Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması

Year 2018, Volume: 11 Issue: 4, 356 - 362, 15.12.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.428999

Abstract

Bu
araştırmada, Afyonkarahisar İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği
damızlık istasyonunda 2016 ve 2017 yıllarında çoklu
ve tekli doğum yapanlardan sekizer baş olmak üzere
toplam 16 baş Pırlak koyunda Bone Morphogenetic Protein Receptor type 1B
(BMPR1B), Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) ve Growth Differentiation
Factor 9 (GDF9) genlerindeki polimorfizmin varlığı ve bunun tespit edilmesi
durumunda çoklu doğumla ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Genetik
çalışmalarda kullanılmak üzere toplanan kan örnekleri hayvanların V. jugularis’lerinden EDTA’lı vakumlu
tüplere alınmış ve genomik DNA izolasyon kiti kullanılarak DNA izolasyonları
yapılmıştır. İlgili genler yönünden gerçekleştirilen PCR ve DNA dizileme
analizleri sonucunda her üç gen yönünden de Pırlakların monomorfik yapıda
olduğu ortaya konulmuştur.

References

 • Alink F M, Mylne MJA, Watt RG, Kenyon P, Wood MJ, McEvoy TG. Inverdale fecundity gene (FecXI) influences twin ovulation incidence in pubertal ewe lambs from Texel sires and Cheviot or Scottish 2005; http://www.bsas.org.uk/wp-content/themes/bsas/proceedings/Pdf2005/055.pdfBlackface dams, 15.01.2016.
 • Bodin L, Di Pasquale E, Fabre S, Bontoux M, Monget P, Persani L, Mulsant P. A Novel Mutation in the Bone Morphogenetic Protein 15 Gene Causing Defective Protein Secretion Is Associated with Both Increased Ovulation Rate and Sterility in Lacaune Sheep. Endocrinology, 2007; vol. 148(1), ss. 393–400.
 • Boom R, Sol CJA, Salimans MMM, Jansen CL, Wertheim Van Dillen PME, Van der Noordaa J. Rapid and simple method for purification on nucleic acids. Journal of Clinical Microbiology, 1990; ss.495-503.Çelikeloğlu K. Pırlak Kuzularında Büyüme Eğrilerini Etkileyen Genetik ve Çevresel faktörlerin belirlenmesi ve eğri parametreleri yönünden baba koçların değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2012.
 • Davis GH, Montgomery GW, Allison AJ, Kelly RW, Bray AR. Segregation of a major gene influencing fecundity in progenyof Booroola sheep. New Zealand Journal of Agricultural Research, 1982; vol. 25, ss. 525–529.
 • Davis GH, Galloway SM, Ross IK, Gregan SM, Ward J, Nimbkar BV, Ghalsasi PM, Nimbkar B, Gray GD, Subandriyo I, Tiesnamurti B, Martyniuk E, Eythorsdottir E, Mulsant P, Lecerf F, Hanrahan JP, Bradford GE, Wilson T. DNA tests in prolific sheep from eight countries provide new evidence on origin of the Booroola (FecB) mutation. Biology of Reproduction, 2002; vol. 66, ss. 1869–1874.
 • Davis GH. Major genes affecting ovulation rate in sheep. Genetics Selection Evolution, 2005; vol. 37, ss.11–23.
 • Davis GH, Balakrishnan L, Ross IK, Wilson T, Galloway SM, Lumsden BM, Hanrahan JP, Mullen M, Mao XZ, Wang GL, Zhao ZS, Zeng YQ, Robinson JJ, Mavrogenis AP, Papachristoforou C, Peter C, Baumung R, Cardyn P, Boujenane I, Cockett NE, Eythorsdottir E, Arranz JJ, Notter D. Investigation of the Booroola (FecB) and Inverdale (FecXI) mutations in 21 prolific breeds and strains of sheep sampled in 13 countries. Animal Reproduction Science, 2006; vol. 92, ss. 87–96.
 • Demars J, Fabre S, Sarry J, Rossetti R, Gilbert H, Persani L, ... & Martyniuk E. Genome-wide association studies identify two novel BMP15 mutations responsible for an atypical hyperprolificacy phenotype in sheep. PLoS genetics, 2013; 9(4), e1003482.
