Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 78 - 86, 30.09.2023
https://doi.org/10.24288/jttr.1224457

Abstract

References

 • Açık, M., & Çakıroğlu, F.P. (2018). Sivas Mutfak Kültürü Ve Yöresel Yemeklerin Pişirilme Durumu, Social Sciences Studies Journal, 4(21), 3287-3296. 10.26449/sssj.751.
 • Akbulut, G. (2009). Sivas Şehri’nin Tarihi Coğrafyası, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 35(2), 212-222.
 • Akoğlan-Kozak, M., Çiçek, D., & Zencir, E. (2018). Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Turistik Tesislerde Kullanımı. 9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 83-91.
 • Alpaslan, İ. (2011).Kuzeydoğu Anadolu’da Doğal Bitkilerden Yenilen ve Yemeklerde Kullanılanlar. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu.
 • Baysal A. (2015). Beslenme, Hatipoğlu Yayınevi 16. Baskı , Ankara, 373.
 • Büyükokutan, A. (2007). Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç Ve Pratikler, “I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 64-86.
 • Canbolat, E., Akbaş, Y.Z., & Keleş, Y. (2017).Yozgat’ın Coğrafi İşaretli Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, 71-83.
 • Çelik, M., Aksoy, M., & Durlu-Özkaya, F.(2017). Yozgat’ın Coğrafi İşaretli Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat; 2017, 70-84.
 • Çelikkaya, S.(2020). Yozgat’ın Bitki Çeşitliliği, Hititlerin Kutsal Ağacı; http://www.ilerigazetesi.com.tr/yozgatin-bitki-cesitliligi-hititlerin-kutsal-agaci makale,17020.html Accessed 24.02.2022.
 • Çetinkaya, N., &Yıldız, S. (2018). Erzurum’un Yenilebilir Otları ve Yemeklerde Kullanım Şekillerine Yönelik Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 482-503.
 • Ceylan, F. & Akar Şahingöz, S. (2019).Yenilebilir Otlar Tüketim Alışkanlığı: Düziçi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (3), 2204-2225. Doi: 10.21325/jotags.2019.468
 • Demir, M. (2005). Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devri’nde Sivas Şehri, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
 • Efe, R., Soykan, A., Cürebal, İ., & Sönmez, S. (2013). Dünya’da, Türkiye’de, Edremit Körfezi Çevresinde Zeytin ve Zeytinyağı. Edremit Belediyesi Kültür Yayınları, No: 7, Balıkesir.
 • Faydaoğlu, E. & Sürücüoğlu, M.S.(2011). Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,11 (1), 52-67.
 • Göktaş, Ö. & Gıdık, B.(2019). Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 137-142.
 • Gunbayi, I. (2019). Developing A Qualitative Research Manuscript Based On Systematic Curriculum And Instructional Development. European Journal of Social Sciences Studies, 3(3), 124-153.
 • Kalkınma Kütüphanesi. (2022). https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/yozgat-tibbi-ve-aromatik-bitkileri-degerleniyor-projesi/690 Accessed 18.06.2022.
 • Keskin, E. & Dönmez, B.(2020). Nevşehir’in Yenilebilir Yabani Otları,. Nevşehir’in Yenilebilir Yabani Otları, International Travel and Tourism Dynamics: Overtourism, Ankara, 189-202.
 • Khan, F.A., Bhat, S.A & Narayan, S. (2017). Wild edible plants as a food Resource: Traditional Knowledge. Division of Post-Harvest Technology Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Kashmir.
 • Koçyiğit, M.(2005). Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kozak, M.(2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Kumar, S.A. (2009). Plants-based Medicines in India; http://pib.nic.in/feature/feyr2000/fmay2000 f240520006.html. Accessed 03.02.2022.
 • Lewin, R. (2000). Modern İnsanın Kökeni, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Çeviri: N. Özüaydın, 7. basım, Tübitak, Ankara.
 • Montanari, M.(1993). Kıtlık Ve Bolluk Avrupa’da Yemeğin Tarihi. M. Önen ve B. H. Çoban (Çev.), Ankara: Nika Yayınevi.
 • Pürlü, K.(2017). Sivas ve Çevresinde Yenilebilen Doğal Bitkiler, https://www.kadirpurlu.com.tr/sivas-ve-cevresinde-yenilen-dogal-bitkiler/ Accessed 18.06.2022.
 • Şimşek, A., Durmuş, E.N.İ., & Çakmak, S.D.(2020). Yenilebilir Otlar ve Mutfaklarda Kullanım Şekilleri: Kastamonu Örneği, Tourism and Recreation Dergisi, 2 (1) 8-12.
 • Sivas Atlası (2022). http://www.sivas.gov.tr/kurumlar/sivas.gov.tr/Sehir_Etiketleri Accessed 20.06.2022.
 • Tarhan, N., Arslan, M., & Şar, S. (2016). Bazı Tıbbi Bitkiler Ve Onlara Ait Mitoslar, Lokman Hekim Dergisi, 6(1), 1-9.
 • Tugay, O., Bağcı, I., Ulukuş, D., Özer, E., Canbulat, M. A.(2012). Wild Plants Using as Food of Kurucuova Town (Beyşehir, Konya/ Turkey). Biological Diversity and Conservation, 5(3), 140-145.
 • URL1.file:///c:/users/acer/downloads/sıvas_ılı_agızlarında _bıtkı_adları.pdf Accessed 18.06.2022
 • URL2.https://www.youtube.com/watch?v=Z7ej678uIGY Accessed 9.06.2022.
 • URL3.https://www.yyu.edu.tr/images/files/Bitirme_Tezi_ Taslak(1).pdf Accessed 18.06.2022.
 • URL4.https://www.yasemin.com/saglik/haber/2904604-guvem-cakal-eriginin-faydalari-nelerdir-guvem-erigi-nasil Accessed 18.06.2022.
 • URL5.file:///c:/users/acer/downloads/sivas_ılinde_dogal_olarak _yetisen_ve_yenilebilir_b%20(1).pdf Accessed 18.06.2022.
 • URL6.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/18657 Accessed 18.06.2022.
 • URL7.https://media.ztbb.org/yayinlar/kitaplar/bitkilerle-tedavi.pdf Accessed 20.06.2022.
 • URL8.https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/sivasta-yeni-endemik-bitki-turu-kesfedildi/2359797 Accessed 18.06.2022.
 • URL9.https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20180803161223_0.pdf Accessed 20.06.2022. URL10.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369600 Accessed 19.06.2022. Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara. Yozgat Muhabir. (2022). https://yozgatmuhabir.blogspot.com /2013/01/cayralanda-yenilebilen-36-cesit-yabani.html Accessed 19.06.2022.

