Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Burdur İlinde Honamlı Keçilerinde Neospora Caninum ve Toxoplasma Gondii'nin Seroprevalansı

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 144 - 150, 30.06.2022
https://doi.org/10.30607/kvj.1058247

Abstract

Neospora caninum ve Toxoplasma gondii keçilerde ekonomik kayıplara neden olan hücre içi yerleşim gösteren protozoer parazitlerdir. Her iki parazitte özellik olarak benzerlik göstermekte ve keçilerde abortlara yol açmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Burdur ilinde yetiştirilen Honamlı ırkı keçilerde N. caninum ve T. gondii’nin seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma materyalini 11 farklı keçi sürüsünde, yaşları 2-7 yaş arasında değişen toplam 273 adet Honamlı ırkı keçi oluşturmuştur. Bu keçilerin 69 tanesini gebeliğin beş aylık döneminde abort yapan keçiler oluştururken, kalan 189 tanesini normal sağlıklı yavru doğuran keçiler oluşturmaktadır. Bulgularda; çalışmaya dahil edilen keçilerden alınan kan serumlarının sadece (% 2.9) 8' inde N. caninum spesifik antikor varlığı saptanmıştır. Üç keçinin kan serumda (% 1.1) ise, N. caninum şüpheli antikor pozitiflik belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen keçilerden alınan kan serumlarının, sadece (% 2.6) 7' sinde T. gondii spesifik antikor varlığı saptanmıştır, Üç keçinin kan serumda (% 1.1) ise, T. gondii şüpheli antikor pozitiflik belirlenmiştir. Sonuç olarak, Burdur ilinde yetiştirilen Honamlı ırkı keçilerde N. caninum ve T. gondii'nin düşük serprevalans düzeyine sahip olduğu görülmüştür.