 • Dodds KG, Davis GH, Elsen JM, Isaacs KL, Owens JL. The effect of Booroola genotype on some reproductive traits in a Booroola Merino flock. In Elsen J.M., Bodin L., Thimonicr J. (Ed), “Major genes for reproduction in sheep”. INRA, Paris: 1991; 359-366.
 • Drouilhet L, Mansanet C, Sarry J, Tabet K, Bardou P, Woloszyn F, Lluch J, Harichaux G, Viguie´ C, Monniaux D, Bodin L, Mulsant P, Fabre S. The Highly Prolific Phenotype of Lacaune Sheep Is Associated with an Ectopic Expression of the B4GALNT2 Gene within the Ovary. PLoS Genetics, 2013; vol. 9(9): e1003809. Fogarty NM. A review of the effects of the Booroola gene (FecB) on sheep production. Small Ruminant Research, 2009; vol. 85, ss. 75-84.
 • Gürsel FE. Mutations in BMPR-1B, BMP-15 and GDF-9 genes and their effects on fecundity and ovulation rate in sheep. Veteriner Fakültesi Dergisi (İstanbul), 2009; Vol 35(2), pp57-66
 • Hall TA. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl. Acids. Symp. Ser., 1999; 41, 95-98.
 • Hanrahan JP, Gregan SM, Mulsant P, Mullen M, Davis GH, Powell R, Galloway SM. Mutations in the Genes for Oocyte-Derived Growth Factors GDF9 and BMP15 Are Associated with Both Increased Ovulation Rate and Sterility in Cambridge and Belclare Sheep (Ovis aries). Biology of reproduction, 2004; vol. 70, ss. 900–909.
 • Kalendar R, Lee D, Schulman AH. FastPCR Software for PCR Primer and Probe Design and Repeat Search. Genes, Genomes and Genomics, 2009; 3(1): 1-14.
 • Karslı T, Şahin E, Karslı BA, Alkan S, Balcıoğlu, MS. An investigation of mutations (FecXG, FecXI, FecXH, FecXB) on BMP-15 gene in some local sheep breeds raised in Turkey. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012; 25(1): 29-3.
 • Kumm KI. Profitable Swedish lamb production by economic scale. Small Ruminant Research, 2008; vol. 81, ss. 63–69.
 • Logue DN, Gill A, MacAuslan J, Waterhouse A, Boyd JS. Harvey MJA. The incorporation of the 'Booroola gene' into the Texel breed of sheep. Animal Breeding Abstracts,1990; 60-3033.
 • Monteagudo LV, Ponz R, Tejedor MT, Lavina A, Sierra I. A 17 bp deletion in the Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) gene is associated to increased prolificacy in the Rasa Aragonesa sheep breed. Animal Reproduction Science, 2009; vol. 110, ss. 139–146.
 • Notter DR. Genetic Aspects of Reproduction in Sheep. Reproduction in Domesticated Animals, 2008; vol. 43, ss. 122-128.
 • Piper LR, Bindon BM, Nethery RD. The Booroola Merino and the performance of medium non-peppin crosses at Armidale. The Booroola Merino, Proceedings of a Workshop, Armidale, CSIRO, 1982. ss. 9–19.
 • Pramod KR, Sharma SK, Kumar R, Rajan A. Genetics of ovulation rate in farm animals. Veterinary World, 2013; vol. 6(11), ss. 833-838.
 • Sadighi M, Bodensteiner KJ, Beattie AE, Galloway SM. Genetic mapping of ovine growth differentiation factor 9 (GDF9) to sheep chromosome 5. Anim. Genet., 2002; 33 (3): 244-245.
 • Tekerli M, Erdoğan M, Koçak S, Çelikeloğlu K, Bozkurt Z, Hacan Ö. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, Pırlak koyunlarının halk elinde ıslahı projesi kesin raporu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 2016.
 • Tosh CC, Kemp RA. Estimates of varience components for lamb weights in three sheep populations. Journal of Animal Science. 1994; 72: 1184-1190.

