Research Article
BibTex RIS Cite

Sağlık Bilimlerinde Yansıtıcı Öğrenmenin Bilgi Yapısının Bibliyometrik Analizi

Year 2024, Volume: 5 Issue: 1, 11 - 29, 28.03.2024
https://doi.org/10.58770/joinihp.1438416

Abstract

Bu araştırma, sağlık bilimleri bağlamında yansıtıcı öğrenmenin gelişim örüntülerini belirlemeyi ve bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Veri setimiz Web of Sciences (WOS) veri tabanında 1983-2023 yılları arasında yapılmış 385 çalışmadan oluşmaktadır. Bu çalışmada performans analizi, ortak atıf analizi, ortak kelime analizi ve ortak yazarlık analizi gibi bibliyometrik analiz teknikleri kullanılmıştır. Ortak kelime analizinin sonuçları, Küme 1'in tıp eğitimi, öğrenci performansı ve beceri gelişimini vurguladığını, öz değerlendirme ve geri bildirimin yansıtıcı öğrenmenin önemli bileşenleri olduğunu göstermiştir. Küme 2, sağlık hizmetlerinin öğrenci deneyimlerini nasıl şekillendirdiğini ve yansıtıcı öğrenmenin bu deneyimler üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Küme 3, mesleki gelişim ve hasta etkileşiminde yansıtıcı öğrenmenin merkeziliğini vurgular. Küme 4 ve 5, yansıtıcı öğrenme sürecinde bilgi, tutum ve kalite yönetiminin rollerini açıklamaktadır. Küme 6 ve 7, yansıtıcı öğrenme bağlamında sürekli iyileştirme ve hasta güvenliğinin kritik öneminin altını çizmektedir. Sonuç olarak, yansıtıcı öğrenme konusu sağlık disiplinlerinde giderek artan bir ilgi görmektedir ve bu ilginin eğilimini daha iyi anlamak için daha kapsamlı analizlere ihtiyaç vardır.

