Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluation of Successful and Unsuccessful Season Performances of a Professional Football Team in Terms of Some Technical Parameters

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 43 - 55, 30.06.2021

Abstract

This study was conducted to evaluate the successful and unsuccessful season performances of Muğlaspor football team in the professional league in terms of some technical parameters. In this study, the distribution of goals scored and conceded in the home and away fields in 15-minute periods, home advantage, the effect of the first goal scored on the score of the match and the average points per match in the matches where the first goal was scored, were investigated in terms of successful and unsuccessful season performances. All data were recorded in the SPSS program, frequency and percentage values were calculated, and then interpreted by the researchers. According to the findings obtained in the research; In successful seasons, while 1.14 goals were scored per match, 1.24 goals were conceded. In unsuccessful seasons, these averages are 1.05 and 1.30 per game, respectively. In the matches played, 23.7% of the goals scored were reached between 76-90. minutes, and 22.9% of the goals in the conceded goals were realized between 61-75. minutes. Considering the effect of the first goal scored in successful and unsuccessful seasons on the score of the match; In successful seasons, 66% of the matches where the first goal was scored were won, while only 10% of the matches ended in losses and 24% in draws. In unsuccessful seasons, it was determined that the rate of leaving the matches with a loss in the matches where the first goal was scored was very low (13.3%), and the rate of leaving the matches with a win was 46.7%. In general, in the matches where the first goal was scored in successful seasons, the average score per game was 2.22, while in unsuccessful seasons this rate was determined as 1.80 per game. On the other hand, in successful seasons, when the first goal in the match is reached while playing in the home field, the average score per game is 2.39, while in unsuccessful seasons this rate is 1.94 per game. As a result, it is seen that the goals are mostly concentrated in the second half of the matches and in the last 15 minutes. Based on the findings, it can be said that the first goal scored in football should be seen as a very important factor in both winning the matches and reaching the desired average points per game.

References

 • Armatas, V., Yiannakos, A., Papadopoulou, S., & Skoufas, D. (2009). Evaluation of goals scored in top ranking soccer matches: Greek “Superleague” 2006-07. Serbian Journal of Sports Sciences, 3(1), 39-43.
 • Armatas, V., & Yiannakos, A. (2010). Analysis and evaluation of goals scored in 2006 World Cup. Journal of Sport and Health Research, 2(2), 119-128.
 • Armatas, V., Yiannakos, A., & Sileloglou, P. (2007). Relationship Between Time and Goal Scoring in Soccer Games: Analysis of Three World Cups. International Journal of Performance Analysis in Sport. 7(2), 48-58.
 • Carmichael, F., & Thomas, D. (2005). Home-field effect and team performance: Evidence from English Premiership Football. Journal of Sports Economics, 6(3): 264-281.
 • Doğan M., Doğan A., & Alkan A. (2004) 2001-2002 futbol sezonunda Türkiye 1.Süper Liginde atılan gollerin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-10.
 • Donuk, B., & Şenduran, F.S. (2006). Futbolun Anatomisi. Ötüken Yayınevi, İstanbul.
 • Göral, K., & Aycan, A.(2014). Futbol antrenörlerinin müsabaka analizi yöntemlerini tercih etme durumları ve takım performanslarının analizi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 636-647. doi: 10.14687/ijhs.v11i2.3049
 • Göral, K. (2015). Türkiye Futbol Süper Liginde Ev Sahibi Olma Avantajı. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, 14(5), 72-82.
 • Günay, M., Yüce, A., & Ocak, Y. (2017). Futbol-Futsal Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Batman Belediyespor Kültür Eğitim ve Spor Yayınları, Ankara.
 • Gürkan,O.,Göral,K.,& Saygın,Ö. (2017). Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1.liginin analizi. Journal of Human Sciences,14(4), 3292-3299. doi:10.14687/jhs.v14i4.4864
 • Gürkan, O., Göral, K., & Saygın, Ö. (2018). Türkiye futbol 2. liginde oynanan müsabakaların ev sahibi olma avantajı değişkeni açısından analizi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 418-425.
 • İmamoğlu, O., Çebi, M., & Eliöz, M. (2011). Dünya Kupasındaki Gollerin Teknik ve Taktik Kriterlere Göre Analizi. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 4(2).
 • İmamoğlu, O., Çebi, M., & Kabadayı, M. (2007). 2006 FIFA Dünya Futbol Kupasındaki Gollerin Teknik ve Taktik Kriterlere Göre Analizi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 157-165. DOI: 10.1501/Sporm_0000000086
 • Lago-Penas C., & Lago-Ballesteros J. (2011) Game Location and Team Quality Effects on Performance Profiles in Professional Soccer. Journal of Sports Science and Medicine, 10, 465-471.
 • Legaz-Arrese, A., Moliner-Urdiales, D., & Munguia-Izquierdo, D. (2013). Home advantage and sports performance: evidence, causes and psychological implications. Universitas Psychologica, 12(3), 933-943.
 • Michailidis, C., Michailidis, Y., Mitrotasios, M., & Papanikolaou, Z. (2013). Analysis of Goals Scored in the Uefa Champions League in the Period 2009/2010. Serbian Journal of Sports Sciences, 7(2), 51-55.
 • Muratlı, S., Kalyoncu, O., & Şahin, G. (2007). Antrenman ve Müsabaka. Ladin Matbaası, İstanbul.
 • Özkara, A. (2002). Futbolda Testler. İlksan Matbaacılık, Ankara.
 • Polat, C. (2016). Futbolda Sistematik Yaklaşımlar. Ergün Yayınevi, İzmir.
 • Pollard, R., (1986). Home advantage in soccer: A retrospective analysis. Journal of Sports Sciences, 4(3), 237-248. DOI: 10.1080/02640418608732122
 • Pratas, J.M., Volossovitch, A., & Carita, A.I. (2016) The effect of performance indicators on the time the first goal is scored in football matches, International Journal of Performance Analysis in Sport, 16(1), 347-354. DOI: 10.1080/24748668.2016.11868891

