Research Article
BibTex RIS Cite

Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması

Year 2019, Volume: 12 Issue: 2, 200 - 204, 30.06.2019
https://doi.org/10.30607/kvj.554074

Abstract

Bu çalışmada, Niğde mezbahasında kesilen
koyunlarda anti-Toxoplasma gondii antikorlarının ELISA testi ile
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ocak ve Nisan ayları arasında bir yaş ve
üzerindeki toplam 175 koyundan kan alınmıştır. Serumları çıkarılan kan örnekleri ELISA
testi ile incelenmiş ve toplam 175 koyunun 11 (%6.28)’inde anti-T. gondii
antikorları saptanmıştır. Koyunların serolojik incelemesinde en yüksek
seropozitiflik oranı %12.5 (5/40) ile Mart ayında belirlenirken, Ocak ayında
%5.9 (2/34), Şubat ayında %6.7 (4/60) oranında seropozitiflik belirlenmiştir.
Buna karşılık Nisan ayında muayene edilen koyunların hiçbirinde T. gondii
seropozitifliği tespit edilememiştir. Aylar açısından koyunlardaki
seropozitiflik oranları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak bir farklılık
bulunamamıştır (P>0.05). Sonuç olarak, Niğde yöresinde mezbahada kesilen
koyunlarda T. gondii’nin varlığı ortaya konulmuştur.

