Research Article
BibTex RIS Cite

Turkish Football Federation (TFF) 2022-2023 Season Analysis of Professional Football Disciplinary Board (PFDK) Rules

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 118 - 129, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1397630

Abstract

In the 2022-2023 Season of the Turkish Football Federation (TFF), 2,822 decisions made by the Professional Football Disciplinary Board (PFDK) and assumed by the researcher to be directly related to the subject were analyzed. According to the analyses, it was observed that most disciplinary penalties were imposed after the TFF 3rd League competitions (794 times [28.14%]), fines (1,493 times [52.91%]) were imposed mainly because of the fans (1,158 times [41.03%]). The most common reasons for the imposition of penal sanctions were ugly and bad cheering (736 times [26,08%]), unsportsmanlike conduct (604 times [21,40%]) and field incidents (426 times [15,10%]). According to the leagues, the highest number of disciplinary penalties were imposed for ugly and bad cheering in Spor Toto 1st League, Spor Toto 1st League Play Off, Spor Toto Super League and TFF 2nd League matches, for field incidents in TFF 2nd League Play Off matches, for unsportsmanlike conduct in TFF 3rd League, TFF 3rd League Play Off and Ziraat Turkish Cup matches and for not leaving the stairwells empty in Turkcell Super Cup matches. The fact that fines are mostly imposed, but they are very common in disciplinary penalties may suggest that the fines are not deterrent in terms of amount or that there are difficulties in collecting them. It is thought-provoking that our people, who are known for their hospitality and friendliness, are often penalized for ugly and bad cheering against the spectators of the rival team who are guests and/or away as guests. It can be said that special security measures should be increased in order to prevent field incidents, the spirit of sportsmanship and fair-play should be explained in all league categories in order to reduce unsportsmanlike behaviors, and the necessary activities should continue to increase in order to comply with the provisions of Law No. 6222 on the Prevention of Violence and Irregularity in Sports.

Project Number

Yok

References

 • APA, b.t. Saldırganlık. https://dictionary.apa.org/aggression, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Babbie E. (2007). The Practice of Social Research. (11th Ed.), Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
 • Çiçek, E. (2018). Türkiye’deki Profesyonel Futbol Faaliyetlerinde Disiplin İhlali Oluşturan Fiiller ve Bunların Kulüplere Maliyeti, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Malatya,
 • Dunning, E. (2011). Sport Matters Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization (3rd. Ed). Taylor and Francis e-library, New York.
 • Eryılmaz, F. (2021). Video Yardımcı Hakem (VAR) Teknolojisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararlarına Etkisi ve Hakemlerin VAR’a Dair Algıları, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Fair Play, TMOK, https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay2/Fair_Play/28/1, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Fair Play, https://www.sporbilim.com/sayfa.asp?mdl=haber&param=4, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Futbol Disiplin Talimatı, https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Futbol-Disiplin-Talimati.pdf, Erişim Tarihi: 30.10.2023.
 • Gökçe O. (1995). İçerik Çözümlemesi, Sosyal Bilimlerde Bir Araştırma Yöntemi, (2. basım) Selçuk Üniversitesi Yayınları No: 1, Konya.
 • Graeme Souness bayrak olayını 20 yıl sonra BBC’ye anlattı, https://www.bbc.com/turkce/spor-38020199, Erişim Tarihi: 20.10.2023.
 • Gümüşgül, O. (2016). Futbol Seyircilerinde Saldırganlık, Şiddet ve Holiganizme Yönelik Davranışların Önlenmesinde Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Hakeme Yumruk Avrupa Basınında. https://tr.euronews.com/2023/12/12/hakeme-yumruk-avrupa-basininda-turkiyede-cilginlik, Erişim Tarihi: 14.12.2023.
 • Jhangiani, R. ve Tarry, H. (2014). Principles of Social Psychology. https://opentextbc.ca/socialpsychology/, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 Sayılı), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6222.pdf, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Şimşek, B. ve Or. M.E. (2023). Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Disiplin Cezalarının 2021-2022 Sezonunda Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi / Journal of Physical Education Sports Health and Effort 2023;3(2): (227-240). ISSN:2822-5619.
 • Şirin, E.F. ve Sevilmiş, A. (2018). Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararlarının İçerik Analizi. Sporda Performans ve Araştırmaları Dergisi, Araştırma Makalesi, 10(3), 325-334. DOI: 10.17155/omuspd.497958.
 • Talimciler, A. (2016). Sosyolojik Açıdan Futbol Fanatizmi. Sosyoloji Dergisi, 15, s. 91-104.
 • WHO, Saldırganlık. https://www.who.int/groups/violence-prevention-alliance/approach, Erişim Tarihi: 24.11.2023.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 Sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kararlarının Analizi

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 118 - 129, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1397630

