PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 80 - 84, 22.06.2017

Abstract

Deliryum, özellikle yoğun bakım ünitelerinde sık görülen klinik durumdur. Deliryuma giren hastanın fark edilmemesi, tanı konulmasının gecikmesine, gerekli girişimlerin ertelenmesine ve mortaliteye neden olmaktadır. Deliryumun erken dönemde fark edilememesinin nedeni ise; karmaşık bir hastalık olması, sağlık çalışanları tarafından iyi bilinmemesi ve takip formları ile düzenli takip edilememesidir.  Son yıllarda literatürde hasta başı takip formlarına entegre olabilen ölçekler ile deliryumun erken tanılaması ve geliştirilen deliryum paket protokolleri olarak bundell kullanılması önerilmektedir. Bu doğrultuda derlemede yoğun bakımda deliryumun önemi, erken tanılamada kullanılan ölçekler ve tedavi\ bakım protokolleri tartışılacaktır.

References

 • Akıncı S., Şahin A. Yoğun bakımda deliryum. Yoğun Bakım Dergisi. 2005;5(1):26-35.
 • 2. Pereira JM., Barradas FJD., Sequeira RMC., Marques MCP., Batista M., Galhardas M. Delirium in critically ill patients: risk factors modifiable by nurses. Revista de Enfermagem Referência Journal of Nursing Referência. 2016; 4(9):29-36
 • 3. Güner P.,Geenen O. Atlanması kolay bir bozukluk : Deliryum. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 11 (1): 37-46
 • 4. Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. İçinde Çelik S. (Ed.), Deliryum. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2014.
 • 5. Balas MC., Vasilevskis EE., Burke WJ., Boehm LB., Pun BT., Olsen KM., Peitz GJ., Ely EW. Critical Care Nurses’ Role in Implementing the “ABCDE Bundle” Into Practice. CriticalCareNurse.2012; 32(2):1-13.
 • 6. Ely EW., Stephens RK., Jackson JC., Thomason JW., Truman B., Gordon S. ve ark. Currentopinionsregard- ingtheimportance, diagnosis, andmanagement of delirium in theintensivecareunit: A survey of 912 healthcareprofessionals. Crit. CareMed.2004; 32: 106-112.
 • 7. Pisani M., Araujo K., Van Ness P., Zhang Y., Ely EW., Inouye SK. A research algorithmto impro- ve detection of delirium in the intensive care unit. Crit Care. 2006; 10(4): 1-8.
 • 8. Vasilevskis EE., Pandharipande PP., Girard TD., Ely EW. A Screening, Prevention, and Restoration Model for Saving the Injured Brain. Crit Care Med.2010; 38(10): 683–691.
 • 9. Barr J., Fraser GL.,Puntillo K.,Ely W., Gélinas C., Dasta JF. ve ark.Clinical Practice Guidelines for the Management of Pain, Agitation, and Delirium in Adult Patients in the Intensive Care Unit.Critical Care Medicine. 2013; 41(1): 264-306.
 • 10. Rudolph JL., Babikian VL., Birjiniuk V. Atherosclerosis is associatedwithdeliriumaftercoronaryartery bypass graftsurgery. J. Am. Geriatr. Soc. 2005; 53: 462-466.
 • 11. Küçük, L., Kaya H. Koroner Yoğun Bakım Sürecinde Yaşanan Psikiyatrik Bir Durum: Deliryum Ne Kadar Tanıyoruz? Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2011; 4(1):161-166.
 • 12. Boogaard M., Schoonhoven L., Evers AWM., Hoeven JG., Achterberg T., Pickkers P. Delirium in critically ill patients: Impact on long-term health-related quality of life and cognitive functioning. Crit Care Med. 2012; 40:112–118
 • 13. Ayazoğlu TA., Tür H., Bolat C., Özkaynak İ., Candan MA. Yaşlılarda kardiyak cerrahi sonrası yoğun bakımda deliryum prevalansı ve risk faktörleri. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi. 2011;29:101-107 14. Bull MJ., Boaz L., Sjostedt JM. Family caregivers’ knowledge of delirium and preferred modalities for receipt of ınformation. Journal of Applied Gerontology. 2016; 35(7): 744 –758
 • 15. Ely EW.,Margolin R., Francis J. Evaluation of delirium in criticallyillpatients: Validation of ConfusionAssessmentMethodfortheIntensiveCareUnit (CAM-ICU). Crit. CareMed. 2001; 29: 1370-1379.
 • 16. Yaşayacak A.,Eker F. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012;20(2): 265-274
 • 17. Hare M.,Wynaden D., McGowan S.,Landsborough L., Speed G. Questionnaire to determine nurses’ knowledge of delirium and its risk factors. Contemporary Nurse. 2008; 29(1): 23-31
 • 18. Belanger L., Ducharme F. Patients’ and nurses’ experiences of delirium: a review of qualitative studies. Nursing in Critical Care. 2011; 16(6): 303-315
 • 19. Ok G., Aydemir Ö., Tok D., Erbüyün K., Turan E. Yoğun Bakım Olgularında Yeni Deliryum Değerlendirme Skalası. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47: 36-9
 • 20. www.icudelirium.org
 • 21. Kose G., Bolu A.,Ozdemir L., Acikel C., Hatipolu S. Reliability and Validity of the Intensive Care Delirium Screening Checklist in Turkish. International Journal of Nursing Knowledge. 2016; 27(2): 119-124.
 • 22. Tülek Z. Nörolojik Bilimler Hemşireliği. İçinde Topçuoğlu MA., Durna Z., Karadakovan A. (Ed.), Bilişsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı.İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2013, 129-140.