Profesyonel Bir Futbol Takımında Başarılı ve Başarısız Sezon Performanslarının Bazı Teknik Parametreler Açısından Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 43 - 55, 30.06.2021

Abstract

Bu çalışma, profesyonel ligde yer alan Muğlaspor futbol takımında başarılı ve başarısız sezon performanslarının bazı teknik parametreler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, iç sahada ve dış sahada atılan ve yenilen gollerin 15’er dakikalık periyodlar halindeki dağılımları, atılan ilk golün maçın skoruna etkisi ve ilk golün atıldığı maçlarda maç başına düşen puan ortalamaları, ev sahibi olma avantajı, başarılı ve başarısız sezon performansları açısından araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, tüm veriler SPSS programında kaydedilerek, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, sonrasında araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; başarılı sezonlarda maç başına 1,14 gol atılırken, 1,24 gol yenilmiştir. Başarısız sezonlarda ise bu ortalamalar sırasıyla maç başına 1,05 ve 1,30’dur. Oynanan maçlarda, atılan gollerin %23.7’sine 76-90. dakikalar arasında ulaşılmış, yenilen gollerde ise gollerin %22,9’u 61-75. dakikalar arasında gerçekleşmiştir. Başarılı ve başarısız sezonlarda atılan ilk golün maçın skoruna etkisine bakıldığında; başarılı sezonlarda ilk golün atıldığı maçların %66’sı kazanılırken, maçların yalnızca %10’u mağlubiyetle, %24’ü ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Başarısız sezonlarda ise gene ilk golün atıldığı maçlardan mağlubiyetle ayrılma oranının oldukça düşük (%13,3) kaldığı, maçlardan galibiyetle ayrılma oranının ise %46,7 olduğu belirlenmiştir. Genel olarak, başarılı sezonlarda ilk golün atıldığı maçlarda, maç başına düşen puan ortalaması 2,22 olurken, başarısız sezonlarda bu oran maç başına 1,80 olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan başarılı sezonlarda iç sahada oynanan müsabakalarda maçtaki ilk gole ulaşıldığında, maç başına düşen puan ortalaması 2,39 olurken, başarısız sezonlarda bu oranın maç başına 1,94 olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, gollerin çoğunlukla müsabakaların ikinci devrelerinde ve son 15 dakika içerisinde yoğunlaştığı görülmekle birlikte, ortaya çıkan bulgulardan hareketle, futbolda atılan ilk golün hem maçların kazanılmasında hem de istenilen maç başına düşen puan ortalamalarına ulaşmada oldukça önemli bir etken olarak görülmesi gerektiği söylenebilir.

