Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 137 - 143 2020-10-31

Can Giray Özgül, "Yeni Kent Paradigması", Ankara: İdealkent Yayınları, 1. Baskı, 2020

Duygu DEMİROL DUYAR [1]


Bu çalışma, Can Giray ÖZGÜL tarafından yazılan ve ilk baskısı 2020 Mart ayında yayımlanan, toplam 184 sayfadan oluşan “Yeni Kent Paradigması” isimli kitabın incelenmesine dayanmaktadır. Kitabın konusu, amacı, temel sorunsalı, öne sürdüğü varsayımlar, içeriği, ulaştığı sonuçların betimsel bir yaklaşımla ifade edilmesi ve bu sonuçların az önce sıralanan aynı zamanda bilimsel bir çalışmanın sistematik ilerleyişinin araçları olan özelliklerle olan uyumunun değerlendirilmesi bu incelemeye kaynaklık etmektedir. Yapılan incelemenin görece yeni yayınlanmış olan bu kitabı okuyacak ilgililerine faydalı olacağı öngörülmektedir.
Yeni Kent Paradigması, Büykşehir Belediye Yönetimleri, Metropoliten Alan
  • Özgül, C.G. (2020). Yeni Kent Paradigması. 1. Baskı. Ankara: İdealkent Yayınları http://cv.ankara.edu.tr/ozgul@politics.ankara.edu.tr, Erişim Tarihi: 15.06.2020 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp,Erişim Tarihi: 15.06.2020
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0001-5067-8213
Author: Duygu DEMİROL DUYAR (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 19, 2020
Acceptance Date : June 29, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Demi̇rol Duyar, D . (2020). Can Giray Özgül, "Yeni Kent Paradigması", Ankara: İdealkent Yayınları, 1. Baskı, 2020 . Journal of Political Administrative and Local Studies , 3 (2) , 137-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/56785/755006