References

 • [1] Mann, K., Gordon, J., & MacLeod, A., "Reflection and reflective practice in health professions education: A systematic review", Advances in Health Sciences Education, vol. 14, pp. 595-621, 2009. https://doi.org/10.1007/s10459-007-9090-2
 • [2] Boyd, E. M., & Fales, A. W. Reflective learning: Key to learning from experience. Journal of Humanistic Psychology, vol. 23, no. 2, pp. 99-117, 1983. https://doi.org/10.1177/0022167883232011
 • [3] Stockhausen, L. The clinical learning spiral: A model to develop reflective practitioners. Nurse Educati̇on Today, vol. 14, no. 5, pp. 363-371, 1994. https://doi.org/10.1016/0260-6917(94)90031-0
 • [4] Winkel, A. F., Yingling, S., Jones, A. A., & Nicholson, J., "Reflection as a learning tool in graduate medical education: A systematic review", Journal of Graduate Medical Education, vol. 9, no. 4, pp. 430-439, 2017. https://doi.org/10.4300/JGME-D-16-00500.1
 • [5] Aronson, L., “Twelve tips for teaching reflection at all levels of medical education”, Medical Teacher, vol. 33, no. 3, pp. 200-205, 2011. https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.507714
 • [6] Driessen, E., Van Tartwijk, J., Van Der Vleuten, C., & Wass, V., "Portfolios in medical education: Why do they meet with mixed success? A systematic review", Medical Education, vol. 41, no. 12, pp. 1224-1233, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2007.02944.x
 • [7] Braun, V., & Clarke, V., "Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 • [8] Sandars, J., "The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44", Medical Teacher, vol. 31, no. 8, pp. 685-695, 2009. https://doi.org/10.1080/01421590903050374
 • [9] Boyd, E. M., & Fales, A. W., "Reflective learning: Key to learning from experience", Journal of Humanistic Psychology, vol. 23, no. 2, pp. 99-117, 1983. https://doi.org/10.1177/0022167883232011
 • [10] Boud, D., & Walker, D., "Promoting reflection in professional courses: The challenge of context", Studies in Higher Education, vol. 23, no. 2, pp. 191-206, 1998. https://doi.org/10.1080/03075079812331380384
 • [11] De Rome, E., Boud, D., & Genn, J. M., "Changes in academic staff perceptions of the status of teaching and research", Higher Education Research and Development, vol. 4, no. 2, pp. 131-144, 1985. https://doi.org/10.1080/0729436850040202
 • [12] Wong, F. K., Kember, D., Chung, L. Y. F., & CertEd, L. Y., "Assessing the level of student reflection from reflective journals", Journal of Advanced Nursing, vol. 22, no. 1, pp. 48–57, 1995. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22010048.x
 • [13] Epstein, R. M., “Mindful practice”, JAMA, vol. 282, no. 9, pp. 833-839, 1999. https://doi.org/10.1001/jama.282.9.833
 • [14] Epstein, R. M., & Hundert, E. M., “Defining and assessing professional competence”, JAMA, vol. 287, no. 2, pp. 226-235, 2002. doi:10.1001/jama.287.2.226
 • [15] Gibbs, G., “Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods”, FEU, London, 1988.
 • [16] Pee, B., Woodman, T., Fry, H., & Davenport, E. S., "Appraising and assessing reflection in students' writing on a structured worksheet", Medical Education, vol. 36, no. 6, pp. 575-585, 2002. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2002.01227.x
 • [17] Sobral, D. T., "Appraisal of medical students' diagnostic ability in relation to their learning achievement and self-confidence as a learner", Medical Teacher, vol. 22, no. 1, pp. 59-63, 2000. https://doi.org/10.1080/01421590078832
 • [18] Wald, H. S., & Reis, S. P., "Beyond the margins: Reflective writing and development of reflective capacity in medical education", Journal of General Internal Medicine, vol. 25, pp. 746-749, 2010. https://doi.org/10.1007/s11606-010-1347-4
 • [19] Bandura, A., “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change”, Psychological Review, vol. 84, no. 2, pp. 191-215, 1977. https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4
 • [20] Buckley, S., Coleman, J., Davison, I., Khan, K. S., Zamora, J., Malick, S., ..., & Sayers, J., "The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: A Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. BEME Guide No. 11", Medical Teacher, vol. 31, no. 4, pp. 282-298, 2009. https://doi.org/10.1080/01421590902889897
 • [21] Bruno, A., & Dell’Aversana, G., "Reflective practice for psychology students: The use of reflective journal feedback in higher education", Psychology Learning & Teaching, vol. 16, no. 2, pp. 248-260, 2017. https://doi.org/10.1177/1475725716686288
 • [22] MacAskill, W., Chua, W. J., Woodall, H., & Pinidiyapathirage, J., “Beyond the written reflection: a systematic review and qualitative synthesis of creative approaches to reflective learning amongst medical students”, Perspectives on Medical Education, vol. 12, no. 1, pp. 361–371, 2023. https://doi.org/10.5334/pme.914
 • [23] Fragkos, K. C., “Reflective Practice in Healthcare Education: An Umbrella Review”, Education Sciences, vol. 6, no. 3, 27, 2016. https://doi.org/10.3390/educsci6030027
 • [24] Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M., "How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines", Journal of Business Research, vol. 133, pp. 285-296, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • [25] Mukherjee, D., Lim, W. M., Kumar, S., & Donthu, N., "Guidelines for advancing theory and practice through bibliometric research", Journal of Business Research, vol. 148, pp. 101-115, 2022. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.042