References

 • Armatas, V., Yiannakos, A., Papadopoulou, S., & Skoufas, D. (2009). Evaluation of goals scored in top ranking soccer matches: Greek “Superleague” 2006-07. Serbian Journal of Sports Sciences, 3(1), 39-43.
 • Armatas, V., & Yiannakos, A. (2010). Analysis and evaluation of goals scored in 2006 World Cup. Journal of Sport and Health Research, 2(2), 119-128.
 • Armatas, V., Yiannakos, A., & Sileloglou, P. (2007). Relationship Between Time and Goal Scoring in Soccer Games: Analysis of Three World Cups. International Journal of Performance Analysis in Sport. 7(2), 48-58.
 • Carmichael, F., & Thomas, D. (2005). Home-field effect and team performance: Evidence from English Premiership Football. Journal of Sports Economics, 6(3): 264-281.
 • Doğan M., Doğan A., & Alkan A. (2004) 2001-2002 futbol sezonunda Türkiye 1.Süper Liginde atılan gollerin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-10.
 • Donuk, B., & Şenduran, F.S. (2006). Futbolun Anatomisi. Ötüken Yayınevi, İstanbul.
 • Göral, K., & Aycan, A.(2014). Futbol antrenörlerinin müsabaka analizi yöntemlerini tercih etme durumları ve takım performanslarının analizi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 636-647. doi: 10.14687/ijhs.v11i2.3049
 • Göral, K. (2015). Türkiye Futbol Süper Liginde Ev Sahibi Olma Avantajı. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, 14(5), 72-82.
 • Günay, M., Yüce, A., & Ocak, Y. (2017). Futbol-Futsal Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Batman Belediyespor Kültür Eğitim ve Spor Yayınları, Ankara.
 • Gürkan,O.,Göral,K.,& Saygın,Ö. (2017). Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1.liginin analizi. Journal of Human Sciences,14(4), 3292-3299. doi:10.14687/jhs.v14i4.4864
 • Gürkan, O., Göral, K., & Saygın, Ö. (2018). Türkiye futbol 2. liginde oynanan müsabakaların ev sahibi olma avantajı değişkeni açısından analizi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 418-425.
 • İmamoğlu, O., Çebi, M., & Eliöz, M. (2011). Dünya Kupasındaki Gollerin Teknik ve Taktik Kriterlere Göre Analizi. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 4(2).
 • İmamoğlu, O., Çebi, M., & Kabadayı, M. (2007). 2006 FIFA Dünya Futbol Kupasındaki Gollerin Teknik ve Taktik Kriterlere Göre Analizi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 157-165. DOI: 10.1501/Sporm_0000000086
 • Lago-Penas C., & Lago-Ballesteros J. (2011) Game Location and Team Quality Effects on Performance Profiles in Professional Soccer. Journal of Sports Science and Medicine, 10, 465-471.
 • Legaz-Arrese, A., Moliner-Urdiales, D., & Munguia-Izquierdo, D. (2013). Home advantage and sports performance: evidence, causes and psychological implications. Universitas Psychologica, 12(3), 933-943.
 • Michailidis, C., Michailidis, Y., Mitrotasios, M., & Papanikolaou, Z. (2013). Analysis of Goals Scored in the Uefa Champions League in the Period 2009/2010. Serbian Journal of Sports Sciences, 7(2), 51-55.
 • Muratlı, S., Kalyoncu, O., & Şahin, G. (2007). Antrenman ve Müsabaka. Ladin Matbaası, İstanbul.
 • Özkara, A. (2002). Futbolda Testler. İlksan Matbaacılık, Ankara.
 • Polat, C. (2016). Futbolda Sistematik Yaklaşımlar. Ergün Yayınevi, İzmir.
 • Pollard, R., (1986). Home advantage in soccer: A retrospective analysis. Journal of Sports Sciences, 4(3), 237-248. DOI: 10.1080/02640418608732122
 • Pratas, J.M., Volossovitch, A., & Carita, A.I. (2016) The effect of performance indicators on the time the first goal is scored in football matches, International Journal of Performance Analysis in Sport, 16(1), 347-354. DOI: 10.1080/24748668.2016.11868891

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Kemal GÖRAL (Primary Author)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8030-2276
Türkiye


Özcan ÖZ This is me
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-0560-2196
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date June 8, 2021
Acceptance Date June 18, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Göral, K. & Öz, Ö. (2021). Profesyonel Bir Futbol Takımında Başarılı ve Başarısız Sezon Performanslarının Bazı Teknik Parametreler Açısından Değerlendirilmesi . Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi , 3 (1) , 43-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jsar/issue/63301/949348

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.