Letter to Editor
BibTex RIS Cite

A Study on the Characteristics of the Barns in Hınıs County of Erzurum Province

Year 2016, Volume: 19 Issue: 1, 98 - 111, 24.05.2016
https://doi.org/10.18016/ksujns.16383

Abstract

The study was carried out to obtain detailed information about characteristics of barns in the cattle farm enterprises in Hınıs County of Erzurum Province. For this purpose, data obtained from a survey that was conducted face to face with 378 of owners of the enterprises were assessed. Chi-square Test was used in order to determine relationships among the variables. It was revealed that the most common type of the barns was tied-free stall barns (% 51.5), and types of the barn affected adversely on the health of the owners of the enterprises (% 88.8), on the milk yield of the cows (% 88.6) as well as on the growth of the animals (% 81.0). While 81.0 of the enterprises did not use bedding material, 63.3 % of the enterprises which were using bedding material preferred commonly to use dried manure. Besides, It was found out that 61.3 % of the enterprises had special compartment for calves, but 74.9 % of the barns did not contain delivery chamber, and heifers, older calves as well as dry cows were housed together (% 84.3). In 84.1 % of the enterprises, manure in the barn was cleaned by sweeping with a broom, and then the manure was generally stored next to the barn without covering. It was also revealed that 69.9 % of the enterprises used the manure in their fields as fertilizer, and 13.4 % of them utilized as fuel for heating, and 11.8 % of the enterprise sold to others. 72.1 % and 27.3 % of the enterprises had warm and hot barns respectively, and 84.0 % of the owners of the enterprises told that if their barns are warm, their animals will feel comfortable and their milk yield will increase. In conclusion, there are several deficiencies concerning features of the barns and their environments in Hınıs County, and the county needs improvements in terms of types of barn , barn ventilation, lighting, usage of bedding and manure subjects.

