Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 185 - 192, 15.12.2023
https://doi.org/10.31822/jomat.2023-8-2-185

Abstract

References

 • Akten, S., & Gül, A. (2014). Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 130-139.
 • Akyol, A., & Uygun, A. A. (2017). Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği örneği. Turkish Journal of Forestry, 18(2), 133-139.
 • Aliyeva, Z., Sakypbek, M., Aktymbayeva, A., Assipova, Z., & Saidullayev, S. (2020). Assessment of recreation carrying capacity of Ile-Alatau national park in Kazakhstan. Geo Journal of Tourism and Geosites, 29(2), 460-471.
 • Armaitiene, A., Bertuzyte, R., & Vaskaitis, E. (2014). Conceptual framework for rethinking of nature heritage management and health tourism in national parks. Procedia-social and behavioral sciences, 148, 330-337.
 • Batman, Z. P., & Demirel, Ö. (2015). Altındere Vadisi Meryemana Deresi güzergâhında doğa temelli turizm etkinliği: Yamaç paraşütü. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 13-26.
 • Beşkayalar Tabiat Parkı. (2022). Beşkayalar Tabiat Parkı-Başiskele – Kocaeli. Erişim adresi: https://www. kulturportali.gov.tr /turkiye/kocaeli/gezilecekyer/ beskayalar-tabiat-parki-basiskele
 • Bozok, D., & Kahraman, K. (2015). Kırsal turizmde yöresel yemek kültürünün rolü: Balıkesir. International Journal of Social and Economic Sciences, 5(1), 85-90.
 • Carrascosa-López, C., Carvache-Franco, M., & Carvache-Franco, W. (2021). Perceived value and ıts predictive relationship with satisfaction and loyalty in ecotourism: A Study in the Posets-Maladeta Natural Park in Spain. Sustainability, 13(14), 7860.
 • Çelik, A., & Göçmen, Z. (2013). Yerel yönetim bakış açısıyla etkinlik turizmi motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 48(2), 70-89.
 • Deng, J., King, B., & Bauer, T. (2002). Evaluating natural attractions for tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 422-438.
 • Duglio, S., & Letey, M. (2019). The role of a national park in classifying mountain tourism destinations: An exploratory study of the Italian Western Alps. Journal of Mountain Science, 16(7), 1675-1690.
 • Erikli Tabiat Parkı. (2020). 1440 rakımlı Erikli Tabiat Parkında doğa yürüyüşü. Retrieved from: http://www.bilecik.gov.tr/1440-rakimli-erikli-tabiat-parkinda-doga-yuruyusu
 • Erken, K., Atanur, G., & Tanrıöver, A. A. (2019). Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 92-101.
 • Geyiklibel Kanyonu Tabiat Parkı. (2022). Düzce - Geyiklibel Kanyonu Tabiat Parkı Erişim adresi: https://bolge9.tarimorman.gov.tr/menu/73 /duzce-geyiklibel-kanyonu-tabiat-parki
 • Gül, A., Örücü, Ö. K., & Karaca, Ö. (2005). Korunan alanlarda rekreasyon uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Atila Gül (Ed.)., Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2005 Sözlü Bildiriler Kitabı (s. 423-432) içinde. Isparta, Türkiye: Fakülte Kitabevi.
 • Huayhuaca, C. A., Cottrell, S., Raadik, J., & Gradl, S. (2010). Resident perceptions of sustainable tourism development: Frankenwald Nature Park, Germany. International Journal of Tourism Policy, 3(2), 125-141.
 • İnanır, A., & Ongun, U. (2019). Yeşilova Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1028-1041.
 • Johnson, K. M., & Beale, C. L. (2002). Nonmetro recreation counties: Their identification and rapid growth. Rural America, 17(4), 12-19.
 • Kaae, B. C., Holm, J., Caspersen, O. H., & Gulsrud, N. M. (2019). Nature Park Amager–examining the transition from urban wasteland to a rewilded ecotourism destination. Journal of Ecotourism, 18(4), 348-367.
