Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 28 - 42 2020-05-15

HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Türkan UÇAR [1]


Bu araştırmanın amacı; sağlık hizmetlerinin tercih edilmesinde sosyal medya etkisinin incelenmesidir. Bu kapsamda sağlık işletmelerinin oluşturdukları sosyal ağlar üzerinden; sağlık hizmeti arayış düzeyi, sağlık tavsiyeleri, hastanelerin sosyal medya hesaplarına güvenirlilik ve kullanıcıların satın alma niyetinin araştırılması amaçlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin doğrudan insan sağlığı ile ilgili olması, toplumun her bireyinin bu hizmete ihtiyaç duyması sağlık hizmetlerinin toplumu oluşturan her birey tarafından değerlendirilmesine, sağlık hizmet sunucularının paylaşımlarına ilgi duymasına neden olmaktadır. Bu çalışma sonucunda sağlık kurumlarının sosyal medya hesaplarının rolü ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu yönüyle sağlık kurumlarının sosyal medya hesaplarının kullanılmasının; tüketicilerin sosyal medya arayış düzeyi, sosyal medyada sağlık tavsiyeleri, sağlık kurumlarının sosyal medya hesaplarından bilgi edinme ve sağlık hizmeti satın alma niyetinin araştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ilinde yaşayan sosyal medya kullanıcıları oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 384 kişi olarak belirlenmiş olup, örneklem seçiminde kolayda örneklem seçimi tercih edilmiştir. Bu çalışmada sosyal medyada hastane arayışına ne sıklıkla başvurulduğu, hastanelerin sosyal medya hesaplarından bilgi edinme düzeyi ve sosyal medya hesaplarına güvenirlilik boyutlarının hastane tercihi ve satın alma niyeti üzerine etkileri araştırılmıştır. Değişkenlerin analizinde, One Way Anova ve Independent Sample t-test analizlerinin yanında hastanelerin sosyal medya hesaplarından bilgi edinme düzeyi ve sosyal medya hesaplarına güvenirliliğin satın alma niyetine olan etkisinin araştırılması için regresyon analizinden faydalanılmıştır. Çalışmada; hastanelerin kendi sosyal medya hesaplarından hastane arayış düzeyi, sosyal medyadan hastane arama, sosyal medyada sağlık tavsiyeleri, bilgi edinme, sosyal medya hesaplarına güvenirlilik algılarının satın alma niyeti üzerindeki etkisi, regresyon analizi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Regresyon analizine göre hastanelerden sağlık hizmeti satın alma niyetini; hastane arayış düzeyi %12,5 oranında, hastanelerin kendi sosyal medya hesaplarına bakma %13,7 oranında, sağlık tavsiyeleri %44,1 oranında, sosyal medya üzerinden bilgi edinme %53,3 oranında, hastanelerin sosyal medya hesaplarına güvenirlilik %44,6 oranında açıklayabilmiştir. Hastanelerin kendi sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderiler açısından bireylerin bilgi edinme (alakalı olma (%35,6), anlaşılır olma (%40,8), doğru olma (%37,4), eksiksiz olma (%40,3), güncel olma (%40,5) düzeylerinin satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Sağlık, Hastane, İletişim, Sosyal Medya
 • AKSOY, R, BAYRAMOĞLU, V, (2008).Sağlık işletmeleri için kurumsal imajın temel belirleyicileri: Tüketici Değerlendirmeleri. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 85-96.
 • BULDUKLU, Y, (2010). Televizyonda yayınlanan sağlık programları ve izleyicileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 77.
 • CANÖZ, N, (2016). Modern iletişimde internet ve sosyal medyanın yeri: Türkiye’deki kullanıcılara yönelik bir araştırma. Humanities Sciences, 11(2), 33-54.
 • DEDEAĞAÇ, E, (2008). Hasta hakları açısından hekim sorumluluğu. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • DEMİRKOL, O, (2017). Sosyal medya gündeminin algılanışı üzerine niteliksel bir kullanıcı araştırması. AUAd, 3(1), 129-59.DİRİCAN, R, (1990). Toplum hekimliği. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • ELDEN, M, (2009). Reklam ve Reklamcılık. Say Yayınları, İstanbul.
 • İLGÜN, G, UĞURLUOĞLU, Ö, (2019). How Turkish hospitals use social media: A qualitative study.Journal of Social Service Researce, 45(1), 34-43.
 • KARAFAKİOĞLU, M, (1998). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması. (1. Basım), Dönence Basım, İstanbul.
 • KOÇAK, A, BULDUKLU, Y, (2010). Sağlık iletişimi: Yaşlıların televizyonda yayınlanan sağlık programlarını izleme motivasyonları. Selçuk İletişim Dergisi, 6(3), 6.
 • KÖKSAL, Y, ÖZDEMİR, Ş,(2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın tutundurmanın karması içerisindeki yeri üzerine biriİnceleme.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 323-37.
 • SATI, S, (2018). İdarenin kusursuz sorumluluğu. Erişim Tarihi: 01.07.2018, Erişim Adresi, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_744.htm.
 • SCHIAVO, Renata (2007). HealthCommunication: FromTheorytoPractice. JosseyBass, USA.
 • ŞEN, MA, CEYLAN, A, KURT, ME, PALANCI, Y, ADIN, C, (2017). Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. DicleMedJ, 44(1), 1-11.
 • ŞENGÜN, H, (2016). Sağlık hizmetlerinde iletişim yönetimi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 79(1), 38-42.
 • TONTUŞ, HÖ, (2015). Sağlık Turizminde Tanıtım ve Markalaşma. Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 • ÜNALDI, N, (2015). Sağlık hizmeti sunan kurumlarda itibarın önemi. SHYD, 2(2), 100-11.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9729-5591
Author: Türkan UÇAR (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 30, 2019
Acceptance Date : November 1, 2019
Publication Date : May 15, 2020

Bibtex @research article { johmal625718, journal = {Journal of Healthcare Management and Leadership}, issn = {2667-5838}, address = {}, publisher = {Şebnem ASLAN}, year = {2020}, volume = {}, pages = {28 - 42}, doi = {10.35345/johmal.625718}, title = {HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Uçar, Türkan} }
APA Uçar, T . (2020). HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Journal of Healthcare Management and Leadership , (1) , 28-42 . DOI: 10.35345/johmal.625718
MLA Uçar, T . "HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Journal of Healthcare Management and Leadership (2020 ): 28-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/johmal/issue/54332/625718>
Chicago Uçar, T . "HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Journal of Healthcare Management and Leadership (2020 ): 28-42
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Türkan Uçar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35345/johmal.625718 DO - 10.35345/johmal.625718 T2 - Journal of Healthcare Management and Leadership JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 42 VL - IS - 1 SN - 2667-5838- M3 - doi: 10.35345/johmal.625718 UR - https://doi.org/10.35345/johmal.625718 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Healthcare Management and Leadership HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Türkan Uçar %T HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Journal of Healthcare Management and Leadership %P 2667-5838- %V %N 1 %R doi: 10.35345/johmal.625718 %U 10.35345/johmal.625718
ISNAD Uçar, Türkan . "HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Journal of Healthcare Management and Leadership / 1 (May 2020): 28-42 . https://doi.org/10.35345/johmal.625718
AMA Uçar T . HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. JOHMAL. 2020; (1): 28-42.
Vancouver Uçar T . HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Healthcare Management and Leadership. 2020; (1): 28-42.
IEEE T. Uçar , "HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Journal of Healthcare Management and Leadership, no. 1, pp. 28-42, May. 2020, doi:10.35345/johmal.625718