References

 • Akyüz, A. 1998. Van Yöresi Aile İşletmelerinde Büyükbaş Hayvan Barınaklarının Durumu ve Geliştirme Olanakları. Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora tezi.
 • Bakan, Ö. 2014. Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 92 s.
 • Bakır, G. 2001. Van iline ithal edilen kültür ırkı sığırların özel işletmelere adaptasyonu. Atatürk Ün. Zir. Fak. Dergisi, 32 (4): 415-427.
 • Bakır, G. 2002. Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 1-10.
 • Bardakçıoğlu, H.E., Türkyılmaz, M.K., Nazlıgül, A. 2004. Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(2): 51-62.
 • Bayraktar, H., Uğurlu, N., Yılmaz, A.M. 2010. Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Süt Sığırı İşletmelerinde Barınakların Değerlendirmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(2): 17-22.
 • Cochran, W.G. 1977. Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley&Sons. New York.
 • Daş, A., İnci, H., Karakaya, E., Şengül, A.Y. 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3): 421-429.
 • Dou, Z., Galligan, D. T. , Ramberg, C. F., Meadows, C., Ferguson, J. D. 2001. A Survey of Dairy Farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and İmplications. Journal of Dairy Science, 84(4): 966-973.
 • Erkmen, Y., Çelik, A., Yıldız, C. 2000. Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Ahır İçi Mekanizasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 01-02 Haziran, Erzurum.
 • Han, Y., Bakır, G. 2010. Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1): 45-51.
 • Heinrichs, A. J., Graves, R. E., Kiernan, N.E. 1987. Survey of Calf and Heifer Housing on Pennsylvania Dairy Farms. Journal of Dairy Science, 70: 1952-1957.
 • Ildız, F. 1999. Tokat İli Merkez İlçesinde İthal Sığır Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Yapısı. A.Ü Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kaygısız, A., Tümer, R. 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri; 2. Barınak Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1): 40-47.
 • Köse, K. 2006. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine Kayıtlı İşletmelerin Genel Yapısı. Trakya Üniversitesi Fen Bil. Ens., Zootekni ABD Yüksek Lisans Tezi. 84 s.
 • Meyer, D.M., Garnett, I., Guthrie, J.C. 1997. A Survey of Dairy Manure Management Practices in California. Journal of Dairy Science, 80(8): 1841-1845.
 • Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey.
 • Okuroğlu, M., Delibaş, L. 1986. Hayvan Barınaklarında Uygun Çevre Koşulları. Hayvancılık Sempozyumu, 05-08 Mayıs, Tokat.
 • Önal, A.R., Özder, M. 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 197-203.
 • Özen, N., Oluğ, H.H., 1997. Burdur Süt Sığırcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak,Tekirdağ.
 • Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Süt ve Et Sığırcılığı) (Düzeltilmiş 5. Baskı), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notu Yayın No:134.
 • Özyürek, S., Koçyiğit, R., Tüzemen, N. 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3):19-26.
 • Sheppard, S.C., Bittman, S., Swift, M.L. Beaulieu, M., Sheppard, M.I. 2011. Ecoregion and Farm Size Differences in Dairy Feed and Manure Nitrogen Management: A Survey. Canadian Journal of Animal Science, 91(3):459-473.
 • SPSS, 2004. SPSS for Windows Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. 1998. Biyoistatistik. Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
 • Şahin, O. 1994. Ayaş İlçesine Bağlı Köylerindeki Süt Sığırcılığının Yapısı. A.Ü. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi.
 • Şeker, İ., Tasalı, H., Güler, H. 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(1): 9-16.
 • Tatar, A. M. 2007. Ankara ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları. A.Ü Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora Tezi, 119 s.
 • Tilki, M., Sarı, M., Aydın, E., Işık, S., Aksoy, A.R. 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1):109- 116.
 • Tugay, A., Bakır, G. 2006. Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (1): 39-47.
 • TUİK, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu. Hayvancılık istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 10.11.2015).
 • Tutkun, M. 1999. Diyarbakır İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerdeki Süt Sığırcılığının Yapısı. A.Ü Fen Bil. Enst. Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 52 s.
 • Uğurlu, N., Şahin, S. 2010. Kayseri İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(2): 23-26.
 • Vasseur, E., Borderas, F., Cue, R.I., Lefebvre, D., Pellerin, D., Rushen, J., De Passillé, A.M. 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada that Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science, 93(3): 1307-1316.
 • Yamane, T. 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çeviri, Esin, A., Bakır, M.A., Aydın, C, Güzbüzsel, E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
 • Yayar, R., Karkacıer, O. 1996. Tokat İli Pazar İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik ve Teknik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1):269-288.
 • Yener, H., Atalar, B., Mungan M. 2013. Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2): 87-93.
 • Yıldız, B. 2013. Çankırı İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri ve Yeni Barınak Modellerinin Geliştirilmesi. S.Ü. Fen Bil. Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama A.B.D, Yüksek Lisans Tezi, 87 s.
 • Yıldız, N., Bircan, H. 2006. Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yıldız, Y. 1988. Çukurova Bölgesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mekanizasyon Uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon II. Ulusal Kongresi, 10-12 Ekim, Erzurum.

Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Year 2016, Volume: 19 Issue: 1, 98 - 111, 24.05.2016
https://doi.org/10.18016/ksujns.16383