References

 • Aktaş M, Şaki CE, Altay K, Şimşek S, Ütük AE, Köroğlu E, Dumanlı N. Doğu Anadolu Bölgesinin bazı illerinde bulunan sığırlarda Neospora caninum’un araştırılması. T Parazitol Derg. 2005; 29(1): 22-25.
 • Almería S, Cabezón O, Paniagua J, Cano-Terriza D, Jiménez-Ruiz S, Arenas-Montes A, Dubey JP, García Bocanegra I. Toxoplasma gondii in sympatric domestic and wild ungulates in the Mediterranean ecosystem. Parasitol. Res. 2018; 117: 665-671
 • Andrianarivo AG, Choromanski L, McDonough SP, Packham, AE and Conrad, PA. Immunogenicity of a killed whole Neospora caninum tachyzoite preparation formulated with different adjuvants. International Journal for Parasitology. 1999; 29: 1613-1625.
 • Ataseven VS, Ataseven L, Tan T, Babur C, Oguzoglu TC. Seropositivity of agents causing abortion in local goat breeds in Eastern and South-eastern Anatolia, Turkey. Revue de médecine vétérinaire, 2006; 157(11): 545.
 • Babür C, İnci A, Karaer Z. Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması. Türkiye Parazitol Derg. 1997; 21: 409-412.
 • Babür C, Pişkin FC, Bıyıkoğlu G, Dündar B, Yaralı C. Eskişehir Çifteler harası Ankara Keçilerinde Anti-Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) ile araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 1999; 23: 72-74.
 • Bartova E, Sedlak K. Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibodies in goats in the Czech Republic. Vet Med. 2012; 57(3): 111-114.
 • Beyhan YE, Babür C, Pekkaya S, Dalkiliç B. Investigation of anti-Toxoplasma gondii antibodies in goats in Kilis province. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 2013; 24: 17-19.
 • Björkman C, Uggla A. Serological diagnosis of Neospora caninum infection. Int Parasitol. 1999; 2: 1497-1507
 • Bozukluhan K, Gökçe G, Uzlu E, Mor N, Erkılıç EE, Kızıltepe Ş. Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması. FÜ Sağ Bil Derg. 2018; 32(3): 169-172.
 • Cayvaz M, Karatepe M. Niğde Yöresi Keçilerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2011; 17: 935-939.
 • Czopowicz M, Kaba J, Szalu ́s-Jordanow O, Nowicki M, Witkowski L, Frymus T. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infections in goats in Poland. Vet Parasitol. 2011; 178: 339-341
 • Donahoe S, Lindsay S, Krockenberger M, Phalen D, Šlapeta J: A review of neosporosis and pathologic findings of Neospora caninum infection in wildlife. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. 2015; 4: 216-238.
 • Dubey JP. Recent advances in Neospora and neosporosis. Vet Parasitol. 1999; 84: 349-367.
 • Dubey JP, Lindsay DS. A review of Neospora caninum and neosporosis Vet Parasitol. 1996; 67: 1-59.
 • Dubey JP. The history of Toxoplasma gondii the first 100 years, J Eukaryot Microbiol. 2008; 55(6): 467-75.
 • Dubey JP. History of the discovery of the life cycle of Toxoplasma gondii, Int. Parasitol. 2009; 39(8): 877-82.
 • Dubey JP, Beattie CP. Toxoplasmosis of Animal and Man. CRC Press Inc. Boca Raton. Florida. 1988: 1-220.
 • Karaca M, Babür C, Çelebi B, Akkan HA, Tütüncü M, Keleş İ, Kiliç S. Investigation on the seroprevalence of toxoplasmosis, listeriosis and brucellosis in goats living in the region of Van, Turkey. Van Vet J. 2007; 18(1): 45-49.
 • Kolören Z, Dubey JP. A review of toxoplasmosis in humans and animals in Turkey. Parasitology. 2020; 147(1): 12-28.
 • Muz MN, Altuğ N, Karakavuk M. Hatay yöresi süt işletmelerindeki ruminantlar ve çoban köpeklerinde Toxoplasma gondii seroprevalansı ile kedi dışkılarında T. gondii benzeri Ookist tespiti. AVKAE Derg. 2013; 3(1): 38-45.
 • Naguleswaran A, Hemphill A, Rajapakse RPVJ. Sager H. Elaboration of a crude antigen ELISA for serodiagnosis of caprine neosporosis: validation of the test by detection of Neospora caninum-specific antibodies in goats from Sri Lanka. Vet Parasitol. 2004; 126: 257-262.
 • Nicolle C, Manceaux L Sur une infection a corps de Leishman (ou organismes voisons) du gondi. C R Acad Sci 1908; 147: 736. Öz İ, Özyer M, Çorak R. Adana Yöresi Sığır Koyun ve Keçilerinden ELISA ve IHA Testleri ile Toxoplasmosis' in Yaygınlığının Araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 1995; 8(1): 87-99.
 • Özdamar D, KARATEPE B, YILDIRIM A. Ordu’nun Mesudiye İlçesi Keçilerinde anti-Neospora caninum Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması. Kocatepe Vet J. 2021; 14(1): 1-5.
 • Reichel MP. Neospora caninum infections in Australia and New Zealand. Australian Vet J. 2000; 78: 258-261.
 • Sevgili M, Çimtay İ, Keskin O. Şanlıurfa Yöresindeki Keçilerde Neospora caninum Enfeksiyonunun Seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg. 2003; 27: 249-251
 • Tembue AASM, Ramos RAN, Sousa TR, Albuquerque AR, Costa AJ, Meunier IMJ, Faustino MAG, Alves LC. Serological survey of Neospora caninum in small ruminants from Pernambuco State, Brazil. Rev Bras Parasitol Vet. 2011; 20: 246-248.
 • Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol. 2000; 30: 1217-1258.
 • Tütüncü M, Ayaz E, Yaman M, Akkan HA. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep, goats and cattle detected by indirect haemaglutination (IHA) test in the region of Van, Turkey. Ind Vet J. 2003; 47: 401-403.
 • Ural K, Alıç Ural D, Çelebi B, Haydardedeoğlu AE, Babür C, Barıtcı I, Kılıç S. Seroprevalence of listeriosis, toxoplasmosis and brucellosis in Saanen x Kilis and Angora goats in Ankara. Fırat Üniv Sağ Bil Vet. 2009; 23: 79-82.
 • Unzaga JM, Moré G, Bacigalupe D, Rambeaud M, Pardini L, Dellarupe A, De Felice L, Gos ML, Venturini MC. (2014). Toxoplasma gondii and Neospora caninum infections in goat abortions from Argentina. Parasitology International, 63(6), 865-867.
 • Ütük AE, Simsek S, Piskin FC, Balkaya I. Detection of Neospora caninum IgG Antibodies in Goats in Elazig, Erzurum and Kırsehir Provinces of Turkey. Isr J Vet Med. 2011; 66: 157-160.
 • Yağcı Ş, Babür C, Karaer Z, Çakmak A. Ankara yöresinde keçilerde toxoplasmosis. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 1997; 9(1): 94-98.
 • Weiland VG, Dalchow W. Toxoplasma Infektionen bei Haustieren in der Türkei (Serologische untersuchungen im SabinFeldman test). Berl. Münch. Tierärztl. Wschr., 1970; 83: 65-68.

Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 144 - 150, 30.06.2022
https://doi.org/10.30607/kvj.1058247

Abstract

Neospora caninum and Toxoplasma gondii are intracellular protozoan parasites that cause economic losses in goats. Both parasites are similar in features and cause abortions in goats. For this reaon, in this study, it was aimed to determine the seroprevalence of N. caninum and T. gondii in Honamlı goats bred in Burdur province. The study material consisted of 273 Honamlı goats aged between 2-7 years in 11 different goat herds. While 69 of these goats were aborted in the 5th month of pregnancy, the remaining 189 were normal goats that gave birth to healthy kid. In the findings; N. caninum specific antibodies were determined in eight (2.9 %) blood serum taken from the goats included in the study. In the blood serum of three goats (1.1 %), N. caninum suspectable antibody positivity was detected. Toxoplasma gondii specific antibodies were determined in seven (2.6 %) blood serum taken from the goats included in the study. In the blood serum of three goats (1.1 %), T. gondii suspectable antibody positivity was detected. As a result, it was observed that N. caninum and T. gondii had low serprevalence levels in Honamlı goats bred in Burdur province.

References

 • Aktaş M, Şaki CE, Altay K, Şimşek S, Ütük AE, Köroğlu E, Dumanlı N. Doğu Anadolu Bölgesinin bazı illerinde bulunan sığırlarda Neospora caninum’un araştırılması. T Parazitol Derg. 2005; 29(1): 22-25.
 • Almería S, Cabezón O, Paniagua J, Cano-Terriza D, Jiménez-Ruiz S, Arenas-Montes A, Dubey JP, García Bocanegra I. Toxoplasma gondii in sympatric domestic and wild ungulates in the Mediterranean ecosystem. Parasitol. Res. 2018; 117: 665-671
 • Andrianarivo AG, Choromanski L, McDonough SP, Packham, AE and Conrad, PA. Immunogenicity of a killed whole Neospora caninum tachyzoite preparation formulated with different adjuvants. International Journal for Parasitology. 1999; 29: 1613-1625.
 • Ataseven VS, Ataseven L, Tan T, Babur C, Oguzoglu TC. Seropositivity of agents causing abortion in local goat breeds in Eastern and South-eastern Anatolia, Turkey. Revue de médecine vétérinaire, 2006; 157(11): 545.
 • Babür C, İnci A, Karaer Z. Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxoplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması. Türkiye Parazitol Derg. 1997; 21: 409-412.
 • Babür C, Pişkin FC, Bıyıkoğlu G, Dündar B, Yaralı C. Eskişehir Çifteler harası Ankara Keçilerinde Anti-Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) ile araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 1999; 23: 72-74.
 • Bartova E, Sedlak K. Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibodies in goats in the Czech Republic. Vet Med. 2012; 57(3): 111-114.
 • Beyhan YE, Babür C, Pekkaya S, Dalkiliç B. Investigation of anti-Toxoplasma gondii antibodies in goats in Kilis province. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 2013; 24: 17-19.
 • Björkman C, Uggla A. Serological diagnosis of Neospora caninum infection. Int Parasitol. 1999; 2: 1497-1507
 • Bozukluhan K, Gökçe G, Uzlu E, Mor N, Erkılıç EE, Kızıltepe Ş. Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması. FÜ Sağ Bil Derg. 2018; 32(3): 169-172.
 • Cayvaz M, Karatepe M. Niğde Yöresi Keçilerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2011; 17: 935-939.
 • Czopowicz M, Kaba J, Szalu ́s-Jordanow O, Nowicki M, Witkowski L, Frymus T. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infections in goats in Poland. Vet Parasitol. 2011; 178: 339-341
 • Donahoe S, Lindsay S, Krockenberger M, Phalen D, Šlapeta J: A review of neosporosis and pathologic findings of Neospora caninum infection in wildlife. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. 2015; 4: 216-238.
