Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Afyonkarahisar Yöresi Tektırnaklılarında Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Helmintler

Year 2015, Volume 8, Issue 2, 19 - 22, 01.12.2015

Abstract

Bu çalışma Afyon yöresi tektrınaklılarında helmint enfeksiyonlarının durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla toplam 104 tektırnaklıdan (70 eşek, 34 at) taze dışkı örnekleri alınmış ve flotasyon, sedimentasyon ve Baermann Wetzel teknikleriyle incelenmiştir. Strongylid tip yumurta görülen dışkı örneklerinden dışkı kültürü hazırlanarak 3. dönem larvalar elde edilmiş ve cins veya tür düzeyinde teşhisleri yapılmıştır. İncelenen 70 eşeğin 44’ü (% 62.86), 34 atın da 24’ü (%70.59) en az 1 türle ile enfekte bulunmuştur. Enfekte atların % 100’ünde strongylid tip yumurta gözlenirken, % 33.33’ünde Parascaris equorum yumurtasına, enfekte eşeklerin ise % 95.45’inde strongylid tip yumurta gözlenirken, sadece % 4.54’ünde Parascaris equorum yumurtasına rastlanmıştır. Mevcut durum Afyonkarahisar yöresi tektırnaklılarının önemli oranda helmintlerle enfekte olduğunu ve etkili bir parazit kontrolünün yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

