Year 2020, Volume 1 , Issue 39, Pages 37 - 52 2020-06-30

1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri

M. Sami OKUMUŞ [1]


TRT’nin, 1974’ten günümüze uzanan dizi film yayıncılığının popüler ve kültürel bir metin olarak üretildiği yıllardaki tarihsel, kültürel ve politik anlamda değişen dönemler ve tutumlar bağlamında değerlendirilmiştir. Bu amaçla TRT’nin, kendine özgü yapım koşulları ve dönemler arası siyasi atmosfer içinde ele aldığı tarih dizisi yapımlarının hangi dönemlerde, sayılarda ve başlıklarda ele alındığını, izleyicilerin de geçmişten günümüze televizyondan beklentilerini anlama adına yeniden gözden geçirmek bu manada anlamlıdır.
TRT, TRT Müdürleri, Televizyon Yayıncılığı, Tarih Dizileri, TRT Tarih Dizileri
 • Cankaya, Ö. (2003). Bir Kitle İletişim Kurmunun Tarihi: TRT 1927-2000. 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gökyayla, M. (2012). Sinema-Edebiyat İlişkilerinde Türk Modernleşmesi: Halit Refiğ-Kemal Tahir İlişkisi. İstanbul: Mühür Kitaplığı.
 • Kale, F. (2015). TRT Edebiyat Uyarlamaları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
 • Refiğ, H. (2015). Türk Sinemasının Yorgun Savaşçıcı: Halit Refiğ. (Haz. Ali Can Sekmeç) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanlığı, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü Yayınları.
 • Serim, Ö. (2007). Türk Televizyon Tarihi: 1952-2006. 1. Baskı, İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Yücel, V. (2014). Kahramanın Yolculuğu: Mitik Erkeklik ve Suç Draması. 1. Baskı, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Güngör, B. (2019). Popüler Tarih Dizileri Işığında Türk Tarihinin Medyada Yansıtılma Biçimi: “Diriliş Ertuğrul” Dizisi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı.
 • Okumuş, M. S. (2016). Romandan Sinemaya Yapılan Bir Uyarlama Örneği Olarak Vurun Kahpeye (1949, 1964, 1973) Filmlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisnas Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı.
 • Okumuş, M. S. (2020). Türkiye’de Modernleşme ve Hegemonya Bağlamında TRT Tarih Dizileri. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı.
 • Şahin, K. (2019). Öğretmen Adaylarının Tarihi Dizi/Filmlerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı ve Tarih Şuuru Oluşumu Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Tekiner, S. (2016). Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda Televizyonun Eğitimde Kullanılması ve TRT Eğitim (TRT Okul) Kanalı. Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı.
 • Göksün, Y. (2018). Televizyon Dizilerinin Keşfi: İçerik, Anlam ve İşlevleri. (Ed.) Devran ve Okumuş (2018). Kurgu ile Gerçek Arasında Payitaht “Abdülhamid” Dizisi. 1. Baskı, İstanbul: Kaknüs Yayınları (s. 169-200).
 • Şahin Kaya, Ş. (2011). Televi̇zyon, Tari̇h ve Toplumsal Bellek. Sosyoloji Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 25, s. 103-123.
 • Kingdoms of Fire (2019) https://www.imdb.com/title/tt10198930/ (Erişim Tarihi: 21.02.2020).
 • Ateşten Günler https://www.youtube.com/watch?v=XywO7tchfDE (Erişim Tarihi: 28.02.2020).
 • Gönüller Sultanı Mevlana https://www.sinemalar.com/dizi/68228/gonuller-sultani-mevlana (Erişim Tarihi: 04.04.2020).
 • Hacı Bektaşi Veli https://www.diziler.com/dizi/haci-bektasi-veli (Erişim Tarihi: 04.04.2020).
 • Itri Dizisi http://eski.sinematurk.com/film/8057-itri/ (Erişim Tarihi: 04.04.2020).
