Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Gelişimi Alanında 2000-2021 Yılları Arasında Yapılmış Olan Makalelerin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 51 - 69, 30.12.2022
https://doi.org/10.58501/kpdd.1172785

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimlerini inceleyen makaleleri yayınlandığı yıllara, araştırmanın yapıldığı ülkeye, konularına, araştırma yöntemine, veri toplama araçlarına ve çalışma grubunun özelliklerine göre incelemektir. Çalışma kapsamında, SPRINGER (f=5), SAGE (f=18), WOS (f=12), SCOPUS, (f=4), TAYLOR&FRANCIS (f=2) veri tabanlarında yer alan 2000-2021 yılları arasında çalışılan ve tarama sonucu ulaşılan 41 makale yer almaktadır. Araştırmanın seçim ölçütlerine uygun makaleler doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Doküman analizi sonuçları, makalelerin yarısının 13-17(%50) yaş aralığındaki öğrenci örneklemlerinde ve en çok ABD’de (%43) çalışıldığını göstermiştir. Üstün yetenekli öğrencilerde en çok karşılaşılan özelliğin mükemmeliyetçilik olduğu bulunmuştur. Bu araştırma kapsamındaki makalelerin yarıdan fazlasının betimsel yöntem (%63) ile çalışıldığı, deneysel ve kültürlerarası çalışmaların sınırlı sayıda olduğu bulunmuştur. Araştırma kapsamındaki makalelerde kariyer karar verme süreci, öz yetkinlik, dezavantajlı grupta yer alan üstün yetenekli öğrenciler gibi konuların daha çok çalışıldığı belirlenmiştir.

References

 • Abidin, M.H.Z., Amat, S., Mahmud, M.I., Bakar, M.A., & Bakar, A.YA. (2019). Career decision making self-efficacy (CDMSE) among gifted and talented students in Malaysia. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(1), 113- 118. https://doi.org/10.17478/jegys.521514
 • Abidin, M.H.Z., Amata, S., Subhan, M., Mahmud, M. I. Ali., S. & Bakar, A.Y.A. (2018). Career maturity among gifted and talented students in Malaysia. International Journal of Engineering & Technology, 7, 74-75. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i2.10.10959
 • Anctil, T., Smith, C. K., Schenck, P. M., & Dahir, C. (2012). Professional school counselors' career development practices and professional development needs. Career Development Quarterly, 60, 109–121. http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-0045.2012.00009.x
 • Bacanlı, F., & Büyüksevindik, B. (2020, 16-19 September). Kariyer kararsızlığı yaşayam bir ergenle çözüm odaklı kariyer psikolojik danışma uygulaması. Virtual International Pegem Congress on Education (IPCADU), Ankara, Türkiye.
 • Boyd, G., Hemmings, B. & Braggett, E. (2001). A career education program for gifted high school students. Australian Journal of Career Development, 10(2), 6-10. http://dx.doi.org/10.1177/103841620101000203
 • Bozgeyikli, H., Doğan, H., & Işıklar A. (2010). Üstün yetenekli öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 133-149.
 • Brott, P.E. (2001). The storied approach: A postmodern perspective for career counseling. The Career Development Quarterly, 49(4), 304-313. http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-0045.2001.tb00958.x
 • Brown, C. (2002). Career counseling practitioners: Reflections on theory, research, and practice. Journal of Career Development, 29(2), 109–127. https://doi.org/10.1023/a:1019916203761
 • Cao, H. (2020). Clarifying career decisions of the gifted. Roeper Review, 42(2), 139-141. https://doi.org/10.1080/02783193.2020.1728657
 • Cao, T.H., Jung., J.Y. & Smith, S. (2021). The career intentions of gifted english as a foreign language high school students in Vietnam. Gifted Child Quarterly, 65(3), 262-286. https://doi.org/10.1177/0016986221991166
 • Chan, D. W. (2005). Self-perceived creativity, family hardiness and emotional intelligence of chinese gifted students in Hong Kong. The Journal of Secondary Gifted Education, 15(2), 47-56.
 • Chen, C.P., Wong, J. (2013). Career counseling for gifted students. Australian Journal of Career Development, 22(3), 121-129. https://doi.org/10.1177/1038416213507909
 • Di Fabio, A., Palazzeschi, L., Asulin-Peretz, L., &Gati I. (2013). Career Indecision Versus Indecisiveness: Associations With Personality Traits and Emotional Intelligence. Journal of Career Assessment, 21(1), 42-56. http://dx.doi.org/10.1177/1069072712454698
 • Dixon, F. A., Lapsley, D. K., & Hanchon, T. A. (2004). An empirical typology of perfectionism in gifted adolescents. Gifted Child Quarterly, 48(2), 95–106. http://dx.doi.org/10.1177/001698620404800203
 • Emerich, L. J. (1992). Academic underachivement among the gifted: students’ perceptions of factors that reverse the pattern. Gifted Child Quarterly, 36(3), 140-146. https://doi.org/10.1177/001698629203600304
 • Emmett, J. D., & Minor, C. W. (1993). Career decision-making factors in gifted young adults. Career Development Quarterly, 41(4), 350-366. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.1993.tb00409.x
 • Fiebig, J. N. (2003). Gifted american and german early adolescent girls: influences on career orientation and aspirations. High Ability Studies, 14(2), 165-183. https://doi.org/10.1080/1359813032000163898
 • Fiebig, J.N. & Beauregard, E. (2010). Longitudinal change and maternal influence on occupational aspirations of gifted female american and german adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 34(1), 45-67. https://doi.org/10.1177/016235321003400103
 • Fletcher, K. L. & Speirs Neumeister, K. L. (2012). Research on perfectionism and achievement motivation: Implications for gifted students. Psychology in the Schools, 49, 668–677. https://doi.org/10.1002/pits.21623
 • Foley-Nicpon, M. & Assouline, S. G. (2015). Counseling Considerations for the Twice-Exceptional Client. Journal of Counseling Development, 93, 202-211. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2015.00196.x
 • Foley-Nicpon, M. (2013). Gifted child quarterly’s special issue on twice-exceptionality: progress on path of empirical understanding. Gifted Child Quarterly, 57(4), 207-208. http://dx.doi.org/10.1177/0016986213501195
 • Gati, I., Tal, S. (2008). Decision-Making Models and Career Guidance. In: Athanasou, J.A., Van Esbroeck, R. (Eds), International Handbook of Career Guidance (pp.157-171). Springer.