References

 • Altaş MG, Gökçen A, Sevgili M, Özkutlu Z. Şanlıurfa Yöresindeki Safkan Arap Atlarında Helmintolojik Araştırmalar. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 18-25 Eylül, İzmir, Türkiye. 2005.
 • Arslan MÖ, Umur Ş. Kars yöresinde at ve eşeklerde bulunan helmint ve Eimeria (protozoon) türleri. Türkiye Parazitol Derg. 1998; 22(2): 180-184.
 • Aydenizöz M. The prevalence of helminths in horses in Kirikkale, Turkey. Indian Vet J. 2004; 81: 255‐258.
 • Bakırcı S, ÇırakVY, Güleğen E, Karabacak A. Gemlik askeri hara atlarında dışkı muayenesi ile saptanan parazitler. Türkiye Parazitol Derg. 2004; 28(1): 35-37.
 • Bucknell DG, Gasser RB, Beveridge I. The Prevalence and Epidemiology of Gastrointestinal Parasites of Horses in Victoria, Australia. Int J Parasitol. 1995; 25: 711-724.
 • Collobert-Laugier C, Hoste H, Sevin C, Dorchies P. Prevalence, Abundance and Site Distribution of Equine Small Strongyles in Normandy, France. Vet Parasitol. 2002; 110: 77-83.
 • Çırak VY. Atlarda Strongylidae Enfeksiyonları. Bornova Vet. Bil. Derg. 2003; 28, 47-53.
 • Demir R, Tınar R, Aydın L, Çırak VY, Ergül R. Bursa yöresi tektırnaklılarında dışkı muayenesi ile saptanan helmintler ve yayılışı. Türkiye Parazitol Derg. 1995; 19: 124-131.
 • Dunsmore JD, Jue SLP. Prevalence and Epidemiology of the Major Gastrointestinal Parasites of Horses in Perth, Western Australia. Equine Vet J. 1985; 17: 208-213.
 • Eslami A, Bokai S, Tabatabai V. Equine parasites in Iran. J Equine Vet Sci. 2005; 25(4): 143-144.
 • Georgi JR, Georgi ME. Parasitology for Veterianarians. 5th edn. WBSaunders Company, London. 1990; pp: 140-381
 • Gül A, Değer S, Ayaz E. Türkiye'nin farklı illerinde dışkı muayenesine göre tektırnaklılarda bulunan helmint türleri ve yayılışı. Turk J Anim Sci. 2003; 27: 195-199.
 • Gülbahçe S, Cantoray R. Konya yöresindeki tektırnaklı hayvanlarda bulunan psrazitlerin epidemiyolojisi. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ekim, 24-27, Antalya, Türkiye. 1995.
 • Jurasek V. Results of the laboratory examinations of parasitoses in the animals of Mozambique. IV. Horses and donkeys. Folia Veterinaria. 1986; 30(1): 111-113.
 • Karaca M, Ayaz E, Tütüncü M, Gül A, Akkan HA. Van yöresi atlarında Helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve bazı kan parametreleri. YYÜ Vet Fak Derg. 2005; 16(2): 71-74.
 • Kuzmina T, Kharchenko V, Zvegintsova N. Comparative study of the intestinal strongylid communities of equidae in the Askania-Nova biosphere reserve, Ukraine. Helminthologia. 2007; 44(2): 62–69. Lyons ET, Tolliver SC, Drudge JH, Granstrom DE, Collins SS. Natural infections of Strongyloides westeri: prevalence in horse foals on several farms in central Kentucky in 1992. Vet Parasitol. 1993; 50(1-2):101-7.
 • Lyons ET, Swerczek TW, Tolliver SC, Bair HD, Drudge JH, Ennins LE. Prevalence of selected species of internal parasites in equids at necropsy in central Kentucky (1995-1999). Vet Parasitol. 2000; 92: 51-62.
 • Öge H. Dışkı bakılarına göre atlarda helmint enfeksiyonlarının genel durumu. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 1991.
 • Özer E, Küçükerden N. Helminth and Eimeria sp. found in equids in Elazığ and region. Doğa Tr J Vet Anim Sci. 1992; 17: 217-221.
 • Pandey V S, Eysker M. Internal parasites of donkeys from the highveld of Zimbabwe. Zimbabwe Veterinary Journal. 1990; 21(1): 27-32
 • Pereira Jr, Vianna SSS. Gastrointestinal Parasitic Worms in Equines in the Parai´ba Valley, State of Sa˜o Paulo, Brazil. Vet Parasitol. 2006. 140:289–295.
 • Pişkin FÇ, Bıyıkoğlu G, Babür C, Kanat MA, Özcengiz E. Serum üretiminde kullanılan atlarda dışkı bakılarına göre helmint enfeksiyonları. Türkiye Parazitol Derg.1999; 23: 436-439.
 • Ricci M, Sabatini A. Parasitic helminths of the cecum and colon of equidae in Italy. Parasitologia. 1992; 34(1-3):53-60.
 • Sharir B, Pipano E, Markovics A, Danieli Y. Field studies on gastrointestinal infestation in Israeli Horses. Isr J Vet Med. 1987; 43: 223-227.
 • Sotiraki ST, Badouvas AG, Himonas CA. A Survey on the Prevalence of Internal Parasites of Equines in Macedonia and Thessalia-Greece. J Equine Vet Sci. 1997; 17: 550-552.
 • Soulsby EJL. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals 7th edn, Bailliere Tindal, Philadelphia.1982; pp:172-182.
 • Ulutaş EM, Efil İİ. A Coprological Study of Helminth Infections of Horses in Istanbul, Turkey. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2012;18 (Suppl-A): A1-A6.
 • Umur Ş, Açıcı M. A survey on helminth infections of equines in the Central Black Sea region, Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2009; 33(5): 373-378.
 • Uslu U, Güçlü F. Prevalence of endoparasites in horses and donkeys in Turkey. Bull Vet Ins Pulawy. 2007;51: 237-240.
 • Von Samson-Himmelstjerna G . Helminthosen der Equiden. Schnieder T. Ed. Veterinärmedizinische Parasitologie. Paul Parey Verlag, Berlin. 2006; 303-346

Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region

Year 2015, Volume 8, Issue 2, 19 - 22, 01.12.2015

Abstract

This study was carried out to determine the helminth infections in the equine in Afyonkarahisar region. Fresh fecal samples were obtained from 104 animals (70 donkeys and 34 horses) and examined by flotation, sedimentation and Baermann Wetzel methods. Third larval stage (L3) was collected from coproculture prepared from fecal samples containing Strongylid eggs and identified on the basis of genus or species. Fortyfour out of 70 donkeys (62.86%) and 24 out of 34 horses (70.59%) were infected at least one of the species examined. Strongylid eggs were observed in all horses infected however Parascaris equorum eggs were seen around 33.33% of horses. In donkeys strongylid eggs were present as high as 95.45% whereas Parascaris equorum eggs were seen only at 4.54%. It was concluded that equine animals were significantly infected wit helminths in the region of Afyonkarahisar and effective parasite control measures should implicated.