References

 • Acici M, Babur C, Kilic S, Hokelek M, Kurt M. Prevalance of antibodies to Toxoplasma gondii infection in humans and domestic animals in Samsun province, Turkey. Trop Anim Health Prod. 2008; 40: 311-315.
 • Aköz M, Aydın İ, Kamburgil K, Handemir, E. Konya’nın Karapınar ilçesindeki abort yapan ve yapmayan koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevallansının İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) tekniği ile belirlenmesi. Vet Bil Derg. 2009; 25: 37-43.
 • Aktaş M, Dumanlı N, Babür C, Karaer, Z, Öngör H. Elazığ yöresinde gebe ve yavru atmış koyunlarda Sabin-Feldman(SF) testi ile Toxoplasma gondii yönünden seropozitiflik oranının belirlenmesi. Türk J Vet Anim Sci. 2000a; 24: 239-241.
 • Aktaş M, Babür C, Düzgün A. Malatya yöresinde koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. FÜ Sağlık Bil Derg. 2000b; 14: 65-67.
 • Arda M, Bisping W, Aydın N, İstanbulluoğlu E, Akay Ö, İzgür M, Diker S, Karaer Z. Orta Anadolu bölgesi koyunlarında abortus olgularının etiyolojisi ve serolojisi üzerinde bir çalışma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 1987; 34: 195-206.
 • Aslan G, Babür C. Şanlıurfa’da koyun ve sığırlar ile mezbaha çalışanlarında Toxoplasma gondii seroprevalansı. Türk Mikrobiyal Cem Derg. 2002; 32: 102-105.
 • Aslantaş Ö, Babür C. Kars yöresinde sığır ve koyunlarda Bruselloz ve Toxoplazmoz üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 2000; 11: 47-55.
 • Babür C, Karaer, Z, Çakmak A, Yaralı C, Zeybek H. Ankara yöresinde Sabin-Feldman(SF), İndirekt Floresan Antikor(IFA), Latex Aglutinasyon (LA) testleri ile koyun toxoplasmosisinin prevalansı. FÜ Sağlık Bil Derg. 1996; 10: 273-277.
 • Babür C, İnci A, Karaer Z. Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması. Türkiye Parazitol Derg. 1997; 21: 409-412.
 • Babür C, Esen B, Bıyıkoğlu G. Yozgat’ta koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Türk J Vet Anim Sci. 2001; 25: 283-285.
 • Babür C, Karatepe B, Kılıç S, Karatepe M, Ergün G. A note on seroprevalence of Toxoplasma gondii in turkeys. Indian Vet J. 2008; 85: 994.
 • Çakmak ÖD, Karatepe B. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Sheep from Nevşehir Province in Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 2017; 41: 148-51.
 • Çiçek H, Babür C, Karaer Z. Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı. AÜ Vet Fak Derg. 2004; 51: 229-231.
 • Çiçek H, Babür C, Eser M. Afyonkarahisar İlinde Pırlak Irkı Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg, 2011; 35: 137-9.
 • Dubey JP. Advances in the life cycle of Toxoplasma gondii. International Journal for Parasitology. 1998; 28: 1019-1024.
 • Dubey JP, Beattie CP. Toxoplasmosis of Animals and Man. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1988.
 • Dumanlı N, Güler S, Köroğlu E, Orak S. Elazığ yöresinde koyunlarda Toxoplasma gondii’nin yayılışı. Doğa Tr Vet Anim Sci. 1991; 16: 10-18.
 • Ekmen H. Toxoplasmozis’te enfeksiyon kaynakları, Koyun ve sığırlarda Toxoplasma antikorları. Mikrobiyol Bült. 1967; 1(4): 243-248.
 • İnci A, Aydın N, Babür C, Çam Y, Akdoğan C, Kuzan Ş. Kayseri yöresinde sığır ve koyunlarda toxoplazmozis ve brusellozis üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar. Pendik Vet Mikrobiyol Derg. 1999; 30: 41-46.
 • Mor N, Arslan MÖ. Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2007; 13: 165-170.
 • Nalbantoğlu S, Babür C, Çakmak A, Karaer Z, Korudağ E. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sabin-Feldman Dye testi ile koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Türk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56: 83-86.
 • Kamburgil K, Durgut R, Handemi, E. Hatay yöresinde atık problemi olan koyun sürülerinde toxoplasmozisin seroprevalansı. Veterinarium. 2001; 12: 1-4.
 • Karatepe M, Babür C, Karatepe B. Gümüşhacıköy (Amasya) Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Boya Testi ile Seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg. 2001; 25: 110-112.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Çakmak A, Nalbantoğlu S. Niğde Yöresinde Sığırlarda Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı. Etlik Vet Mikrob Derg. 2003; 14: 18-21.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Çakmak A, Nalbantoğlu S. Seroprevalance of toxoplasmosis in sheep and goats in the Niğde province of Turkey. Indian Vet J. 2004a; 81: 974-976.
 • Karatepe M, Babür C, Karatepe B, Kılıç S, Çakır M. Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Anatolian Ground Squirrels, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae) from Nigde, Turkey. Revue Med Vet. 2004b; 155: 530-532.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Kılıç S, Dündar B. Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies and intestinal parasites in stray cats from Nigde, Turkey. Ital J Anim Sci. 2008; 7: 113-118.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Kılıç S. Seroprevalence of toxoplasmosis in horses in Niğde Province of Turkey. Trop Anim Health Prod. 2010; 42: 385-389.
 • Karatepe M, Kılıç S, Karatepe B, Babür C. Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Domestic (Columba livia domestica) and Wild (Columba livia livia) Pigeons in Niğde region, Turkey. Türkiye Parazitol Derg. 2011; 35: 23-26.
 • Kılıç S, Karatepe M, Babür C, Karatepe B. Niğde Yöresinde Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. Kocatepe Vet J. 2017; 10: 129-133.
 • O’Donoghue JP, Riley MJ, Clarke JF. Serological survey for Toxoplasma infections in sheep. Aust Vet. J. 1987; 64: 40-45.
 • Öncel T, Vural G, Babür C, Kılıç S. Detection of Toxoplasmosis gondii seropozitivity in sheep in Yalova by Sabin-Feldman dye test and latex agglutination test. Türkiye Parazitol Derg. 2005; 29(1): 10-12.
 • Öz İ, Özyer M, Çorak M. Adana yöresi sığır, koyun ve keçilerinde ELISA ve IHA testleri ile toxoplasmosisin yaygınlığının araştırılması. Etlik Vet Mikrob Derg. 1995; 8: 80-86.
 • Öztürk C, Babür C, Aslan G. Mersin yöresinde koyunlarda ve mezbaha çalışanlarında Sabin-Feldman boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Genel Tıp Derg. 2002; 12: 21-24.
 • Paşa S, Babür C, Kılıç S, Gazyağcı S, Bayramlı G. Seroprevalance of toxoplasmozis in sheep in Aydın region in Turkey. Indian Vet J. 2004; 81: 376-377.
 • Sevgili M, Babür C, Nalbantoğlu S, Karaş G, Vatansever Z. Determination of seropositivity for Toxoplasma gondii in sheep in Şanlıurfa province. Turk J Vet Anim Sci. 2005; 29: 107-111.
 • Sevinç F, Kamburgil K Dik B, Güçlü F, Aytekin H. Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda indirekt fleurosan antikor (IFA) testi ile toxoplazmozis araştırması. FÜ Sağlık Bil Derg. 2000; 24: 180-185.
 • Sharma S, Sandhu KS, Bal MS, Kumar H, Verma S, Dubey JP. Serological survey of antibodies to Toxoplasma gondii in sheep, cattle and buffaloes in Punjab, India. J Parasitol. 2008; 94: 1174-1175.
 • Tütüncü M, Akkan HA, Babür C, Ayaz E, Karaca M. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep detected by Sabin Feldman Dye Test in the region of Van, Turkey. YYÜ Vet Fak Derg. 2001; 12(1-2): 33-35.
 • Yıldız K, Babür C, Kılıç S, Aydenizöz M, Dalkılıç İ. Kırıkkale Mezbahası’nda kesilen koyun ve sığırlar ile mezbaha çalışanlarında anti-Toxoplasma antikorlarının araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 24: 2000; 180-185.
 • Zaki M. Seroprevalance of Toxoplasma gondii in domestic animals in Pakistan. J Pak Med Assoc. 1995; 45: 4-5. Zeybek H, Yaralı C, Nishikawa F, Nishikawa F, Dündar B. Ankara yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii’nin prevalansının saptanması. Etlik Vet Mikrob Derg. 1995; 8: 80-86.