 • Gisladottir, I. B. & Blondal, K. S. (2016). Gifted students engagement, recreational activities and their need for career counseling and guidance. Icelandic Journal of Education, 25(1).
 • Gottfredson, L. S. (2005). Applying Gottfredson’s theory of circumscription and com- promise in career guidance and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 71–100). Wiley.
 • Grant, D. F., Battle, D. A. & Heggoy, S. J. (2000). The journey through college of seven gifted females: Influences on their career related decisions. Roeper Review, 22, 251–260. https://doi.org/10.1080/02783190009554047
 • Greene, M. J. (2003). Gifted adrift? career counseling of the gifted and talented. Roeper Review, 25(2), 66-72. https://doi.org/10.1080/02783190309554201
 • Greene, M. J. (2005). Teacher as counselor: enhancing the social, emotional, and career development of gifted and talented students in the classroom. Gifted Education International, 19, 226-235. https://doi.org/10.1177/026142940501900305
 • Greene, M. J. (2006). Helping build lives: career and life development of gifted and talented students. Professional School Counseling, 10(1), 34–42. https://psycnet.apa.org/doi/10.5330/prsc.10.1.b55j504360m48424
 • Heller, K. A. (2005). Education and Counseling of the Gifted and Talented in Germany. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 191–210. https://doi.org/10.1007/s10447-005-3181-7
 • Hua, B. C. (2002). Career self-efficacy of the student who is gifted/leraning diabled: A case study. Journal for the Education of the Gifted, 25(4), 375-404. https://doi.org/10.4219/jeg-2002-282
 • Hui, K., &Lent, R.W. (2018). The Roles of Family, Culture, and Social Cognitive Variables in the Career Interests and Goals of Asian American College Students. Jounal of Counseling Psychology, 65(1), 98. https://doi.org/10.1037/cou0000235
 • Ishak, N. M. & Bakar, A. Y. A. (2010). Psychological issues and the need for counseling services among Malaysian gifted students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 665- 673. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.162
 • Ishak, N. M., & Bakar, A. Y. A. (2014). Counseling services for malaysian gifted students: an initial study. International Journal for the Advancement of Counselling, 36, 372-383. https://doi.org/10.1007/s10447-014-9213-4
 • Jung, J. Y. (2012). Giftedness as a developmental construct that leads to eminence as adults: Ideas and implications from an occupational/career decision-making perspective. Gifted Child Quarterly, 56(4), 189–193. https://doi.org/10.1177/0016986212456072
 • Jung, J. Y. (2013). The Cognitive Process Associated with Occupational/Career Indecision: A Model for Gifted Adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 36(4), 433-460. http://dx.doi.org/10.1177/0162353213506067
 • Jung, J. Y. (2014). Modeling the occupational career decision-making processes of intellectually gifted adolescents: a competing models strategy. Journal for the Education of the Gifted, 37(2), 128-152. http://dx.doi.org/10.1177/0162353214529045
 • Jung, J.Y., & Young M. (2019). The ocupational/career decision-making processes of intellectually gifted adolescents from economically disadvantaged backgrounds: a mixed methods perspective. Gifted Child Quarterly, 63(1), 36-57. https://doi.org/10.1177/0016986218804575
 • Jung, Y. J. (2018). Occupational/career amotivation and indecision for gifted and talented adolescents. A cognitive decision-making process perspective. Journal of Psychologists and Counselors in Schools, 28(2), 143-165. http://dx.doi.org/10.1017/jgc.2016.33
 • Karacan-Özdemir N. (2018). Ekim düşü filminin üstün yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Özel Sayı ,47(1), 31- 53.