Abstract

Bu araştırma, Erzurum ili Hınıs ilçesinde faaliyet gösteren sığırcılık işletmelerinin barınak özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek üzere yürütülmüştür. Bu amaçla, 378 adet sığırcılık işletme sahibi ile yüz yüze anket yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla da kikare testi yapılmıştır. Hınıs ilçesinde en sık görülen ahır tipinin bağlı duraksız kapalı ahır (% 51.5) olduğu, ahır yapısının işletme sahiplerinin sağlıklarını (% 88.8), ineklerin süt verimini (% 88.6) ve hayvanların gelişimini (% 81.0) olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. İşletmelerin % 81.0’i yataklık kullanmazken, yataklık kullananların ise daha çok kuru gübre kullanımını (% 63.3) tercih etmişlerdir. İşletmelerin % 61.3’ünde buzağılara ait özel bir bölme bulunduğu, ahırların % 74.9’unda inekler için doğum bölmesi olmadığı; düve, dana ve kurudaki ineklerin birlikte (% 84.3) barındırıldıkları belirlenmiştir. İşletmelerin % 84.1’inde ahırdaki gübre elle süpürme yoluyla temizlenmekte, gübreyi çok büyük oranda ahır yakınında açıkta (% 80.3) depolamaktadırlar. İşletmelerin % 69.9’u gübreyi tarlada gübre olarak, % 13.4’ ünün yakacak olarak kullandığı, % 11.8’inin ise sattığı tespit edilmiştir. İşletmelerin % 72.1’i kışın ahır içi sıcaklığının ılık, % 27.3’ü ise sıcak olduğunu, % 84.0’ü ahır içi sıcaklığının ılık olması halinde hayvanların rahat ettiği ve süt verimlerinin yükseldiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak Hınıs ilçesinde barınak ve çevre yapısı özellikleri bakımından birçok eksikliklerinin bulunduğu ve ahır tipi, yapısı, havalandırma, aydınlatma, yataklık kullanımı, gübre değerlendirme vb. konularda iyileştirme çalışmalarına ihtiyacı olduğu ortaya konulmuştur.

References

 • Akyüz, A. 1998. Van Yöresi Aile İşletmelerinde Büyükbaş Hayvan Barınaklarının Durumu ve Geliştirme Olanakları. Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora tezi.
 • Bakan, Ö. 2014. Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 92 s.
 • Bakır, G. 2001. Van iline ithal edilen kültür ırkı sığırların özel işletmelere adaptasyonu. Atatürk Ün. Zir. Fak. Dergisi, 32 (4): 415-427.
 • Bakır, G. 2002. Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 1-10.
 • Bardakçıoğlu, H.E., Türkyılmaz, M.K., Nazlıgül, A. 2004. Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(2): 51-62.
 • Bayraktar, H., Uğurlu, N., Yılmaz, A.M. 2010. Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Süt Sığırı İşletmelerinde Barınakların Değerlendirmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(2): 17-22.
 • Cochran, W.G. 1977. Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley&Sons. New York.
 • Daş, A., İnci, H., Karakaya, E., Şengül, A.Y. 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3): 421-429.
 • Dou, Z., Galligan, D. T. , Ramberg, C. F., Meadows, C., Ferguson, J. D. 2001. A Survey of Dairy Farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and İmplications. Journal of Dairy Science, 84(4): 966-973.
 • Erkmen, Y., Çelik, A., Yıldız, C. 2000. Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Ahır İçi Mekanizasyon Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 01-02 Haziran, Erzurum.
 • Han, Y., Bakır, G. 2010. Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1): 45-51.
 • Heinrichs, A. J., Graves, R. E., Kiernan, N.E. 1987. Survey of Calf and Heifer Housing on Pennsylvania Dairy Farms. Journal of Dairy Science, 70: 1952-1957.
 • Ildız, F. 1999. Tokat İli Merkez İlçesinde İthal Sığır Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Yapısı. A.Ü Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kaygısız, A., Tümer, R. 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri; 2. Barınak Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1): 40-47.
 • Köse, K. 2006. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine Kayıtlı İşletmelerin Genel Yapısı. Trakya Üniversitesi Fen Bil. Ens., Zootekni ABD Yüksek Lisans Tezi. 84 s.
 • Meyer, D.M., Garnett, I., Guthrie, J.C. 1997. A Survey of Dairy Manure Management Practices in California. Journal of Dairy Science, 80(8): 1841-1845.
 • Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey.
 • Okuroğlu, M., Delibaş, L. 1986. Hayvan Barınaklarında Uygun Çevre Koşulları. Hayvancılık Sempozyumu, 05-08 Mayıs, Tokat.
 • Önal, A.R., Özder, M. 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 197-203.
 • Özen, N., Oluğ, H.H., 1997. Burdur Süt Sığırcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak,Tekirdağ.
 • Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Süt ve Et Sığırcılığı) (Düzeltilmiş 5. Baskı), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notu Yayın No:134.
 • Özyürek, S., Koçyiğit, R., Tüzemen, N. 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3):19-26.
 • Sheppard, S.C., Bittman, S., Swift, M.L. Beaulieu, M., Sheppard, M.I. 2011. Ecoregion and Farm Size Differences in Dairy Feed and Manure Nitrogen Management: A Survey. Canadian Journal of Animal Science, 91(3):459-473.
 • SPSS, 2004. SPSS for Windows Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. 1998. Biyoistatistik. Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
 • Şahin, O. 1994. Ayaş İlçesine Bağlı Köylerindeki Süt Sığırcılığının Yapısı. A.Ü. Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi.
 • Şeker, İ., Tasalı, H., Güler, H. 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(1): 9-16.
 • Tatar, A. M. 2007. Ankara ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları. A.Ü Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora Tezi, 119 s.
 • Tilki, M., Sarı, M., Aydın, E., Işık, S., Aksoy, A.R. 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1):109- 116.
 • Tugay, A., Bakır, G. 2006. Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (1): 39-47.
 • TUİK, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu. Hayvancılık istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 10.11.2015).
 • Tutkun, M. 1999. Diyarbakır İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerdeki Süt Sığırcılığının Yapısı. A.Ü Fen Bil. Enst. Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 52 s.
 • Uğurlu, N., Şahin, S. 2010. Kayseri İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(2): 23-26.
 • Vasseur, E., Borderas, F., Cue, R.I., Lefebvre, D., Pellerin, D., Rushen, J., De Passillé, A.M. 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada that Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science, 93(3): 1307-1316.
 • Yamane, T. 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çeviri, Esin, A., Bakır, M.A., Aydın, C, Güzbüzsel, E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
 • Yayar, R., Karkacıer, O. 1996. Tokat İli Pazar İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik ve Teknik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1):269-288.
 • Yener, H., Atalar, B., Mungan M. 2013. Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2): 87-93.
 • Yıldız, B. 2013. Çankırı İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri ve Yeni Barınak Modellerinin Geliştirilmesi. S.Ü. Fen Bil. Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama A.B.D, Yüksek Lisans Tezi, 87 s.
 • Yıldız, N., Bircan, H. 2006. Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yıldız, Y. 1988. Çukurova Bölgesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mekanizasyon Uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon II. Ulusal Kongresi, 10-12 Ekim, Erzurum.
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Production)
Authors