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 80 - 84, 22.06.2017

Abstract

References

 • Akıncı S., Şahin A. Yoğun bakımda deliryum. Yoğun Bakım Dergisi. 2005;5(1):26-35.
 • 2. Pereira JM., Barradas FJD., Sequeira RMC., Marques MCP., Batista M., Galhardas M. Delirium in critically ill patients: risk factors modifiable by nurses. Revista de Enfermagem Referência Journal of Nursing Referência. 2016; 4(9):29-36
 • 3. Güner P.,Geenen O. Atlanması kolay bir bozukluk : Deliryum. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 11 (1): 37-46
 • 4. Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. İçinde Çelik S. (Ed.), Deliryum. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2014.
 • 5. Balas MC., Vasilevskis EE., Burke WJ., Boehm LB., Pun BT., Olsen KM., Peitz GJ., Ely EW. Critical Care Nurses’ Role in Implementing the “ABCDE Bundle” Into Practice. CriticalCareNurse.2012; 32(2):1-13.
 • 6. Ely EW., Stephens RK., Jackson JC., Thomason JW., Truman B., Gordon S. ve ark. Currentopinionsregard- ingtheimportance, diagnosis, andmanagement of delirium in theintensivecareunit: A survey of 912 healthcareprofessionals. Crit. CareMed.2004; 32: 106-112.
 • 7. Pisani M., Araujo K., Van Ness P., Zhang Y., Ely EW., Inouye SK. A research algorithmto impro- ve detection of delirium in the intensive care unit. Crit Care. 2006; 10(4): 1-8.
 • 8. Vasilevskis EE., Pandharipande PP., Girard TD., Ely EW. A Screening, Prevention, and Restoration Model for Saving the Injured Brain. Crit Care Med.2010; 38(10): 683–691.
 • 9. Barr J., Fraser GL.,Puntillo K.,Ely W., Gélinas C., Dasta JF. ve ark.Clinical Practice Guidelines for the Management of Pain, Agitation, and Delirium in Adult Patients in the Intensive Care Unit.Critical Care Medicine. 2013; 41(1): 264-306.
 • 10. Rudolph JL., Babikian VL., Birjiniuk V. Atherosclerosis is associatedwithdeliriumaftercoronaryartery bypass graftsurgery. J. Am. Geriatr. Soc. 2005; 53: 462-466.
 • 11. Küçük, L., Kaya H. Koroner Yoğun Bakım Sürecinde Yaşanan Psikiyatrik Bir Durum: Deliryum Ne Kadar Tanıyoruz? Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2011; 4(1):161-166.
 • 12. Boogaard M., Schoonhoven L., Evers AWM., Hoeven JG., Achterberg T., Pickkers P. Delirium in critically ill patients: Impact on long-term health-related quality of life and cognitive functioning. Crit Care Med. 2012; 40:112–118
 • 13. Ayazoğlu TA., Tür H., Bolat C., Özkaynak İ., Candan MA. Yaşlılarda kardiyak cerrahi sonrası yoğun bakımda deliryum prevalansı ve risk faktörleri. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi. 2011;29:101-107 14. Bull MJ., Boaz L., Sjostedt JM. Family caregivers’ knowledge of delirium and preferred modalities for receipt of ınformation. Journal of Applied Gerontology. 2016; 35(7): 744 –758
 • 15. Ely EW.,Margolin R., Francis J. Evaluation of delirium in criticallyillpatients: Validation of ConfusionAssessmentMethodfortheIntensiveCareUnit (CAM-ICU). Crit. CareMed. 2001; 29: 1370-1379.
 • 16. Yaşayacak A.,Eker F. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012;20(2): 265-274
 • 17. Hare M.,Wynaden D., McGowan S.,Landsborough L., Speed G. Questionnaire to determine nurses’ knowledge of delirium and its risk factors. Contemporary Nurse. 2008; 29(1): 23-31
 • 18. Belanger L., Ducharme F. Patients’ and nurses’ experiences of delirium: a review of qualitative studies. Nursing in Critical Care. 2011; 16(6): 303-315
 • 19. Ok G., Aydemir Ö., Tok D., Erbüyün K., Turan E. Yoğun Bakım Olgularında Yeni Deliryum Değerlendirme Skalası. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47: 36-9
 • 20. www.icudelirium.org
 • 21. Kose G., Bolu A.,Ozdemir L., Acikel C., Hatipolu S. Reliability and Validity of the Intensive Care Delirium Screening Checklist in Turkish. International Journal of Nursing Knowledge. 2016; 27(2): 119-124.
 • 22. Tülek Z. Nörolojik Bilimler Hemşireliği. İçinde Topçuoğlu MA., Durna Z., Karadakovan A. (Ed.), Bilişsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı.İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2013, 129-140.