 • Kelly, K. (1992). Career maturity of young gifted adolescents: A replication study. Journal for the Education of the Gifted,16(1), 36-45. https://doi.org/10.1177/016235329201600105
 • Kelly, K.R. & Cobb, S.J. (1991). A profile of the career development characteristics of young gifted adolescents: examining gender and multicultural differences. Roeper Review, 13(4), 202-206. https://doi.org/10.1080/02783199109553359
 • Kerr, B. & Sodano S. (2003). Career Assessment with ıntellectually gifted students. Journal of Career Assessment, 11(2), 168-186. https://doi.org/10.1177/1069072703011002004
 • Khaled, E. A. (2021). Coping strategies of decision- making difficulties and psychological resilience of the gifted in secondary school. Universal Journal of Educational Research,9(1), 67-75. http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2021.090108
 • Kim, B., Seo, Y. S. & Cho, M. (2012). Character strengts and career development of acdemically gifted adolescents. Journal of Asian Pacific Counseling, 2(2), 209-228. http://dx.doi.org/10.18401/2012.2.2.6
 • Kim, B.K., Vuyk, M.A. (2013). Career Development for Creatively Gifted Students. In: Kim, K.H., Kaufman, J.C., Baer, J., Sriraman, B. (eds) Creatively Gifted Students are not like Other Gifted Students. Advances in Creativity and Giftedness, vol 5. SensePublishers, Rotterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-149-8_10
 • Kontaş, H., Ünişen, A.& Sürücü, M. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme becerileri ve kariyer gelişimleri. Turkish Studies, 11(3), 1569-1586. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9223
 • Köksal, M. S. & Boran, A. İ. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin IQ puanlarının anne-baba eğitimi ve aile geliri değişkenleri açısından karşılaştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 109-121. https://doi.org/10.17494/ogusbd.85867
 • Larson, L. M. & Majors, M. S. (1998). Applications of the coping with career indecision instrument with adolescents. Journal of Career Assessment, 6(2), 163-179. https://doi.org/10.1177/106907279800600204
 • Leung, S. A. (1998). Vocational identity and career choice congruence of gifted and talented high school students. Psychology Quarterly, 11(3). https://doi.org/10.1080/09515079808254064
 • Leung, S. A., Conoley, C. W. & Scheel, M. J. (1994). The career and educational aspirations of gifted high school students: A retrospective study. Journal of Career Development, 72, 298-303. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1994.tb00938.x
 • Lubinski, D., & Benbow, C. P. (2000). States of excellence. American Psychologist, 55(1), 137-150. https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.137
 • Lupart, J. L., Pyryt, M. C., Watson, S. L. & Pierce, K. (2005). Gifted education and counselling in Canada. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 173- 190. https://doi.org/10.1007/s10447-005-3180-8
 • Maree, J. G. (2019). Self‐ and career construction counseling for a gifted young woman in search of meaning and purpose. International Journal for Educational and Vocational Guidance,19, 217–237. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9377-2
 • Maree, J.G., Bester, S.E., Lubbe, C & Beck, G. (2001). Post-modern career counselling to a gifted black youth: A case study. Gifted Education International, 15, 325-339. https://doi.org/10.1177/026142940101500311
 • Matthews, D. J. & Foster, J. F. (2005). A dynamic scaffolding model of teacher development: The gifted education consultant as catalyst for change. Gifted Child Quarterly, 49(3), 222-230. https://doi.org/10.1177/001698620504900304
 • Maxwell, M. (2007). Career counseling is personal counseling: A constructivist approach to nurturing the development of gifted female adolescents. The Career Development Quarterly, 55, 206-224. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2007.tb00078.x
 • Mayes, R. D. & Hines, E. M. (2014). College and career readiness for gifted african american girls: a call to school counselors. Interdisciplinary Journal of Teaching and Learning, 4(1), 31-42.
 • Mayes, R.D. (2020). College and career readiness groups for gifted black students with disabilities. The Journal for Specialists in Group Work, 45(3), 200-212. https://doi.org/10.1080/01933922.2020.1789790
 • Mayes, R.D., Hines, E.M., Bibbs D. L. & Rodman J. (2019). Counselors and psychologists mentoring gifted black males with disabilities to foster college and career readiness. Gifted Child Today, 42(3), 157-164. https://doi.org/10.1177/1076217519843150
 • Mendez, L. M. R & Crawford, K.M. (2002). Gender-role stereotyping and career aspirations: A comparision of gifted early adolescents boys and girls. The Journal of Secondary Gifted Education, 13(3), 96-107. https://doi.org/10.4219/jsge-2002-375
 • Murat, H., & Karacan- Ozdemir, N. (2020). Career adaptabilities of rural gifted adolescents in Turkey. Gifted Education International, 36(3), 221-236. https://doi.org/10.1177/0261429420940812
 • Muratori, M. C., & Smith, C. K. (2015). Guiding the talent and career development of the gifted individual. Journal of Counseling & Development, 93(2), 173–182. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2015.00193.x
 • Muratori, M., & Smith, C. K. (2018). Academic Advising and Career Planning for Gifted and Talented Students. In S.M. Wood & S.J. Peteson (Eds), Counseling Gifted Students a Guide for School Counselors. (pp.121-137), Springer Publishing Company.
 • Nauta, N., Ronner, S. & Groeneveld, B. (2009). The impotance of decision making: A gifted case report. Gifted and Talented International, 24(2), 121-130. https://doi.org/10.1080/15332276.2009.11673534
 • Nelson, M. A. & Smith, S. W. (2001). External factors affecting gifted girls’ academic and career achievements. Intervention in School and Clinic, 37(1), 19-22. https://doi.org/10.1177/105345120103700104
 • Niles, S., & Harris- Bowlsbey J. (2013). 21. Yüzyılda kariyer Gelişimi Müdahaleleri. Nobel Akademi.
