Year 2018, Volume 8 , Issue 16, Pages 275 - 291 2018-12-24

AMASYA VAKIFLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER (1800-1875)

Muhammet OKUDAN [1]


Amasya 1398 tarihinde Yıldırım Bayezid tarafından fethedilmiş tarihi Hititlere kadar dayanan Anadolu’nun önemli bir şehridir. Osmanlılar döneminde şehzadelerin gönderildiği sancak merkezlerinden biri olması nedeniyle vakıf kurumunun en güzel örneklerinin görüldüğü yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde yapılan incelemede 1800-1875 yılları arasında Amasya’da 14 vakıf kurulduğu tespit edilmiştir. Vakıf kurucularının dokuzu askeri sınıfa, dördü ise reaya sınıfına mensuptur. Yine vâkıflardan üçü kadın, ikisi zimmidir. Vakıflara gelir getirmek üzere on dört bağ, iki bahçe, üç böcekhane, kırk dükkân, bir han, altı değirmen, bir mutaf kârhane,  vakfedilmiştir. Müessesat-ı Hayriye kabilinden  bir medrese, iki mektep, iki cami, bir hankâh, bir zaviye inşa edilip insanların hizmetine sunulmuştur. Bununla birlikte öğrencilere burs verilmesi, Hz. Peygamberin doğum gününün kutlanması, çeşme yapımı ve su yollarının tamiri için tahsisatlar oluşturulmuştur.

Amasya, Vakıf, 19. Yüzyıl, Sosyal Statü, Ekonomik Gelir
  • Akyılmaz, G. (2004). “Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıf-Reaya Ayrımı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara 8.(1), s.221-241.Beyhan, M. A. (2010). “Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 42, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, ss. 209-210.Reyhan, C. (2012). “Osmanlı Devletinde Siyasal İktidar ve Seyfiyye Sınıfı: Vezir-i Azamlık Örneği”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Dergisi OTAM, Ankara, 31. (31), s. 209-224.Şahin, İ. Emecen F. (1991). “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s.1-4. Yediyıldız, B. (1982). “Türk Vakıf Kurucularının Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri 1700-1800”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi. İstanbul III, s.143-164.Yediyıldız, B. (2003). “XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi, Bir Sosyal Tarih İncelemesi”, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.ARŞİV KAYNAKLARI Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 580, s. 57, sr. 31 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 612, s.30, sr. 33Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df.732, s. 288 sr. 251Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 605, s. 177 sr. 247Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 580, s. 246. sr. 118Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 616, s. 57, sr. 32Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 609, s.83, sr.108Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df.580, s. 431 sr. 244Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df.582/2, s. 519. sr. 395Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 609, s. 298, sr. 355Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df.595, s.41, sr.36Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df.587/3 s. 47. Sr. 62Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df.587, s. 87, sr.112Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, df. 587, s. 87, sr. 113
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık 2018
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-3400-1410
Author: Muhammet OKUDAN (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2018

APA OKUDAN, M . (2018). AMASYA VAKIFLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER (1800-1875). Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (16) , 275-291 . DOI: 10.31834/kilissbd.473142