Investigation of Possible Polymorphisms in BMPR1B, BMP15 and GDF9 Genes in Pırlak Sheep

Year 2018, Volume: 11 Issue: 4, 356 - 362, 15.12.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.428999

Abstract

This study was realised to determine the presence of polymorphism in
major proliferacy genes named
Bone Morphogenetic Protein
Receptor type 1B (BMPR1B), Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) and Growth
Differentiation Factor 9 (GDF9)
of 8 uniparous and 8 multiparous
Pırlak sheep reared at Sheep and Goats Breeders Association’s Breeding Station,
Afyonkarahisar between 2016 and 2017. Blood samples collected for using in
genetic studies were taken from V. jugularis of animals into EDTA vacuum tubes
and DNA isolations were performed using genomic DNA isolation kit. The PCR and
DNA sequencing analyzes carried out on the basis of the respective genes
revealed that Pırlaks are monomorphic in the aspect of above mentioned genes.

References

 • Alink F M, Mylne MJA, Watt RG, Kenyon P, Wood MJ, McEvoy TG. Inverdale fecundity gene (FecXI) influences twin ovulation incidence in pubertal ewe lambs from Texel sires and Cheviot or Scottish 2005; http://www.bsas.org.uk/wp-content/themes/bsas/proceedings/Pdf2005/055.pdfBlackface dams, 15.01.2016.
 • Bodin L, Di Pasquale E, Fabre S, Bontoux M, Monget P, Persani L, Mulsant P. A Novel Mutation in the Bone Morphogenetic Protein 15 Gene Causing Defective Protein Secretion Is Associated with Both Increased Ovulation Rate and Sterility in Lacaune Sheep. Endocrinology, 2007; vol. 148(1), ss. 393–400.
 • Boom R, Sol CJA, Salimans MMM, Jansen CL, Wertheim Van Dillen PME, Van der Noordaa J. Rapid and simple method for purification on nucleic acids. Journal of Clinical Microbiology, 1990; ss.495-503.Çelikeloğlu K. Pırlak Kuzularında Büyüme Eğrilerini Etkileyen Genetik ve Çevresel faktörlerin belirlenmesi ve eğri parametreleri yönünden baba koçların değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2012.
 • Davis GH, Montgomery GW, Allison AJ, Kelly RW, Bray AR. Segregation of a major gene influencing fecundity in progenyof Booroola sheep. New Zealand Journal of Agricultural Research, 1982; vol. 25, ss. 525–529.
 • Davis GH, Galloway SM, Ross IK, Gregan SM, Ward J, Nimbkar BV, Ghalsasi PM, Nimbkar B, Gray GD, Subandriyo I, Tiesnamurti B, Martyniuk E, Eythorsdottir E, Mulsant P, Lecerf F, Hanrahan JP, Bradford GE, Wilson T. DNA tests in prolific sheep from eight countries provide new evidence on origin of the Booroola (FecB) mutation. Biology of Reproduction, 2002; vol. 66, ss. 1869–1874.
 • Davis GH. Major genes affecting ovulation rate in sheep. Genetics Selection Evolution, 2005; vol. 37, ss.11–23.
 • Davis GH, Balakrishnan L, Ross IK, Wilson T, Galloway SM, Lumsden BM, Hanrahan JP, Mullen M, Mao XZ, Wang GL, Zhao ZS, Zeng YQ, Robinson JJ, Mavrogenis AP, Papachristoforou C, Peter C, Baumung R, Cardyn P, Boujenane I, Cockett NE, Eythorsdottir E, Arranz JJ, Notter D. Investigation of the Booroola (FecB) and Inverdale (FecXI) mutations in 21 prolific breeds and strains of sheep sampled in 13 countries. Animal Reproduction Science, 2006; vol. 92, ss. 87–96.
 • Demars J, Fabre S, Sarry J, Rossetti R, Gilbert H, Persani L, ... & Martyniuk E. Genome-wide association studies identify two novel BMP15 mutations responsible for an atypical hyperprolificacy phenotype in sheep. PLoS genetics, 2013; 9(4), e1003482.
