Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 18 2017-06-28

An action research according to the division of labor alternately within the scope of “Science Technology and Laboratory practice II” lecture
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması

Sibel Sadi Yılmaz [1]


The purpose of this study is to examine their views and suggestions about conducted lecture as work division alternately to be more productive the “Science Technology and Laboratory Practice II” lecture of primary school teacher candidates. This study was used the action research. Students has been divided into groups consisting of three or four students. The distribution of task related to the topic to group members has been done. These tasks was done by each of the group members. Participants of the study have been selected according to convenience sampling (available sampling). The participants of the study comprise the researcher’s own  course students. The study was conducted with 65 students studying primary school teacher candidates 2nd class. It was taken as written form students' opinions and suggestions about the application form prepared researcher by at the end of the application. Most of the students expressed the course has contributed to the development of self-confidence in basic science lecture topics. Besides most of the students expressed is extant that they learned knowledge.

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni aday öğrencilerin “Fen ve Teknoloji  Laboratuvar Uygulamaları II (FTLU-II)” dersinin daha verimli geçmesi için dönüşümlü iş bölümü şeklinde işlenmesi hakkındaki görüş ve önerilerini incelemektir. Çalışmada eylem araştırması kullanılmıştır. Bu uygulamada, çalışma öncesinde temel fen konularından deneyler belirlenmiş ve her grubun en az üç deney yapması sağlanmıştır. Grup üyelerine konu ile ilgili görev dağılımı yapılmıştır. Grup üyelerinin her biri aktif olarak bu görevleri sırası ile (dönüşümlü iş bölümü şeklinde) yerine getirmiştir. Çalışmada kolay ulaşılabilir örnekleme göre katılımcılar seçilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma bir devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören 65 öğrenci (3 öğrenciden oluşan 15 ve 4 öğrenciden oluşan 5 grup) ile yürütülmüştür. Çalışmada öğrencilerin uygulamalar hakkındaki görüş ve önerilerini yazmaları için araştırmacı (ders sorumlusu öğretim üyesi) tarafından hazırlanan görüş ve öneri formu kullanılmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, dersin öğrencilerin temel fen konularını anlatma becerisi açısından özgüven kazanmasına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, işlenen konular hakkındaki kazanılan bilgi ve becerilerin kalıcı olduğunu belirtmişlerdir.

 • Arslan, M. (2000, Eylül). İlköğretim okullarında fen bilgisi öğretimi ve belli başlı sorunları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Ayvacı. M. Ş. ve Küçük. M. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin fen bilgisi laboratuarlarının kullanımı üzerindeki etkileri. Milli Eğitim Dergisi, 165, 1–9
 • Bahar, M., Aydın, F., Polat, M. & Bertiz, H. (2013). Fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları 1-2, (3). Ankara: Pegem Akademi.
 • Balbağ, M.Z., Anılan, B. (2014). Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvar uygulamaları derslerine yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 3( 4 ), 309-320.
 • Buldu, N., Buldu, M., Buldu, M. (2014). Türkiye’de anasınıflarında ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda fen öğretimi üzerine bir kalite değerlendirmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174), 214-232.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dökme, İ., Doğan, A., ve Yılmaz, M. (2010). Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları I-II. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Harlen, W. & Holroyd, C. (1997). Primary teachers' understanding of concepts of science: Impact on confidence and teaching. International Journal of Science Education, 19(1), 93-105.
 • Kaya, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının fen öğretimi dersine bağlı olarak değişimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 55-69.
 • Kesmez, İ. (2010). Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları- 1,( 2). Erzurum. ISBN:978-975-00068-5-2.
 • Kesmez,İ. (2011). Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları- II, Erzurum. ISBN:978-975-00068-6-9.
 • Krapp, A., & Prenzel, M. (2011). Research on interest in science: theories, methods, and findings. International Journal of Science Education, 33, 27–50.
 • Milner, A. R., Sondergeld, T.A., Demir,A., Johnson, C.C., Czerniak, C.M. (2012). Elementary teachers’ beliefs about teaching scienceand classroom practice: an examination of pre/post nclb testing in science. J Sci Teacher Educ, 23, 113-132.
 • MEB. (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: MEB Yayınevi.
 • Nichols, S.E., Koballa,T. (2013). Framing ıssues of elementary science teacher education: critical coversations. Ken Appleton (Ed)., Elementary science teacher education in (p.10). New York: Routledge.
 • Pekbay, C., Kaptan, F. (2014). Fen eğitiminde laboratuar yönteminin etkililiği ile ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarının farkındalıklarının artırılmasına yönelik nitel bir çalışma. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 1-11.
 • Potvin, P., Hasni, A. (2014). Interest, motivation and attitude towards science and technology at K-12 levels: a systematic review of 12 years of educational research. Studies in Science Education, 50(1), 85-129.
 • McMillan, J. H., and Schumacher, S., 2006. Research in education: evidence-based inquiry (6th Edition), p. 400. London: UK.
 • Tekin, S., Uluçınar Sağır, Ş. & Karamustafaoğlu, S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi laboratuvar uygulamaları dersi kazanımlarının kimya deneyleri açısından incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 163-174.
 • Türkmen, H., Kandemir, E. M. (2011). Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri öğrenme alanı algıları üzerine bir durum çalışması. Journal of European Education, 1(1), 15-24.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık
Subjects Social, Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sibel Sadi Yılmaz
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2017

Bibtex @research article { jotcsc324076, journal = {Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi}, issn = {}, eissn = {2459-1734}, address = {}, publisher = {Turkish Chemical Society}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {Sadi Yılmaz, Sibel} }
APA Sadi Yılmaz, S . (2017). Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi , 2 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/30019/324076
MLA Sadi Yılmaz, S . "Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 2 (2017 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/30019/324076>
Chicago Sadi Yılmaz, S . "Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 2 (2017 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması AU - Sibel Sadi Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 2 IS - 1 SN - -2459-1734 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması %A Sibel Sadi Yılmaz %T Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması %D 2017 %J Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi %P -2459-1734 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Sadi Yılmaz, Sibel . "Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması". Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi 2 / 1 (June 2017): 1-18 .
AMA Sadi Yılmaz S . Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması. Türk. Kim. Dern. Derg. Kisim C Kim. Eğt.. 2017; 2(1): 1-18.
Vancouver Sadi Yılmaz S . Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II Dersi Kapsamında Dönüşümlü İş Bölümü Uygulamaları; Bir Eylem Araştırması. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi. 2017; 2(1): 18-1.