 • Dubey JP. Recent advances in Neospora and neosporosis. Vet Parasitol. 1999; 84: 349-367.
 • Dubey JP, Lindsay DS. A review of Neospora caninum and neosporosis Vet Parasitol. 1996; 67: 1-59.
 • Dubey JP. The history of Toxoplasma gondii the first 100 years, J Eukaryot Microbiol. 2008; 55(6): 467-75.
 • Dubey JP. History of the discovery of the life cycle of Toxoplasma gondii, Int. Parasitol. 2009; 39(8): 877-82.
 • Dubey JP, Beattie CP. Toxoplasmosis of Animal and Man. CRC Press Inc. Boca Raton. Florida. 1988: 1-220.
 • Karaca M, Babür C, Çelebi B, Akkan HA, Tütüncü M, Keleş İ, Kiliç S. Investigation on the seroprevalence of toxoplasmosis, listeriosis and brucellosis in goats living in the region of Van, Turkey. Van Vet J. 2007; 18(1): 45-49.
 • Kolören Z, Dubey JP. A review of toxoplasmosis in humans and animals in Turkey. Parasitology. 2020; 147(1): 12-28.
 • Muz MN, Altuğ N, Karakavuk M. Hatay yöresi süt işletmelerindeki ruminantlar ve çoban köpeklerinde Toxoplasma gondii seroprevalansı ile kedi dışkılarında T. gondii benzeri Ookist tespiti. AVKAE Derg. 2013; 3(1): 38-45.
 • Naguleswaran A, Hemphill A, Rajapakse RPVJ. Sager H. Elaboration of a crude antigen ELISA for serodiagnosis of caprine neosporosis: validation of the test by detection of Neospora caninum-specific antibodies in goats from Sri Lanka. Vet Parasitol. 2004; 126: 257-262.
 • Nicolle C, Manceaux L Sur une infection a corps de Leishman (ou organismes voisons) du gondi. C R Acad Sci 1908; 147: 736. Öz İ, Özyer M, Çorak R. Adana Yöresi Sığır Koyun ve Keçilerinden ELISA ve IHA Testleri ile Toxoplasmosis' in Yaygınlığının Araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 1995; 8(1): 87-99.
 • Özdamar D, KARATEPE B, YILDIRIM A. Ordu’nun Mesudiye İlçesi Keçilerinde anti-Neospora caninum Antikorlarının ELISA Testi ile Araştırılması. Kocatepe Vet J. 2021; 14(1): 1-5.
 • Reichel MP. Neospora caninum infections in Australia and New Zealand. Australian Vet J. 2000; 78: 258-261.
 • Sevgili M, Çimtay İ, Keskin O. Şanlıurfa Yöresindeki Keçilerde Neospora caninum Enfeksiyonunun Seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg. 2003; 27: 249-251
 • Tembue AASM, Ramos RAN, Sousa TR, Albuquerque AR, Costa AJ, Meunier IMJ, Faustino MAG, Alves LC. Serological survey of Neospora caninum in small ruminants from Pernambuco State, Brazil. Rev Bras Parasitol Vet. 2011; 20: 246-248.
 • Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol. 2000; 30: 1217-1258.
 • Tütüncü M, Ayaz E, Yaman M, Akkan HA. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep, goats and cattle detected by indirect haemaglutination (IHA) test in the region of Van, Turkey. Ind Vet J. 2003; 47: 401-403.
 • Ural K, Alıç Ural D, Çelebi B, Haydardedeoğlu AE, Babür C, Barıtcı I, Kılıç S. Seroprevalence of listeriosis, toxoplasmosis and brucellosis in Saanen x Kilis and Angora goats in Ankara. Fırat Üniv Sağ Bil Vet. 2009; 23: 79-82.
 • Unzaga JM, Moré G, Bacigalupe D, Rambeaud M, Pardini L, Dellarupe A, De Felice L, Gos ML, Venturini MC. (2014). Toxoplasma gondii and Neospora caninum infections in goat abortions from Argentina. Parasitology International, 63(6), 865-867.
 • Ütük AE, Simsek S, Piskin FC, Balkaya I. Detection of Neospora caninum IgG Antibodies in Goats in Elazig, Erzurum and Kırsehir Provinces of Turkey. Isr J Vet Med. 2011; 66: 157-160.
 • Yağcı Ş, Babür C, Karaer Z, Çakmak A. Ankara yöresinde keçilerde toxoplasmosis. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 1997; 9(1): 94-98.
 • Weiland VG, Dalchow W. Toxoplasma Infektionen bei Haustieren in der Türkei (Serologische untersuchungen im SabinFeldman test). Berl. Münch. Tierärztl. Wschr., 1970; 83: 65-68.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Mustafa ESER> (Primary Author)
Anadolu Üniversitesi
0000-0003-1542-2989
Türkiye