Details

Journal Section Articles
Authors

Özlem DOĞU
0000-0003-1257-2551


Hatice KAYA

Publication Date June 22, 2017
Application Date June 22, 2017
Acceptance Date June 20, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @ { johr323052, journal = {Journal of Human Rhythm}, issn = {}, eissn = {2149-455X}, address = {}, publisher = {Ramazan AKDEMİR}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {80 - 84}, doi = {}, title = {Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı}, key = {cite}, author = {Doğu, Özlem and Kaya, Hatice} }
APA Doğu, Ö. & Kaya, H. (2017). Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı . Journal of Human Rhythm , 3 (2) , 80-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/johr/issue/29951/323052
MLA Doğu, Ö. , Kaya, H. "Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı" . Journal of Human Rhythm 3 (2017 ): 80-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/johr/issue/29951/323052>
Chicago Doğu, Ö. , Kaya, H. "Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı". Journal of Human Rhythm 3 (2017 ): 80-84
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı AU - Özlem Doğu , Hatice Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Human Rhythm JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 84 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-455X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Human Rhythm Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı %A Özlem Doğu , Hatice Kaya %T Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı %D 2017 %J Journal of Human Rhythm %P -2149-455X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Doğu, Özlem , Kaya, Hatice . "Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı". Journal of Human Rhythm 3 / 2 (June 2017): 80-84 .
AMA Doğu Ö. , Kaya H. Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı. Journal of Human Rhythm. 2017; 3(2): 80-84.
Vancouver Doğu Ö. , Kaya H. Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı. Journal of Human Rhythm. 2017; 3(2): 80-84.
IEEE Ö. Doğu and H. Kaya , "Yoğun Bakımda Deliryum ve Hemşirelik Bakımı", Journal of Human Rhythm, vol. 3, no. 2, pp. 80-84, Jun. 2017