Investigation of Anti-Toxoplasma gondii Antibodies in Slaughtered Sheep in Abattoir of Nigde Using ELISA Test

Year 2019, Volume: 12 Issue: 2, 200 - 204, 30.06.2019
https://doi.org/10.30607/kvj.554074

Abstract

The
objective of this study is to determine seroprevalence of anti-Toxoplasma
gondii
antibodies with ELISA test in the sheep slaughtered in Nigde
slaughterhouse. Blood samples were taken from one year and older 175 sheep
between January and April. The serum samples obtained
from the blood samples were examined with ELISA test, and anti-T. gondii
antibodies were detected in 11 out of the 175 samples (6.28%). Serological examination of the sheep shows that the
highest seropositivity rate of 12.5% (5/40) was detected in March, while the
seropositivity rate in January was 5.9% (2/34), and in February it was 6.7%
(4/60). However, none of the sheep inspected in April
were seropositive for T. gondii. Comparison of the seropositivity rates
of the sheep with regards to months did not reveal statistical significance
(P>0.05). In conclusion, the presence of T.
gondii
in the sheep slaughtered in Nigde province have been determined.

References

 • Acici M, Babur C, Kilic S, Hokelek M, Kurt M. Prevalance of antibodies to Toxoplasma gondii infection in humans and domestic animals in Samsun province, Turkey. Trop Anim Health Prod. 2008; 40: 311-315.
 • Aköz M, Aydın İ, Kamburgil K, Handemir, E. Konya’nın Karapınar ilçesindeki abort yapan ve yapmayan koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevallansının İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) tekniği ile belirlenmesi. Vet Bil Derg. 2009; 25: 37-43.
 • Aktaş M, Dumanlı N, Babür C, Karaer, Z, Öngör H. Elazığ yöresinde gebe ve yavru atmış koyunlarda Sabin-Feldman(SF) testi ile Toxoplasma gondii yönünden seropozitiflik oranının belirlenmesi. Türk J Vet Anim Sci. 2000a; 24: 239-241.
 • Aktaş M, Babür C, Düzgün A. Malatya yöresinde koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. FÜ Sağlık Bil Derg. 2000b; 14: 65-67.
 • Arda M, Bisping W, Aydın N, İstanbulluoğlu E, Akay Ö, İzgür M, Diker S, Karaer Z. Orta Anadolu bölgesi koyunlarında abortus olgularının etiyolojisi ve serolojisi üzerinde bir çalışma. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 1987; 34: 195-206.
 • Aslan G, Babür C. Şanlıurfa’da koyun ve sığırlar ile mezbaha çalışanlarında Toxoplasma gondii seroprevalansı. Türk Mikrobiyal Cem Derg. 2002; 32: 102-105.
 • Aslantaş Ö, Babür C. Kars yöresinde sığır ve koyunlarda Bruselloz ve Toxoplazmoz üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 2000; 11: 47-55.
 • Babür C, Karaer, Z, Çakmak A, Yaralı C, Zeybek H. Ankara yöresinde Sabin-Feldman(SF), İndirekt Floresan Antikor(IFA), Latex Aglutinasyon (LA) testleri ile koyun toxoplasmosisinin prevalansı. FÜ Sağlık Bil Derg. 1996; 10: 273-277.
 • Babür C, İnci A, Karaer Z. Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması. Türkiye Parazitol Derg. 1997; 21: 409-412.
 • Babür C, Esen B, Bıyıkoğlu G. Yozgat’ta koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Türk J Vet Anim Sci. 2001; 25: 283-285.
 • Babür C, Karatepe B, Kılıç S, Karatepe M, Ergün G. A note on seroprevalence of Toxoplasma gondii in turkeys. Indian Vet J. 2008; 85: 994.
 • Çakmak ÖD, Karatepe B. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Sheep from Nevşehir Province in Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 2017; 41: 148-51.
 • Çiçek H, Babür C, Karaer Z. Afyon yöresinde Sabin-Feldman (SF) boya testi ile koyunlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı. AÜ Vet Fak Derg. 2004; 51: 229-231.
 • Çiçek H, Babür C, Eser M. Afyonkarahisar İlinde Pırlak Irkı Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg, 2011; 35: 137-9.
 • Dubey JP. Advances in the life cycle of Toxoplasma gondii. International Journal for Parasitology. 1998; 28: 1019-1024.
 • Dubey JP, Beattie CP. Toxoplasmosis of Animals and Man. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1988.
 • Dumanlı N, Güler S, Köroğlu E, Orak S. Elazığ yöresinde koyunlarda Toxoplasma gondii’nin yayılışı. Doğa Tr Vet Anim Sci. 1991; 16: 10-18.
 • Ekmen H. Toxoplasmozis’te enfeksiyon kaynakları, Koyun ve sığırlarda Toxoplasma antikorları. Mikrobiyol Bült. 1967; 1(4): 243-248.
 • İnci A, Aydın N, Babür C, Çam Y, Akdoğan C, Kuzan Ş. Kayseri yöresinde sığır ve koyunlarda toxoplazmozis ve brusellozis üzerine seroepidemiyolojik araştırmalar. Pendik Vet Mikrobiyol Derg. 1999; 30: 41-46.