 • Muhteşem Yüzyıl https://tims.tv/diziler/muhtesem-yuzyil (Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2020)
 • Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam http://www.sinematurk.com/film/44526-bir-zamanlar-osmanli-kiyam/ (Erişim Tarihi: 12.6.2019).
 • Çırağan Baskını Dizisi http://www.beyazperde.com/haberler/diziler/haberler-61545/ (Erişim Tarihi: 12.6.2019).
 • Filinta Dizisi https://www.trt1.com.tr/arsiv/filinta (Erişim Tarihi: 12.6.2019). http://www.beyazperde.com/diziler/dizi-18622/ (Erişim Tarihi: 12.6.2019).
 • Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi http://www.sinematurk.com/film/61794-yunus-emre-askin-yolculugu/ (Erişim Tarihi: 12.6.2019). https://www.trt1.com.tr/arsiv/yunus-emre/bolum/44-bolum-final (Erişim Tarihi: 12.6.2019). https://www.diziler.com/dizi/yunus-emre-askin-yolculugu (Erişim Tarihi: 12.6.2019).
 • Payitaht “Abdülhamid” Dizisi (2017) https://www.diziler.com/dizi/payitaht-abdulhamid (Erişim Tarihi: 12.6.2019). https://www.trt1.com.tr/diziler/payitaht-abdulhamid (Erişim Tarihi: 12.6.2019).
 • TRT, Metin Erksan İçin Ne Yapabilir? http://blog.milliyet.com.tr/trt-metin-erksan-icin-ne-yapabilir-/Blog/?BlogNo=373884 (Erişim Tarihi: 19.04.2020).
 • Gönüller Sultanı Mevlana https://www.diziler.com/dizi/gonuller-sultani-mevlana (Erişim Tarihi: 04.04.2020). https://www.sinemalar.com/dizi/68228/gonuller-sultani-mevlana (Erişim Tarihi: 04.04.2020).
 • Hacı Bektaşi Veli https://www.diziler.com/dizi/haci-bektasi-veli (Erişim Tarihi: 04.04.2020). İçimizden Biri: Yunus Emre https://www.diziler.com/dizi/icimizden-biri-yunus-emre (Erişim Tarihi: 04.04.2020). https://www.dailymotion.com/video/x6h7cqq (Erişim Tarihi: 04.04.2020).
 • Itri Dizisi http://eski.sinematurk.com/film/8057-itri/ (Erişim Tarihi: 04.04.2020). Esir Şehrin İnsanları Dizisi https://www.sinemalar.com/dizi/12505/esir-sehrin-insanlari(Erişim Tarihi: 02.04.2020).
 • Son Osmanlı https://www.diziler.com/dizi/son-osmanli (Erişim Tarihi: 23.02.2020). Dur Yolcu Dizisi
 • Dur Yolcu Dizisi http://www.sinematurk.com/film/20878-dur-yolcu (Erişim Tarihi: 02.04.2020). https://www.youtube.com/watch?v=9H7yTqOkAds (Erişim Tarihi: 02.04.2020).
 • İpsiz Recep Dizisi https://www.diziler.com/dizi/ipsiz-recep (Erişim Tarihi: 02.04.2020). http://www.sinematurk.com/film/21718-ipsiz-recep (Erişim Tarihi: 02.04.2020).
 • Bir Zamanlar Osmanli: Kıyam https://www.imdb.com/title/tt2309099/ (Erişim Tarihi: 22.02.2020).
 • Bir Zamanlar Osmanlı yayından kaldırıldı https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bir-zamanlar-osmanli-yayindan-kaldirildi-22130732 (Erişim Tarihi: 22.02.2020).
 • ‘En Uzun Yüzyıl’ Dizisi TRT'de Başlıyor https://www.haberler.com/en-uzun-yuzyil-dizisi-trt-de-basliyor-5386368-haberi/ (Erişim Tarihi: 22.02.2020).
 • Çırağan Baskını Dizisi http://www.beyazperde.com/haberler/diziler/haberler-61545/ (Erişim Tarihi: 12.6.2019).