 • Ogurlu, U., Kaya, F. & Hızlı, E. (2015). Career decisions of gifted students in Turkey. Journal of European Education, 5(1), 31-45. http://dx.doi.org/10.18656/jee.86698
 • Olton-Weber, S., Hess, R., & Ritchotte, J. A. (2020). Reducing Levels of Perfectionism in Gifted and Talented Youth Through a Mindfulness Intervention. Gifted Child Quarterly, 64(4), 319–330. https://doi.org/10.1177/0016986220953392
 • Ozcan, D. (2017). Career decision-making of the gifted and talented. South African Journal of Education, 37(4), 1-8. http://dx.doi.org/10.15700/saje.v37n4a1521
 • Parris, G. P., Owens, D., Johnson, T., Grbevski, S. & Holbert-Quince, J. (2010). Addressing the career development needs of high-achieving African American high school students: Implications for counselors. Journal for the Education of the Gifted, 33, 417–436. https://doi.org/10.1177/016235321003300306
 • Perrone, K. M., Tschopp, M. K., Snyder, E. R., Boo, J. N. & Hyatt, C. (2010). A longitudinal examination of career expectations and outcomes of academically talented students 10 and 20 years post-high school graduation. Journal of Career Development, 36(4), 291-309. https://doi.org/10.1177/0894845309359347
 • Perrone, P. A. (1997). Gifted individuals’ career development. In N. Colangelo & G. Davis (Eds.), Handbook of Gifted Education (pp. 398–407), Allyn & Bacon.
 • Persson, R. S. (2009). Intellectually gifted individuals’ career choices and work satisfaction: a descriptive study. Gifted and Talented International, 24(1), 11-23. https://doi.org/10.1080/15332276.2009.11674857
 • Pfeiffer, S. I. (2015). Essentials of gifted assessment. Wiley.
 • Raji, N.S. & Kaur, P. (2020). Parental support as predictor of career decision making among gifted students. European Journal of Molecular&Clinical Medicine, 7(7), 3345-3353.
 • Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2010). Is there still a need for gifted education? An examination of current research. Learning and Individual Differences, 20 (4), 308–317. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.10.012
 • Rinn, A. N. & Bishop, J. (2015). Gifted adults: a systematic review and analysis of the literature. Gifted Child Quarterly,59(4), 213-235. https://doi.org/10.1177/0016986215600795
 • Robertson, K. F., Smeets, S. Lubinski, D. & Benbow, C. P. (2010). Beyond the threshold hypothesis: even amog the gifted and top math/science graduate students, cognitice abilities, vocational interests and lifestyle preferences matter for career choice performance and persistence. Current Directions in Psychological Science, 19(6), 346-351. https://doi.org/10.1177/0963721410391442
 • Sampson, J.P., Chason, A.K. (2008). Helping Gifted and Talented Adolescents and Young Adults. In: Pfeiffer, S.I. (eds) Handbook of Giftedness in Children. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8_17
 • Seward, K. & Gaesser, Am. H. (2018). Career decision making with gifted rural students considerations for school counselor and teachers. Gifted Child Today, 41(4), 217-225. https://doi.org/10.1177/1076217518786986
 • Shoffner, M.F. & Newsome, W. D. (2001). Identity development of gifted female adolescents: the influence of career development, age and life-role salience. The Journal of Secondary Gifted Education, 12(4), 201-211.
 • Smith, C. K., & Wood, S. M. (2020). Supporting the career development of gifted students: New role and function for school psychologists. Psychology in the Schools, 57(10), 1558-1568. https://doi.org/10.1002/pits.22344
 • Sparfeldt, J. R. (2007). Vocational interests of gifted adolescents. Personality and Individual Differences, 42, 1011–1021. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.010
 • Sürücü, M., Kontaş, H., & Bacanlı F. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimleri. Turkish Studies,10(15), 801-820. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8883
 • Şahin, E. & Yıldırım, B. (2020). Determination of the effects of stem education approach on career choices of gifted and talented students. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 8(3).
 • Tam, K.W. R. (2017). Nurturing gifted and talented students to become future leaders: the innovative curriculum for the gifted and/or talented at GT College in Hong Kong. Gifted Education International, 33(3), 248-256. http://dx.doi.org/10.1177/0261429415599274
 • Vock, M., Köller, O., & Nagy, G. (2013). Vocational interests of intellectually gifted and highly achieving young adults. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 305–328. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02063.x
 • Vock, M., Köller, O., & Nagy, G. (2013). Vocational interests of intellectually gifted and highly achieving young adults. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 305–328. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02063.x
 • Vrignaud, P., Bonoro, D. & Dreux A. (2005). Counselling the gifted and talented in france: minimizing gift and maximing talent. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 211-228. https://doi.org/10.1007/s10447-005-3182-6
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practice Papers.
