Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 146 - 171 2016-05-01

EVALUATION OF PRODUCTIVITY BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN SMEs
KOBİ’LERDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE VERİMLİLİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali SEVİNÇ [1] , Tamer EREN [2]


Small and medium-sized enterprises play an active role in the return of the economy. In creating employment, SMEs' share increased significantly in value added value. In the growth of the country's economy, because of its contribution to the country's economy, it has developed policies, strategies, plans and programs on which the economic administrations can not give up and for this reason. They have developed appropriate support programs for the policies developed by the economic administrations directed by SMEs, especially KOSGEB, by public institutions. The productivity of SMEs in order to produce more added value plays a big role in reaching the goal
Küçük ve Orta Boy işletmeler ekonomi çarkının dönmesinde etkin rol oynamaktadır. İstihdam oluşturmada, katma değer sağlamada KOBİ’lerin payı ciddi oranda artmıştır. Ülke ekonomisinin büyümesinde ülke ekonomisine katkısı nedeniyle ekonomi yönetimlerinin vazgeçemediği ve bu nedenle bu ölçekteki işletmeler üzerine politika, strateji, plan ve program geliştirmişlerdir. Başta KOSGEB olmak üzere kamu kurumları tarafından KOBİ’lere yönelik ekonomi yönetimlerinin geliştirdiği politikalara uygun destek programları geliştirmişlerdir. KOBİ’lerin daha fazla katma değer üretmesi amacıyla yapılan faaliyetlerin verimliliği hedefe ulaşmak için büyük rol oynamaktadır
Other ID JA28NT97SN
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ali SEVİNÇ

Author: Tamer EREN

Dates

Publication Date : May 1, 2016

APA Sevinç, A , Eren, T . (2016). EVALUATION OF PRODUCTIVITY BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN SMEs . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 1 (1) , 146-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/35719/398212