 • Kasalak, M. A. (2015). Dünya’da ekoturizm pazarı ve ekoturizm’in ülke gelirlerine katkıları. Journal of Recreation and Tourism Research, 2(2), 20-26.
 • Kılıç, S. N., & Buzlukçu, C. (2021). Yaşam tarzı göçü bağlamında kentten kırsala kaçış: Yeni köylü turizm girişimcileri üzerine nitel bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46-1), 1387-1400.
 • Koday, S., Kaymaz, H., & Kaya, G. (2018). Kuzalan Tabiat Parkı’nın Doğa Turizm Potansiyeli (Dereli-Giresun). Marmara Coğrafya Dergisi, (37), 124-143.
 • Koynova, T., Koleva, V., Dragoeva, A. P., & Natchev, N. (2019). Peri-urban national parks as green spaces for recreation: A case study of nature park shumen plateau. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 10(1), 46-58.
 • Kumlu, S. T., Altıntaş, H., & Özkul, E. (2019). Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4), 723-738.
 • Lee, I. Y. (2015). Calmness and Recreation: The role of Regional Nature Park in the Ile-de-France region. International Journal of Tourism Sciences, 10(1), 13-22.
 • Long, P., & Lane, B. (2000). Rural tourism development. William C. Gartner ve David W. Lime, (Ed.), Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism (s. 299–308) içinde. Wallingford: CABI.
 • Mann, C., & Absher, J. D. (2008). Recreation conflict potential and management implications in the northern/central Black Forest Nature Park. Journal of Environmental Planning and Management, 51(3), 363-380.
 • Milli Parklar Kanunu. (1983). Resmî Gazete (Sayı: 18132). Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2873.pdf
 • Oktay, K., İşlek, E., & Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2), 47-54.
 • Olenych, I. (2020). Landscape basics of the information systems organization of recreation tourist resources of the Carpathian national nature park. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 37(1), 34-41.
 • Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1407-1438.
 • Sop, S. A., Ongun, U., & Abalı, R. (2020). Müze deneyimini etkileyen unsurlar: Çevrimiçi yorumlar üzerine nitel bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1123-1138.
 • Stankov, U., Stojanovic, V., Dragicevic, V., & Arsenovic, D. (2011). Ecotourism: An alternative to mass tourism in Nature Park “Stara Planina”. Journal of the Geographical Institute" Jovan Cvijic", SASA, 61(1), 43-59.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2022a). Retrieved from: https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2022b). Retrieved from: https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/ Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/TP-WEB.pdf
 • TIES. (2015). What is ecotourism? Erişim adresi: http:// www.ecotourism.org/what-is-ecotourism.
 • UNWTO. (2019). Walking Tourism: Promoting Regional Development: Executive Summary. eISBN:978-92-844-2052-0. Retrieved from: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420520.
 • UNWTO. (2022). Sport Tourism. Erişim adresi: https://www.unwto. org/sport-tourism.
 • Walmsley, D. J. (2003). Rural tourism: A case of lifestyle-led opportunities. Australian Geographer, 34(1), 61-72.
 • Wikipedia. (2022). Doğu Marmara (istatistiki bölge). Retrieved from: https://tr.wikipedia.org/ wiki/Do%C4%9Fu_Marmara_%28istatistiki_b%C3%B6lge%29#/media/Dosya:Eastern_Marmara_Region.png
 • Wood, S. A., Guerry, A. D., Silver, J. M., & Lacayo, M. (2013). Using social media to quantify nature-based tourism and recreation. Scientific Reports, 3(1), 1-7.
 • Yener, Ş. D. (2021). Türkiye’deki tabiat parklarının rekreasyonel açıdan analizi. Eurasian Journal of Forest Science, 9(3), 122-133.