 • [26] Bağış, M., “A research on the cognitive and behavioral foundations of strategic management: 1995-2020”, Ege Academic Review, vol. 21, no. 3, pp. 163-180, 2021a. https://doi.org/10.21121/eab.959904
 • [27] Bağış, M., Kryeziu, L., Kurutkan, M. N., Krasniqi, B. A., Yazici, O., & Memili, E., “Topics, trends and theories in family business research: 1996–2020”, International Entrepreneurship and Management Journal, 2023a. https://doi.org/10.1007/s11365-023-00859-8
 • [28] Bağış, M., Kryeziu, L., Kurutkan, M. N., & Ramadani, V., “Women entrepreneurship in family business: dominant topics and future research trends”, Journal of Family Business Management, vol. 13, no. 3, pp. 687-713, 2023b. https://doi.org/10.1108/JFBM-03-2022-0040
 • [29] Bağış, M., Kurutkan, M. N., & Kryeziu, L., “Entrepreneurship Studies in Türkiye: Where are We? Where Should We Go? Analysis of International Publications”, In V. Ramadani, S. Kjosev, & B. S. Sergi (Eds.), “Entrepreneurship Development in the Balkans: Perspective from Diverse Contexts”, Lab for Entrepreneurship and Development, Emerald Publishing Limited, 2023c. https://doi.org/10.1108/978-1-83753-454-820231015
 • [30] Zupic, I., & Čater, T., "Bibliometric methods in management and organization", Organizational Research Methods, vol. 18, no. 3, pp. 429-472, 2015. https://doi.org/10.1177/1094428114562629
 • [31] Eppich, W., & Cheng, A., “Promoting Excellence and Reflective Learning in Simulation (PEARLS): Development and rationale for a blended approach to health care simulation debriefing”, Simulation in Healthcare, vol. 10, no. 2, pp. 106-115, 2015. DOI: 10.1097/SIH.0000000000000072
 • [32] Komarraju, M., Karau, S. J., Schmeck, R. R., & Avdic, A., “The Big Five personality traits, learning styles, and academic achievement”, Personality and Individual Differences, vol. 51, no. 4, pp. 472–477, 2011. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.04.019
 • [33] Zelazo, P. D., "Executive function: Reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain", Developmental Review, vol. 38, pp. 55–68, 2015. https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.001
 • [34] Small, H., "Co‐citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents", Journal of the American Society for Information Science, vol. 24, no. 4, pp. 265-269, 1973. https://doi.org/10.1002/asi.4630240406
 • [35] Üsdiken, B., & Pasadeos, Y., "Organizational analysis in North America and Europe: A comparison of co-citation networks", Organization Studies, vol. 16, no. 3, pp. 503-526, 1995. https://doi.org/10.1177/017084069501600306
 • [36] Tankard Jr, J. W., Chang, T. K., & Tsang, K. J., "Citation networks as indicators of journalism research activity", Journalism Quarterly, vol. 61, no. 1, pp. 89-124, 1984. https://doi.org/10.1177/107769908406100112
 • [37] Dönbak, E. R., "Kültür ve turizm araştırmalarının bilim haritalama teknikleri ile bibliyometrik analizi", Journal of Travel and Tourism Research, no. 17, pp. 52-78, 2020. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007
 • [38] Çavuşgil Köse, B., "Turizm ve Covid-19: Bir bibliyometrik analiz yaklaşımı", Journal of Humanities and Tourism Research, vol. 5, pp. 99-111, 2020. DOI: 10.14230/johut951
 • [39] Zhao, D., & Strotmann, A., "Evolution of research activities and intellectual influences in information science 1996–2005: Introducing author bibliographic‐coupling analysis", Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 59, no. 13, pp. 2070-2086, 2008. https://doi.org/10.1002/asi.20910
 • [40] Fanning, R. M., & Gaba, D. M., “The role of debriefing in simulation-based learning”, Simulation in Healthcare, vol. 2, no. 2, pp. 115-125, 2007. DOI: 10.1097/SIH.0b013e3180315539
 • [41] Rudolph, J. W., Taylor, S. S., Foldy, E. G., Reason, P., & Bradbury, H., "Collaborative offline reflection: A way to develop skill in action science and action inquiry", In Handbook of Action Research: Concise Paperback Edition, Sage Publications, 2006.
 • [42] Rudolph, J. W., Simon, R., Rivard, P., Dufresne, R. L., & Raemer, D. B., "Debriefing with Good Judgment: Combining Rigorous Feedback with Genuine Inquiry", Anesthesiology Clinics, vol. 25, no. 2, pp. 361–376, 2007. https://doi.org/10.1016/j.anclin.2007.03.007
 • [43] Rudolph, J. W., Simon, R., Raemer, D. B., & Eppich, W. J., "Debriefing as formative assessment: Closing performance gaps in medical education", Academic Emergency Medicine, vol. 15, no. 11, pp. 1010-1016, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00248.x
 • [44] Richardson, G., & Maltby, H., "Reflection‐on‐practice: Enhancing student learning", Journal of Advanced Nursing, vol. 22, no. 2, pp. 235-242, 1995. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22020235.x
 • [45] Atkins, S., & Murphy, K., “Reflection: A review of the literature”, Journal of Advanced Nursing, vol. 18, no. 8, pp. 1188–1192, 1993. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1993.18081188.x
 • [46] Johns, C., “Framing learning through reflection within Carper's fundamental ways of knowing in nursing”, Journal of Advanced Nursing, vol. 22, no. 2, pp. 226-234, 1995. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22020226.x
 • [47] Powell, J. H., "The reflective practitioner in nursing", Journal of Advanced Nursing, vol. 14, no. 10, pp. 824-832, 1989. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1989.tb01467.x
