Editorial Board

Editors / Editörler (Unvan ve Soyadı Sıralı)

  • Prof. Selim COŞKUN
  • Assoc. Prof. Aziz TUNCER


Co-Editors / Editör Yardımcıları

  • Rsch. Assist. Onur TÜRKÖLMEZ


Editorial Board / Yayın Kurulu (Unvan ve Soyadı Sıralı)

  • Prof. Selim COŞKUN
  • Prof. Bayram Ali SONER
  • Assoc. Prof. Aziz TUNCER
  • Dr. Abdulkadir AKSOY