评估自然公园的娱乐活动和旅游潜力

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 185 - 192, 15.12.2023
https://doi.org/10.31822/jomat.2023-8-2-185

Abstract

由于各种原因,人们希望从城市逃到农村地区,这增加了生态旅游、自然公园和休闲活动的重要性。在这项研究中,旨在确定自然公园的娱乐活动,并阐明自然公园的旅游潜力。在这种情况下,位于东马尔马拉地区的33个自然公园成为研究的重点。重点是东部马尔马拉地区,因为它是一个有潜力吸引更多游客的地区,因为它靠近人口众多的大型城市。按城市考察自然公园的分布情况,具体而言,每个自然公园可以开展哪些娱乐活动,在二手数据的帮助下确定并进行了内容分析。根据城市绘制了娱乐活动的强度图,并对自然公园内的娱乐活动的丰富性进行了比较。研究结果显示,在东马尔马拉地区的城市中,位于博卢的自然公园最多。活动最多的自然公园是位于Bilecik的Harmankaya峡谷,有15种不同的活动。自然公园里最常见的活动有:徒步旅行、摄影、野餐、骑自行车。References

 • Akten, S., & Gül, A. (2014). Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 130-139.
 • Akyol, A., & Uygun, A. A. (2017). Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği örneği. Turkish Journal of Forestry, 18(2), 133-139.
 • Aliyeva, Z., Sakypbek, M., Aktymbayeva, A., Assipova, Z., & Saidullayev, S. (2020). Assessment of recreation carrying capacity of Ile-Alatau national park in Kazakhstan. Geo Journal of Tourism and Geosites, 29(2), 460-471.
 • Armaitiene, A., Bertuzyte, R., & Vaskaitis, E. (2014). Conceptual framework for rethinking of nature heritage management and health tourism in national parks. Procedia-social and behavioral sciences, 148, 330-337.
 • Batman, Z. P., & Demirel, Ö. (2015). Altındere Vadisi Meryemana Deresi güzergâhında doğa temelli turizm etkinliği: Yamaç paraşütü. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 13-26.
 • Beşkayalar Tabiat Parkı. (2022). Beşkayalar Tabiat Parkı-Başiskele – Kocaeli. Erişim adresi: https://www. kulturportali.gov.tr /turkiye/kocaeli/gezilecekyer/ beskayalar-tabiat-parki-basiskele
 • Bozok, D., & Kahraman, K. (2015). Kırsal turizmde yöresel yemek kültürünün rolü: Balıkesir. International Journal of Social and Economic Sciences, 5(1), 85-90.
 • Carrascosa-López, C., Carvache-Franco, M., & Carvache-Franco, W. (2021). Perceived value and ıts predictive relationship with satisfaction and loyalty in ecotourism: A Study in the Posets-Maladeta Natural Park in Spain. Sustainability, 13(14), 7860.
 • Çelik, A., & Göçmen, Z. (2013). Yerel yönetim bakış açısıyla etkinlik turizmi motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 48(2), 70-89.
 • Deng, J., King, B., & Bauer, T. (2002). Evaluating natural attractions for tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 422-438.
 • Duglio, S., & Letey, M. (2019). The role of a national park in classifying mountain tourism destinations: An exploratory study of the Italian Western Alps. Journal of Mountain Science, 16(7), 1675-1690.
 • Erikli Tabiat Parkı. (2020). 1440 rakımlı Erikli Tabiat Parkında doğa yürüyüşü. Retrieved from: http://www.bilecik.gov.tr/1440-rakimli-erikli-tabiat-parkinda-doga-yuruyusu
 • Erken, K., Atanur, G., & Tanrıöver, A. A. (2019). Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 92-101.
 • Geyiklibel Kanyonu Tabiat Parkı. (2022). Düzce - Geyiklibel Kanyonu Tabiat Parkı Erişim adresi: https://bolge9.tarimorman.gov.tr/menu/73 /duzce-geyiklibel-kanyonu-tabiat-parki
 • Gül, A., Örücü, Ö. K., & Karaca, Ö. (2005). Korunan alanlarda rekreasyon uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Atila Gül (Ed.)., Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2005 Sözlü Bildiriler Kitabı (s. 423-432) içinde. Isparta, Türkiye: Fakülte Kitabevi.
 • Huayhuaca, C. A., Cottrell, S., Raadik, J., & Gradl, S. (2010). Resident perceptions of sustainable tourism development: Frankenwald Nature Park, Germany. International Journal of Tourism Policy, 3(2), 125-141.
 • İnanır, A., & Ongun, U. (2019). Yeşilova Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1028-1041.
 • Johnson, K. M., & Beale, C. L. (2002). Nonmetro recreation counties: Their identification and rapid growth. Rural America, 17(4), 12-19.