 • [48] Argyris, C., & Schön, D. A., “Theory in Practice: Increasing professional effectiveness”, Jossey-Bass, 1974.
 • [49] Snadden, D., & Thomas, M. L., "Portfolio learning in general practice vocational training–does it work?", Medical Education, vol. 32, no. 4, pp. 401-406, 1998. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.1998.00245.x
 • [50] Challis, M., Mathers, N. J., Howe, A. C., & Field, N. J., "Portfolio-based learning: Continuing medical education for general practitioners—a mid-point evaluation", Medical Education, vol. 31, no. 1, pp. 22-26, 1997. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1997.tb00038.x
 • [51] Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C., “Experiential learning theory: Previous research and new directions”, In Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive Styles, pp. 227-247, Routledge, 2014.
 • [52] Schon, D. A., "The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action", Basic Books, 1983.
 • [53] Boud, D., “Using journal writing to enhance reflective practice”, New Directions for Adult and Continuing Education, no. 90, pp. 9-18, 2001.
 • [54] Tanner, C. A., "Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgment in nursing", Journal of Nursing Education, vol. 45, no. 6, pp. 204-211, 2006.
 • [55] Flanagan, J. C., “The critical incident technique”, Psychological Bulletin, vol. 51, no. 4, pp. 327-358, 1954. https://doi.org/10.1037/h0061470
 • [56] Mezirow, J., "Fostering critical reflection in adulthood", pp. 1-20, Jossey-Bass Publishers, 1990.
 • [57] Branch, W., Pels, R. J., Lawrence, R. S., & Arky, R., "Becoming a doctor--critical-incident reports from third-year medical students", New England Journal of Medicine, vol. 329, no. 15, pp. 1130-1132, 1993. DOI: 10.1056/NEJM199310073291518
 • [58] Eck, N. J. V., & Waltman, L., "How to normalize cooccurrence data? An analysis of some well-known similarity measures", Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 60, no. 8, pp. 1635-1651, 2009. https://doi.org/10.1002/asi.21075
 • [59] Ulcay, Y., Gemci, R., & Altun, Ş., "Carpet Evaluation By Imaging", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 27-31, 2006. https://doi.org/10.17482/uujfe.11315
 • [60] Ekren, G., "Agile and Lean Supply Chain: Research Trends (2017-2021)", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 23, no. 2, pp. 357-375, 2022. https://doi.org/10.17494/ogusbd.1181826
 • [61] Türkmendağ, Z., "SSCI Turizm ve Ağırlama Dergilerinde Bulunan Bilgi Teknolojileri Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Special Issue on Managing Tourism Across Continents, pp. 94-110, 2021. https://doi.org/10.19168/jyasar.803829
 • [62] Lis, A., “Keywords co-occurrence analysis of research on sustainable enterprise and sustainable organisation”, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, vol. 5, no. 2, pp. 47-66, 2018. https://doi.org/10.12775/JCRL.2018.011
 • [63] Acedo, F. J., Barroso, C., Casanueva, C., & Galán, J. L., “Co‐authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis”, Journal of Management Studies, vol. 43, no. 5, pp. 957-983, 2006. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00625.x
 • [64] Aytekin, I., “Kariyer Alanının Sosyolojisi: Ortak Yazarlık Analizi ile Bilimsel Araştırma İş Birliklerinin Araştırılması”, Third Sector Social Economic Review, vol. 57, no. 3, pp. 2232-2253, 2022. DOI:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1951
 • [65] Racherla, P., & Hu, C., "A social network perspective of tourism research collaborations", Annals of Tourism Research, vol. 37, no. 4, pp. 1012-1034, 2010. https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.03.008
 • [66] Katz, J. S., & Martin, B. R., “What is research collaboration?”, Research Policy, vol. 26, no. 1, pp. 1-18, 1997. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(96)00917-1
 • [67] Baker, C. R., “Reflective learning: A teaching strategy for critical thinking”, Journal of Nursing Education, vol. 35, no. 1, pp. 19-22, 1996. https://doi.org/10.3928/0148-4834-19960101-06
 • [68] Lichstein, P. R., “‘My most meaningful patient’ Reflective learning on a general medicine service”, Journal of General Internal Medicine, vol. 11, pp. 406-409, 1996. https://doi.org/10.1007/BF02600187
 • [69] de Feijter, J. M., de Grave, W. S., Hopmans, E. M., Koopmans, R. P., & Scherpbier, A. J., "Reflective learning in a patient safety course for final-year medical students", Medical Teacher, vol. 34, no. 11, pp. 946-954, 2012. https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.714873
 • [70] Hanson, K., & Alexander, S., “The influence of technology on reflective learning in dental hygiene education”, Journal of Dental Education, vol. 74, no. 6, pp. 644-653, 2010. https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2010.74.6.tb04910.x
 • [71] Renner, B., Wesiak, G., Pammer-Schindler, V., Prilla, M., Müller, L., Morosini, D., ..., & Cress, U., "Computer-supported reflective learning: How apps can foster reflection at work", Behaviour & Information Technology, vol. 39, no. 2, pp. 167-187, 2020. https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1595726
 • [72] Bağış, M., “Bibliyometrik araştırmalarda kullanılan başlıca analiz teknikleri”, In O. Öztürk & G. Gürler (Eds.), “Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz”, 3rd ed., pp. 97-109, 2021b

