Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 137 - 143 2020-10-31

YENİ KENT PARADİGMASI
YENİ KENT PARADİGMASI

Duygu DEMİROL DUYAR [1]


Bu çalışma, Can Giray ÖZGÜL tarafından yazılan ve ilk baskısı 2020 Mart ayında yayımlanan, toplam 184 sayfadan oluşan “Yeni Kent Paradigması” isimli kitabın incelenmesine dayanmaktadır. Kitabın konusu, amacı, temel sorunsalı, öne sürdüğü varsayımlar, içeriği, ulaştığı sonuçların betimsel bir yaklaşımla ifade edilmesi ve bu sonuçların az önce sıralanan aynı zamanda bilimsel bir çalışmanın sistematik ilerleyişinin araçları olan özelliklerle olan uyumunun değerlendirilmesi bu incelemeye kaynaklık etmektedir. Yapılan incelemenin görece yeni yayınlanmış olan bu kitabı okuyacak ilgililerine faydalı olacağı öngörülmektedir.

Kentlerin ve kent yönetimlerinin günümüzde kazandığı önemin küresel boyutta son dönemde yaşanmakta olan salgın hastalıklarla mücadelede bir kez daha gün yüzüne çıktığı düşünülebilir. Gerek salgın hastalıklarla mücadelede gerek olağanüstü diğer olaylarda ve tabii olağan her durumda kent yönetimlerinin hangi anlayışla, ne gibi yetki ve sorumluluklarla hareket edeceği diğer bir ifadeyle yönetme kabiliyetlerinin nasıl inşa edileceği disipliner bağlamda dünyada ve Türkiye’de güncel bir konudur. Söz konusu bu inşanın yerel yönetim reformlarındaki dinamizmin altında yatan temel noktalardan biri olduğu ileri sürülebilir.

  • Özgül, C.G. (2020). Yeni Kent Paradigması. 1. Baskı. Ankara: İdealkent Yayınları http://cv.ankara.edu.tr/ozgul@politics.ankara.edu.tr, Erişim Tarihi: 15.06.2020 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp,Erişim Tarihi: 15.06.2020
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0001-5067-8213
Author: Duygu DEMİROL DUYAR (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 19, 2020
Acceptance Date : June 29, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Demirol Duyar, D . (2020). YENİ KENT PARADİGMASI . Journal of Political Administrative and Local Studies , 3 (2) , 137-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/56785/755006