 • Watters, J. J. (2010). Career decision making among gifted students: the mediation of teachers. Gifted Child Quarterly, 54(3), 222-238. https://doi.org/10.1177/0016986210369255
 • Wellisch, M. (2021). Parenting with eyes wide open: yung gifted children, early entry and social isolation. Gifted Education International, 37(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/0261429419899946
 • Willings, D. (1986). Career education and counseling: Enriched career search. Roeper Review, 9(2), 95-100. https://doi.org/10.1080/02783198609553019
 • Yoo, J. E., & Moon, S. M. (2006). Counseling needs of gifted students: an analysis of intake forms at a university based counseling center. Gifted Child Quarterly, 50(1), 52-61. https://doi.org/10.1177/001698620605000106
 • Yusof, R., Mokhtar, M., Sulaiman, S.N., Syafril, S. & Mohtar, M. (2020). Consistency between personality career interest with sciences field among gifted and talented students. Journal of Education of Gifted, 8(3), 1147-1161. https://doi.org/10.17478/jegys.667323

Examining the Articles Made Between 2000-2021 in the Field of Career Development of Gifted Students

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 51 - 69, 30.12.2022
https://doi.org/10.58501/kpdd.1172785

Abstract

The purpose of this study is to examine the articles the career development of gifted students according to the years they were published, the country where the research was conducted, their topics, research method, data collection tools and the characteristics of the study group. There are 41 articles in the databases of WOS (f=12), SCOPUS, (f=4), TAYLOR&FRANCIS (f=2) that were studied between the years 2000-2021 and reached as a result of the search. Articles were examined by document analysis method. The results of the analysis were conducted in student samples aged 13-17(%50) and mostly in the USA (%43). It was determined that the most common personality trait of gifted students was perfectionism. It was found that most of the studies with descriptive method (%63). There are limited number of cross-cultural and experimental studies. In the articles within the content of the research, it was determined that topics such as career decision making process, self-efficacy, gifted students in the disadvantaged group were studied more.

References

 • Abidin, M.H.Z., Amat, S., Mahmud, M.I., Bakar, M.A., & Bakar, A.YA. (2019). Career decision making self-efficacy (CDMSE) among gifted and talented students in Malaysia. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(1), 113- 118. https://doi.org/10.17478/jegys.521514
 • Abidin, M.H.Z., Amata, S., Subhan, M., Mahmud, M. I. Ali., S. & Bakar, A.Y.A. (2018). Career maturity among gifted and talented students in Malaysia. International Journal of Engineering & Technology, 7, 74-75. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i2.10.10959
 • Anctil, T., Smith, C. K., Schenck, P. M., & Dahir, C. (2012). Professional school counselors' career development practices and professional development needs. Career Development Quarterly, 60, 109–121. http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-0045.2012.00009.x
 • Bacanlı, F., & Büyüksevindik, B. (2020, 16-19 September). Kariyer kararsızlığı yaşayam bir ergenle çözüm odaklı kariyer psikolojik danışma uygulaması. Virtual International Pegem Congress on Education (IPCADU), Ankara, Türkiye.
 • Boyd, G., Hemmings, B. & Braggett, E. (2001). A career education program for gifted high school students. Australian Journal of Career Development, 10(2), 6-10. http://dx.doi.org/10.1177/103841620101000203
 • Bozgeyikli, H., Doğan, H., & Işıklar A. (2010). Üstün yetenekli öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 133-149.
 • Brott, P.E. (2001). The storied approach: A postmodern perspective for career counseling. The Career Development Quarterly, 49(4), 304-313. http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-0045.2001.tb00958.x
 • Brown, C. (2002). Career counseling practitioners: Reflections on theory, research, and practice. Journal of Career Development, 29(2), 109–127. https://doi.org/10.1023/a:1019916203761
 • Cao, H. (2020). Clarifying career decisions of the gifted. Roeper Review, 42(2), 139-141. https://doi.org/10.1080/02783193.2020.1728657
 • Cao, T.H., Jung., J.Y. & Smith, S. (2021). The career intentions of gifted english as a foreign language high school students in Vietnam. Gifted Child Quarterly, 65(3), 262-286. https://doi.org/10.1177/0016986221991166
 • Chan, D. W. (2005). Self-perceived creativity, family hardiness and emotional intelligence of chinese gifted students in Hong Kong. The Journal of Secondary Gifted Education, 15(2), 47-56.
 • Chen, C.P., Wong, J. (2013). Career counseling for gifted students. Australian Journal of Career Development, 22(3), 121-129. https://doi.org/10.1177/1038416213507909
 • Di Fabio, A., Palazzeschi, L., Asulin-Peretz, L., &Gati I. (2013). Career Indecision Versus Indecisiveness: Associations With Personality Traits and Emotional Intelligence. Journal of Career Assessment, 21(1), 42-56. http://dx.doi.org/10.1177/1069072712454698
 • Dixon, F. A., Lapsley, D. K., & Hanchon, T. A. (2004). An empirical typology of perfectionism in gifted adolescents. Gifted Child Quarterly, 48(2), 95–106. http://dx.doi.org/10.1177/001698620404800203
 • Emerich, L. J. (1992). Academic underachivement among the gifted: students’ perceptions of factors that reverse the pattern. Gifted Child Quarterly, 36(3), 140-146. https://doi.org/10.1177/001698629203600304
 • Emmett, J. D., & Minor, C. W. (1993). Career decision-making factors in gifted young adults. Career Development Quarterly, 41(4), 350-366. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.1993.tb00409.x
 • Fiebig, J. N. (2003). Gifted american and german early adolescent girls: influences on career orientation and aspirations. High Ability Studies, 14(2), 165-183. https://doi.org/10.1080/1359813032000163898
 • Fiebig, J.N. & Beauregard, E. (2010). Longitudinal change and maternal influence on occupational aspirations of gifted female american and german adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 34(1), 45-67. https://doi.org/10.1177/016235321003400103
 • Fletcher, K. L. & Speirs Neumeister, K. L. (2012). Research on perfectionism and achievement motivation: Implications for gifted students. Psychology in the Schools, 49, 668–677. https://doi.org/10.1002/pits.21623
 • Foley-Nicpon, M. & Assouline, S. G. (2015). Counseling Considerations for the Twice-Exceptional Client. Journal of Counseling Development, 93, 202-211. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2015.00196.x
 • Foley-Nicpon, M. (2013). Gifted child quarterly’s special issue on twice-exceptionality: progress on path of empirical understanding. Gifted Child Quarterly, 57(4), 207-208. http://dx.doi.org/10.1177/0016986213501195
 • Gati, I., Tal, S. (2008). Decision-Making Models and Career Guidance. In: Athanasou, J.A., Van Esbroeck, R. (Eds), International Handbook of Career Guidance (pp.157-171). Springer.
