BibTex RIS Cite

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Year 2009, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 8, 01.03.2009

Abstract

References

  • N.L. Jr. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, (1997), Actuarial Mathematics, The Society of Acituaries.
  • S.G. Kellison, (1991), The Theory of Interest, Second Edition, Richard D. Irwin,Inc.
  • B. Levikson, R. Yosef, (2001), Annuities and Life Insurance Under Random Interest Rates, Actuarial Research Clearing House, http://www.soa.org/bookstore/arch/2001.2_tb.html.

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Year 2009, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 8, 01.03.2009

Abstract

Sigortacılıkta karşılaşılan en önemli problem faiz oranlarının belirsizliğidir. Genellikle, kolaylık olması açısından, faiz oranları bütün yıllar itibariyle sabit bir değer olarak alınmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada, dönem ve tam hayat sigortalarında faiz oranlarının bağımsız rastlantı değişkeni olması durumu incelenmiş, faiz oranlarına bağlı dağılım fonksiyonları verilmiş ve gerçek veriler ile bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada, yıllık vadeli mevduat faiz oranları ve tüketici fiyat endeksi oranları göz önüne alınarak, reel faiz oranları üzerinden uygun dağılıma karar verilmiştir. Hem sabit hem de stokastik faiz oranları için, CSO 1980 mortalite tablosu kullanılarak tam hayat sigortasına ait aktüeryal bugünkü değerler hesaplanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır

References

  • N.L. Jr. Bowers, H.U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbitt, (1997), Actuarial Mathematics, The Society of Acituaries.
  • S.G. Kellison, (1991), The Theory of Interest, Second Edition, Richard D. Irwin,Inc.
  • B. Levikson, R. Yosef, (2001), Annuities and Life Insurance Under Random Interest Rates, Actuarial Research Clearing House, http://www.soa.org/bookstore/arch/2001.2_tb.html.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

E. Satıcı This is me

C. Erdemir This is me

Publication Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 2 Issue: 1

Cite

IEEE E. Satıcı and C. Erdemir, “Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları”, JSSA, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2009.