A Bibliometric Analysis of the Knowledge Structure of Reflective Learning in the Health Sciences

Year 2024, Volume: 5 Issue: 1, 11 - 29, 28.03.2024
https://doi.org/10.58770/joinihp.1438416

Abstract

This research aims to identify the developmental patterns of reflective learning in the health sciences context and offer suggestions for future research in this field. Our dataset consists of 385 studies conducted between 1983 and 2023 in the Web of Sciences (WOS) database. In this study, bibliometric analysis techniques such as performance analyses, co-citation analysis, co-word analysis, and co-authorship analysis were employed. The results of the co-word analysis indicated that Cluster 1 emphasizes medical education, student performance, and skill development, showcasing that self-assessment and feedback are crucial components of reflective learning. Cluster 2 explores how health services shape student experiences and the impact of reflective learning on these experiences. Cluster 3 highlights the centrality of reflective learning in professional development and patient interaction. Clusters 4 and 5 elucidate the roles of knowledge, attitudes, and quality management in the reflective learning process. Clusters 6 and 7 underscore the critical importance of continuous improvement and patient safety within the context of reflective learning. In conclusion, the topic of reflective learning is garnering increasing interest in health disciplines, and further comprehensive analyses are needed to better understand the trend of this interest.

References

 • [1] Mann, K., Gordon, J., & MacLeod, A., "Reflection and reflective practice in health professions education: A systematic review", Advances in Health Sciences Education, vol. 14, pp. 595-621, 2009. https://doi.org/10.1007/s10459-007-9090-2
 • [2] Boyd, E. M., & Fales, A. W. Reflective learning: Key to learning from experience. Journal of Humanistic Psychology, vol. 23, no. 2, pp. 99-117, 1983. https://doi.org/10.1177/0022167883232011
 • [3] Stockhausen, L. The clinical learning spiral: A model to develop reflective practitioners. Nurse Educati̇on Today, vol. 14, no. 5, pp. 363-371, 1994. https://doi.org/10.1016/0260-6917(94)90031-0
 • [4] Winkel, A. F., Yingling, S., Jones, A. A., & Nicholson, J., "Reflection as a learning tool in graduate medical education: A systematic review", Journal of Graduate Medical Education, vol. 9, no. 4, pp. 430-439, 2017. https://doi.org/10.4300/JGME-D-16-00500.1
 • [5] Aronson, L., “Twelve tips for teaching reflection at all levels of medical education”, Medical Teacher, vol. 33, no. 3, pp. 200-205, 2011. https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.507714
 • [6] Driessen, E., Van Tartwijk, J., Van Der Vleuten, C., & Wass, V., "Portfolios in medical education: Why do they meet with mixed success? A systematic review", Medical Education, vol. 41, no. 12, pp. 1224-1233, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2007.02944.x
 • [7] Braun, V., & Clarke, V., "Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 • [8] Sandars, J., "The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44", Medical Teacher, vol. 31, no. 8, pp. 685-695, 2009. https://doi.org/10.1080/01421590903050374
 • [9] Boyd, E. M., & Fales, A. W., "Reflective learning: Key to learning from experience", Journal of Humanistic Psychology, vol. 23, no. 2, pp. 99-117, 1983. https://doi.org/10.1177/0022167883232011
 • [10] Boud, D., & Walker, D., "Promoting reflection in professional courses: The challenge of context", Studies in Higher Education, vol. 23, no. 2, pp. 191-206, 1998. https://doi.org/10.1080/03075079812331380384
 • [11] De Rome, E., Boud, D., & Genn, J. M., "Changes in academic staff perceptions of the status of teaching and research", Higher Education Research and Development, vol. 4, no. 2, pp. 131-144, 1985. https://doi.org/10.1080/0729436850040202
 • [12] Wong, F. K., Kember, D., Chung, L. Y. F., & CertEd, L. Y., "Assessing the level of student reflection from reflective journals", Journal of Advanced Nursing, vol. 22, no. 1, pp. 48–57, 1995. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22010048.x
 • [13] Epstein, R. M., “Mindful practice”, JAMA, vol. 282, no. 9, pp. 833-839, 1999. https://doi.org/10.1001/jama.282.9.833
 • [14] Epstein, R. M., & Hundert, E. M., “Defining and assessing professional competence”, JAMA, vol. 287, no. 2, pp. 226-235, 2002. doi:10.1001/jama.287.2.226
 • [15] Gibbs, G., “Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods”, FEU, London, 1988.