 • Gisladottir, I. B. & Blondal, K. S. (2016). Gifted students engagement, recreational activities and their need for career counseling and guidance. Icelandic Journal of Education, 25(1).
 • Gottfredson, L. S. (2005). Applying Gottfredson’s theory of circumscription and com- promise in career guidance and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 71–100). Wiley.
 • Grant, D. F., Battle, D. A. & Heggoy, S. J. (2000). The journey through college of seven gifted females: Influences on their career related decisions. Roeper Review, 22, 251–260. https://doi.org/10.1080/02783190009554047
 • Greene, M. J. (2003). Gifted adrift? career counseling of the gifted and talented. Roeper Review, 25(2), 66-72. https://doi.org/10.1080/02783190309554201
 • Greene, M. J. (2005). Teacher as counselor: enhancing the social, emotional, and career development of gifted and talented students in the classroom. Gifted Education International, 19, 226-235. https://doi.org/10.1177/026142940501900305
 • Greene, M. J. (2006). Helping build lives: career and life development of gifted and talented students. Professional School Counseling, 10(1), 34–42. https://psycnet.apa.org/doi/10.5330/prsc.10.1.b55j504360m48424
 • Heller, K. A. (2005). Education and Counseling of the Gifted and Talented in Germany. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 191–210. https://doi.org/10.1007/s10447-005-3181-7
 • Hua, B. C. (2002). Career self-efficacy of the student who is gifted/leraning diabled: A case study. Journal for the Education of the Gifted, 25(4), 375-404. https://doi.org/10.4219/jeg-2002-282
 • Hui, K., &Lent, R.W. (2018). The Roles of Family, Culture, and Social Cognitive Variables in the Career Interests and Goals of Asian American College Students. Jounal of Counseling Psychology, 65(1), 98. https://doi.org/10.1037/cou0000235
 • Ishak, N. M. & Bakar, A. Y. A. (2010). Psychological issues and the need for counseling services among Malaysian gifted students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 665- 673. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.162
 • Ishak, N. M., & Bakar, A. Y. A. (2014). Counseling services for malaysian gifted students: an initial study. International Journal for the Advancement of Counselling, 36, 372-383. https://doi.org/10.1007/s10447-014-9213-4
 • Jung, J. Y. (2012). Giftedness as a developmental construct that leads to eminence as adults: Ideas and implications from an occupational/career decision-making perspective. Gifted Child Quarterly, 56(4), 189–193. https://doi.org/10.1177/0016986212456072
 • Jung, J. Y. (2013). The Cognitive Process Associated with Occupational/Career Indecision: A Model for Gifted Adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 36(4), 433-460. http://dx.doi.org/10.1177/0162353213506067
 • Jung, J. Y. (2014). Modeling the occupational career decision-making processes of intellectually gifted adolescents: a competing models strategy. Journal for the Education of the Gifted, 37(2), 128-152. http://dx.doi.org/10.1177/0162353214529045
 • Jung, J.Y., & Young M. (2019). The ocupational/career decision-making processes of intellectually gifted adolescents from economically disadvantaged backgrounds: a mixed methods perspective. Gifted Child Quarterly, 63(1), 36-57. https://doi.org/10.1177/0016986218804575
 • Jung, Y. J. (2018). Occupational/career amotivation and indecision for gifted and talented adolescents. A cognitive decision-making process perspective. Journal of Psychologists and Counselors in Schools, 28(2), 143-165. http://dx.doi.org/10.1017/jgc.2016.33
 • Karacan-Özdemir N. (2018). Ekim düşü filminin üstün yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Özel Sayı ,47(1), 31- 53.