Abstract

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 Sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve araştırmacı tarafından konu ile doğrudan ilgisi olduğu varsayılan 2.822 karar ele alınmıştır. Yapılan analizlere göre; en çok TFF 3. Lig müsabakaları sonrasında disiplin cezası verildiği (794 defa [%28,14]), verilen disiplin cezalarında ağırlıklı olarak para cezasının (1.493 defa [%52,91]) taraftarlar yüzünden verildiği (1.158 defa [%41,03]) görülmüştür. Cezai müeyyidelerin uygulanmasına çoğunlukla; çirkin ve kötü tezahüratlar (736 defa [%26,08]), sportmenliğe aykırı hareket (604 defa [%21,40]) ve saha olayları (426 defa [%15,10]) sebep olmuştur. Liglere göre baktığımızda Spor Toto 1. Lig, Spor Toto 1. Lig Play Off, Spor Toto Süper Lig ve TFF 2. Lig müsabakalarında en fazla çirkin ve kötü tezahürat yüzünden, TFF 2. Lig Play Off müsabakalarında saha olayları nedeniyle, TFF 3. Lig, TFF 3. Lig Play Off ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle ve Turkcell Süper Kupa müsabakalarında ise merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için disiplin cezası kararı alınmıştır. Para cezasının çoğunlukla uygulanıyor olmasına rağmen disiplin cezalarında çok fazla yer tutuyor olması, miktar olarak cezaların caydırıcı olmadığını veya tahsil edilmesinde güçlükler yaşandığını düşündürebilir. Misafirperverliği ve dost canlısı olarak bilinen insanımızın kendisine misafir gelmiş rakip takım seyircisine ve/veya misafir olarak gittiği deplasmanda, çoğunlukla çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle cezalandırılıyor olması düşündürücüdür. Saha olaylarının önlenmesi için özel güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerektiği, sportmenliğe aykırı davranışların da azaltılması için tüm lig kategorilerinde sportmenlik ve fair-play ruhunun anlatılması, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uyulması için gerekli faaliyetlerin artırılarak devam etmesi gerektiği söylenebilir.

Ethical Statement

PFDK kararlarının analizinde; sosyal bilimlerde betimsel araştırma yöntemleri üzerine yargısal örnekleme yöntemi ile online tabanlı erişime açık kayıtlar, kanunlar, anayasalar ve bunların unsurlarını da içeren evrakın incelenmesini kapsayan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Babbie, 2007). Bu nedenle etik kurul onayı alınmamıştır.

Supporting Institution

Yoktur

Project Number

Yok

Thanks

Başta Bölüm Başkanım Doç. Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU'na, her zaman yanımda desteğini hissettiğim Dr. Öğr. Üyesi Cemile Nihal YURTSEVEN ve Dr. Öğr. Üyesi Zarife TAŞTAN hocama katkıları için çok teşekkür ederim.

References

 • APA, b.t. Saldırganlık. https://dictionary.apa.org/aggression, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Babbie E. (2007). The Practice of Social Research. (11th Ed.), Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
 • Çiçek, E. (2018). Türkiye’deki Profesyonel Futbol Faaliyetlerinde Disiplin İhlali Oluşturan Fiiller ve Bunların Kulüplere Maliyeti, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Malatya,
 • Dunning, E. (2011). Sport Matters Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization (3rd. Ed). Taylor and Francis e-library, New York.
 • Eryılmaz, F. (2021). Video Yardımcı Hakem (VAR) Teknolojisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararlarına Etkisi ve Hakemlerin VAR’a Dair Algıları, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Fair Play, TMOK, https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay2/Fair_Play/28/1, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Fair Play, https://www.sporbilim.com/sayfa.asp?mdl=haber&param=4, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Futbol Disiplin Talimatı, https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Futbol-Disiplin-Talimati.pdf, Erişim Tarihi: 30.10.2023.
 • Gökçe O. (1995). İçerik Çözümlemesi, Sosyal Bilimlerde Bir Araştırma Yöntemi, (2. basım) Selçuk Üniversitesi Yayınları No: 1, Konya.
 • Graeme Souness bayrak olayını 20 yıl sonra BBC’ye anlattı, https://www.bbc.com/turkce/spor-38020199, Erişim Tarihi: 20.10.2023.
 • Gümüşgül, O. (2016). Futbol Seyircilerinde Saldırganlık, Şiddet ve Holiganizme Yönelik Davranışların Önlenmesinde Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Hakeme Yumruk Avrupa Basınında. https://tr.euronews.com/2023/12/12/hakeme-yumruk-avrupa-basininda-turkiyede-cilginlik, Erişim Tarihi: 14.12.2023.
 • Jhangiani, R. ve Tarry, H. (2014). Principles of Social Psychology. https://opentextbc.ca/socialpsychology/, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 Sayılı), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6222.pdf, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
 • Şimşek, B. ve Or. M.E. (2023). Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Disiplin Cezalarının 2021-2022 Sezonunda Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi / Journal of Physical Education Sports Health and Effort 2023;3(2): (227-240). ISSN:2822-5619.
 • Şirin, E.F. ve Sevilmiş, A. (2018). Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararlarının İçerik Analizi. Sporda Performans ve Araştırmaları Dergisi, Araştırma Makalesi, 10(3), 325-334. DOI: 10.17155/omuspd.497958.
 • Talimciler, A. (2016). Sosyolojik Açıdan Futbol Fanatizmi. Sosyoloji Dergisi, 15, s. 91-104.
 • WHO, Saldırganlık. https://www.who.int/groups/violence-prevention-alliance/approach, Erişim Tarihi: 24.11.2023.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Activity Management
Journal Section Research Articles
Authors

Birol Şimşek 0000-0003-1729-2065

Alay Kesler This is me 0009-0001-8663-1350

Project Number Yok
Early Pub Date December 30, 2023
Publication Date December 30, 2023
Submission Date November 29, 2023
Acceptance Date December 22, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Şimşek, B., & Kesler, A. (2023). Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 Sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kararlarının Analizi. Herkes için Spor Ve Rekreasyon Dergisi, 5(2), 118-129. https://doi.org/10.56639/jsar.1397630

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.