 • Dodds KG, Davis GH, Elsen JM, Isaacs KL, Owens JL. The effect of Booroola genotype on some reproductive traits in a Booroola Merino flock. In Elsen J.M., Bodin L., Thimonicr J. (Ed), “Major genes for reproduction in sheep”. INRA, Paris: 1991; 359-366.
 • Drouilhet L, Mansanet C, Sarry J, Tabet K, Bardou P, Woloszyn F, Lluch J, Harichaux G, Viguie´ C, Monniaux D, Bodin L, Mulsant P, Fabre S. The Highly Prolific Phenotype of Lacaune Sheep Is Associated with an Ectopic Expression of the B4GALNT2 Gene within the Ovary. PLoS Genetics, 2013; vol. 9(9): e1003809. Fogarty NM. A review of the effects of the Booroola gene (FecB) on sheep production. Small Ruminant Research, 2009; vol. 85, ss. 75-84.
 • Gürsel FE. Mutations in BMPR-1B, BMP-15 and GDF-9 genes and their effects on fecundity and ovulation rate in sheep. Veteriner Fakültesi Dergisi (İstanbul), 2009; Vol 35(2), pp57-66
 • Hall TA. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl. Acids. Symp. Ser., 1999; 41, 95-98.
 • Hanrahan JP, Gregan SM, Mulsant P, Mullen M, Davis GH, Powell R, Galloway SM. Mutations in the Genes for Oocyte-Derived Growth Factors GDF9 and BMP15 Are Associated with Both Increased Ovulation Rate and Sterility in Cambridge and Belclare Sheep (Ovis aries). Biology of reproduction, 2004; vol. 70, ss. 900–909.
 • Kalendar R, Lee D, Schulman AH. FastPCR Software for PCR Primer and Probe Design and Repeat Search. Genes, Genomes and Genomics, 2009; 3(1): 1-14.
 • Karslı T, Şahin E, Karslı BA, Alkan S, Balcıoğlu, MS. An investigation of mutations (FecXG, FecXI, FecXH, FecXB) on BMP-15 gene in some local sheep breeds raised in Turkey. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012; 25(1): 29-3.
 • Kumm KI. Profitable Swedish lamb production by economic scale. Small Ruminant Research, 2008; vol. 81, ss. 63–69.
 • Logue DN, Gill A, MacAuslan J, Waterhouse A, Boyd JS. Harvey MJA. The incorporation of the 'Booroola gene' into the Texel breed of sheep. Animal Breeding Abstracts,1990; 60-3033.
 • Monteagudo LV, Ponz R, Tejedor MT, Lavina A, Sierra I. A 17 bp deletion in the Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) gene is associated to increased prolificacy in the Rasa Aragonesa sheep breed. Animal Reproduction Science, 2009; vol. 110, ss. 139–146.
 • Notter DR. Genetic Aspects of Reproduction in Sheep. Reproduction in Domesticated Animals, 2008; vol. 43, ss. 122-128.
 • Piper LR, Bindon BM, Nethery RD. The Booroola Merino and the performance of medium non-peppin crosses at Armidale. The Booroola Merino, Proceedings of a Workshop, Armidale, CSIRO, 1982. ss. 9–19.
 • Pramod KR, Sharma SK, Kumar R, Rajan A. Genetics of ovulation rate in farm animals. Veterinary World, 2013; vol. 6(11), ss. 833-838.
 • Sadighi M, Bodensteiner KJ, Beattie AE, Galloway SM. Genetic mapping of ovine growth differentiation factor 9 (GDF9) to sheep chromosome 5. Anim. Genet., 2002; 33 (3): 244-245.
 • Tekerli M, Erdoğan M, Koçak S, Çelikeloğlu K, Bozkurt Z, Hacan Ö. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, Pırlak koyunlarının halk elinde ıslahı projesi kesin raporu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 2016.
 • Tosh CC, Kemp RA. Estimates of varience components for lamb weights in three sheep populations. Journal of Animal Science. 1994; 72: 1184-1190.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Koray ÇELİKELOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Türkiye