Recep Aydın

Olcay Güler

Mete Yanar

Abdulkerim Diler

Rıdvan Koçyiğit

Mehmet Avcı

Publication Date May 24, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 19 Issue: 1

Cite

APA Aydın, R., Güler, O., Yanar, M., Diler, A., et al. (2016). Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 19(1), 98-111. https://doi.org/10.18016/ksujns.16383
AMA Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. May 2016;19(1):98-111. doi:10.18016/ksujns.16383
Chicago Aydın, Recep, Olcay Güler, Mete Yanar, Abdulkerim Diler, Rıdvan Koçyiğit, and Mehmet Avcı. “Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 19, no. 1 (May 2016): 98-111. https://doi.org/10.18016/ksujns.16383.
EndNote Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M (May 1, 2016) Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 19 1 98–111.
IEEE R. Aydın, O. Güler, M. Yanar, A. Diler, R. Koçyiğit, and M. Avcı, “Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 19, no. 1, pp. 98–111, 2016, doi: 10.18016/ksujns.16383.
ISNAD Aydın, Recep et al. “Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 19/1 (May 2016), 98-111. https://doi.org/10.18016/ksujns.16383.
JAMA Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2016;19:98–111.
MLA Aydın, Recep et al. “Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 19, no. 1, 2016, pp. 98-111, doi:10.18016/ksujns.16383.
Vancouver Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2016;19(1):98-111.

Cited By