 • Mor N, Arslan MÖ. Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2007; 13: 165-170.
 • Nalbantoğlu S, Babür C, Çakmak A, Karaer Z, Korudağ E. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sabin-Feldman Dye testi ile koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Türk Hij Den Biyol Derg. 1999; 56: 83-86.
 • Kamburgil K, Durgut R, Handemi, E. Hatay yöresinde atık problemi olan koyun sürülerinde toxoplasmozisin seroprevalansı. Veterinarium. 2001; 12: 1-4.
 • Karatepe M, Babür C, Karatepe B. Gümüşhacıköy (Amasya) Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Boya Testi ile Seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg. 2001; 25: 110-112.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Çakmak A, Nalbantoğlu S. Niğde Yöresinde Sığırlarda Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı. Etlik Vet Mikrob Derg. 2003; 14: 18-21.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Çakmak A, Nalbantoğlu S. Seroprevalance of toxoplasmosis in sheep and goats in the Niğde province of Turkey. Indian Vet J. 2004a; 81: 974-976.
 • Karatepe M, Babür C, Karatepe B, Kılıç S, Çakır M. Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Anatolian Ground Squirrels, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae) from Nigde, Turkey. Revue Med Vet. 2004b; 155: 530-532.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Kılıç S, Dündar B. Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies and intestinal parasites in stray cats from Nigde, Turkey. Ital J Anim Sci. 2008; 7: 113-118.
 • Karatepe B, Babür C, Karatepe M, Kılıç S. Seroprevalence of toxoplasmosis in horses in Niğde Province of Turkey. Trop Anim Health Prod. 2010; 42: 385-389.
 • Karatepe M, Kılıç S, Karatepe B, Babür C. Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Domestic (Columba livia domestica) and Wild (Columba livia livia) Pigeons in Niğde region, Turkey. Türkiye Parazitol Derg. 2011; 35: 23-26.
 • Kılıç S, Karatepe M, Babür C, Karatepe B. Niğde Yöresinde Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. Kocatepe Vet J. 2017; 10: 129-133.
 • O’Donoghue JP, Riley MJ, Clarke JF. Serological survey for Toxoplasma infections in sheep. Aust Vet. J. 1987; 64: 40-45.
 • Öncel T, Vural G, Babür C, Kılıç S. Detection of Toxoplasmosis gondii seropozitivity in sheep in Yalova by Sabin-Feldman dye test and latex agglutination test. Türkiye Parazitol Derg. 2005; 29(1): 10-12.
 • Öz İ, Özyer M, Çorak M. Adana yöresi sığır, koyun ve keçilerinde ELISA ve IHA testleri ile toxoplasmosisin yaygınlığının araştırılması. Etlik Vet Mikrob Derg. 1995; 8: 80-86.
 • Öztürk C, Babür C, Aslan G. Mersin yöresinde koyunlarda ve mezbaha çalışanlarında Sabin-Feldman boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Genel Tıp Derg. 2002; 12: 21-24.
 • Paşa S, Babür C, Kılıç S, Gazyağcı S, Bayramlı G. Seroprevalance of toxoplasmozis in sheep in Aydın region in Turkey. Indian Vet J. 2004; 81: 376-377.
 • Sevgili M, Babür C, Nalbantoğlu S, Karaş G, Vatansever Z. Determination of seropositivity for Toxoplasma gondii in sheep in Şanlıurfa province. Turk J Vet Anim Sci. 2005; 29: 107-111.
 • Sevinç F, Kamburgil K Dik B, Güçlü F, Aytekin H. Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda indirekt fleurosan antikor (IFA) testi ile toxoplazmozis araştırması. FÜ Sağlık Bil Derg. 2000; 24: 180-185.
 • Sharma S, Sandhu KS, Bal MS, Kumar H, Verma S, Dubey JP. Serological survey of antibodies to Toxoplasma gondii in sheep, cattle and buffaloes in Punjab, India. J Parasitol. 2008; 94: 1174-1175.
 • Tütüncü M, Akkan HA, Babür C, Ayaz E, Karaca M. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep detected by Sabin Feldman Dye Test in the region of Van, Turkey. YYÜ Vet Fak Derg. 2001; 12(1-2): 33-35.
 • Yıldız K, Babür C, Kılıç S, Aydenizöz M, Dalkılıç İ. Kırıkkale Mezbahası’nda kesilen koyun ve sığırlar ile mezbaha çalışanlarında anti-Toxoplasma antikorlarının araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 24: 2000; 180-185.
 • Zaki M. Seroprevalance of Toxoplasma gondii in domestic animals in Pakistan. J Pak Med Assoc. 1995; 45: 4-5. Zeybek H, Yaralı C, Nishikawa F, Nishikawa F, Dündar B. Ankara yöresi koyunlarında Toxoplasma gondii’nin prevalansının saptanması. Etlik Vet Mikrob Derg. 1995; 8: 80-86.
There are 41 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Mustafa Karatepe 0000-0002-2944-6837

