Research Article
BibTex RIS Cite

Gelişmekte olan bazı piyasalarda finansal risklerin uç değer kuramı ile ölçülmesi

Year 2013, Volume: 6 Issue: 2, 86 - 95, 01.06.2013

Abstract

Bu çalışmada; gelişmekte olan bazı finansal piyasalar uç değer teoremi yardımıyla modellenmiş ve finansal riskler, riske maruz değer ve beklenen kayıp kullanılarak belirlenmiştir. Risk ölçümü, finansal piyasalarda potansiyel risklerin ve bu risklerin etkilerinin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Türkiye, Polonya ve Şili gibi gelişmekte olan piyasalarda işlem görmekte olan hisse senedi endekslerinde pozisyon alan bir yatırımcının finansal riskleri analiz edilmiş ve farklı güven düzeyleri için bu ölçümler karşılaştırılmıştır.

References

 • A. Arık, B. Bulut, M. Sucu, 2013, Finansal Risklerin Uç Değer Kuramı ile Ölçülmesi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, Cilt:14, Sayı:2, 119-134.
 • P. Artzner, F. Delbaen, J. M. Eber, D. Heath, 1997, Thinking coherently, Risk 10, 68-71.
 • J. Beirlant, J Teugels, P. Vynckier, 1996, Practical Analysis of Extreme Values, Leuven University Press, Leuven.
 • S. Bozkuş, 2005, Risk Ölçümünde Alternatif Yaklaşımlar: Riske Maruz Değer (VaR) ve Beklenen Kayıp (ES) Uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 27-45.
 • E. Brodin, C. Klüppelberg, 2008, Extreme Value Theory in Finance, Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment.
 • N. Çelik, M. F. Kaya, 2010, Uç Değerler Yöntemi ile Riske Maruz Değer’in Tahmini ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Uygulama, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, sayı 1, pp 19-32.
 • A. Çifter, A. Özün, S. Yılmazer, 2007a, Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Riske Mauz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama, Bankacılar Dergisi, Sayı 60, pp 3-16. A. Çifter, A. Özün, S. Yılmazer, 2007b, Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi:Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama, Bankacılar Dergisi, Sayı 62, pp 25-43
 • E. Demireli, B. Taner, 2009, Risk Yönteminde Riske Maruz Değer Yöntemleri ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, C.14, S.3, pp 127-148.
 • P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikosch, 1997, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin.
 • R. Gençay, F. Selçuk, A. Ulugülyağcı, 2003, High Volatility, Thick Tails and Extreme Value Theory in Value-at-Risk Estimation, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 33, pp. 337-356.
 • R. Gençay, F. Selçuk, 2004, Extreme Value Theory and Value-at-Risk: Relative Performance in Emerging Markets, International Journal of Forecasting, Vol: 20 287– 303 pp.
 • A. Goncu, A. K. Akgul, O. Imamoğlu, M. Tiryakioğlu, 2012, An analysis of the Extreme Returns Distribution: The Case of the Istanbul Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol 22, pp 723-732. M. Gilli, E. Kellezi, 2000, Extreme Value Theory for Tail-Related Risk Measures, International Center for Financial Asset Management and Engineering Fame Research Paper Series.
 • M. Gilli, E. Këllezi, 2006, An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk, Computational Economics, Vol 27, pp 1–23.
 • U. Karabey, 2012, Risk Measures and Risk Capital Allocation, İstatistikçiler Dergisi, Vol. 5, 32-42.
 • A. McNeil, 1997, Estimating the Tails of Loss Severity Distributions Using Extreme Value Theory, ASTIN Bulletin, Vol 27 , 117–137.
 • A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management, Princeton University Press, Princeton.

Measuring financial risks of some emerging markets by using extreme value theory

Year 2013, Volume: 6 Issue: 2, 86 - 95, 01.06.2013

Abstract

Measurement of financial risks of some emerging markets by using extreme value theory Some emerging markets have been modelled by extreme value theorem anf financial risks are evaluated by using value–at-risk and expected shortfall. Risk measurement enables to evaluate potential risks and effects of these risks in financial markets. Financial risks of an investor who has a position on stock indices in the emerging markets such as Turkey, Poland and Chile have been analyzed and risk measures are compared for different confidence levels.

References

 • A. Arık, B. Bulut, M. Sucu, 2013, Finansal Risklerin Uç Değer Kuramı ile Ölçülmesi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, Cilt:14, Sayı:2, 119-134.
 • P. Artzner, F. Delbaen, J. M. Eber, D. Heath, 1997, Thinking coherently, Risk 10, 68-71.
 • J. Beirlant, J Teugels, P. Vynckier, 1996, Practical Analysis of Extreme Values, Leuven University Press, Leuven.
 • S. Bozkuş, 2005, Risk Ölçümünde Alternatif Yaklaşımlar: Riske Maruz Değer (VaR) ve Beklenen Kayıp (ES) Uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 27-45.
 • E. Brodin, C. Klüppelberg, 2008, Extreme Value Theory in Finance, Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment.
 • N. Çelik, M. F. Kaya, 2010, Uç Değerler Yöntemi ile Riske Maruz Değer’in Tahmini ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Uygulama, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, sayı 1, pp 19-32.
 • A. Çifter, A. Özün, S. Yılmazer, 2007a, Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Riske Mauz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama, Bankacılar Dergisi, Sayı 60, pp 3-16. A. Çifter, A. Özün, S. Yılmazer, 2007b, Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi:Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama, Bankacılar Dergisi, Sayı 62, pp 25-43
 • E. Demireli, B. Taner, 2009, Risk Yönteminde Riske Maruz Değer Yöntemleri ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, C.14, S.3, pp 127-148.
 • P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikosch, 1997, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin.
 • R. Gençay, F. Selçuk, A. Ulugülyağcı, 2003, High Volatility, Thick Tails and Extreme Value Theory in Value-at-Risk Estimation, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 33, pp. 337-356.
 • R. Gençay, F. Selçuk, 2004, Extreme Value Theory and Value-at-Risk: Relative Performance in Emerging Markets, International Journal of Forecasting, Vol: 20 287– 303 pp.
 • A. Goncu, A. K. Akgul, O. Imamoğlu, M. Tiryakioğlu, 2012, An analysis of the Extreme Returns Distribution: The Case of the Istanbul Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol 22, pp 723-732. M. Gilli, E. Kellezi, 2000, Extreme Value Theory for Tail-Related Risk Measures, International Center for Financial Asset Management and Engineering Fame Research Paper Series.
 • M. Gilli, E. Këllezi, 2006, An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk, Computational Economics, Vol 27, pp 1–23.
 • U. Karabey, 2012, Risk Measures and Risk Capital Allocation, İstatistikçiler Dergisi, Vol. 5, 32-42.
 • A. McNeil, 1997, Estimating the Tails of Loss Severity Distributions Using Extreme Value Theory, ASTIN Bulletin, Vol 27 , 117–137.
 • A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management, Princeton University Press, Princeton.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

A. Arık Soyalp

E. Nevruz

U. Karabey

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 6 Issue: 2

Cite

IEEE A. A. Soyalp, E. Nevruz, and U. Karabey, “Gelişmekte olan bazı piyasalarda finansal risklerin uç değer kuramı ile ölçülmesi”, JSSA, vol. 6, no. 2, pp. 86–95, 2013.