Metin ERDOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, M. Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Türkiye


Özlem HACAN This is me
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Türkiye


Serdar KOÇAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Türkiye


Zehra BOZKURT
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Türkiye


Mustafa TEKERLİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Türkiye

Publication Date December 15, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 11 Issue: 4

Cite

Bibtex @research article { kvj428999, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, number = {4}, pages = {356 - 362}, doi = {10.30607/kvj.428999}, title = {Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Çelikeloğlu, Koray and Erdoğan, Metin and Hacan, Özlem and Koçak, Serdar and Bozkurt, Zehra and Tekerli, Mustafa} }
APA Çelikeloğlu, K. , Erdoğan, M. , Hacan, Ö. , Koçak, S. , Bozkurt, Z. & Tekerli, M. (2018). Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması . Kocatepe Veterinary Journal , 11 (4) , 356-362 . DOI: 10.30607/kvj.428999
MLA Çelikeloğlu, K. , Erdoğan, M. , Hacan, Ö. , Koçak, S. , Bozkurt, Z. , Tekerli, M. "Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması" . Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 356-362 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvj/issue/38465/428999>
Chicago Çelikeloğlu, K. , Erdoğan, M. , Hacan, Ö. , Koçak, S. , Bozkurt, Z. , Tekerli, M. "Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 356-362
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Possible Polymorphisms in BMPR1B, BMP15 and GDF9 Genes in Pırlak Sheep AU - KorayÇelikeloğlu, MetinErdoğan, ÖzlemHacan, SerdarKoçak, ZehraBozkurt, MustafaTekerli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30607/kvj.428999 DO - 10.30607/kvj.428999 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 356 EP - 362 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.428999 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.428999 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veterinary Journal Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması %A Koray Çelikeloğlu , Metin Erdoğan , Özlem Hacan , Serdar Koçak , Zehra Bozkurt , Mustafa Tekerli %T Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması %D 2018 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30607/kvj.428999 %U 10.30607/kvj.428999
ISNAD Çelikeloğlu, Koray , Erdoğan, Metin , Hacan, Özlem , Koçak, Serdar , Bozkurt, Zehra , Tekerli, Mustafa . "Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 11 / 4 (December 2018): 356-362 . https://doi.org/10.30607/kvj.428999
AMA Çelikeloğlu K. , Erdoğan M. , Hacan Ö. , Koçak S. , Bozkurt Z. , Tekerli M. Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(4): 356-362.
Vancouver Çelikeloğlu K. , Erdoğan M. , Hacan Ö. , Koçak S. , Bozkurt Z. , Tekerli M. Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(4): 356-362.
IEEE K. Çelikeloğlu , M. Erdoğan , Ö. Hacan , S. Koçak , Z. Bozkurt and M. Tekerli , "Pırlak Koyunlarında BMPR1B, BMP15 ve GDF9 Genlerinde Olası Polimorfizmlerin Araştırılması", Kocatepe Veterinary Journal, vol. 11, no. 4, pp. 356-362, Dec. 2018, doi:10.30607/kvj.428999

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108