Serkan Güler This is me 0000-0002-9241-5494

Publication Date June 30, 2019
Acceptance Date May 23, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Karatepe, M., & Güler, S. (2019). Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal, 12(2), 200-204. https://doi.org/10.30607/kvj.554074
AMA Karatepe M, Güler S. Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması. kvj. June 2019;12(2):200-204. doi:10.30607/kvj.554074
Chicago Karatepe, Mustafa, and Serkan Güler. “Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma Gondii Antikorlarının ELISA Testi Ile Araştırılması”. Kocatepe Veterinary Journal 12, no. 2 (June 2019): 200-204. https://doi.org/10.30607/kvj.554074.
EndNote Karatepe M, Güler S (June 1, 2019) Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal 12 2 200–204.
IEEE M. Karatepe and S. Güler, “Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması”, kvj, vol. 12, no. 2, pp. 200–204, 2019, doi: 10.30607/kvj.554074.
ISNAD Karatepe, Mustafa - Güler, Serkan. “Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma Gondii Antikorlarının ELISA Testi Ile Araştırılması”. Kocatepe Veterinary Journal 12/2 (June 2019), 200-204. https://doi.org/10.30607/kvj.554074.
JAMA Karatepe M, Güler S. Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması. kvj. 2019;12:200–204.
MLA Karatepe, Mustafa and Serkan Güler. “Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma Gondii Antikorlarının ELISA Testi Ile Araştırılması”. Kocatepe Veterinary Journal, vol. 12, no. 2, 2019, pp. 200-4, doi:10.30607/kvj.554074.
Vancouver Karatepe M, Güler S. Niğde Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması. kvj. 2019;12(2):200-4.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108