References

 • Altaş MG, Gökçen A, Sevgili M, Özkutlu Z. Şanlıurfa Yöresindeki Safkan Arap Atlarında Helmintolojik Araştırmalar. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 18-25 Eylül, İzmir, Türkiye. 2005.
 • Arslan MÖ, Umur Ş. Kars yöresinde at ve eşeklerde bulunan helmint ve Eimeria (protozoon) türleri. Türkiye Parazitol Derg. 1998; 22(2): 180-184.
 • Aydenizöz M. The prevalence of helminths in horses in Kirikkale, Turkey. Indian Vet J. 2004; 81: 255‐258.
 • Bakırcı S, ÇırakVY, Güleğen E, Karabacak A. Gemlik askeri hara atlarında dışkı muayenesi ile saptanan parazitler. Türkiye Parazitol Derg. 2004; 28(1): 35-37.
 • Bucknell DG, Gasser RB, Beveridge I. The Prevalence and Epidemiology of Gastrointestinal Parasites of Horses in Victoria, Australia. Int J Parasitol. 1995; 25: 711-724.
 • Collobert-Laugier C, Hoste H, Sevin C, Dorchies P. Prevalence, Abundance and Site Distribution of Equine Small Strongyles in Normandy, France. Vet Parasitol. 2002; 110: 77-83.
 • Çırak VY. Atlarda Strongylidae Enfeksiyonları. Bornova Vet. Bil. Derg. 2003; 28, 47-53.
 • Demir R, Tınar R, Aydın L, Çırak VY, Ergül R. Bursa yöresi tektırnaklılarında dışkı muayenesi ile saptanan helmintler ve yayılışı. Türkiye Parazitol Derg. 1995; 19: 124-131.
 • Dunsmore JD, Jue SLP. Prevalence and Epidemiology of the Major Gastrointestinal Parasites of Horses in Perth, Western Australia. Equine Vet J. 1985; 17: 208-213.
 • Eslami A, Bokai S, Tabatabai V. Equine parasites in Iran. J Equine Vet Sci. 2005; 25(4): 143-144.
 • Georgi JR, Georgi ME. Parasitology for Veterianarians. 5th edn. WBSaunders Company, London. 1990; pp: 140-381
 • Gül A, Değer S, Ayaz E. Türkiye'nin farklı illerinde dışkı muayenesine göre tektırnaklılarda bulunan helmint türleri ve yayılışı. Turk J Anim Sci. 2003; 27: 195-199.
 • Gülbahçe S, Cantoray R. Konya yöresindeki tektırnaklı hayvanlarda bulunan psrazitlerin epidemiyolojisi. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ekim, 24-27, Antalya, Türkiye. 1995.
 • Jurasek V. Results of the laboratory examinations of parasitoses in the animals of Mozambique. IV. Horses and donkeys. Folia Veterinaria. 1986; 30(1): 111-113.
 • Karaca M, Ayaz E, Tütüncü M, Gül A, Akkan HA. Van yöresi atlarında Helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve bazı kan parametreleri. YYÜ Vet Fak Derg. 2005; 16(2): 71-74.
 • Kuzmina T, Kharchenko V, Zvegintsova N. Comparative study of the intestinal strongylid communities of equidae in the Askania-Nova biosphere reserve, Ukraine. Helminthologia. 2007; 44(2): 62–69. Lyons ET, Tolliver SC, Drudge JH, Granstrom DE, Collins SS. Natural infections of Strongyloides westeri: prevalence in horse foals on several farms in central Kentucky in 1992. Vet Parasitol. 1993; 50(1-2):101-7.
 • Lyons ET, Swerczek TW, Tolliver SC, Bair HD, Drudge JH, Ennins LE. Prevalence of selected species of internal parasites in equids at necropsy in central Kentucky (1995-1999). Vet Parasitol. 2000; 92: 51-62.
 • Öge H. Dışkı bakılarına göre atlarda helmint enfeksiyonlarının genel durumu. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 1991.
 • Özer E, Küçükerden N. Helminth and Eimeria sp. found in equids in Elazığ and region. Doğa Tr J Vet Anim Sci. 1992; 17: 217-221.
 • Pandey V S, Eysker M. Internal parasites of donkeys from the highveld of Zimbabwe. Zimbabwe Veterinary Journal. 1990; 21(1): 27-32
 • Pereira Jr, Vianna SSS. Gastrointestinal Parasitic Worms in Equines in the Parai´ba Valley, State of Sa˜o Paulo, Brazil. Vet Parasitol. 2006. 140:289–295.
 • Pişkin FÇ, Bıyıkoğlu G, Babür C, Kanat MA, Özcengiz E. Serum üretiminde kullanılan atlarda dışkı bakılarına göre helmint enfeksiyonları. Türkiye Parazitol Derg.1999; 23: 436-439.
 • Ricci M, Sabatini A. Parasitic helminths of the cecum and colon of equidae in Italy. Parasitologia. 1992; 34(1-3):53-60.
 • Sharir B, Pipano E, Markovics A, Danieli Y. Field studies on gastrointestinal infestation in Israeli Horses. Isr J Vet Med. 1987; 43: 223-227.
 • Sotiraki ST, Badouvas AG, Himonas CA. A Survey on the Prevalence of Internal Parasites of Equines in Macedonia and Thessalia-Greece. J Equine Vet Sci. 1997; 17: 550-552.
 • Soulsby EJL. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals 7th edn, Bailliere Tindal, Philadelphia.1982; pp:172-182.
 • Ulutaş EM, Efil İİ. A Coprological Study of Helminth Infections of Horses in Istanbul, Turkey. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2012;18 (Suppl-A): A1-A6.
 • Umur Ş, Açıcı M. A survey on helminth infections of equines in the Central Black Sea region, Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2009; 33(5): 373-378.
 • Uslu U, Güçlü F. Prevalence of endoparasites in horses and donkeys in Turkey. Bull Vet Ins Pulawy. 2007;51: 237-240.
 • Von Samson-Himmelstjerna G . Helminthosen der Equiden. Schnieder T. Ed. Veterinärmedizinische Parasitologie. Paul Parey Verlag, Berlin. 2006; 303-346

