Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 105 - 111 2016-05-01

PATTERNS OF SME FINANCING IN TURKEY
TÜRKİYE’DE KOBİ FİNANSMANI UYGULAMALARI

Aysa Ipek Erdogan [1]


SMEs make up the majority of privately owned corporations in the developing and developed economies. The literature basically contends that access to bank financing is essential for SMEs because they do not generate sufficient cash flow for large investments and cannot access the capital markets for financing needs. However, there are also studies in the literature that contend that SMEs prefer internal financing as the main financing source as opposed to external financing. These studies say that by not targeting rapid growth, small business owners choose to retain control by not searching for external capital. The purpose of this study is to analyze the financing patterns of SMEs in Turkey
KOBİler gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde özel sektör firmalarının çoğunluğunu oluşturmaktadır. Literatür büyük yatırımlar için yeterli nakit akışı yaratamamaları ve finansman ihtiyaçları için sermaye piyasalarına ulaşamamaları nedeniyle banka finansmanına ulaşımın KOBİler için önemli olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte literatürde KOBİlerin ana finansman kaynağı olarak dış finansman yerine iç finansmanı tercih ettiklerini belirten çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalar küçük işletme sahiplerinin hızlı büyüme hedeflemeyerek dış finansman talebi olmaksızın kontrolü kaybetmemeyi seçtiklerini vurgulamaktadır. Anahtar Kelimeler: KOBİ, banka kredileri, finansman kısıtları
SME, bank loans, financing constraints
Other ID JA74NK83DY
Journal Section Research Article
Authors

Author: Aysa Ipek Erdogan

Dates

Publication Date : May 1, 2016

APA Erdogan, A . (2016). PATTERNS OF SME FINANCING IN TURKEY . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 1 (1) , 105-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/35719/398208