Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Comparison of Freestyle and Greco-Roman Style Wrestlers’ Physiological Responses to Anaerobic Test Protocols

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 36 - 42, 30.06.2021

Abstract

References

 • Baykuş, S. (1989). The Analysis of Physiological Characteristics of 17- 20 years old the Turkish National Free Style and Greco-romen Espoir Teams Wrestlers, (Unpublished Master Thesis), Middle East Technical University.
 • Bayraktar, I. & Koc, H. (2017). A Study of Profile and Comparison For Turkish Greco-Roman and Freestyle Wrestlers Who Prepared For Rio 2016. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, 17(2), 190-199.
 • Bayraktar, I., Deliceoğlu, G., Kahraman, E. & Yaman, M. (2012). Güreş Stillerine Göre 15-17 Yaş Aralığındaki Güreşçilerin Bazı Fiziksel Parametrelerinin Karşılaştırılması1. Uluslararası Hakemli Akademik Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, s.56.
 • Bromber, K., Krawietz, B. & Petrov, P. (2014). Wrestling in Multifarious Modernity. The International Journal of the History of Sport, 31(4), pp.391– 404.
 • Demirkan, E., Kutlu, M., Koz, M., Özal, M. & Favre, M. (2014). Physical Fitness Differences Between Freestyle and Greco- Roman Junior Wrestlers. Journal of human kinetics, 41(1), 245- 251.
 • Horswill, C.A. (1992). Applied Physiology of Amateur Wrestling. Sports Medicine, 14(2), pp.114–143.
 • İmamoğlu, O., Bostancı, Ö. & Kabadayı, M. (2004). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria- Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 147-154.
 • Jay, D. & Mark, R. (2012). Developing Agility and Quickness. UK: Human Kinetics.
 • Kara, S. (2019). Elit Grekoromen ve Serbest Stil Güreşçilerde Reaktif Kuvvet İndeksi, Maksimal Kuvvet ve Anaerobik Güç Özelliklerinin Karşılaştırılması, (Doktora Tezi), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kilinc, F. & Ozen, G. (2015). Comparison of Anaerobic Power Values and Heart Rate in Elite Freestyle and Greco-Roman Wrestlers. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 1(2), pp.21–34.
 • Maria Lopez-Gullon, J., Muriel, X., Dolores Torres-Bonete, M., Izquierdo, M. & Garcia-Pallares, J. (2011). Physical fitness differences between Freestyle and Greco-Roman elite wrestlers. Archives of Budo, 7(4), 217-225
 • Mirzaei, B., Curby, D. G., Barbas, I. & Lotfi, N. (2011). Anthropometric and Physical Fitness Traits of Four-Time World Greco-Roman Wrestling Champion in Relation to National Norms: A Case Study, Journal of Human Sport and Exercise, 6(2), 406-413.
 • Özcan, S. (2019). Anaerobik basamak testinin alan ve laboratuvar testleriyle karşılaştırılarak incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Queiroga, M.R., Cavazzotto, T., Katayama, K., Portela, B., Tartaruga , M. & Ferreira, S. (2013). Validity o the RAST For Evaluating Anaerobic Power Performance as Compared to Wingate Test in Cycling Athletes. Motriz: Revista de Educação Física, 4(19), 69.
 • Rahmani-Nia, F., Mirzaei, B. & Nuri, R. (2007). Physiological Profile of Elite Iranian Junior Greco-Roman Wrestlers, I.J. Fitness, 3(2), pp.49–54.
 • Taşkın, H., Baştürk, D., Gözdil, G.,& Taşkın, M. (2013). Effect of Vertical Jump on Quickness, Agility, Acceleration and Speed Performance in Children Swimmer. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, (13), 347-351
 • UWW, (2020). International Wrestling Rules. United World Wrestling. Şuradan ulaşılabilir: https://unitedworldwrestling. org/governance/regulation/olympic, Erişim tarihi: Kasım 1, 2020.
 • Yard, E.E. & Comstock, R.D. (2008). A Comparison of Pediatric Freestyle and Greco-Roman Wrestling Injuries Sustained During a 2006 US National Tournament. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 18(4), pp.491–7.
 • Yoon, J. (2002). Physiological Profiles of Elite Senior Wrestlers. Sports Medicine, 32(4), pp.225–233.

Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Anaerobik Test Protokollerine Verdikleri Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 36 - 42, 30.06.2021

Abstract

Bu araştırmada, milli takım düzeyinde (elit) yarışan grekoromen ve serbest stil güreşçilerin farklı anaerobik test yöntemleri olan Margaria Kalamen, Dikey Sıçrama, Tekrarlı Anaerobik Sprint Testi (RAST) ve Anaerobik Basamak Testi (AST30) ile anaerobik güçlerinin ölçülmesi ve iki stil arasındaki farkların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Katılımcıların dolaylı ve doğrudan ölçüldüğü tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmamızın araştırma gurubunu Antalya kepez belediye spor kulübü güreş takımından 32’i serbest stil, 32’i grekoromen stil güreşçi olmak üzere toplam 64 gönüllü sporcu oluşturmuştur. Tüm sporcular için sıkletler arası anaerobik güç farkının incelenmesi için katılımcılara uygulanan Rast, Ast30, Margarıa Kalemen ve Dikey Sıçrama testlerinin ortalama güç verilerinin tek yönlü varyans analizi incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmamızın sonuçlarını özetlersek; serbest stilde mücadele eden güreşçilerin grekoromen stildeki güreşçilere göre daha yüksek anaerobik güç seviyesine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Ayrıca Serbest ve grekoromen stilde mücadele eden güreşçilerin RAST test değerlerinde sıklet artışı ile azalma meydana geldiği fakat AST30, Margaria-Kalamen ve Dikey Sıçrama test verilerinde sıklet artışı ile beraber artış meydana geldiği görülmektedir.