Details

Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Esma KOZAN> (Primary Author)


Hakan GÜZEL This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { kvj368842, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2015}, volume = {8}, number = {2}, pages = {19 - 22}, title = {Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region}, key = {cite}, author = {Kozan, Esma and Güzel, Hakan} }
APA Kozan, E. & Güzel, H. (2015). Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region . Kocatepe Veterinary Journal , 8 (2) , 19-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvj/issue/32991/368842
MLA Kozan, E. , Güzel, H. "Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region" . Kocatepe Veterinary Journal 8 (2015 ): 19-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvj/issue/32991/368842>
Chicago Kozan, E. , Güzel, H. "Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region". Kocatepe Veterinary Journal 8 (2015 ): 19-22
RIS TY - JOUR T1 - Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region AU - EsmaKozan, HakanGüzel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 22 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veterinary Journal Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region %A Esma Kozan , Hakan Güzel %T Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region %D 2015 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Kozan, Esma , Güzel, Hakan . "Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region". Kocatepe Veterinary Journal 8 / 2 (December 2015): 19-22 .
AMA Kozan E. , Güzel H. Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region. Kocatepe Veterinary Journal. 2015; 8(2): 19-22.
Vancouver Kozan E. , Güzel H. Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region. Kocatepe Veterinary Journal. 2015; 8(2): 19-22.
IEEE E. Kozan and H. Güzel , "Helminths Found by Faecal Examination in the Equine in Afyonkarahisar Region", Kocatepe Veterinary Journal, vol. 8, no. 2, pp. 19-22, Dec. 2015

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108