 • Kelly, K. (1992). Career maturity of young gifted adolescents: A replication study. Journal for the Education of the Gifted,16(1), 36-45. https://doi.org/10.1177/016235329201600105
 • Kelly, K.R. & Cobb, S.J. (1991). A profile of the career development characteristics of young gifted adolescents: examining gender and multicultural differences. Roeper Review, 13(4), 202-206. https://doi.org/10.1080/02783199109553359
 • Kerr, B. & Sodano S. (2003). Career Assessment with ıntellectually gifted students. Journal of Career Assessment, 11(2), 168-186. https://doi.org/10.1177/1069072703011002004
 • Khaled, E. A. (2021). Coping strategies of decision- making difficulties and psychological resilience of the gifted in secondary school. Universal Journal of Educational Research,9(1), 67-75. http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2021.090108
 • Kim, B., Seo, Y. S. & Cho, M. (2012). Character strengts and career development of acdemically gifted adolescents. Journal of Asian Pacific Counseling, 2(2), 209-228. http://dx.doi.org/10.18401/2012.2.2.6
 • Kim, B.K., Vuyk, M.A. (2013). Career Development for Creatively Gifted Students. In: Kim, K.H., Kaufman, J.C., Baer, J., Sriraman, B. (eds) Creatively Gifted Students are not like Other Gifted Students. Advances in Creativity and Giftedness, vol 5. SensePublishers, Rotterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-149-8_10
 • Kontaş, H., Ünişen, A.& Sürücü, M. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme becerileri ve kariyer gelişimleri. Turkish Studies, 11(3), 1569-1586. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9223
 • Köksal, M. S. & Boran, A. İ. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin IQ puanlarının anne-baba eğitimi ve aile geliri değişkenleri açısından karşılaştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 109-121. https://doi.org/10.17494/ogusbd.85867
 • Larson, L. M. & Majors, M. S. (1998). Applications of the coping with career indecision instrument with adolescents. Journal of Career Assessment, 6(2), 163-179. https://doi.org/10.1177/106907279800600204
 • Leung, S. A. (1998). Vocational identity and career choice congruence of gifted and talented high school students. Psychology Quarterly, 11(3). https://doi.org/10.1080/09515079808254064
 • Leung, S. A., Conoley, C. W. & Scheel, M. J. (1994). The career and educational aspirations of gifted high school students: A retrospective study. Journal of Career Development, 72, 298-303. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1994.tb00938.x
 • Lubinski, D., & Benbow, C. P. (2000). States of excellence. American Psychologist, 55(1), 137-150. https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.137
 • Lupart, J. L., Pyryt, M. C., Watson, S. L. & Pierce, K. (2005). Gifted education and counselling in Canada. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 173- 190. https://doi.org/10.1007/s10447-005-3180-8
 • Maree, J. G. (2019). Self‐ and career construction counseling for a gifted young woman in search of meaning and purpose. International Journal for Educational and Vocational Guidance,19, 217–237. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9377-2
 • Maree, J.G., Bester, S.E., Lubbe, C & Beck, G. (2001). Post-modern career counselling to a gifted black youth: A case study. Gifted Education International, 15, 325-339. https://doi.org/10.1177/026142940101500311
 • Matthews, D. J. & Foster, J. F. (2005). A dynamic scaffolding model of teacher development: The gifted education consultant as catalyst for change. Gifted Child Quarterly, 49(3), 222-230. https://doi.org/10.1177/001698620504900304
 • Maxwell, M. (2007). Career counseling is personal counseling: A constructivist approach to nurturing the development of gifted female adolescents. The Career Development Quarterly, 55, 206-224. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2007.tb00078.x
 • Mayes, R. D. & Hines, E. M. (2014). College and career readiness for gifted african american girls: a call to school counselors. Interdisciplinary Journal of Teaching and Learning, 4(1), 31-42.
 • Mayes, R.D. (2020). College and career readiness groups for gifted black students with disabilities. The Journal for Specialists in Group Work, 45(3), 200-212. https://doi.org/10.1080/01933922.2020.1789790
 • Mayes, R.D., Hines, E.M., Bibbs D. L. & Rodman J. (2019). Counselors and psychologists mentoring gifted black males with disabilities to foster college and career readiness. Gifted Child Today, 42(3), 157-164. https://doi.org/10.1177/1076217519843150
 • Mendez, L. M. R & Crawford, K.M. (2002). Gender-role stereotyping and career aspirations: A comparision of gifted early adolescents boys and girls. The Journal of Secondary Gifted Education, 13(3), 96-107. https://doi.org/10.4219/jsge-2002-375
 • Murat, H., & Karacan- Ozdemir, N. (2020). Career adaptabilities of rural gifted adolescents in Turkey. Gifted Education International, 36(3), 221-236. https://doi.org/10.1177/0261429420940812
 • Muratori, M. C., & Smith, C. K. (2015). Guiding the talent and career development of the gifted individual. Journal of Counseling & Development, 93(2), 173–182. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2015.00193.x
 • Muratori, M., & Smith, C. K. (2018). Academic Advising and Career Planning for Gifted and Talented Students. In S.M. Wood & S.J. Peteson (Eds), Counseling Gifted Students a Guide for School Counselors. (pp.121-137), Springer Publishing Company.
 • Nauta, N., Ronner, S. & Groeneveld, B. (2009). The impotance of decision making: A gifted case report. Gifted and Talented International, 24(2), 121-130. https://doi.org/10.1080/15332276.2009.11673534
 • Nelson, M. A. & Smith, S. W. (2001). External factors affecting gifted girls’ academic and career achievements. Intervention in School and Clinic, 37(1), 19-22. https://doi.org/10.1177/105345120103700104
 • Niles, S., & Harris- Bowlsbey J. (2013). 21. Yüzyılda kariyer Gelişimi Müdahaleleri. Nobel Akademi.
 • Ogurlu, U., Kaya, F. & Hızlı, E. (2015). Career decisions of gifted students in Turkey. Journal of European Education, 5(1), 31-45. http://dx.doi.org/10.18656/jee.86698
 • Olton-Weber, S., Hess, R., & Ritchotte, J. A. (2020). Reducing Levels of Perfectionism in Gifted and Talented Youth Through a Mindfulness Intervention. Gifted Child Quarterly, 64(4), 319–330. https://doi.org/10.1177/0016986220953392
 • Ozcan, D. (2017). Career decision-making of the gifted and talented. South African Journal of Education, 37(4), 1-8. http://dx.doi.org/10.15700/saje.v37n4a1521
 • Parris, G. P., Owens, D., Johnson, T., Grbevski, S. & Holbert-Quince, J. (2010). Addressing the career development needs of high-achieving African American high school students: Implications for counselors. Journal for the Education of the Gifted, 33, 417–436. https://doi.org/10.1177/016235321003300306
 • Perrone, K. M., Tschopp, M. K., Snyder, E. R., Boo, J. N. & Hyatt, C. (2010). A longitudinal examination of career expectations and outcomes of academically talented students 10 and 20 years post-high school graduation. Journal of Career Development, 36(4), 291-309. https://doi.org/10.1177/0894845309359347
 • Perrone, P. A. (1997). Gifted individuals’ career development. In N. Colangelo & G. Davis (Eds.), Handbook of Gifted Education (pp. 398–407), Allyn & Bacon.