 • Kaae, B. C., Holm, J., Caspersen, O. H., & Gulsrud, N. M. (2019). Nature Park Amager–examining the transition from urban wasteland to a rewilded ecotourism destination. Journal of Ecotourism, 18(4), 348-367.
 • Kasalak, M. A. (2015). Dünya’da ekoturizm pazarı ve ekoturizm’in ülke gelirlerine katkıları. Journal of Recreation and Tourism Research, 2(2), 20-26.
 • Kılıç, S. N., & Buzlukçu, C. (2021). Yaşam tarzı göçü bağlamında kentten kırsala kaçış: Yeni köylü turizm girişimcileri üzerine nitel bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46-1), 1387-1400.
 • Koday, S., Kaymaz, H., & Kaya, G. (2018). Kuzalan Tabiat Parkı’nın Doğa Turizm Potansiyeli (Dereli-Giresun). Marmara Coğrafya Dergisi, (37), 124-143.
 • Koynova, T., Koleva, V., Dragoeva, A. P., & Natchev, N. (2019). Peri-urban national parks as green spaces for recreation: A case study of nature park shumen plateau. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 10(1), 46-58.
 • Kumlu, S. T., Altıntaş, H., & Özkul, E. (2019). Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4), 723-738.
 • Lee, I. Y. (2015). Calmness and Recreation: The role of Regional Nature Park in the Ile-de-France region. International Journal of Tourism Sciences, 10(1), 13-22.
 • Long, P., & Lane, B. (2000). Rural tourism development. William C. Gartner ve David W. Lime, (Ed.), Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism (s. 299–308) içinde. Wallingford: CABI.
 • Mann, C., & Absher, J. D. (2008). Recreation conflict potential and management implications in the northern/central Black Forest Nature Park. Journal of Environmental Planning and Management, 51(3), 363-380.
 • Milli Parklar Kanunu. (1983). Resmî Gazete (Sayı: 18132). Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2873.pdf
 • Oktay, K., İşlek, E., & Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2), 47-54.
 • Olenych, I. (2020). Landscape basics of the information systems organization of recreation tourist resources of the Carpathian national nature park. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 37(1), 34-41.
 • Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1407-1438.
 • Sop, S. A., Ongun, U., & Abalı, R. (2020). Müze deneyimini etkileyen unsurlar: Çevrimiçi yorumlar üzerine nitel bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1123-1138.
 • Stankov, U., Stojanovic, V., Dragicevic, V., & Arsenovic, D. (2011). Ecotourism: An alternative to mass tourism in Nature Park “Stara Planina”. Journal of the Geographical Institute" Jovan Cvijic", SASA, 61(1), 43-59.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2022a). Retrieved from: https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2022b). Retrieved from: https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/ Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/TP-WEB.pdf
 • TIES. (2015). What is ecotourism? Erişim adresi: http:// www.ecotourism.org/what-is-ecotourism.
 • UNWTO. (2019). Walking Tourism: Promoting Regional Development: Executive Summary. eISBN:978-92-844-2052-0. Retrieved from: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420520.
 • UNWTO. (2022). Sport Tourism. Erişim adresi: https://www.unwto. org/sport-tourism.
 • Walmsley, D. J. (2003). Rural tourism: A case of lifestyle-led opportunities. Australian Geographer, 34(1), 61-72.
 • Wikipedia. (2022). Doğu Marmara (istatistiki bölge). Retrieved from: https://tr.wikipedia.org/ wiki/Do%C4%9Fu_Marmara_%28istatistiki_b%C3%B6lge%29#/media/Dosya:Eastern_Marmara_Region.png
 • Wood, S. A., Guerry, A. D., Silver, J. M., & Lacayo, M. (2013). Using social media to quantify nature-based tourism and recreation. Scientific Reports, 3(1), 1-7.
 • Yener, Ş. D. (2021). Türkiye’deki tabiat parklarının rekreasyonel açıdan analizi. Eurasian Journal of Forest Science, 9(3), 122-133.