 • [16] Pee, B., Woodman, T., Fry, H., & Davenport, E. S., "Appraising and assessing reflection in students' writing on a structured worksheet", Medical Education, vol. 36, no. 6, pp. 575-585, 2002. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2002.01227.x
 • [17] Sobral, D. T., "Appraisal of medical students' diagnostic ability in relation to their learning achievement and self-confidence as a learner", Medical Teacher, vol. 22, no. 1, pp. 59-63, 2000. https://doi.org/10.1080/01421590078832
 • [18] Wald, H. S., & Reis, S. P., "Beyond the margins: Reflective writing and development of reflective capacity in medical education", Journal of General Internal Medicine, vol. 25, pp. 746-749, 2010. https://doi.org/10.1007/s11606-010-1347-4
 • [19] Bandura, A., “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change”, Psychological Review, vol. 84, no. 2, pp. 191-215, 1977. https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4
 • [20] Buckley, S., Coleman, J., Davison, I., Khan, K. S., Zamora, J., Malick, S., ..., & Sayers, J., "The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: A Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. BEME Guide No. 11", Medical Teacher, vol. 31, no. 4, pp. 282-298, 2009. https://doi.org/10.1080/01421590902889897
 • [21] Bruno, A., & Dell’Aversana, G., "Reflective practice for psychology students: The use of reflective journal feedback in higher education", Psychology Learning & Teaching, vol. 16, no. 2, pp. 248-260, 2017. https://doi.org/10.1177/1475725716686288
 • [22] MacAskill, W., Chua, W. J., Woodall, H., & Pinidiyapathirage, J., “Beyond the written reflection: a systematic review and qualitative synthesis of creative approaches to reflective learning amongst medical students”, Perspectives on Medical Education, vol. 12, no. 1, pp. 361–371, 2023. https://doi.org/10.5334/pme.914
 • [23] Fragkos, K. C., “Reflective Practice in Healthcare Education: An Umbrella Review”, Education Sciences, vol. 6, no. 3, 27, 2016. https://doi.org/10.3390/educsci6030027
 • [24] Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M., "How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines", Journal of Business Research, vol. 133, pp. 285-296, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • [25] Mukherjee, D., Lim, W. M., Kumar, S., & Donthu, N., "Guidelines for advancing theory and practice through bibliometric research", Journal of Business Research, vol. 148, pp. 101-115, 2022. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.042
 • [26] Bağış, M., “A research on the cognitive and behavioral foundations of strategic management: 1995-2020”, Ege Academic Review, vol. 21, no. 3, pp. 163-180, 2021a. https://doi.org/10.21121/eab.959904
 • [27] Bağış, M., Kryeziu, L., Kurutkan, M. N., Krasniqi, B. A., Yazici, O., & Memili, E., “Topics, trends and theories in family business research: 1996–2020”, International Entrepreneurship and Management Journal, 2023a. https://doi.org/10.1007/s11365-023-00859-8
 • [28] Bağış, M., Kryeziu, L., Kurutkan, M. N., & Ramadani, V., “Women entrepreneurship in family business: dominant topics and future research trends”, Journal of Family Business Management, vol. 13, no. 3, pp. 687-713, 2023b. https://doi.org/10.1108/JFBM-03-2022-0040
 • [29] Bağış, M., Kurutkan, M. N., & Kryeziu, L., “Entrepreneurship Studies in Türkiye: Where are We? Where Should We Go? Analysis of International Publications”, In V. Ramadani, S. Kjosev, & B. S. Sergi (Eds.), “Entrepreneurship Development in the Balkans: Perspective from Diverse Contexts”, Lab for Entrepreneurship and Development, Emerald Publishing Limited, 2023c. https://doi.org/10.1108/978-1-83753-454-820231015
 • [30] Zupic, I., & Čater, T., "Bibliometric methods in management and organization", Organizational Research Methods, vol. 18, no. 3, pp. 429-472, 2015. https://doi.org/10.1177/1094428114562629
 • [31] Eppich, W., & Cheng, A., “Promoting Excellence and Reflective Learning in Simulation (PEARLS): Development and rationale for a blended approach to health care simulation debriefing”, Simulation in Healthcare, vol. 10, no. 2, pp. 106-115, 2015. DOI: 10.1097/SIH.0000000000000072
 • [32] Komarraju, M., Karau, S. J., Schmeck, R. R., & Avdic, A., “The Big Five personality traits, learning styles, and academic achievement”, Personality and Individual Differences, vol. 51, no. 4, pp. 472–477, 2011. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.04.019
 • [33] Zelazo, P. D., "Executive function: Reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain", Developmental Review, vol. 38, pp. 55–68, 2015. https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.001
