Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 103 - 107 2020-12-31

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY

Nilay GÜLPERÇİN [1] , Abbas MOL [2] , Serdar TEZCAN [3]


This paper maintains data about the Mantodea (Dictyoptera) fauna from Aspat (Strobilos) province of Bodrum, Muğla, Western Turkey. Species were collected using different methods namely, handpicking on vegetation, handpicking on the ground, handpicking under stone, light trap, bait trap and sweep net sampling. Sampling took place at two weeks’ intervals during the years of 2008 and 2009. At the end of this research, three species belonging to three families of Mantodea were specified. Those are Empusa fasciata Brullé, 1832 (Empusidae), Iris oratoria (Linnaeus, 1758) (Tarachodidae) and Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) (Mantidae). Sweeping net is the effective method (40.48%)in sampling and light trap (35.71%) method followed it. All three species were sampled in both years. E. fasciata was sampled in March-May, while I. oratoria was sampled in March-December and M, religiosa was sampled in June-November. Among those species Iris oratoria was the most abundant one. All these species have been recorded for the first time from Muğla province of Turkey. 
Empusidae, Tarachodidae, Mantidae, Mantodea, Dictyoptera, fauna, Turkey
 • 1. Avcı M., Oğurlu I. & Sarıkaya O. (2005). Kasnak meşesi tabiatı koruma alanı faunası üzerine araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, SDÜ, Isparta, 599-606.
 • 2. Aydın G. & Avcı A.B. (2010). Burdur İli anason (Pimpinella anisum L.), kişniş (Coriandrum sativum L.) ve rezene (Foeniculum vulgare Mill.) agro-ekosistemlerinde böcek biyolojik çeşitliliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (1): 38-45.
 • 3. Caesar M., Roy R., Legendre F., Grandcolas P. & Pellens R. (2015). Catalogue of Dictyoptera from Syria and neighbouring countries (Lebanon, Turkey, Iraq and Jordan). Zootaxa 3948 (1): 071–092.
 • 4. Çetin H. & Alaoğlu Ö. (2005). Mut ( Mersin ) İlçesinde zeytin ağaçlarında bulunan yararlı böcek türlerinin tespiti ve önemli türlerin populasyon değişimi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (36): 59-65.
 • 5. Çıplak B. & Demirsoy A. (1997). Mantodea (Insecta) fauna of Malatya vicinity (Turkey) and some remarks on the Mantises of Anatolia. Journal of Orthoptera Research, 6, 105−111.
 • 6. Demirsoy A. (1975). Erzurum Bölgesi Orthoptera (Insecta) faunasının tespiti ve taksonomik incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 122 s.
 • 7. Demirsoy A. (1977). Türkiye Faunası, Mantodea. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi Yayınları, Araştırma Seri No: 55, Seri 8, Bölüm 4, Sayı 10, 53 s.
 • 8. Diler A. (2010). Aspat (Strobilos) ve territoriumunda arkeolojik park yönetimi ve antik tarım alanlarına agro-turizm planlaması. 107K234 No’lu Tübitak Projesi Sonuç Raporu.
 • 9. Karabağ T. (1958). Türkiye’nin Orthoptera Faunası (The Orthoptera Fauna of Turkey). Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayın. No: 81, 198 s., Şirketi Murettebiye Basımevi, İstanbul.
 • 10. Karabağ T., Gümüşsuyu İ., Balamir S. & Tutkun E. (1974). Türkiye Orthoptera faunasının tespiti üzerine araştırmalar (II). Bitki Koruma Bülteni, 14(1): 3-18.
 • 11. Kemal M. & Koçak A.Ö. (2014). Illustrated and annotated list on the Entomofauna of Gören Mount (Van Province, East Turkey), with ecological remarks. I. Period of April-June 2014. Priamus (Suppl.), 33: 5-206.
 • 12. Kemal M. & Koçak A.Ö. (2015). On the Pterygota fauna of Hatay Province (S. Turkey), based upon the info-system of the Cesa. Cesa News, 102: 16 – 233.
 • 13. Kment P. (2012). First exact records of Mediterranean Mantis, Iris oratoria (Dictyoptera: Mantodea: Tarachodidae) from Croatia. -Časopis Slezského zemského muzea Opava, (A) 61: 43-48.
 • 14. Koçak A.Ö. & Kemal M. (2010). List of the species of some pterygot orders recorded in the Province Van (East Turkey) and a description of a new species in the family Cicadidae (Insecta). Priamus, 12 (5): 130-149.
 • 15. Memişoğlu H., Özkan M. & Melan K. (1986). Orta Anadolu Bölgesi çeltik alanlarında faunistik sürvey çalışmaları. Bitki Koruma Bülteni, 26 (3-4): 97-111.
 • 16. Salman S. (1978). Ağrı, Kars ve Artvin İllerinin Orthoptera (Insecta) faunası üzerine taksonomik araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Erzurum, 184 s.
 • 17. Sert O., Şabanoğlu B. & Fırat S. (2013). A study on determination of insect fauna of Karagöl-Sahara Natural National Park (Artvin, Turkey). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 41 (3): 225-234.
 • 18. Sert O. & Kabalak M. (2013). A preliminary study on determination of insect fauna of Inkumu and its surrounding area (Bartın, Turkey). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 41 (1): 59-65.
 • 19. Sevgili H., Demirsoy A.İ. & Durmuş Y. (2011). Orthoptera and Mantodea fauna of Kazdağı (Ida) National Park with data on the calling songs of some bush-crickets. Turkish Journal of Zoology, 35 (5): 631-652.
 • 20. Tezcan S. (2020). Analysis of the insect fauna of Turkey and suggestions for future studies. Munis Entomology & Zoology, 15 (2): 690-710.
 • 21. Uvarov B.P. (1930). Orthoptera collected by M. Sureya Bey in Turkey. Eos, 6 (4): 349-373.
 • 22. Yayla A. (1983). Antalya İli zeytin zararlıları ile doğal düşmanlarının tesbiti üzerinde ön çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 23 (4): 188-206.
 • 23. Yayla A., Kelten M., Davarcı T. & Salman A. (1995). Antalya İli zeytinliklerindeki zararlılara karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 35 (1-2): 63-91.
Primary Language en
Subjects Basic Sciences, Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilay GÜLPERÇİN (Primary Author)
Institution: EGE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0660-967X
Author: Abbas MOL
Institution: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1980-9291
Author: Serdar TEZCAN
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number Grant 107K234
Thanks Aspat’ın faunasının araştırılmasını 107K234 No’lu proje kapsamında destekleyen Tübitak’a; projenin yürütülmesindeki değerli çabaları için proje yürütücüsü Sayın Prof. Dr. Adnan Diler ile yardımcılarına; çalışma alanının floristik özellikleri konusundaki yardımları için Sayın Prof. Dr. Ömer Varol ve Handan Çınar’a; sağladıkları kolaylıklar için Aspat Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’na ve Sayın Murat Balkan’a; meteorolojik kayıtların sağlanmasındaki yardımları için Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine öncelikle teşekkür ederiz. Çalışmalar sırasındaki yardımları için de Sayın Ahu Üzüm, Rukiye Tanyeri, Yard. Doç. Dr. Bekir Keskin, Başak Şahin, Dr. Ersen Aydın Yağmur, Fatih Yolcu, Utku Şanver ve Osman Sunar’a teşekkürlerimizi sunarız.
Dates

Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { jonas787023, journal = {Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences}, issn = {}, eissn = {2667-5048}, address = {Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ağdacı Kampüsü 74100-BARTIN}, publisher = {Bartin University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {103 - 107}, doi = {}, title = {A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY}, key = {cite}, author = {Gülperçin, Nilay and Mol, Abbas and Tezcan, Serdar} }
APA Gülperçin, N , Mol, A , Tezcan, S . (2020). A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY . Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences , 3 (2) , 103-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jonas/issue/57209/787023
MLA Gülperçin, N , Mol, A , Tezcan, S . "A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY" . Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences 3 (2020 ): 103-107 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jonas/issue/57209/787023>
Chicago Gülperçin, N , Mol, A , Tezcan, S . "A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY". Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences 3 (2020 ): 103-107
RIS TY - JOUR T1 - A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY AU - Nilay Gülperçin , Abbas Mol , Serdar Tezcan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 107 VL - 3 IS - 2 SN - -2667-5048 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY %A Nilay Gülperçin , Abbas Mol , Serdar Tezcan %T A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY %D 2020 %J Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences %P -2667-5048 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Gülperçin, Nilay , Mol, Abbas , Tezcan, Serdar . "A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY". Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences 3 / 2 (December 2020): 103-107 .
AMA Gülperçin N , Mol A , Tezcan S . A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY. JONAS. 2020; 3(2): 103-107.
Vancouver Gülperçin N , Mol A , Tezcan S . A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY. Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences. 2020; 3(2): 103-107.
IEEE N. Gülperçin , A. Mol and S. Tezcan , "A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE EMPUSIDAE, TARACHODIDAE AND MANTIDAE (DICTYOPTERA: MANTODEA) FAUNA OF ASPAT (STROBILOS), BODRUM, MUGLA, WESTERN TURKEY", Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, vol. 3, no. 2, pp. 103-107, Dec. 2021