Evaluation of recreation activities in nature parks and tourism potential

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 185 - 192, 15.12.2023
https://doi.org/10.31822/jomat.2023-8-2-185

Abstract

The desire of people to escape from cities to rural areas for various reasons increased the importance of ecotourism in general, nature parks and recreational activities. In this study, it is aimed to determine the recreational activities in nature parks and to shed light on the tourism potential of nature parks. In this context, 33 nature parks located in the Eastern Marmara Region focused in the study. The focus is on the eastern Marmara region, as it is a region with the potential to attract more tourists due to its close location to large cities with high populations. The distribution of the nature parks by the cities examined and specifically, which recreational activities could be carried out in each nature park determined and conducted a content analysis with the help of secondary data. The intensity of recreational activities mapped according to the cities, and the richness of recreational activities in nature parks compared within itself. Findings obtained from the research shows that among the cities in the Eastern Marmara Region, the most nature parks are located in Bolu. The nature park with the most activities is Harmankaya Canyon in Bilecik with 15 different activities. The most common activities in the nature parks are listed as; hiking, photography, picnic, cycling.References

 • Akten, S., & Gül, A. (2014). Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 130-139.
 • Akyol, A., & Uygun, A. A. (2017). Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği örneği. Turkish Journal of Forestry, 18(2), 133-139.
 • Aliyeva, Z., Sakypbek, M., Aktymbayeva, A., Assipova, Z., & Saidullayev, S. (2020). Assessment of recreation carrying capacity of Ile-Alatau national park in Kazakhstan. Geo Journal of Tourism and Geosites, 29(2), 460-471.
 • Armaitiene, A., Bertuzyte, R., & Vaskaitis, E. (2014). Conceptual framework for rethinking of nature heritage management and health tourism in national parks. Procedia-social and behavioral sciences, 148, 330-337.
 • Batman, Z. P., & Demirel, Ö. (2015). Altındere Vadisi Meryemana Deresi güzergâhında doğa temelli turizm etkinliği: Yamaç paraşütü. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 13-26.
 • Beşkayalar Tabiat Parkı. (2022). Beşkayalar Tabiat Parkı-Başiskele – Kocaeli. Erişim adresi: https://www. kulturportali.gov.tr /turkiye/kocaeli/gezilecekyer/ beskayalar-tabiat-parki-basiskele
 • Bozok, D., & Kahraman, K. (2015). Kırsal turizmde yöresel yemek kültürünün rolü: Balıkesir. International Journal of Social and Economic Sciences, 5(1), 85-90.
 • Carrascosa-López, C., Carvache-Franco, M., & Carvache-Franco, W. (2021). Perceived value and ıts predictive relationship with satisfaction and loyalty in ecotourism: A Study in the Posets-Maladeta Natural Park in Spain. Sustainability, 13(14), 7860.
 • Çelik, A., & Göçmen, Z. (2013). Yerel yönetim bakış açısıyla etkinlik turizmi motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 48(2), 70-89.
 • Deng, J., King, B., & Bauer, T. (2002). Evaluating natural attractions for tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 422-438.
 • Duglio, S., & Letey, M. (2019). The role of a national park in classifying mountain tourism destinations: An exploratory study of the Italian Western Alps. Journal of Mountain Science, 16(7), 1675-1690.
 • Erikli Tabiat Parkı. (2020). 1440 rakımlı Erikli Tabiat Parkında doğa yürüyüşü. Retrieved from: http://www.bilecik.gov.tr/1440-rakimli-erikli-tabiat-parkinda-doga-yuruyusu
 • Erken, K., Atanur, G., & Tanrıöver, A. A. (2019). Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 92-101.
 • Geyiklibel Kanyonu Tabiat Parkı. (2022). Düzce - Geyiklibel Kanyonu Tabiat Parkı Erişim adresi: https://bolge9.tarimorman.gov.tr/menu/73 /duzce-geyiklibel-kanyonu-tabiat-parki
 • Gül, A., Örücü, Ö. K., & Karaca, Ö. (2005). Korunan alanlarda rekreasyon uygunluk analizi ile potansiyel alanların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği). Atila Gül (Ed.)., Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2005 Sözlü Bildiriler Kitabı (s. 423-432) içinde. Isparta, Türkiye: Fakülte Kitabevi.
 • Huayhuaca, C. A., Cottrell, S., Raadik, J., & Gradl, S. (2010). Resident perceptions of sustainable tourism development: Frankenwald Nature Park, Germany. International Journal of Tourism Policy, 3(2), 125-141.
 • İnanır, A., & Ongun, U. (2019). Yeşilova Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1028-1041.
