BibTex RIS Cite

Yoğunlaşma parametresi bilinmediğinde dairesel verilerde ortalama yön için ardışık testin uygulanması

Year 2009, Volume: 2 Issue: 1, 9 - 18, 01.03.2009

Abstract

References

 • N.I. Fisher, (1993), Statistical analysis of circular data, Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain.
 • R.J. Gadsden, G.K. Kanji, (1981), Sequential analysis for angular data, The Statistician, 30, No. 2, 119-29.
 • R.J. Gadsden, G.K. Kanji, (1982-83), Sequential analysis applied to circular data, Commun. Statist.- Sequential Analysis, 1(4), 304-314.
 • K.V. Mardia, (1972), Statistics of directional data, Academic Press, London, England.
 • K.V. Mardia, P.E. Jupp, (2000), Directional statistics, John Wiley & Sons Ltd, Chicester, England.
 • K.Ö. Peker, (2002), Dairesel Veriler ve Ardışık Testlerde Kullanımı, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Eskişehir.
 • K.Ö. Peker, S. Bacanlı, (2007), A Sequential Test For The Mean Direction Applied To Circular Data and An Application, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 20 – Sayı: 2 : 1-13.
 • G.J.G. Upton, B. Fingleton, (1989), Spatial data analysis by example vol. 2, John Wiley & Sons Ltd., Chicester, England.
 • A. Wald, (1947), Sequential analysis, John Wiley & Sons Inc., New York, USA.
 • G.B. Wetherill, (1975), Sequential methods in statistics, Chapman & Hall, London, England.

Yoğunlaşma parametresi bilinmediğinde dairesel verilerde ortalama yön için ardışık testin uygulanması

Year 2009, Volume: 2 Issue: 1, 9 - 18, 01.03.2009

Abstract

Yönsel veri çalışmalarının çoğunda seçilen örneklemlere ilişkin verilerin elde edilmesi oldukça masraflı ve güç olmaktadır. Bu nedenle verilerin ardışık olarak elde edilmesi çoğu zaman zorunlu hale gelmektedir. Bu çalışmada, dairesel veri analizi kuramının temelini oluşturan von Mises dağılımı kullanılarak, yoğunlaşma parametresinin bilinmediği durumda ortalama yön için ardışık test süreci incelenmektedir. Ayrıca, testin uygulaması olarak veri türetimi yoluna gidilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, testin kullanımına ilişkin yorumlar yapılmıştır

References

 • N.I. Fisher, (1993), Statistical analysis of circular data, Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain.
 • R.J. Gadsden, G.K. Kanji, (1981), Sequential analysis for angular data, The Statistician, 30, No. 2, 119-29.
 • R.J. Gadsden, G.K. Kanji, (1982-83), Sequential analysis applied to circular data, Commun. Statist.- Sequential Analysis, 1(4), 304-314.
 • K.V. Mardia, (1972), Statistics of directional data, Academic Press, London, England.
 • K.V. Mardia, P.E. Jupp, (2000), Directional statistics, John Wiley & Sons Ltd, Chicester, England.
 • K.Ö. Peker, (2002), Dairesel Veriler ve Ardışık Testlerde Kullanımı, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Eskişehir.
 • K.Ö. Peker, S. Bacanlı, (2007), A Sequential Test For The Mean Direction Applied To Circular Data and An Application, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 20 – Sayı: 2 : 1-13.
 • G.J.G. Upton, B. Fingleton, (1989), Spatial data analysis by example vol. 2, John Wiley & Sons Ltd., Chicester, England.
 • A. Wald, (1947), Sequential analysis, John Wiley & Sons Inc., New York, USA.
 • G.B. Wetherill, (1975), Sequential methods in statistics, Chapman & Hall, London, England.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

K.Ö. Peker This is me

S. Bacanlı This is me

Publication Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 2 Issue: 1

Cite

IEEE K. Peker and S. Bacanlı, “Yoğunlaşma parametresi bilinmediğinde dairesel verilerde ortalama yön için ardışık testin uygulanması”, JSSA, vol. 2, no. 1, pp. 9–18, 2009.