PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

BORÇKA BARAJI GÖLÜ VE ÇEVRESİ REKREASYONEL ALAN KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ

Year 2016, Volume 16, Issue 2, 0 - 0, 01.12.2016
https://doi.org/10.17475/kastorman.289746

Abstract

Dünyada su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve toplumun kullanımına sunulmasına yönelik üretilen projeler günümüzde önem kazanmaktadır. Bu projelerin en önemlilerinden biri barajlardır. Baraj gölleri, ülkemizde içme ve sulama suyu sağlama, su ürünleri üretimi, elektrik üretimi, ulaştırmanın yanında rekreasyon bakımından da  önem taşımaktadır.

Ülke kalkınmasında kamusal yarar sağlayan Çoruh Havzası Gelişme Planı kapsamında Artvin İl’inde planlanmış barajlar, projelendirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ülke ekonomisine katkıları dikkate alındığında, su kaynaklarını geliştirme projelerinin uygulanması gerekli görülmektedir. Fakat bu projeleri sadece teknik ve ekonomik olarak ele almanın yeterli olmadığı, günümüz planlama yöntem ve teknikleri kullanılarak, baraj yapımı öncesi ve sonrası  “sürdürülebilir bir çevre” olgusunu daima ön planda tutma gerekliliği Dünya Bankası ve gelişmiş ülkelerce de artık kabul görmektedir.

Günümüzde, kentlerdeki nüfus artışı ve çalışma koşullarının getirdiği baskılar rekreasyon ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Rekreasyon gereksinimlerini gidermek için insanlar değişik aktiviteler yapmak istemektedir. Baraj ve baraj göllerinin farklı olanaklarının ortaya konması, sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan alternatifli kullanımı artık bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Artvin İl’indeki Çoruh Vadisi doğal ve kültürel yapısı ile görülmeye değer yerlerindendir. Barajlar ile değişen coğrafyası, bölgeye yeni bir görünüm ve farklı değerler kazandırmaktadır. Yöre insanına yeni ekonomik fırsatlar, yeni alışkanlıklar ve beceriler kazandıracaktır. Bu kapsamda baraj göllerinin, su ve doğayı buluşturan konumu ele alınmalı ve insani açıdan yaratacağı olumlu duygular değerlendirilmelidir. Bu Araştırma; Artvin İli sınırları içinde yapımı tamamlanan Borçka Barajı Gölü ve çevresinin kullanım olanaklarının araştırılması ve rekreasyon potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Araştırma alanının mevcut doğal ve kültürel kaynak değerleri ve kullanım olanakları incelenerek, baraj çevresinin düzenlenmesine ilişkin planlama ve tasarım kararları belirlenecektir.

References

 • Anonim, 2013. Artvin İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü, Sayfa 15-20.
 • Akten M., Yılmaz O., Gül A.,2009. Alan Kullanım Planlamasında Rekreasyonel Alan Kullanım Ölçütlerinin Belirlenmesi: Isparta Ovası Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 119-133
 • Bulut, Y. 2000. Tercan Baraj Gölü Ve Çevresinin Rekreasyonel Alan Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Erzurum
 • Cengiz, A. E., Gönüz, A. 2011. Ekolojik Açıdan Kentsel Alan Kullanımları: Çanakkale Kent Merkezi Örneği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1): 79-89, 2011 J. Of Agricultural Faculty Of Atatürk Univ., 42 (1): 79-89, 2011 ISSN : 1300-9036
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Özkan ZC, Ergül A. 2008. Flora Of The Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal Of Botany 32: 43-90
 • Gök, Y. 2011. Kozan Baraj Gölü Ve Çevresinin Rekreasyonel Alan Kullanım Kararlarının Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Kopar, İ., Sever, R. 2008. Karagöl (Borçka-Artvin). E-Dergi.Atauni.Edu.Tr / Ataunisosbil / Article / Download /... / 1020000462. 27.06.2014
 • Mansuroğlu, S. 2002. Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri Ve Dış Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2002, 15(2),53-62
 • Mcharg I. L., (1992). Design With Nature. Natural History Press, Garden City, New Yorkankara.
 • Ortaçeşme, V. 1996. Adana İli Akdeniz Kıyı Kesiminde Ekolojik Peyzaj Planlama İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ve Optimal Alan Kullanım Önerileri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Oruçkaptan, A. 2002. Su Parkı Planlama Kriterlerinin Saptanması Ve Ankara Susuz Gölet’i Örneginde Degerlendirilmesi Üzerine Bir Arastırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Yıldız, N.D. 2006. Tortum Çayı Havzasının Uygun Alan Kullanımlarının Cbs İle Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Yılmaz, S. 1998. Erzurum Ovasının Optimal Alan Kullanımının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Zengin, M., Yılmaz S., 2008. Ardahan Kura Nehri ve Yakın Çevresi Alan Kullanımlarının Belirlenmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39 (1), 43-54, 2008.

Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage

Year 2016, Volume 16, Issue 2, 0 - 0, 01.12.2016
https://doi.org/10.17475/kastorman.289746

Abstract

References

 • Anonim, 2013. Artvin İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü, Sayfa 15-20.
 • Akten M., Yılmaz O., Gül A.,2009. Alan Kullanım Planlamasında Rekreasyonel Alan Kullanım Ölçütlerinin Belirlenmesi: Isparta Ovası Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 119-133
 • Bulut, Y. 2000. Tercan Baraj Gölü Ve Çevresinin Rekreasyonel Alan Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Erzurum
 • Cengiz, A. E., Gönüz, A. 2011. Ekolojik Açıdan Kentsel Alan Kullanımları: Çanakkale Kent Merkezi Örneği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1): 79-89, 2011 J. Of Agricultural Faculty Of Atatürk Univ., 42 (1): 79-89, 2011 ISSN : 1300-9036
 • Eminağaoğlu Ö, Kutbay HG, Özkan ZC, Ergül A. 2008. Flora Of The Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal Of Botany 32: 43-90
 • Gök, Y. 2011. Kozan Baraj Gölü Ve Çevresinin Rekreasyonel Alan Kullanım Kararlarının Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Kopar, İ., Sever, R. 2008. Karagöl (Borçka-Artvin). E-Dergi.Atauni.Edu.Tr / Ataunisosbil / Article / Download /... / 1020000462. 27.06.2014
 • Mansuroğlu, S. 2002. Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri Ve Dış Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2002, 15(2),53-62
 • Mcharg I. L., (1992). Design With Nature. Natural History Press, Garden City, New Yorkankara.
 • Ortaçeşme, V. 1996. Adana İli Akdeniz Kıyı Kesiminde Ekolojik Peyzaj Planlama İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ve Optimal Alan Kullanım Önerileri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
 • Oruçkaptan, A. 2002. Su Parkı Planlama Kriterlerinin Saptanması Ve Ankara Susuz Gölet’i Örneginde Degerlendirilmesi Üzerine Bir Arastırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Yıldız, N.D. 2006. Tortum Çayı Havzasının Uygun Alan Kullanımlarının Cbs İle Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Yılmaz, S. 1998. Erzurum Ovasının Optimal Alan Kullanımının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Zengin, M., Yılmaz S., 2008. Ardahan Kura Nehri ve Yakın Çevresi Alan Kullanımlarının Belirlenmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39 (1), 43-54, 2008.

Details

Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Hilal Surat
0000-0002-2471-8717


Zehra EMİNAĞAOĞLU
0000-0003-4337-6860


AYŞE YAVUZ ÖZALP
0000-0002-8297-9034


YASİN KÜLTİĞİN YAMAN This is me

Publication Date December 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 16, Issue 2

Cite

Bibtex @ { kastorman289746, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17475/kastorman.289746}, title = {Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage}, key = {cite}, author = {Surat, Hilal and Eminağaoğlu, Zehra and Yavuz Özalp, AYŞE and Yaman, YASİN KÜLTİĞİN} }
APA Surat, H. , Eminağaoğlu, Z. , Yavuz Özalp, A. & Yaman, Y. K. (2016). Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 16 (2) , 0-0 . DOI: 10.17475/kastorman.289746
MLA Surat, H. , Eminağaoğlu, Z. , Yavuz Özalp, A. , Yaman, Y. K. "Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 16 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kastorman/issue/27541/289746>
Chicago Surat, H. , Eminağaoğlu, Z. , Yavuz Özalp, A. , Yaman, Y. K. "Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 16 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage AU - Hilal Surat , Zehra Eminağaoğlu , AYŞE Yavuz Özalp , YASİN KÜLTİĞİN Yaman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17475/kastorman.289746 DO - 10.17475/kastorman.289746 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 16 IS - 2 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.289746 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.289746 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kastamonu University Journal of Forestry Faculty Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage %A Hilal Surat , Zehra Eminağaoğlu , AYŞE Yavuz Özalp , YASİN KÜLTİĞİN Yaman %T Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage %D 2016 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 16 %N 2 %R doi: 10.17475/kastorman.289746 %U 10.17475/kastorman.289746
ISNAD Surat, Hilal , Eminağaoğlu, Zehra , Yavuz Özalp, AYŞE , Yaman, YASİN KÜLTİĞİN . "Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 16 / 2 (December 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17475/kastorman.289746
AMA Surat H. , Eminağaoğlu Z. , Yavuz Özalp A. , Yaman Y. K. Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2016; 16(2): 0-0.
Vancouver Surat H. , Eminağaoğlu Z. , Yavuz Özalp A. , Yaman Y. K. Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2016; 16(2): 0-0.
IEEE H. Surat , Z. Eminağaoğlu , A. Yavuz Özalp and Y. K. Yaman , "Determination Of The Borcka Dam Reservoir Recreational Area Usage", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, vol. 16, no. 2, pp. 0-0, Dec. 2016, doi:10.17475/kastorman.289746

14178  14179       14165           14166           14167            14168