 • [34] Small, H., "Co‐citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents", Journal of the American Society for Information Science, vol. 24, no. 4, pp. 265-269, 1973. https://doi.org/10.1002/asi.4630240406
 • [35] Üsdiken, B., & Pasadeos, Y., "Organizational analysis in North America and Europe: A comparison of co-citation networks", Organization Studies, vol. 16, no. 3, pp. 503-526, 1995. https://doi.org/10.1177/017084069501600306
 • [36] Tankard Jr, J. W., Chang, T. K., & Tsang, K. J., "Citation networks as indicators of journalism research activity", Journalism Quarterly, vol. 61, no. 1, pp. 89-124, 1984. https://doi.org/10.1177/107769908406100112
 • [37] Dönbak, E. R., "Kültür ve turizm araştırmalarının bilim haritalama teknikleri ile bibliyometrik analizi", Journal of Travel and Tourism Research, no. 17, pp. 52-78, 2020. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007
 • [38] Çavuşgil Köse, B., "Turizm ve Covid-19: Bir bibliyometrik analiz yaklaşımı", Journal of Humanities and Tourism Research, vol. 5, pp. 99-111, 2020. DOI: 10.14230/johut951
 • [39] Zhao, D., & Strotmann, A., "Evolution of research activities and intellectual influences in information science 1996–2005: Introducing author bibliographic‐coupling analysis", Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 59, no. 13, pp. 2070-2086, 2008. https://doi.org/10.1002/asi.20910
 • [40] Fanning, R. M., & Gaba, D. M., “The role of debriefing in simulation-based learning”, Simulation in Healthcare, vol. 2, no. 2, pp. 115-125, 2007. DOI: 10.1097/SIH.0b013e3180315539
 • [41] Rudolph, J. W., Taylor, S. S., Foldy, E. G., Reason, P., & Bradbury, H., "Collaborative offline reflection: A way to develop skill in action science and action inquiry", In Handbook of Action Research: Concise Paperback Edition, Sage Publications, 2006.
 • [42] Rudolph, J. W., Simon, R., Rivard, P., Dufresne, R. L., & Raemer, D. B., "Debriefing with Good Judgment: Combining Rigorous Feedback with Genuine Inquiry", Anesthesiology Clinics, vol. 25, no. 2, pp. 361–376, 2007. https://doi.org/10.1016/j.anclin.2007.03.007
 • [43] Rudolph, J. W., Simon, R., Raemer, D. B., & Eppich, W. J., "Debriefing as formative assessment: Closing performance gaps in medical education", Academic Emergency Medicine, vol. 15, no. 11, pp. 1010-1016, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00248.x
 • [44] Richardson, G., & Maltby, H., "Reflection‐on‐practice: Enhancing student learning", Journal of Advanced Nursing, vol. 22, no. 2, pp. 235-242, 1995. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22020235.x
 • [45] Atkins, S., & Murphy, K., “Reflection: A review of the literature”, Journal of Advanced Nursing, vol. 18, no. 8, pp. 1188–1192, 1993. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1993.18081188.x
 • [46] Johns, C., “Framing learning through reflection within Carper's fundamental ways of knowing in nursing”, Journal of Advanced Nursing, vol. 22, no. 2, pp. 226-234, 1995. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22020226.x
 • [47] Powell, J. H., "The reflective practitioner in nursing", Journal of Advanced Nursing, vol. 14, no. 10, pp. 824-832, 1989. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1989.tb01467.x
 • [48] Argyris, C., & Schön, D. A., “Theory in Practice: Increasing professional effectiveness”, Jossey-Bass, 1974.
 • [49] Snadden, D., & Thomas, M. L., "Portfolio learning in general practice vocational training–does it work?", Medical Education, vol. 32, no. 4, pp. 401-406, 1998. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.1998.00245.x
 • [50] Challis, M., Mathers, N. J., Howe, A. C., & Field, N. J., "Portfolio-based learning: Continuing medical education for general practitioners—a mid-point evaluation", Medical Education, vol. 31, no. 1, pp. 22-26, 1997. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1997.tb00038.x
 • [51] Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C., “Experiential learning theory: Previous research and new directions”, In Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive Styles, pp. 227-247, Routledge, 2014.
 • [52] Schon, D. A., "The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action", Basic Books, 1983.
 • [53] Boud, D., “Using journal writing to enhance reflective practice”, New Directions for Adult and Continuing Education, no. 90, pp. 9-18, 2001.
 • [54] Tanner, C. A., "Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgment in nursing", Journal of Nursing Education, vol. 45, no. 6, pp. 204-211, 2006.