 • Johnson, K. M., & Beale, C. L. (2002). Nonmetro recreation counties: Their identification and rapid growth. Rural America, 17(4), 12-19.
 • Kaae, B. C., Holm, J., Caspersen, O. H., & Gulsrud, N. M. (2019). Nature Park Amager–examining the transition from urban wasteland to a rewilded ecotourism destination. Journal of Ecotourism, 18(4), 348-367.
 • Kasalak, M. A. (2015). Dünya’da ekoturizm pazarı ve ekoturizm’in ülke gelirlerine katkıları. Journal of Recreation and Tourism Research, 2(2), 20-26.
 • Kılıç, S. N., & Buzlukçu, C. (2021). Yaşam tarzı göçü bağlamında kentten kırsala kaçış: Yeni köylü turizm girişimcileri üzerine nitel bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46-1), 1387-1400.
 • Koday, S., Kaymaz, H., & Kaya, G. (2018). Kuzalan Tabiat Parkı’nın Doğa Turizm Potansiyeli (Dereli-Giresun). Marmara Coğrafya Dergisi, (37), 124-143.
 • Koynova, T., Koleva, V., Dragoeva, A. P., & Natchev, N. (2019). Peri-urban national parks as green spaces for recreation: A case study of nature park shumen plateau. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 10(1), 46-58.
 • Kumlu, S. T., Altıntaş, H., & Özkul, E. (2019). Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4), 723-738.
 • Lee, I. Y. (2015). Calmness and Recreation: The role of Regional Nature Park in the Ile-de-France region. International Journal of Tourism Sciences, 10(1), 13-22.
 • Long, P., & Lane, B. (2000). Rural tourism development. William C. Gartner ve David W. Lime, (Ed.), Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism (s. 299–308) içinde. Wallingford: CABI.
 • Mann, C., & Absher, J. D. (2008). Recreation conflict potential and management implications in the northern/central Black Forest Nature Park. Journal of Environmental Planning and Management, 51(3), 363-380.
 • Milli Parklar Kanunu. (1983). Resmî Gazete (Sayı: 18132). Retrieved from: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2873.pdf
 • Oktay, K., İşlek, E., & Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2), 47-54.
 • Olenych, I. (2020). Landscape basics of the information systems organization of recreation tourist resources of the Carpathian national nature park. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 37(1), 34-41.
 • Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1407-1438.
 • Sop, S. A., Ongun, U., & Abalı, R. (2020). Müze deneyimini etkileyen unsurlar: Çevrimiçi yorumlar üzerine nitel bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1123-1138.
 • Stankov, U., Stojanovic, V., Dragicevic, V., & Arsenovic, D. (2011). Ecotourism: An alternative to mass tourism in Nature Park “Stara Planina”. Journal of the Geographical Institute" Jovan Cvijic", SASA, 61(1), 43-59.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2022a). Retrieved from: https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2022b). Retrieved from: https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/ Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/TP-WEB.pdf
 • TIES. (2015). What is ecotourism? Erişim adresi: http:// www.ecotourism.org/what-is-ecotourism.
 • UNWTO. (2019). Walking Tourism: Promoting Regional Development: Executive Summary. eISBN:978-92-844-2052-0. Retrieved from: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420520.
 • UNWTO. (2022). Sport Tourism. Erişim adresi: https://www.unwto. org/sport-tourism.
 • Walmsley, D. J. (2003). Rural tourism: A case of lifestyle-led opportunities. Australian Geographer, 34(1), 61-72.
 • Wikipedia. (2022). Doğu Marmara (istatistiki bölge). Retrieved from: https://tr.wikipedia.org/ wiki/Do%C4%9Fu_Marmara_%28istatistiki_b%C3%B6lge%29#/media/Dosya:Eastern_Marmara_Region.png
 • Wood, S. A., Guerry, A. D., Silver, J. M., & Lacayo, M. (2013). Using social media to quantify nature-based tourism and recreation. Scientific Reports, 3(1), 1-7.
 • Yener, Ş. D. (2021). Türkiye’deki tabiat parklarının rekreasyonel açıdan analizi. Eurasian Journal of Forest Science, 9(3), 122-133.

Details

Primary Language English
Subjects Recreation Management, Tourism (Other)
Journal Section Contents
Authors

Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7677-8738
Türkiye

Early Pub Date June 16, 2023
Publication Date December 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Yamaç Erdoğan, Z. (2023). Evaluation of recreation activities in nature parks and tourism potential . Journal of Multidisciplinary Academic Tourism , 8 (2) , 185-192 . DOI: 10.31822/jomat.2023-8-2-18588x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their authors, but the journal (JOMAT) retains the exclusive right of first publication and dissemination.