stages. Therefore, testing and analyzing the speaking of individuals in this complex structure of speaking in a right way and with a high attention is considerably important.
In this study, the speaking skill of the 100  university students who come from different cities in Turkey and studying in diferent departments at the university is tested in various stages and the data gathered analyzed by the SPSS and presented. 
  • BACHMAN, Lyle F., 1990, Fundamental Considerations of Language Testing. Oxford University Press.
  • BYGATE, M., 2001, ‘Speaking’, Teaching English to the Speakers of Other Languages. Edited by Ronald Carter & David Nunan, S.14-20. Cambridge University Press.
  • McNAMARA, Tim., 2000, Language Testing. Oxford University Press. Hong Kong.
  • COOMBE, C., Folse, K., Hubley,N., 2007, A Practical Guide to Assessing English Language Learners. University of Michigan.
  • WEIR, Cyril., 1993, Understanding and Developing a language tests. Hertfordshire, UK: Prentice Hall.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ayşe DAĞ PESTİL
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehtap Güneş ÖZDEN
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 10, 2019

APA Dağ Pesti̇l, A , Özden, M . (2019). ANA DİLDE KONUŞMA BECERİSİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME . Journal of Awareness , 3 (5) , 557-570 . DOI: 10.26809/joa.2018548667