 • [55] Flanagan, J. C., “The critical incident technique”, Psychological Bulletin, vol. 51, no. 4, pp. 327-358, 1954. https://doi.org/10.1037/h0061470
 • [56] Mezirow, J., "Fostering critical reflection in adulthood", pp. 1-20, Jossey-Bass Publishers, 1990.
 • [57] Branch, W., Pels, R. J., Lawrence, R. S., & Arky, R., "Becoming a doctor--critical-incident reports from third-year medical students", New England Journal of Medicine, vol. 329, no. 15, pp. 1130-1132, 1993. DOI: 10.1056/NEJM199310073291518
 • [58] Eck, N. J. V., & Waltman, L., "How to normalize cooccurrence data? An analysis of some well-known similarity measures", Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 60, no. 8, pp. 1635-1651, 2009. https://doi.org/10.1002/asi.21075
 • [59] Ulcay, Y., Gemci, R., & Altun, Ş., "Carpet Evaluation By Imaging", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 27-31, 2006. https://doi.org/10.17482/uujfe.11315
 • [60] Ekren, G., "Agile and Lean Supply Chain: Research Trends (2017-2021)", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 23, no. 2, pp. 357-375, 2022. https://doi.org/10.17494/ogusbd.1181826
 • [61] Türkmendağ, Z., "SSCI Turizm ve Ağırlama Dergilerinde Bulunan Bilgi Teknolojileri Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Special Issue on Managing Tourism Across Continents, pp. 94-110, 2021. https://doi.org/10.19168/jyasar.803829
 • [62] Lis, A., “Keywords co-occurrence analysis of research on sustainable enterprise and sustainable organisation”, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, vol. 5, no. 2, pp. 47-66, 2018. https://doi.org/10.12775/JCRL.2018.011
 • [63] Acedo, F. J., Barroso, C., Casanueva, C., & Galán, J. L., “Co‐authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis”, Journal of Management Studies, vol. 43, no. 5, pp. 957-983, 2006. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00625.x
 • [64] Aytekin, I., “Kariyer Alanının Sosyolojisi: Ortak Yazarlık Analizi ile Bilimsel Araştırma İş Birliklerinin Araştırılması”, Third Sector Social Economic Review, vol. 57, no. 3, pp. 2232-2253, 2022. DOI:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1951
 • [65] Racherla, P., & Hu, C., "A social network perspective of tourism research collaborations", Annals of Tourism Research, vol. 37, no. 4, pp. 1012-1034, 2010. https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.03.008
 • [66] Katz, J. S., & Martin, B. R., “What is research collaboration?”, Research Policy, vol. 26, no. 1, pp. 1-18, 1997. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(96)00917-1
 • [67] Baker, C. R., “Reflective learning: A teaching strategy for critical thinking”, Journal of Nursing Education, vol. 35, no. 1, pp. 19-22, 1996. https://doi.org/10.3928/0148-4834-19960101-06
 • [68] Lichstein, P. R., “‘My most meaningful patient’ Reflective learning on a general medicine service”, Journal of General Internal Medicine, vol. 11, pp. 406-409, 1996. https://doi.org/10.1007/BF02600187
 • [69] de Feijter, J. M., de Grave, W. S., Hopmans, E. M., Koopmans, R. P., & Scherpbier, A. J., "Reflective learning in a patient safety course for final-year medical students", Medical Teacher, vol. 34, no. 11, pp. 946-954, 2012. https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.714873
 • [70] Hanson, K., & Alexander, S., “The influence of technology on reflective learning in dental hygiene education”, Journal of Dental Education, vol. 74, no. 6, pp. 644-653, 2010. https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2010.74.6.tb04910.x
 • [71] Renner, B., Wesiak, G., Pammer-Schindler, V., Prilla, M., Müller, L., Morosini, D., ..., & Cress, U., "Computer-supported reflective learning: How apps can foster reflection at work", Behaviour & Information Technology, vol. 39, no. 2, pp. 167-187, 2020. https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1595726
 • [72] Bağış, M., “Bibliyometrik araştırmalarda kullanılan başlıca analiz teknikleri”, In O. Öztürk & G. Gürler (Eds.), “Bir Literatür İncelemesi Aracı Olarak Bibliyometrik Analiz”, 3rd ed., pp. 97-109, 2021b
There are 72 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Buket Öget 0000-0001-7958-3349

Mehmet Nurullah Kurutkan 0000-0002-3740-4231

Mehmet Bağış 0000-0002-3392-3376

Publication Date March 28, 2024
Submission Date February 16, 2024
Acceptance Date March 19, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 5 Issue: 1

Cite

IEEE B. Öget, M. N. Kurutkan, and M. Bağış, “A Bibliometric Analysis of the Knowledge Structure of Reflective Learning in the Health Sciences”, Journal of Innovative Healthcare Practices, vol. 5, no. 1, pp. 11–29, 2024, doi: 10.58770/joinihp.1438416.