Transfer of the traditional knowledge on edible plants and fruits in Anatolia in terms of gastronomic value: the case of Sivas and Yozgat

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 78 - 86, 30.09.2023
https://doi.org/10.24288/jttr.1224457

Abstract

The study aims to determine the types of edible wild plants and fruits consumed in the culinary cultures of Yozgat and Sivas, their ethnobotanical characteristics, and the areas and forms of their uses. In the research, document analysis and semi-structured interviews were used as data collection techniques, and descriptive analysis was used as the data analysis method. The categories obtained as a result of the interview findings and the literature review consist of the areas of the uses of edible wild plants and fruits in the kitchen, their use patterns, their relationship with health, and the methods of cultivating and preserving edible wild plants and fruits. Research findings indicate that the tradition of using edible wild plants and fruits is still alive in Yozgat and Sivas.

References

 • Açık, M., & Çakıroğlu, F.P. (2018). Sivas Mutfak Kültürü Ve Yöresel Yemeklerin Pişirilme Durumu, Social Sciences Studies Journal, 4(21), 3287-3296. 10.26449/sssj.751.
 • Akbulut, G. (2009). Sivas Şehri’nin Tarihi Coğrafyası, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 35(2), 212-222.
 • Akoğlan-Kozak, M., Çiçek, D., & Zencir, E. (2018). Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Turistik Tesislerde Kullanımı. 9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 83-91.
 • Alpaslan, İ. (2011).Kuzeydoğu Anadolu’da Doğal Bitkilerden Yenilen ve Yemeklerde Kullanılanlar. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu.
 • Baysal A. (2015). Beslenme, Hatipoğlu Yayınevi 16. Baskı , Ankara, 373.
 • Büyükokutan, A. (2007). Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç Ve Pratikler, “I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 64-86.
 • Canbolat, E., Akbaş, Y.Z., & Keleş, Y. (2017).Yozgat’ın Coğrafi İşaretli Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, 71-83.
 • Çelik, M., Aksoy, M., & Durlu-Özkaya, F.(2017). Yozgat’ın Coğrafi İşaretli Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat; 2017, 70-84.
 • Çelikkaya, S.(2020). Yozgat’ın Bitki Çeşitliliği, Hititlerin Kutsal Ağacı; http://www.ilerigazetesi.com.tr/yozgatin-bitki-cesitliligi-hititlerin-kutsal-agaci makale,17020.html Accessed 24.02.2022.
 • Çetinkaya, N., &Yıldız, S. (2018). Erzurum’un Yenilebilir Otları ve Yemeklerde Kullanım Şekillerine Yönelik Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 482-503.
 • Ceylan, F. & Akar Şahingöz, S. (2019).Yenilebilir Otlar Tüketim Alışkanlığı: Düziçi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (3), 2204-2225. Doi: 10.21325/jotags.2019.468
 • Demir, M. (2005). Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devri’nde Sivas Şehri, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
 • Efe, R., Soykan, A., Cürebal, İ., & Sönmez, S. (2013). Dünya’da, Türkiye’de, Edremit Körfezi Çevresinde Zeytin ve Zeytinyağı. Edremit Belediyesi Kültür Yayınları, No: 7, Balıkesir.
 • Faydaoğlu, E. & Sürücüoğlu, M.S.(2011). Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,11 (1), 52-67.
 • Göktaş, Ö. & Gıdık, B.(2019). Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 137-142.
 • Gunbayi, I. (2019). Developing A Qualitative Research Manuscript Based On Systematic Curriculum And Instructional Development. European Journal of Social Sciences Studies, 3(3), 124-153.
