Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 11 - 18 2016-05-01

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONCENTRATION AND PROFITABILITY IN TURKISH BANKING SECTOR
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA VE KARLILIK İLİŞKİSİ

Mehmet ALAGÖZ [1] , Ufuk Serdar Akalın [2] , Onur CEYLAN [3]


The crisis taking place in Turkish banking sector in 2001 caused many structural changes in the following periods. This study aimed to examine the relationship between profitability and concentration which are important indicators in view of banking sector in the period of structural change. As profitability indicator Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) were used and in order to show concentration K bank ratio and Herfindahl-Hirschman Index (HHI) which are used at most were put to use. According to the results, profitability and concentration indicators after the crisis taking place in Turkish banking sector in 2008 moved in the same direction unlike the period before the crisis.
Türk bankacılık sektöründe 2001 yılında meydana gelen kriz, sonraki dönemlerde birçok yapısal değişimin gerçekleşmesine neden olmuştur. Çalışmanın amacı yapısal değişim sürecinde bankacılık sektörünün izlenmesinde önemli göstergeler olan karlılık ile yoğunlaşma arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Karlılık göstergesi olarak aktif karlılık göstergeleri ve özkaynak karlılık göstergeleri ve yoğunlaşma oranı ölçütü olarak da K banka yoğunlaşması ile Herfindahl-Hirschman indeksi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre 2008 krizinden sonra Türk bankacılık sektöründe karlılık ve yoğunlaşma göstergeleri aynı yönlü olarak hareket etmektedir. 2008 öncesi dönem için böyle bir ilişki söz konusu değildir
Other ID JA69TZ26PP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mehmet ALAGÖZ

Author: Ufuk Serdar Akalın

Author: Onur CEYLAN

Dates

Publication Date : May 1, 2016

APA Alagöz, M , Akalın, U , Ceylan, O . (2016). THE RELATIONSHIP BETWEEN CONCENTRATION AND PROFITABILITY IN TURKISH BANKING SECTOR . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 1 (1) , 11-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/35719/398198