 • Persson, R. S. (2009). Intellectually gifted individuals’ career choices and work satisfaction: a descriptive study. Gifted and Talented International, 24(1), 11-23. https://doi.org/10.1080/15332276.2009.11674857
 • Pfeiffer, S. I. (2015). Essentials of gifted assessment. Wiley.
 • Raji, N.S. & Kaur, P. (2020). Parental support as predictor of career decision making among gifted students. European Journal of Molecular&Clinical Medicine, 7(7), 3345-3353.
 • Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2010). Is there still a need for gifted education? An examination of current research. Learning and Individual Differences, 20 (4), 308–317. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.10.012
 • Rinn, A. N. & Bishop, J. (2015). Gifted adults: a systematic review and analysis of the literature. Gifted Child Quarterly,59(4), 213-235. https://doi.org/10.1177/0016986215600795
 • Robertson, K. F., Smeets, S. Lubinski, D. & Benbow, C. P. (2010). Beyond the threshold hypothesis: even amog the gifted and top math/science graduate students, cognitice abilities, vocational interests and lifestyle preferences matter for career choice performance and persistence. Current Directions in Psychological Science, 19(6), 346-351. https://doi.org/10.1177/0963721410391442
 • Sampson, J.P., Chason, A.K. (2008). Helping Gifted and Talented Adolescents and Young Adults. In: Pfeiffer, S.I. (eds) Handbook of Giftedness in Children. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8_17
 • Seward, K. & Gaesser, Am. H. (2018). Career decision making with gifted rural students considerations for school counselor and teachers. Gifted Child Today, 41(4), 217-225. https://doi.org/10.1177/1076217518786986
 • Shoffner, M.F. & Newsome, W. D. (2001). Identity development of gifted female adolescents: the influence of career development, age and life-role salience. The Journal of Secondary Gifted Education, 12(4), 201-211.
 • Smith, C. K., & Wood, S. M. (2020). Supporting the career development of gifted students: New role and function for school psychologists. Psychology in the Schools, 57(10), 1558-1568. https://doi.org/10.1002/pits.22344
 • Sparfeldt, J. R. (2007). Vocational interests of gifted adolescents. Personality and Individual Differences, 42, 1011–1021. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.010
 • Sürücü, M., Kontaş, H., & Bacanlı F. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimleri. Turkish Studies,10(15), 801-820. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8883
 • Şahin, E. & Yıldırım, B. (2020). Determination of the effects of stem education approach on career choices of gifted and talented students. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 8(3).
 • Tam, K.W. R. (2017). Nurturing gifted and talented students to become future leaders: the innovative curriculum for the gifted and/or talented at GT College in Hong Kong. Gifted Education International, 33(3), 248-256. http://dx.doi.org/10.1177/0261429415599274
 • Vock, M., Köller, O., & Nagy, G. (2013). Vocational interests of intellectually gifted and highly achieving young adults. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 305–328. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02063.x
 • Vock, M., Köller, O., & Nagy, G. (2013). Vocational interests of intellectually gifted and highly achieving young adults. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 305–328. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02063.x
 • Vrignaud, P., Bonoro, D. & Dreux A. (2005). Counselling the gifted and talented in france: minimizing gift and maximing talent. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 211-228. https://doi.org/10.1007/s10447-005-3182-6
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practice Papers.
 • Watters, J. J. (2010). Career decision making among gifted students: the mediation of teachers. Gifted Child Quarterly, 54(3), 222-238. https://doi.org/10.1177/0016986210369255
 • Wellisch, M. (2021). Parenting with eyes wide open: yung gifted children, early entry and social isolation. Gifted Education International, 37(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/0261429419899946
 • Willings, D. (1986). Career education and counseling: Enriched career search. Roeper Review, 9(2), 95-100. https://doi.org/10.1080/02783198609553019
 • Yoo, J. E., & Moon, S. M. (2006). Counseling needs of gifted students: an analysis of intake forms at a university based counseling center. Gifted Child Quarterly, 50(1), 52-61. https://doi.org/10.1177/001698620605000106
 • Yusof, R., Mokhtar, M., Sulaiman, S.N., Syafril, S. & Mohtar, M. (2020). Consistency between personality career interest with sciences field among gifted and talented students. Journal of Education of Gifted, 8(3), 1147-1161. https://doi.org/10.17478/jegys.667323

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Beyza BULUT
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇANAKKALE
0000-0003-4430-7007
Türkiye


Feride BACANLI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5712-3867
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Bulut, B. & Bacanlı, F. (2022). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Gelişimi Alanında 2000-2021 Yılları Arasında Yapılmış Olan Makalelerin İncelenmesi . Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 5 (2) , 51-69 . DOI: 10.58501/kpdd.1172785

 Creative Commons License