PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 95 - 104, 01.06.2008

Abstract

References

 • Akın C.S., “Sağlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü ve Harcamaları” (Y.Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi; 2007.
 • http://www.saglik.gov.tr/TR
 • Kalaycı, Ş., “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, 2nci Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti, ISBN 975-9091-14-3, 384.
 • Kruskal JB, Wish M. Multidimensional Scaling, Sage Publications, 1978.
 • Mazgit, İsmail (1998), “Ekonomik Kalkınma Sürecinde Türkiye’de Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • OECD Health Data, www.oecd.org/health/healthdata, 2004,Saltık, Ahmet (1995), “Sağlık Ekonomisinde Yen Kavramlar”, Toplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos , Cilt 10, Sayı 68, s. 38.
 • Sığırlı D., Ediz B., Cangür Ş., Ercan İ., Kan İ., “Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2) 81-85, 2006.
 • Taban, Sami (2004); “Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Testi”, Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İİBF, Eskişehir.
 • Tokgöz Erdinç (1981), “Sosyal Gelişmede Sağlık”, Türkiye 2. İktisat Kongresi Sosyal Gelişme ve İstihdam Komisyonu
 • Tebliğleri, DPT Yayınları, Yayın No. 1783, Ankara, 1981, s. 499.
 • Tokalaş S., “Kamu Sağlık Hizmetlerinin Satın Alınması”, (Y.Lisans Tezi), İstanbul, 2006.

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 95 - 104, 01.06.2008

Abstract

Bu çalışmada OECD’ye (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üye ülkelerin sağlık düzeyi ve sağlık harcamaları göstergeleri dikkate alınarak, ülkelerin seçilmiş sağlık göstergeleri bakımından birbirlerine göre benzerliklerin ya da farklılıkların ortaya konulması ve bu benzerlikleri/uzaklıkları temel alarak iki yada daha fazla gruplar halinde bölünmesi amaçlanmıştır. Yapılan çok boyutlu analiz sonucunda; birincil boyutta Türkiye’nin, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ile on dört sağlık değişkeni açısından benzer algılandıkları görülmektedir. İkinci boyutta ise en önemli ayrıştırıcının Amerika olduğu görülmüştür. Farklılık matrisine bakıldığında; Türkiye’nin Avusturya, Almanya ve Norveç ile oldukça farklılık gösterdiği görülmektedir

References

 • Akın C.S., “Sağlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü ve Harcamaları” (Y.Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi; 2007.
 • http://www.saglik.gov.tr/TR
 • Kalaycı, Ş., “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, 2nci Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti, ISBN 975-9091-14-3, 384.
 • Kruskal JB, Wish M. Multidimensional Scaling, Sage Publications, 1978.
 • Mazgit, İsmail (1998), “Ekonomik Kalkınma Sürecinde Türkiye’de Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • OECD Health Data, www.oecd.org/health/healthdata, 2004,Saltık, Ahmet (1995), “Sağlık Ekonomisinde Yen Kavramlar”, Toplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos , Cilt 10, Sayı 68, s. 38.
 • Sığırlı D., Ediz B., Cangür Ş., Ercan İ., Kan İ., “Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2) 81-85, 2006.
 • Taban, Sami (2004); “Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Testi”, Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İİBF, Eskişehir.
 • Tokgöz Erdinç (1981), “Sosyal Gelişmede Sağlık”, Türkiye 2. İktisat Kongresi Sosyal Gelişme ve İstihdam Komisyonu
 • Tebliğleri, DPT Yayınları, Yayın No. 1783, Ankara, 1981, s. 499.
 • Tokalaş S., “Kamu Sağlık Hizmetlerinin Satın Alınması”, (Y.Lisans Tezi), İstanbul, 2006.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

F. Ersöz This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @ { jssa123854, journal = {İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya}, issn = {1308-0539}, eissn = {1308-0539}, address = {}, publisher = {Aktüerya Derneği}, year = {2008}, volume = {1}, number = {2}, pages = {95 - 104}, title = {Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi}, key = {cite}, author = {Ersöz, F.} }
APA Ersöz, F. (2008). Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi . İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya , 1 (2) , 95-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jssa/issue/10038/123854
MLA Ersöz, F. "Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi" . İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 1 (2008 ): 95-104 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jssa/issue/10038/123854>
Chicago Ersöz, F. "Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi". İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 1 (2008 ): 95-104
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi AU - F.Ersöz Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 104 VL - 1 IS - 2 SN - 1308-0539-1308-0539 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi %A F. Ersöz %T Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi %D 2008 %J İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya %P 1308-0539-1308-0539 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Ersöz, F. . "Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi". İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 1 / 2 (June 2008): 95-104 .
AMA Ersöz F. Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi. JSSA. 2008; 1(2): 95-104.
Vancouver Ersöz F. Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya. 2008; 1(2): 95-104.
IEEE F. Ersöz , "Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi", İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, vol. 1, no. 2, pp. 95-104, Jun. 2008