Year 2020, Volume 10 , Issue 2, Pages 168 - 176 2020-12-27

GIS-Based Analysis of Sites Determination for Wind Power Plant (WPP) by Multi-Criteria Decision Analysis: A Case Study in Yenice District (KARABUK)
Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği

Deniz ARCA [1]


The rapid development of the industry and the inadequacy of the world’s existing energy resources have increased the interest in renewable energy sources day by day. The fast industrialization and rapid population growth in Turkey raised the demand also for energy resources. Therefore it is necessary to determination of Turkey’s renewable energy potential and to enhance the contribution of this renewable energy potential to the economy. In this study, wind energy, one of the renewable energy types, was emphasized. Calculating energy production amounts based on accurate data and determining the most suitable location for wind power plants (WPPs) is very important for wind power plants to contribute to the country’s economy. In this study, it was aimed to determine the selection of suitable WPP construction sites in Yenice district of Karabük province using Geographic Information Systems based Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) methods. According to the results obtained, it was determined that the study area is at low and medium sensitivity level for RES construction.
Endüstrinin hızla gelişmesi ve dünyamızın mevcut enerji kaynaklarının yetersizliği, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi gün geçtikçe daha da arttırmıştır. Türkiye’nin hızlı sanayileşme ve hızlı nüfus artışı enerji talebinde de artışa yol açmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin belirlenmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Bu amaçla yenilenebilir enerji türlerinden biri olan rüzgar enerjisi üzerinde durulmuş, enerji üretim miktarlarının doğru verilere dayalı hesaplanması ve rüzgar enerjisi santralleri (RES) için en uygun yerlerin seçilmesinin, rüzgar enerji santrallerinin ülke ekonomisine katkı sağlaması için oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Karabük iline bağlı Yenice ilçesinde uygun RES yapım yerleri seçiminin Coğrafi Bilgi Sistemlerine dayalı Çok Kriterli Karar Analizi (CBS-ÇKKA) yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışma alanının RES yapımı için düşük ve orta duyarlılık düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.
  • Acar, E., Doğan, A. 2008. Türkiye’nin rüzgar ve hidroelektrik enerji potansiyeli ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008, 675- 682.
  • Akpınar, EK., Balpetek, N. 2019. Weibull ve Rayleigh dağılımlarına göre Elazığ ilinin rüzgar enerjisi potansiyelinin istatiksel analizi. Gazi J. Eng. Sci., 34(1): 569-580. Doi: 10.17341/gazimmfd.416517
  • Aras, H. 2003. Wind energy status and its assessment in Turkey. Renew. Energ., 2: 2213–2220. Doi: 10.1016/S0960- 1481(03)00130-7
  • Alan, İ., Aksay, A. 2002. 1/100000 ölçekli Türkiye jeoloji haritaları No:29 Zonguldak F28 paftası, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Deniz ARCA (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2020

Bibtex @research article { karaelmasfen847947, journal = {Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi}, issn = {2146-7277}, address = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi}, publisher = {Bulent Ecevit University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {168 - 176}, doi = {}, title = {Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği}, key = {cite}, author = {Arca, Deniz} }
APA Arca, D . (2020). Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği . Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi , 10 (2) , 168-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/karaelmasfen/issue/58727/847947
MLA Arca, D . "Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği" . Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 10 (2020 ): 168-176 <https://dergipark.org.tr/en/pub/karaelmasfen/issue/58727/847947>
Chicago Arca, D . "Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği". Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 10 (2020 ): 168-176
RIS TY - JOUR T1 - Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği AU - Deniz Arca Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 176 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-7277- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği %A Deniz Arca %T Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği %D 2020 %J Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi %P 2146-7277- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Arca, Deniz . "Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği". Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 10 / 2 (December 2020): 168-176 .
AMA Arca D . Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2020; 10(2): 168-176.
Vancouver Arca D . Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2020; 10(2): 168-176.
IEEE D. Arca , "Rüzgar Enerjisi Santral (RES) Yapım Yerlerinin CBS Dayalı Çok Kriterli Karar Analizi ile Belirlenmesi: Yenice İlçesi (KARABÜK) Örneği", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 168-176, Dec. 2021