 • Kalkınma Kütüphanesi. (2022). https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/yozgat-tibbi-ve-aromatik-bitkileri-degerleniyor-projesi/690 Accessed 18.06.2022.
 • Keskin, E. & Dönmez, B.(2020). Nevşehir’in Yenilebilir Yabani Otları,. Nevşehir’in Yenilebilir Yabani Otları, International Travel and Tourism Dynamics: Overtourism, Ankara, 189-202.
 • Khan, F.A., Bhat, S.A & Narayan, S. (2017). Wild edible plants as a food Resource: Traditional Knowledge. Division of Post-Harvest Technology Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Kashmir.
 • Koçyiğit, M.(2005). Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kozak, M.(2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Kumar, S.A. (2009). Plants-based Medicines in India; http://pib.nic.in/feature/feyr2000/fmay2000 f240520006.html. Accessed 03.02.2022.
 • Lewin, R. (2000). Modern İnsanın Kökeni, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Çeviri: N. Özüaydın, 7. basım, Tübitak, Ankara.
 • Montanari, M.(1993). Kıtlık Ve Bolluk Avrupa’da Yemeğin Tarihi. M. Önen ve B. H. Çoban (Çev.), Ankara: Nika Yayınevi.
 • Pürlü, K.(2017). Sivas ve Çevresinde Yenilebilen Doğal Bitkiler, https://www.kadirpurlu.com.tr/sivas-ve-cevresinde-yenilen-dogal-bitkiler/ Accessed 18.06.2022.
 • Şimşek, A., Durmuş, E.N.İ., & Çakmak, S.D.(2020). Yenilebilir Otlar ve Mutfaklarda Kullanım Şekilleri: Kastamonu Örneği, Tourism and Recreation Dergisi, 2 (1) 8-12.
 • Sivas Atlası (2022). http://www.sivas.gov.tr/kurumlar/sivas.gov.tr/Sehir_Etiketleri Accessed 20.06.2022.
 • Tarhan, N., Arslan, M., & Şar, S. (2016). Bazı Tıbbi Bitkiler Ve Onlara Ait Mitoslar, Lokman Hekim Dergisi, 6(1), 1-9.
 • Tugay, O., Bağcı, I., Ulukuş, D., Özer, E., Canbulat, M. A.(2012). Wild Plants Using as Food of Kurucuova Town (Beyşehir, Konya/ Turkey). Biological Diversity and Conservation, 5(3), 140-145.
 • URL1.file:///c:/users/acer/downloads/sıvas_ılı_agızlarında _bıtkı_adları.pdf Accessed 18.06.2022
 • URL2.https://www.youtube.com/watch?v=Z7ej678uIGY Accessed 9.06.2022.
 • URL3.https://www.yyu.edu.tr/images/files/Bitirme_Tezi_ Taslak(1).pdf Accessed 18.06.2022.
 • URL4.https://www.yasemin.com/saglik/haber/2904604-guvem-cakal-eriginin-faydalari-nelerdir-guvem-erigi-nasil Accessed 18.06.2022.
 • URL5.file:///c:/users/acer/downloads/sivas_ılinde_dogal_olarak _yetisen_ve_yenilebilir_b%20(1).pdf Accessed 18.06.2022.
 • URL6.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/18657 Accessed 18.06.2022.
 • URL7.https://media.ztbb.org/yayinlar/kitaplar/bitkilerle-tedavi.pdf Accessed 20.06.2022.
 • URL8.https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/sivasta-yeni-endemik-bitki-turu-kesfedildi/2359797 Accessed 18.06.2022.
 • URL9.https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20180803161223_0.pdf Accessed 20.06.2022. URL10.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369600 Accessed 19.06.2022. Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara. Yozgat Muhabir. (2022). https://yozgatmuhabir.blogspot.com /2013/01/cayralanda-yenilebilen-36-cesit-yabani.html Accessed 19.06.2022.

Details

Primary Language English
Subjects Cultural Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Muhabbet ÇELİK
Yozgat bozok üniversity
0000-0002-6534-5283
Türkiye

Publication Date September 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Çelik, M. (). Transfer of the traditional knowledge on edible plants and fruits in Anatolia in terms of gastronomic value: the case of Sivas and Yozgat . Journal of Tourism Theory and Research , 9 (2) , 78-86 . DOI: 10.24288/jttr.1224457