 • Filinta Dizisi https://www.trt1.com.tr/arsiv/filinta (Erişim Tarihi: 12.6.2019).
 • Diriliş ‘Ertuğrul’ https://www.trt.tv/diziler/dirilis-ertugrul (Erişim Tarihi: 21.02.2020). http://www.beyazperde.com/diziler/dizi-18611/ (Erişim Tarihi: 22.02.2020
 • ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/abdden-sonra-en-fazla-dizi-ihrac-eden-ulke-turkiye-41372407 (Erişim Tarihi: 21.02.2020).
 • Diriliş Ertuğrul Arap coğrafyasına e-İhracatı patlattı https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2019/03/09/dirilis-ertugrul-arap-cografyasina-e-ihracati-patlatti (Erişim Tarihi: 21.02.2020).
 • Yüzyıllık Mühür "Genç Kahramanlar" https://www.trt1.com.tr/arsiv/yuzyillik-muhur-genc-kahramanlar (Erişim Tarihi: 22.02.2020).
 • Seddülbahir 32 Saat - TRT 1 https://www.trt1.com.tr/arsiv/seddulbahir-32-saat (Erişim Tarihi: 21.02.2020).
 • Sevda Kuşun Kanadında https://www.trt1.com.tr/arsiv/sevda-kusun-kanadinda (Erişim Tarihi: 22.02.2020). http://www.beyazperde.com/diziler/dizi-20342/ (Erişim Tarihi: 22.02.2020).
 • Büyük Sürgün Kafkasya https://www.trt1.com.tr/arsiv/buyuk-surgun-kafkasya/bolum/1-bolum (Erişim Tarihi: 22.02.2020). https://www.imdb.com/title/tt5291200/ (Erişim Tarihi: 23.02.2020).
 • Son Destan http://www.beyazperde.com/diziler/dizi-21494/sezon-30353/ (Erişim Tarihi: 22.02.2020).
 • Mehmetçik Kutlu Zafer https://www.trt1.com.tr/arsiv/mehmetcik-kutlu-zafer (Erişim Tarihi: 21.02.2020).
 • Alija Dizisi https://www.trt1.com.tr/diziler/alija/bolum/1-bolum (Erişim Tarihi: 02.04.2020). Muhteşem Yüzyıl’a Ağır Eleştiri https://www.hurriyet.com.tr/gundem/basbakan-erdogandan-muhtesem-yuzyila-agir-elestiri-22009998 (Erişim Tarihi: 14.02.2020).
 • Kıbrısta Vuruşanlar/Mücahitler https://www.yesilcamevi.com/index.php?topic=28945.0 (Erişim Tarihi: 04.04.2020).
 • Payitaht ‘Abdülhamid’ 116. Bölüm https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid/payitaht-abdulhamid-116-bolum-1812527 (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5845-7917
Author: M. Sami OKUMUŞ (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { kosbed738725, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {37 - 52}, doi = {10.35343/kosbed.738725}, title = {1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri}, key = {cite}, author = {Okumuş, M. Sami} }
APA Okumuş, M . (2020). 1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (39) , 37-52 . DOI: 10.35343/kosbed.738725
MLA Okumuş, M . "1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 37-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kosbed/issue/55815/738725>
Chicago Okumuş, M . "1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 37-52
RIS TY - JOUR T1 - 1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri AU - M. Sami Okumuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35343/kosbed.738725 DO - 10.35343/kosbed.738725 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 52 VL - 1 IS - 39 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.738725 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.738725 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri %A M. Sami Okumuş %T 1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri %D 2020 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 1 %N 39 %R doi: 10.35343/kosbed.738725 %U 10.35343/kosbed.738725
ISNAD Okumuş, M. Sami . "1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 39 (June 2020): 37-52 . https://doi.org/10.35343/kosbed.738725
AMA Okumuş M . 1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 37-52.
Vancouver Okumuş M . 1974’ten 2020’ye TRT Tarih Dizileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 37-52.