Kemal VAROL>
Burdur Mehmet Akif Ersoy University
0000-0002-3057-2865
Türkiye

Supporting Institution Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Project Number 1805S215
Thanks Bu araştırmayı destekleyen Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teşekkür ederiz.
Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { kvj1058247, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2022}, volume = {15}, number = {2}, pages = {144 - 150}, doi = {10.30607/kvj.1058247}, title = {Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province}, key = {cite}, author = {Eser, Mustafa and Varol, Kemal} }
APA Eser, M. & Varol, K. (2022). Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province . Kocatepe Veterinary Journal , 15 (2) , 144-150 . DOI: 10.30607/kvj.1058247
MLA Eser, M. , Varol, K. "Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province" . Kocatepe Veterinary Journal 15 (2022 ): 144-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvj/issue/69281/1058247>
Chicago Eser, M. , Varol, K. "Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province". Kocatepe Veterinary Journal 15 (2022 ): 144-150
RIS TY - JOUR T1 - Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province AU - MustafaEser, KemalVarol Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30607/kvj.1058247 DO - 10.30607/kvj.1058247 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 150 VL - 15 IS - 2 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.1058247 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.1058247 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veterinary Journal Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province %A Mustafa Eser , Kemal Varol %T Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province %D 2022 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 15 %N 2 %R doi: 10.30607/kvj.1058247 %U 10.30607/kvj.1058247
ISNAD Eser, Mustafa , Varol, Kemal . "Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province". Kocatepe Veterinary Journal 15 / 2 (June 2022): 144-150 . https://doi.org/10.30607/kvj.1058247
AMA Eser M. , Varol K. Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province. Kocatepe Veterinary Journal. 2022; 15(2): 144-150.
Vancouver Eser M. , Varol K. Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province. Kocatepe Veterinary Journal. 2022; 15(2): 144-150.
IEEE M. Eser and K. Varol , "Seroprevalence of Neospora Caninum and Toxoplasma Gondii in Honamlı Goats in Burdur Province", Kocatepe Veterinary Journal, vol. 15, no. 2, pp. 144-150, Jun. 2022, doi:10.30607/kvj.1058247

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108