Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi

Year 2021, Volume 40, Issue 2, 125 - 130, 31.12.2021
https://doi.org/10.30782/jrvm.990617

Abstract

Amaç: Bu araştırmada, postmenopozal kadınların probiyotik bilgi düzeylerini ve probiyotik tüketim durumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel araştırma, Mart 2019 tarihinde Bursa’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir hobi kursuna giden 50 yaş ve üzeri 150 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yüz yüze görüşülerek anket yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: Kadınların yaşları 50-70 yaş arasında değişmekte olup yaş ortalaması 55,26+5,11 yıldır. Kadınların %66,7’si probiyotik terimini bilmekte olup %26’sı probiyotik katkılı gıda tüketmektedir. Probiyotik katkılı gıda tüketen kadınların %86,6’sı sağlık yararı gördüğü için tüketmektedir. Tüketmeyen kadınların ise %36,4’ü pahalı bulduğu, %30,3’ü ihtiyaç duymadığı, %27,3’ü doğal bulmadığı ve %6,1’i bu gıdaların neler olduğunu bilmediği için tüketmemektedir. Sonuç: Elde edilen veriler göz önüne alındığında, kadınlar arasında probiyotik terimi yanlış ve eksik bilinmektedir. Probiyotik ve fermente gıdalar ile ilgili bilgi karmaşası vardır.

References

 • Landete JM, Gaya P, Rodriguez E, et al. Probiotic Bacteria for Healthier Aging: Immunomodulation and Metabolism of Phytoestrogens. Biomed Res Int, 2017;5939818 doi: 10.1155/2017/5939818.
 • Juarez-Fernandez M, Porras D, Garcia-Mediavilla MV, et al. Aging, Gut Microbiota and Metabolic Diseases: Management through Physical Exercise and Nutritional Interventions. Nutrients, 2021;13,16.
 • Lee C, Longo V. Dietary restriction with and without caloric restriction for healthy aging. F1000Res, 2016;5.
 • Saffrey, MJ. Aging of the Mammalian Gastrointestinal Tract: A Complex Organ System. AGE, 2014;36:1019-1032.
 • Son DH, Park WJ, Lee YJ. Recent Advances in Anti-Aging Medicine. Korean J Fam Med, 2019; 40(5):289-296.
 • Hill C, Guarner F, Reid G, et al. Expert Consensus Document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics Consensus Statement on the Scope and Appropriate Use of the Term Probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 214; 11(8):506-14.
 • Uymaz B. (2010). Probiyotikler ve Kullanım Alanları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014; 16(1):95-104.
 • Sheridan PO, Bindles LB, Saulnier DM, et al. Can Prebiotics and Probiotics Improve Therapeutic Outcomes for Undernourished Individuals? Gut Microbes, 2014;5(1):74-82.
 • Shang M, Sun J. Vitamin D/VDR, Probiotics, and Gastrointestinal Diseases. Curr Med Chem, 2917;24(9):876-887.
 • Fijan S, Frauwallner A, Varga L, et al. Health Professionals’ Knowledge of Probiotics: An International Survey. Int J Environ Res Public Health, 2019;16(17):3128.
 • Chukwu EE, Nwaokorie FO, Yisau JI, et al. Assessment of the Knowledge and Perception of Probiotics among Medical Science Students and Practitioners in Lagos State. Br J Med Med Res, 2015; 5(10):1239-1246.
 • Yurttaş M, Yılmaz A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Probiyotik Ürünler Hakkında Bilgi Düzeyinin ve Tüketim Durumunun Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;6(2):64-69.
 • Arpa-Zemzemoğlu TE, Uludağ E, Uzun S. Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. GIDA, 2019;44(1):118-130.
 • Zeren R. Yetişkin Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.
 • Şahin AN. Yetişkin Bireylerin Psikobiyotik Özellik Gösteren Probiyotik Besinlerin Tüketimi ve Mental Sağlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.
 • Singh B, Mal G, Marotta F. Designer Probiotics: PAving the Way to Living Therapeutics. Trends Biotechnol, 2017;35(8):679-682.
 • Yoha KS, Nida S, Dutta S, et al. Targeted Delivery of Probiotics: Perspectives on Research and Commercialization. Probiotics Antimicrob Proteins, 2021; 27:1-34.
 • Eser AG. Probiyotikler Konusunda Tüketicilerin İlgi ve Kanaatleri (Çanakkale-Biga Örneği). Van Vet J, 2017;28(1):25-30.
 • Bell V, Ferrao J, Pimentel L, et al. One Health, Fermented Foods, and Gut Microbiota. Foods, 2018;7(12):195.
 • Kağan DA, Özlü T, Yurttaş H. Yetişkin Bireylerin Probiyotik Gıdaları Bilme ve Tüketme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019;17:556-563.
 • Peluzio MCG, Dias, MM, Martinez, JA, et al. Kefir and Intestinal Microbiota Modulation: Implications in Human Health. Front Nutr, 2021; (8):638740 doi: 10.3389/fnut.2021 638740.
 • Perez-Perez M, Perez-Rodriguez G, Fdez-Riverola F, et al. Using Twitter to Understand the Human Bowel Disease Community: Exploratory Analysis of Key Topics. J Med Internet Res, 2019; 21(8):e12610 doi: 10.2196/12610.
 • Şengün İY, Kırmızıgül A, Özaydın, et al. Tüketicilerin Probiyotik ve Prebiyotik Gıdalara Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi: İzmir/Bornova Örneği. GIDA, 2020;45(1):103-114.
 • Köse B, Aydın A, Özdemir M, et al. Sağlık Çalışanlarının Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2019;18(2):67-72.