References

 • Baykuş, S. (1989). The Analysis of Physiological Characteristics of 17- 20 years old the Turkish National Free Style and Greco-romen Espoir Teams Wrestlers, (Unpublished Master Thesis), Middle East Technical University.
 • Bayraktar, I. & Koc, H. (2017). A Study of Profile and Comparison For Turkish Greco-Roman and Freestyle Wrestlers Who Prepared For Rio 2016. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, 17(2), 190-199.
 • Bayraktar, I., Deliceoğlu, G., Kahraman, E. & Yaman, M. (2012). Güreş Stillerine Göre 15-17 Yaş Aralığındaki Güreşçilerin Bazı Fiziksel Parametrelerinin Karşılaştırılması1. Uluslararası Hakemli Akademik Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, s.56.
 • Bromber, K., Krawietz, B. & Petrov, P. (2014). Wrestling in Multifarious Modernity. The International Journal of the History of Sport, 31(4), pp.391– 404.
 • Demirkan, E., Kutlu, M., Koz, M., Özal, M. & Favre, M. (2014). Physical Fitness Differences Between Freestyle and Greco- Roman Junior Wrestlers. Journal of human kinetics, 41(1), 245- 251.
 • Horswill, C.A. (1992). Applied Physiology of Amateur Wrestling. Sports Medicine, 14(2), pp.114–143.
 • İmamoğlu, O., Bostancı, Ö. & Kabadayı, M. (2004). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria- Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 147-154.
 • Jay, D. & Mark, R. (2012). Developing Agility and Quickness. UK: Human Kinetics.
 • Kara, S. (2019). Elit Grekoromen ve Serbest Stil Güreşçilerde Reaktif Kuvvet İndeksi, Maksimal Kuvvet ve Anaerobik Güç Özelliklerinin Karşılaştırılması, (Doktora Tezi), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kilinc, F. & Ozen, G. (2015). Comparison of Anaerobic Power Values and Heart Rate in Elite Freestyle and Greco-Roman Wrestlers. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 1(2), pp.21–34.
 • Maria Lopez-Gullon, J., Muriel, X., Dolores Torres-Bonete, M., Izquierdo, M. & Garcia-Pallares, J. (2011). Physical fitness differences between Freestyle and Greco-Roman elite wrestlers. Archives of Budo, 7(4), 217-225
 • Mirzaei, B., Curby, D. G., Barbas, I. & Lotfi, N. (2011). Anthropometric and Physical Fitness Traits of Four-Time World Greco-Roman Wrestling Champion in Relation to National Norms: A Case Study, Journal of Human Sport and Exercise, 6(2), 406-413.
 • Özcan, S. (2019). Anaerobik basamak testinin alan ve laboratuvar testleriyle karşılaştırılarak incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Queiroga, M.R., Cavazzotto, T., Katayama, K., Portela, B., Tartaruga , M. & Ferreira, S. (2013). Validity o the RAST For Evaluating Anaerobic Power Performance as Compared to Wingate Test in Cycling Athletes. Motriz: Revista de Educação Física, 4(19), 69.
 • Rahmani-Nia, F., Mirzaei, B. & Nuri, R. (2007). Physiological Profile of Elite Iranian Junior Greco-Roman Wrestlers, I.J. Fitness, 3(2), pp.49–54.
 • Taşkın, H., Baştürk, D., Gözdil, G.,& Taşkın, M. (2013). Effect of Vertical Jump on Quickness, Agility, Acceleration and Speed Performance in Children Swimmer. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, (13), 347-351
 • UWW, (2020). International Wrestling Rules. United World Wrestling. Şuradan ulaşılabilir: https://unitedworldwrestling. org/governance/regulation/olympic, Erişim tarihi: Kasım 1, 2020.
 • Yard, E.E. & Comstock, R.D. (2008). A Comparison of Pediatric Freestyle and Greco-Roman Wrestling Injuries Sustained During a 2006 US National Tournament. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 18(4), pp.491–7.
 • Yoon, J. (2002). Physiological Profiles of Elite Senior Wrestlers. Sports Medicine, 32(4), pp.225–233.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Yasin GÖKŞİN (Primary Author)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0001-9287-4941
Türkiye


Rüştü ŞAHİN
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0002-5742-6198
Türkiye


Şeyma Öznur CESUR
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0002-1402-7728
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date May 31, 2021
Acceptance Date June 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Gökşin, Y. , Şahin, R. & Cesur, Ş. Ö. (2021). Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Anaerobik Test Protokollerine Verdikleri Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması . Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi , 3 (1) , 36-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jsar/issue/63301/945929

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.