ISSN: 1303-6831
e-ISSN: 2148-1776
Founded: 2002
Period: Biannually
Publisher: Millî Savunma Üniversitesi

2021 - Volume: 2 Issue: 40

Research Article

1. The Statistical Analysis of Air Crash Investigations from 1918 to 2019

Research Article

2. Savunma Harcamaları ve Petrol Tüketimi İlişkisi

Research Article

3. Religiously Motivated Terror Discourse (Daesh Case)

Research Article

5. Mikrodenetleyici Tabanlı Bir Elektronik Kapsül Ateşleme Sistemi Tasarımı

Research Article

7. Afrika Birliği’nin Küresel Sistemde Güç Merkezi Olma Hedefi ve “Gündem 2063” Vizyonu