Determining the knowledge levels and consumption status of postmenopausal women about probiotics playing important role in healthy aging

Year 2021, Volume 40, Issue 2, 125 - 130, 31.12.2021
https://doi.org/10.30782/jrvm.990617

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to determine the probiotic knowledge levels and probiotic consumption status of postmenopausal women. Method: This cross-sectional study was conducted with 150 women aged 50 and over who attended a hobby course affiliated to the Ministry of National Education in Bursa in March 2019. Research data were collected by face-to-face interview method. Results: Ages of women varied between 50-70 years, with an average age of 55,26+5,11 years. A total of 66,7% (out of 150) of the women were awere of the term “probiotic”, and 26% consumed probiotic-added food. A total of 86,6% (out of 150) of the women were consuming food with probiotic additives because they obtained health benefits. On the other hand, it was found that 36,4% of the women who stated that they did not prefer probiotic food because they found it expensive, 30,3% didn’t need it, 27,3% didn’t find it natural and 6,1% didn’t know what these foods were. Conclusion: Considering the data obtained, the term “probiotic” was inot well known (incorrectly or incompletely) among the women and there was confusion about probiotic and fermented foods.

References

 • Landete JM, Gaya P, Rodriguez E, et al. Probiotic Bacteria for Healthier Aging: Immunomodulation and Metabolism of Phytoestrogens. Biomed Res Int, 2017;5939818 doi: 10.1155/2017/5939818.
 • Juarez-Fernandez M, Porras D, Garcia-Mediavilla MV, et al. Aging, Gut Microbiota and Metabolic Diseases: Management through Physical Exercise and Nutritional Interventions. Nutrients, 2021;13,16.
 • Lee C, Longo V. Dietary restriction with and without caloric restriction for healthy aging. F1000Res, 2016;5.
 • Saffrey, MJ. Aging of the Mammalian Gastrointestinal Tract: A Complex Organ System. AGE, 2014;36:1019-1032.
 • Son DH, Park WJ, Lee YJ. Recent Advances in Anti-Aging Medicine. Korean J Fam Med, 2019; 40(5):289-296.
 • Hill C, Guarner F, Reid G, et al. Expert Consensus Document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics Consensus Statement on the Scope and Appropriate Use of the Term Probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 214; 11(8):506-14.
 • Uymaz B. (2010). Probiyotikler ve Kullanım Alanları. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014; 16(1):95-104.
 • Sheridan PO, Bindles LB, Saulnier DM, et al. Can Prebiotics and Probiotics Improve Therapeutic Outcomes for Undernourished Individuals? Gut Microbes, 2014;5(1):74-82.
 • Shang M, Sun J. Vitamin D/VDR, Probiotics, and Gastrointestinal Diseases. Curr Med Chem, 2917;24(9):876-887.
 • Fijan S, Frauwallner A, Varga L, et al. Health Professionals’ Knowledge of Probiotics: An International Survey. Int J Environ Res Public Health, 2019;16(17):3128.
 • Chukwu EE, Nwaokorie FO, Yisau JI, et al. Assessment of the Knowledge and Perception of Probiotics among Medical Science Students and Practitioners in Lagos State. Br J Med Med Res, 2015; 5(10):1239-1246.
 • Yurttaş M, Yılmaz A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Probiyotik Ürünler Hakkında Bilgi Düzeyinin ve Tüketim Durumunun Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;6(2):64-69.
 • Arpa-Zemzemoğlu TE, Uludağ E, Uzun S. Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. GIDA, 2019;44(1):118-130.
 • Zeren R. Yetişkin Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.
 • Şahin AN. Yetişkin Bireylerin Psikobiyotik Özellik Gösteren Probiyotik Besinlerin Tüketimi ve Mental Sağlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.
 • Singh B, Mal G, Marotta F. Designer Probiotics: PAving the Way to Living Therapeutics. Trends Biotechnol, 2017;35(8):679-682.
 • Yoha KS, Nida S, Dutta S, et al. Targeted Delivery of Probiotics: Perspectives on Research and Commercialization. Probiotics Antimicrob Proteins, 2021; 27:1-34.
 • Eser AG. Probiyotikler Konusunda Tüketicilerin İlgi ve Kanaatleri (Çanakkale-Biga Örneği). Van Vet J, 2017;28(1):25-30.
 • Bell V, Ferrao J, Pimentel L, et al. One Health, Fermented Foods, and Gut Microbiota. Foods, 2018;7(12):195.
 • Kağan DA, Özlü T, Yurttaş H. Yetişkin Bireylerin Probiyotik Gıdaları Bilme ve Tüketme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019;17:556-563.
 • Peluzio MCG, Dias, MM, Martinez, JA, et al. Kefir and Intestinal Microbiota Modulation: Implications in Human Health. Front Nutr, 2021; (8):638740 doi: 10.3389/fnut.2021 638740.
 • Perez-Perez M, Perez-Rodriguez G, Fdez-Riverola F, et al. Using Twitter to Understand the Human Bowel Disease Community: Exploratory Analysis of Key Topics. J Med Internet Res, 2019; 21(8):e12610 doi: 10.2196/12610.
 • Şengün İY, Kırmızıgül A, Özaydın, et al. Tüketicilerin Probiyotik ve Prebiyotik Gıdalara Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi: İzmir/Bornova Örneği. GIDA, 2020;45(1):103-114.
 • Köse B, Aydın A, Özdemir M, et al. Sağlık Çalışanlarının Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2019;18(2):67-72.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary
Journal Section Research Articles
Authors

Sefa Can KÜÇÜK
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.
0000-0002-0919-5874
Türkiye


Artun YIBAR (Primary Author)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
0000-0001-9510-5734
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 40, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { jrvm990617, journal = {Journal of Research in Veterinary Medicine}, eissn = {2667-6745}, address = {Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gorukle-Bursa-Türkiye}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2021}, volume = {40}, number = {2}, pages = {125 - 130}, doi = {10.30782/jrvm.990617}, title = {Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Küçük, Sefa Can and Yıbar, Artun} }
APA Küçük, S. C. & Yıbar, A. (2021). Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi . Journal of Research in Veterinary Medicine , 40 (2) , 125-130 . DOI: 10.30782/jrvm.990617
MLA Küçük, S. C. , Yıbar, A. "Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi" . Journal of Research in Veterinary Medicine 40 (2021 ): 125-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jrvm/issue/67911/990617>
Chicago Küçük, S. C. , Yıbar, A. "Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi". Journal of Research in Veterinary Medicine 40 (2021 ): 125-130
RIS TY - JOUR T1 - Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi AU - Sefa Can Küçük , Artun Yıbar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30782/jrvm.990617 DO - 10.30782/jrvm.990617 T2 - Journal of Research in Veterinary Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 130 VL - 40 IS - 2 SN - -2667-6745 M3 - doi: 10.30782/jrvm.990617 UR - https://doi.org/10.30782/jrvm.990617 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Research in Veterinary Medicine Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi %A Sefa Can Küçük , Artun Yıbar %T Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi %D 2021 %J Journal of Research in Veterinary Medicine %P -2667-6745 %V 40 %N 2 %R doi: 10.30782/jrvm.990617 %U 10.30782/jrvm.990617
ISNAD Küçük, Sefa Can , Yıbar, Artun . "Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi". Journal of Research in Veterinary Medicine 40 / 2 (December 2021): 125-130 . https://doi.org/10.30782/jrvm.990617
AMA Küçük S. C. , Yıbar A. Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. J Res Vet Med. 2021; 40(2): 125-130.
Vancouver Küçük S. C. , Yıbar A. Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. Journal of Research in Veterinary Medicine. 2021; 40(2): 125-130.
IEEE S. C. Küçük and A. Yıbar , "Postmenopozal Kadınların Probiyotikler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi", Journal of Research in Veterinary Medicine, vol. 40, no. 2, pp. 125-130, Dec. 2021, doi:10.30782/jrvm.990617